Obrazy na stronie
PDF

persequentur vos in civitatem istam, fugite in aliam. (a) Quod si in alteram persequentur vos, fugite in aliam. f Amen dico vobis, non c0nsummabitis civitates Istrahel, donec veniat filius hominis. 24. Non est discipulus supra magistrum, neque servus super 95. dominum (b). Satisest discipulo, ut sit sicut magister ejus; et servus sicut dominus ejus. Si patrem familias Beelzebul vocaverunt : quanto mag . . . domest . . . 0s 26. ejus? Ne ergo timueritis eos. Nihil enim opertum est, quod non reve . . • . bitur; occultum, quod n . . . 27. scietur. Quod dico vobis . . .

CODEX VERCELLENSIS.

nebris, dicite in lumine : et quod in aure audistis, praedicate super 28. tecta. Et nolite timere eos, qui occidunt corpus; animam autem non possunt occidere : sed potius eum timete, qui potest . . . . mam et. . . . pus perdere in $*$; 9. Nonne duo pasSeres aSSe Ve. . . nt : et unuS . . . . . is non ca. . . . super ter. . .m sine vo. . . . tate Patris 30. . . . . tri? (c) sed et capilli capitis . . . . tri i nume. . . . . Sunt Om51. nes. Nolite er. . . . . . mere : mul* . . . . melio. . . . . . passe

[ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

persequentur vos in istam civitatem, fuite in aliam. (a) ά si in aliam persequentur vos, fugite in aliam. f Amen dico vobis, non comsummabitis civitates Istrahel, donec veniat filius hominis. 24. Non est discipulus super magistrum, neque servus super dominum (b). 25. Satis est discipulo, ut sit sicut magister ejus; et servo sicut dominus ejus. Si patrem familias Welzebul vocaberunt : quanto magis domé26. sticos ejus ? Ne ergo timueritis e0S. Nihil enim opertum, quod non revelabitur, et occultum , quod non scietur. 27. Quod dico vo

bis in tenebris, dicite in lumine : et quod in aure auditis, praedicate 28. super lecta. Et nolite timere eos, qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere : sed potius eum timete, qui potest animam et corpus É in gememinam. 29. Nonne duo passeres asse veniunt : et unus ex illis non cadit super terram sine voluntate Patris vestri, qui est in 50. caelis? (c) sed et capilli capiiis vestri f numerati Sunt OmneS. 31. Nolite ergo timere : multo vos meliores estis passeribus. 32. Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confi

CODEX CORBEIENSlS.

autem persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam. a ;;:! si in aliam persequentur vos, fugite in alteram. Amen dico vobis, non consummabitis civitates Israel, donec veniat filius hominis. Non est discipulus super magistrum, nec servus super dominum suum. * Sufficit discipulo, ut sit sicut magister ejus; et * servo, ut sit sicut dominus ejus. Si patrem fámilias Beelzebul vocaverunt : quanto magis domesticos ejus? Ne ergo timueritis eos. Nihil est enim opertum, quod non ° reveletur; et occultum, quod non * manifésuetur. Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine : et quod in aure * auditis, praedigate super tecta. Et ' nolite timere eos, qui occidunt corpus; animam autem non possunt occidere : * timete ergo magis eum, qui potest et animam et corpus perdere in geliennam. Nonne duo passeres asse vaeneunt: et unus ex illis non cadet." in terram sine voluntate Patris vestri, qui in coelis est? sed et capilli capitis omnes * numerati sunt. Noliue ergo timere : ° multis passeribus meliores estis vos. Omnis ergo quime confessus fuerit ° coram h0

CODEX BRIXIANUS.

quentur vos in civitate b istam. fugite in aliam. Amen dico vobis non consummabitis civitates Is c rael. donec veniat filius hominis. Non est discipulus super magistrum. nec servus super dominum suum. Sufficit discipulo ut sit sicut magister ejus et servo sicut dominus ejus. Si patrem familias Beelzebul vocaverunt quanto magis domesticos ejus Ne ergo timueritis eos. Nihil est enim opertum quod non revelabitur. et occultum quod non scietur. Quod dico vobis in tenebris. dicite in lumine. el quod in aure auditis. praedicate super tecta. Et nolite timere eos qui occidunt corpus. animam autem non possunt occidere. sed potius timete eum qui p0test et animam et corpus pérdere in gehennam. Nonne duos passeres asse veniunt. et unus ex illis non cadet super terram. sine voluntate Patris vestri. vestri autem et capilli capitis omnes numerati sunt. Nolite ergo timere multis passeribus meliores estis

vos. Omnis ergo qui me confessus fuerit coram hominibus. confi

WARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. *

• satis est * et servus sicut • revelabitur, neque * sciatur. • audieritis,

° sed potius eum timete ,

* super

6 dinumerati • • multo enim vos meliores estis passeribus. '. £, 10 fuerit, confitebor et ego eum

BLANCHINI NOTÆ.

a Consentiunt Græca Ę non pauca, et ide Lucae Brugensis varianues lectiones Novi Testamenti in cap. x Matth.

b littera m notata est litura ab exscriptore. , e expuncta est littera d.

[ocr errors]

nonnulla Latina vetustissima.

(a) Addunt, quod si etc. usque, in aliam. Et ita cod. Cant. Græcus, iàv 3i. iv, vj % 3%xovgty,$gáς „.j,£i ii; ** £xov, cum eodém Cant. Lat.—(b) Post Dominum, deest suum. Et ita in Cod.Cant.— (c) Ità et tod. Cant. άλλά xai ai τρίχες τίς xsyz\iis ópáv, e Luca.

Pataol. XII.

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

53. Patre meo, qui est in caelis : Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo, qui est in caelis. 34. Nolite arbitrare quia veni mittere pacem in terram : non veni pacem mittere, sed gla35. dium. Veni enim separa. . . . . . . . ad. . . . . . . palrem . . . . . . . . fili. . . . adversus matrem suam, . • • . . . . . ufll . . . . . . SllS S0 • Crum Suam : 36. et inimici hominis, domestici ejus. 37. Qui diligit patrem aut matrem plusquam me, non est me dignus ; (b) et qui diligit filium aut filiam plus

tur me, non est me dignus. 39. Qui invene . . . animam, . . . . rdet illam : et qui perdideri . . . anima . . am pr . . . . . . me, inveniet 40. eam. Qui recipit vos, me recipit : et qui recipit me, recipit eum, qu . . . . miSit. 41. Qui recipit . . . . phetam in . . . mine pro . . . tae, mercedem prophetae, accipiet : (c) et qui recipit justum in nomine justi, mer . . . . dem jus . . . cipiet. f

42. Et qui

- - -

tantum in nomine discipuli : amen dico vobis, quia (d)

CODEX VERONENSIS.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

suam, et secutus fuerit me, non est me dignus. 39. Qui invenit animam suam, perdet illam : et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam. 40. Qui recipit vos, me recipit : et qui me recipit, recipit eum, qui me misit. 41. Qui recipit prophetam in nomine prophetae, mercedem prophetae accipiet : (c) et qui recipit justum in nomine justi, mercedem justi accipiet. f 42. Ft quicunque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigidae tantum in nomine meo : amen dico vobis, quia (d) non peribit merces sua. f

non perivit

quam me, non merces ejus f.

[ocr errors]

CODEX CORBElENSIS. minibus, et ego confitebor eum coram Patre meo , qui est in coelis : qui autem negaverit me coram hominibus, * et ego negabo eum coram Patre meo, qui est in coelis. Nolile putare quia veni pacem mittere super terram : non veni pacem mittere, sed gladium. Veni enim * dividere filium adversus patrem suum , et filiam adversus matrem suam , * et socrum adversus nurum suam : et inimici hominis, domestici ejus. Qui* amat patrem aut matrem super me, non est me dignus : et qui amat filium aut filiam * super me, non est me dignus. Et qui non ° acceperit crucem suam, et sequutus me fuerit, non est me dignus. Qui " amat animam suam, perdet illam : et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet * illam. Qui suscipit vos, me suscipit : et qui me suscipit, Suscipit eum, qui me misit. Qui suscipit prophetam in nomine proplietae, mercedem prophetae accipiet: et qui recipit justum in nomine justi, mercedem justi accipiet. Et quiquumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigidae tantum in nomine meo : amen dico vobis, non ° perdet mercedem Suam. XI. Et factum est.

suam plus quam me, non est me di38. gnus f. Et qui uon acceperit crucem 4. Et factum est,

CODEX BRIXIANUS. tebor et ego illum coram Patre meo qui in caelis est. qui autem negaverit me corami hominibus negabo et ego eum córam Patre meo qui est in caelis. Nolite arbitrari quia veni mittere pacem super terram. non veni päcem mittere sed gladium. W eni enim separare hominem adversus patrem suum. et filiam adversus matrem suam. et inimici hominis domestici ejus. Qui diligit patrem aut matrem plus quám me. non est me dignus. (b) et qui diligit filium aut filiam plus quam me. non est me dignus. f Et qui non accipit crucem suam et sequitur me. non est me diguus. Qui invenit animam suam perdet illam et qui perdiderit animam suam propter me inveniet eam. Qui recipit vos. me recipit et qui me recipit recipit eum qui me misit. Qui recipit prophetam in nomine proplietae mercedein prophetae accipiet. (c) et qui recipit justum in nomine justi mercedem justi accipiet. f Et quicunque potum dederit uni ex minimis istis caliceiii aquae frigidae. tantum in nomine discìpuli amen dico vobis. non perdei mercedem suam. Et factum est.

CAPUT XI.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Cum consummasset Jesus, praecipiens xm. discipulis suis, transiit inde ut doceret et praedicaret in civitatibus eorum. 2. Johannes autem cum audisset in carcere opera . . . . , mitténs (b) di . . . . . pu3. l. s suos f, ait : Tu es, q. i ventuIru • • • S • a • • • • • • um expecta

mus.

4. Respondens
autem Jesus,
dixit illis : Eun-
tes renuntia-
te Johanni quae
audistis, et vi-
5. detis. Caeci vi-
dent, (d) et claudi
ambulant, le-
prosi mundan-
tur, et surdi
audiunt, et mor-
tui resurgunt,
et pauperes
evangelizan-
6. tur . . . . atus
. ui in me
. . . n fuerit
scandaliza-
7. tus. Abeunti-
. . . . utem il-

CODEX VERCELLENSIS.

. . . . oepit Jesus dicere ad turbas de Johanne Baptista : Quid existis in deserto videre? arundinem a ventis 8. agitari? Sed quid existis videre? hominem mollibus vestitum ? Ecce qui mollibus vestiuntur in domibus regum 9. suni. Sed quid existis videre? pr . . etam ? Utique . . . vobis, ecc. . . . plusqua. . . . prophe. . . . . . 10. Ilic est (f). . . . . de quo di. . . . est. Ecce ego mitto angelum meum ante faciem meam, et paravit viam

tuam an

te te.
11. Amen dico vo-
bis, non sur-
rexit inter
natos mulie-
rum major
Johanne

CODEX VERONENSIS.

Cum c0nsummasset Jesus (a) verba haec, f praecipiens xii. discipulis suis, transiit inde ut doceret et praedicaret in civitatibus eorum. 2. Johannes autem cuim audisset in carcere opera Christi, mittens (b) diseipulos suos, 3. et ait illis : Euntes dicite : Tu es, qui venturus es, an alium expectamus. 4. Respondens autem Jesus, ait illis : Euntes renuntiate Johanni, quae (c) auditis, et videtis f. 5. Caeci vident, (d)] et claudi ambulant, leprosi mundantur, et surdi audiunt, et mortui resurgunt, et pauperes evan6. gelizantur : Et beatus, qui in me non fuerit

scandalizatus. 7. Abeuntibus autem illis, coepit Jesus docere ad turbas de Johanne Baptista : Quid existis in desertum videre? arufidinem a vento 8. moveri? Sed quid existis videre? hominem mollibus (e) vestimentis + iiidutum ? Ecce qui mollibus vestiuntur in domibus regum sunt. 9. Sed quid existis videre? prophetam ? Dico vobis etiam plusquam prophetam. H0. Hic est (I) de quo scriptuni est. Ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam et paravit viam tuam, anle te. 11. Amen dico vobis, non surrexit inter nat0s mulierum ropheta major ohanne Bap

CODEX CURBEIENSIS.

quum consummasset Jesus, praecipiens duodecim discipulis suis, transiit inde ut doceret et praedicaret in civitatibus eorum. Johannes autem ' quum reclausus esset in carcerem , audit de operibus Christi, misit duos ex discipulis suis ad Jesum, dicens : Tu es, qui venturus es, an alium exspectamus. Respondens auttein Jesus* dixit illis: Euntes renuntiale Johanni quae audistis et vidistis. Caeci vident, claudi aumbulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgünt, pauperes evangelizantur : et beatus est, * qui non fuerit scandalizaius in me. Illis autem abeuntibus, qwepit Jesus dicere ad turbas de Johanne * : Quid existis in desertum videre? arundinem * vento agitatam? Sed quid existis videre? hominem mollibus vestitum? Ecce qui mollibus vestiuntur in domibus regum sunt. Sed quid existis videre? prophetam? * Etiam dico vobis, et plus quam prophetam. llic est 7 enim de quo scriptum est. Ecce * imitto angelum meum ante faciem tuam, qui praeparabit viam tuam ante te. Amen dico vobis, non surrexit inter natos mulierum ° major Johanne

CODEX BRIXIANUS.

cum consummasset Jesus praecipiens duodecim di$cipulis suis. transiit inde ut docéret et praedicaret. in civitatibus eorum. Johannes autem, euim audisset in earcere opera Christi. mittens (b) discipulos suos. ait illi. Tu es qui venturus, e$, an alium expectamus. Et respondens Jesus ait illis. £untes rehuntiate Johanni quae audistis et vidisiis. Caeci vident claudi ambnfìnt. leprosi mundantur surdi audiunt mortui resurgunt pauperes eyangelizantur. et beatus est. qui non fuerit scandalizatus in me. Illis autem abeunlibus coepit Jesus dicere ad turbas de Johanne. Quid existis in desertum videre arundinem a vento moveri. Sed quid existis. videre hominem mollibus (e) vestimentis f indutum. Ecce qui mollibus vestiuìtnr in domibus regum suut. Sed quid existis. videre prophetam. Etiam dico vobis et plusquam prophetam. Hic est enim de quo seribtuim esi. Eccè ego mitto angelum meum ante faciem tuam qui präeparavit viam tuam ante te. Amen dico vobi§ non surrexit inter natos mulierum. major Johanne Bap

WARIANTES LECTI0NES CODICIS MS. S. GERMANENSIS,

[ocr errors]

'• a vento moveri? • et <£ dico vobis, plus quam ? est de

ego * Propheta major

[merged small][ocr errors][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

Baptista : qui auiem mino. • est in regno caelorum, m. . r est il12. lo. hannis Ba. . . . . a€• • • • • • • . , . . . . . . m C0gitur, et cogentes deripiunt M3. illud. 0mnes enim prophetae, et lex, usque ad Johannen , prophetave14. `runt : et si vultis scire, ipse est Helias, qui venturuS 15. est. Qui habet aures audiendi, audiat. 16. Cui autem similem aestimabo generationem istam? Similis est pueris sedentibus in foro, et ad. . . . . mantibus invicem, e. . • . 17. mus vobis, et non saltastis : lamentavimus (a) vobis, f et non planxistis. 18. Wenit enim Johannes neque manducans, neque bibens,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

CODEX CORBEIENSlS.

[ocr errors]

fapiuntiliud.Omnes enim propheiae, et lex, usque ad Johannem, prophetaverunt: et si vulti$ * recipere , ipse est Elias, qui yenturus est; Qui habet aures audiendi, audiat. Cui autem similem aestimabo geneÍåìïóném istam? Similis est, pueris sedentibus in foro, s qui clamantes coequalibus dicunt : Ceciniimus vobi$, et non saltastis : lamentavimus, et non plan$istis. Venit enim Johannes neque manducans, neque bibens, et dicunt : Daemonium habet. * Et venit filius hominis manducans et bibens, et dicunt: Ecce homo vorax, et potator vini, publicanorum et p££êáúrum amiicus. Et justificata est sapientia a filiis §liis. Tunc * coepit exprobrare civitatibus in quibus fáctae sunt plurimae virtutes ejus, eo quo! non egefiiit poeuitehtiam. Vae tibi * Corazain, et Bethsaida: quia', si in Tyro et Sidone factae essent virtutes, quae factae sunt in vobis, olim in ciligio et cinere βόenitentiam egissent. Verumtamen dic9 yobis, : Tyro et * sydönae tolerabilius erit in die judicii, qüam vobis.

[blocks in formation]

tista qui autem minor est in regno caelorum major est illo. A diebus autem Johannis Baptistae usque nunc regnum caelorum vim patitur. el violenti rapiunt illud. Omnes enim prophetae et lex. usque ad Johannem prophetaverunt. et si vultis percipere ipse est Helias qui venturus est. Qui habet aures audiéndi audiat. Cui autem adsimilabo generatioiiem istam. Similis est pueris edentibus in foro et clamantibus ad alterutrum dicentes. Cantavimus vobis et non saltastis. lamentavimus et non planxistis. Wenit enim Johannes neque manducans neque bibens et dicunt Daem6nium habet. Venit autem filius hominis. manducans et bibens. et dicunt Ecce homo vorax. et potator vini. amicus publicanorum et peccatorum. Et justificata est sapiéntia a filiis suis. Tunc coepit exprobrare civitatibus in quibus factae sunt plurimae virtutes ejus quia non égerunt paenitentiam. Vae tibi Chorazain. Wae tibi Betsaida'quia si in Tyro et Sydone factae fuissent virtutes quaé factae sunt in vobis olim utique in cilicio et cinere. paenitentiam egissent. Werumtamen dico vobis. Tyro et Sydoni remissius erit in die judicii quam vobis.

WARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

* diripiunt

* scire, ipse - - - - - - a et clámantibus ad invicem, et dicentibus: Cantavimus * wenit

* Jesus coepit increpare 6 Corozain

" Sidoni remissius

BLANCHINI NOTÆ. (a) Addunt, vobis. Et ita textus Græcus &priv. —(b) Ita et cod. Cant. xzi.

CODEX VERCELLENSIS.

23. Et tu Capharnaum, numquid usque in caelum exaltaveris? (a) aut f usque in infernum descendes. Quia, si in Sodomis factae fuissent virtutes, quae factae sunt in te, fortae mansissent usque ia hodiernum diem. 24. Tamen dico wobis, quia terrae Sodomorum remissius erit in die judicii, quam vobis. 25. In illo tempore respondens Jesus dixit : Confileor tibi, Pater, Domine caeli et terrae, quia abscondisti haec a sapientibus , et prudentibus, et revelasti ea parvu26. lis. Ita: Pater : quoniam sic f. . . t pla

27. Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. et nemO nOvit Filium , nisi Pater : neque Patrem quis novit, nisi Filius, et cni voluerit Filius revelare. 28. Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego vos refici29. am. Tollite Jugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum, et humilis corde : et invenietis requiem animis vestris. 50. Jugum enim meum Suave est, et onus meum leve CAPUT XII. M. est. In illo tempore . . . . . it Jesus . . . . . . . CO • • • . . (?)

CODEX VERONENSIS.

[blocks in formation]

Pater : quoniam sic fuit bene

lacitum ante te.

7. Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Et nemo novit Filium, nisi Pater : neque Patrem quis novit, nisi Filius, et cui volue28. rit Filius revelare. Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam 29. vos. Tollite jugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum, et humilis corde: et invenietis requiein animis 30. vestris. Jugum enim meum suabe est, et honus meum leve est.

CAPUT XII.

M. In illo tem

ore abiit

esus per segetis (b) sabbatis f : discipuli autem

[ocr errors]

Et tu Capharnaum , * numquid usque ad coelum exaltaberis? usque ad infernum descendes. Quia, si in Sodomis factäe essent virtutes, quae factae sunt in te, * forsitan mansissent usque in hunc diem. Wefumtamen dico vobis, quia * Solomae remissius erit in die judicii, quam vóbis. ln illo tempore * ait Jesus : Confitebor tibi , Deus, Pater coeli et terrae , quia abscondisti haec a sapientibus, et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Iia Pater : quia * sic tibi placuit. Omnia mihi tradita sunt a Paire meo. Et nemo * cognoscit filium, nisi Pater: neque Patrem * cognoscit quis, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare.Venite ad me omnes, qui laboratis, et onerati estis, et ego vos reficiam. Tollite jugum meum super vos, et discite a ime, quia mitis sum, et humilis corde : et invenietis requiem animabus vestris. Jugum enim ineum suave est , et onus meum leve *. XII. In tempore illo abiit Jesus ° sabbathis per segetem : discipuli autem ejus

CODEX BRIXIANUS.

Et tn Capharnaum quae usque ad caelum exaltata es usque in infernum descendés. Quia si in Sodomis factae fuissent virtutes quae factae sunt in te. forte mansissent usque in hodiernum diem. Verumtamen dico vobis quia terrae Sodomorum. remissius erit in die judicii quam tibi. In illo tempore respondens Jesus dixit Confitebor tibi Pater TP)omine caeli et terrae. qui b abscondisti haec a sapientibus et prudentibus. et revelasti ea parvulis. Ita Pater quoniam sic complacuit in conspeëtu tuo. Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Et nemo novit Filium. nisi Pater. neque Patrem quis novit. nisi Filius. et cui voluerit Filius revelare. Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego vos requiescere faciam. Tollite jugum meum super vos, et discite a me quia mitis sum. et humilis corde. et invenietis requiem animabus vestris. Jugum enim meum suave est et onus meum leve est. lii illo tempore abiit Jesus (b) sabbatis i per segetes. discipuli autem ejus

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »