Obrazy na stronie
PDF
ePub

turbae super

facit ea,

e.

.nt

cit ea,

10,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. 24. Omnis , qui audit masset Jesus ver

24. Omnis ergo, qui

mirabantur
verba mea, e!
ba haec, mira-

audit verba mea
simi-
banlur tur-
haec, et facit

doctrinam ejus.
lis est viro sa-
bae super doc-
ea, similis est

29. Erat enim . . .enti, qui ae trinam ejus.

viro sapienti,

docens eos
cavii do-
29. Erat enim do-
qui aedificavit

sicut potestatem
mum suam sil-
cens eos sicut
domum suam

babens, non 25. pra petra : des potestatem ha

supra pelram :

sicut Scribae, et cendit pluvia, bens , non sicut

25. descendit plubia, Pharisaei advenerunt Scribae eorum, flaverunt venti,

eorum. flumina , Daveet Pharisaei.

advenerunt runt venti, et

CAPUT VIII.

flumina, et offenderunt

offenderunt

CAPUT VIII. in domum illam ,

1. Et descendent. . in domum illam, et non cecidit :

el non cecidit :

1. Et descendente fundata enim

fundata enim

eo de monte, erat supra pe

erat super

secutae sunt tram.

26. pelram. Et omnis, 2. eum turbae 26. Et omnis, qui au2. leprosus quiqui audit verba

multae : et ecce dit verba mea dam veniens, mea haec, et

leprosus quidam
haec, et non fa-
adorabal eum
non facit ea,

veniens, adorabat
similis
dicens : Domine, si similis est viro

eum dicens :
est iro slul-
vis, potes me
slulto, qui acdi-

Domine, si vis
edifica
3. mundare. Et
ficabit domum

poles me mun-
vit domum su-
extendens
suam supra ha-

3. dare. Et extenam supr. . manum Jesus,

27. renam : discendit dens manum te27. renam : et des.

tetigit eum,
di-
pluvia, flaverunt

tigit cum Jesus,
dit pluvia,
cens : Volo mun-
venti, advenerunt

dicens : Volo nerunt. dare. Et contiflumina, et

mundare. Et mina , nuo munda. offenderunt in

confestim mundata runt venti, el la est lepra ejus. domum illam,

est lepra ejus. offenderunt in 4. El ait illi Jesus : vi et cecidit, et

4. Et ait illi domum illam, de, nemini di

facta est ruina

Jesus : vide, el cecidit, et facxeris : sed vade, ejus magna.

nemini dixeris : la est ruina ejus ostende te sa28. Et saclum

sed vade, ostenmagna. cerdoti, et of

est : cum con

de le sacerdoti, 28. Et factum est : fers munus, summasset Jesus

et offers munus, cum consumquod praeceverba haec, ad

quod praecepit CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIÁNUS. Omnis ergo qui audit verba mea' haec, et facit ea , Omnis ergo qui audit verba mea haec et facit ea a assimilabji ur viro sapienti, qui aedificavit domum similabo eum viro sapienti. qui aedificavit domum suam supra pelram”, el descendit pluvia, et venerunt suam supra petram. et descendit pluvia. el venerunt flumina , el flaverunt venii, et irriierunt in domum flumina. el flaverunt venti. et inpegerunt in domum illam, ei non cecidit : fundata enim erat super pe illam. et non C becidit fundala enim erat su “ petram. Et omnis, qui audit verba mea haec, el non tram. Etoinnis qui audit verba mea el non facit ea. facit ea, similis * erit viro stullo, qui aedificavit similabitur viro stullo. qui aedificavit domum suam domum suam super arenam * : el descendit pluvia, super harenam. et descendit pluvia. et venerunt el venerunt flumina, el flaverunt venli, et irruerunt flumina. et flaverunt venti. el inpegerunt in doin domum illam, ct cecidit, et fuit ruina ejus mum illam et c d ecidit et facta ruina ejus magna. magna.

Et factum est. cum consummasset Jesus verba haec. VII. Et factum est : quum consummasset Jesus admirabuntur turbae. super doctrinam ejus. Erat verba haec, admirabantur turbae super doctrinam enim docens eos sicut potestatem habens. el non ejus. Erat eniin docens eos sicut potestatem habens, sicut Scribæ eorum. Descendente autem eo de et non sicut Scribae eorum , aut Pharisaei. 7 monle. seculae sunt eum turbae muliae. Et ecce Cum autem descendissel de monte, sequilae sunt leprosus quidam veniens adorabal eum dicens. Doeum Turbae multae : et ecce leprosus & veniens, ado. mine si vis potes me mundare. Et extens e manum ravit eum dicens : Domine, si vis, potes me mundare. Jesus. tetigil eum dicens Voto mundare. Et confestim Et extendens manum, tetigit eum , dicens : Volo mundata est lepra ejis. Et ait illi Jesus Vide nemini mundare. Et confestim mundala est lepra ejus. Et ait dixeris. sed vade ostende te sacerdoti, et offer muilii Jesus : Vide, liemini dixeris : sed vade, ostende nus. quod praecepit te sacerdoti, et offer munus, quod praeceVARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

8 facta est 'mea, et facit ea, similis est

petram. Descendit pluvia; flaverunt venti; advenerunt et Pharisaei. flumina, et offenderunt in domum, etc.

7 Et descendente eo de monte 3 est

8 quidam veniens adorabat * maris : descendit pluvia; flaverunt venti; advenerunt flumina, et offenderunt in domum, etc.

BLANCHINI NOTÆ. a Sic in Codice. Lita est m finalis.

d Extrita est a. b Extrita est a.

Excidere Antiquario lilleræ den. Antiquario excidere tres illæ litteræ per,

6

9 Jesus

с

Post.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. pi: Moyses, in 10. Audiens autem Moyses, in te

10. Audiens autem Testimonium Jesus miralus stimonium illis.

Jesus miratus
ill..
est, et sequen-
5. Post haec autem,

est, et sequentibus
tibus se dixit :
cum introisset

se dixit:
5. cum introis-
Amen dico vo-
Chafarnaum,

Amen dico vobis, sel Capharnabis, quia in nulaccessit ad eum

non inveni um, accessit lo tantam quidam Centurio,

lantam fidem ad eum quifidem inverogans eum,

in Istrahel. dam Centuni in Istrahel. et dicens :

11. Dico autem rio, rogans eum, 11. Dico autem vo6. Domine, puer

vobis, quod 6. et dicens: Domine, bis, quod mul

meus jacet

multi ab oriente, puer meus jati ab oriente, in domo para

el occidente cet in domo et occidente lyticus, et male

venient, et paralyticus, venien ...: torquetur.

recumbent et male torquecumbunt cum 7. Ait illi Jesus :

cum Abra7. iur. Et ait Abraham, et Ego veniam,

bam, et Isac,
illi Jesus : Ego ve-
Isac, et Jacob
el curabo

el Jacob in
cura-
in regno cae-
eum.

regno caelorum : 8. bo eum. El res. 12. lorum : lili au

8. Et respondens

12. filii autem pondens Сentem regni ibunt

Centurio, ait illi : regni hujus turio, ait illi : in tenebras Domine non

ibunt in tenebras Domine, non sum exteriores : i

sum dignus ut

exteriorcs : ibi dignus ut inbi erit fletus, intres sub te

erit flelus, tres sub tectum et stridor denclum meum : sed

et stridor dentium. meum ; sed tantium. tantum dic ver

13. El dixit Jesus lum dic ver13. Et dixit Centubo, et sanabilur

Centurioni : b. nabirioni : Vade, si9. puer. Nam et

Valde, sicut cre9. am et ego cut credidisti ego homo sum

didisti fiat tibi , homo sum sub fiat tibi. Et sanasub polestate

Et sanalus potestatem tus est puer ex ilcon ulus,

est puer ex constitutus, la hora. habens sub

illa hora. habens sub me 14. Et cum venisme milites, et

14. Et cum venismilites, et dico set Jesus in dodico huic : Vade,

set Jesus in buic : Vade, et vadit; mum Petri, vi

et vadit ; et

domum Petri, alio, Veni, et dit socrum ejus alio, Veni, et

vidit socrum venit ; et servo jacentem, el fevenit; et servo

ejus jacentem, meo dico, Fac bricilantem : meo dico, Fac

et febricitantem : hoc, et facit. 15. et tetigit mahoc, el facit.

15. et leligit manum

niens,

[ocr errors]

CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. pit Moyses, in testimonium illis. ' Quum aulem in Moyses in testimonium illis. Post haec autein Troisset Capharnaum, accessit ad eum · Centurio, cum introisset in Capharnaum. accessit ad eum rogans eum, et dicens: Domine, puer meus jacet in Centurio rogans eum et dicens. Domine puer meus domo paralyticus, el male torquetur. Et ait illi Jesus: jacet in domo paralyticus. el male torquetur. Et Ego 3 veniam, et curabo eum. Et respondens Сen ait illi Jesus. Ego reniens curabo eum. Et resturio, dixit : Domine non sum dignus ut intres sub pondens ei Centurio ait Domine non sum dignus teclum meum: sed tantum dic verbum, el sanabilur ut intres sub tectum meum. sed tantum dic verbo puer meus. Nam et ego homo sum sub potestatem, el sanabitur puer meus. Nam el ego homo sum habens sub me milites, el dico huic: Vade, et vadil; habens sub potestatem meam milites et dico huic et alio, Veni, et venit; et servo meo , Fac hoc, et Vade et vadii. et alio Veni, et veniet. el servo meo. facit. Audiens autem Jesus miralus est, et sequen Fac hoc et facit. Audiens autem Jesus miratus est. et libus se dixit : Amen dico vobis, non inveni dixit sequentibus se. Amen dico vobis. nec in 6 lantam fidem in Israel. Dico autem vobis, quod Israheltantam lideni inveni. Dico autem vobis quia mil. multi ab orienle, et occidente venient, et recumbent tiab a oriente el occidente venientet discumbent cum cum Abraham, ei Isaac, et Jacob in regno coelorum : Abraham et Isaac et Jacob in regno caelorum. filii filii autem regni ? ejicientur in tenebras exteriores : autem regni hujus expellentur in tenebras exterioibi eril flelus 8, et stridor dentium. Et dixit Jesus res. ibi erit fleius el stridor dentium. El dixit Jesus Centurioni : Vade, et sicut credidisti fiat tibi. Et sa Centurioni Vade et sicut credidisti fiat tibi El sana. natus est puer in illa hora. Et quum venisset Jesus lus est puer in illa hora. El cum venisset Jesus in in domum Petri, vidit socrum ejus jacentem, et se domum Petri vidit socrum ejus jacentem et sebricibrilicantem : et tetigit ma

lantem. et b tigit ma VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. · Post haec autem cum

6 in nullo tantam, etc. 2 quidam

' hujus ibunt in * veniens curabo

8 oculorum sub potestate constitutus et habeo

9 ex illa hora C. Et conversus Centurio in domum suam & dico, Fac hoc

eadem hora invenit puerum sanum. Et quum, etc.

BLANCHINI NOTÆ. & extrita est aspirala h.

addita post versum 13 : Et reversus Centurio in do b forie excidere Antiquario priores littera le. mum suam in illa ipsa hora, invenit puerum sanum.

c Observat Lucas Brugensis in Notis ad varias lec Unde certum exstal non temere fuisse scripla ab intiones editionibus Græcis Evangelii secundum Mat terprete Latino ms. codicis S. Germani. Conser isla thicum, in nonnullis exemplaribus Græcis hæc esse cum verbis Lucæ cap. vi, vers. 10.

inagnus factus

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. num ejus, et repes foveas haejus, et remi

Vulpes fobeas misit eam febent, et volusit eam febris,

habent, et volubris, el surrecres caeli niet surrexit

cres caeli nidos xit et minisdos ubi requi

et ministrabat eis. ubi requiescant : trabat eis. escant : filius 16. Vespere

filius autem 16. Vesperc autem autem homi

autem facio,

hominis non hafacio, oplulerunt nis non liabet optulerunt

bet ubi caput illi mulios daeubi caput suum illi multos

suum declinet. monia habenreclinet. daemonia

21. Alius autem les : et eiciebat 21. Alius autem dis habentes : et

discipulus ait spiritus inmundos cipulorum

eieciebat spi

illi : Domine, verbo : et omaii illi : Domine, per- ritus immundos

pernille mihi nes male habenmilte mihi priverbo, et omnes

primum ire, et 17. les curavit : ut ad mum ire, et se

male habentes

sepelire patrem impleretur pelire patrem 17. curavit : ut

22. meum. Ad ipse quod diclum meum. adimpleretur

ait illi : Sequere est per Eseiam 22. Et ait illi Jesus : Se quod dictum est

me, et remitte Prophetan, diquere me, et per Esciam Pro.

mortuos sepelire centem : re...ilte inorphielam, dicen

mortuos Quia ipse inluos: sine moriem : Quia ipse

suos. firmitates lui sepeliant infirmitates

23. Et ascendente nostras susmortuos su nostras accepit :

eo in navicula, cepit : el lan23. os. ... ascencl aegrimonia

secuti sunt eum guores nosdentem eo in nostra porta

discipuli ejus : · tros portanaviculam , lavit.

24. ei ecce motus vit. secuti sunt eum

18. Videns autem 18. Videns autem discipuli ejus :

Jesus turbas

est in mari, Jesus turbas 24. et e.. e molus

multas circum

ila ut navicula multas cirmagnus sac

se, jussit (a) di

operirelur cum se, jussit (a) tus est in ma

scipulos suos +

fluctibus, discipulos suri, ila .... avi

ire trans

ipse vero os 4 ire irans cula operire

fretum.

25. dormiebal, Et 19. sretum. Et ac lur a fluctibus,

19. Et accedens

accesserunt (6) cedens quiipse vero dor

quidam Scriba,

discipuli ejus, dam Scriba, 25. miebat. Et acces ait illi : Ma

et suscitaverunt ait illi : Magisserunt (b) el sus

gister, sequar te',

euin, dicentes : ter, sequar le, citaverunt

quocumque

Domine, libera quocumque

dicentes :
ieris.

nos, perimus.
ieris.
Domine, libe.
20. Dicit ei

26. Ait illis 20. Dicit ei Jesus : Vul. 26. perimus. Ait il

Jesus :
CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. num ejus, et' dimisit eam febris, et surrexit' et mi num ejus. et dimisit eam febris et surresit. cl mininistrabat eis. Vespere autem facto, obtulerunt ei 3 strabat eis. Vespere autem facto omnes male habentes : et ejiciebat spiritus verho : et omnes male habenles curavit : ut adimpleretur quod

(Periil hic integra pagina codicis, quam forlasse redictum est per Esaiam Prophetam, dicentem : Ipse

cens compacior aut non habuit, aut exrritam nieinfirmitates nostras accepit: et aegrotationes portavit.

glexit mugno posteritatis damno. Sequitur autem, ut Videns autem Jesus turbas multas circum se, jussit ire

pagina sequenti legitur.) trans frelum. El accedens unus Scriba, ail illi : Magi. ster, sequar te, quoquumque & ieris. Etdicit ei Jesus : Vulpes loveas habeni, et volucres caeli nidos ubi requiescant : filius aulem hominis non habet ubi capiil ? reclinet. Alius autem de discipulis ejus ait illi: Domine, permille ne primum ire, el sepelire patrem meum. & Jesus autein ait illi : Sequere me , et dimille mortuos sepelire morluos siios.

VIII. El ascendente eo in naviculam, secuti sunt eum discipuli ejus : el ecce molus magnus factus est in mari, ita ut navicula 10 operiretur fluctibus, ipse vero dormiebat. Et accesserunt "et suscitaverunt eum, dicentes : Domine, " salva nos, perimus. El 18 dicit

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. i remisit 2 confeslim

& Cui respondens Jesus dixit 3 daemonia habentes, et verbo ejiciebat daemonia , et tempestas magna orta est curabat omnes male habentes

10 illa a fluctibus operiretur quia ipse... et aegrimonia nostra portavit

11 discipuli ejus 6 turbam mullam circum se jussit discipulis suis ut

19 libera irent... El accessit ad eum quidam scriba, et ait illi

13 ait ad illos : Quid 6 vadis. Dicit illi

BLANCHINI NOTÆ. (a) Addit discipulos. Et ita cod. Gothicus, Toùs pecOntas. (b) Post accesserunt, deest ad eum. El ila in textu Græco.

eum,

os,

Jesus :

7

suum

9

Si eicis nos,

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. lis : Quid timidi 31. Daemones au. Quid timidi

pascentium. estis, modicae lem rogabant estis, modicae

31. Daemones autem fidei? eum , dicentes : fidei ?

rogabant eum, Tunc surgens,

mit-
Tunc surgens,

dicentes : Si
impera .
le nos in gre.
imperavil vento

eicis nos, mitte 10 el mari, et gem porcoruni. et mari, et

nos in gregem sacta est Iran32. Et ait illis : lle. Ad facta est trane

porcorum. quillitas magilli exeuntes quillitas magna.

32. Et ait illis 27. na. Illi autem abierunt in 27. Illi autem ho

Jesus : Ile. homines miporcos, el ecmines mirati

Ad illi exeunrali sunt, dicence impelu abisunt, dicentes :

les abierunt les : qualis . il lotus grex qualis est

in porcos, et hic, quod venper praeceps hic, quod

ecce impetum tus et mare obin mare : et morventi et mare

abiit tolus grex . juni. lui sunt in a obaudiunt

ille per praeceps 28. Et cum. quis. eum?

in mare : et Set trans fre33. Hi autem qui 28. El cum venis

mortui sunt lum in regiocos pascebant set trans fretum

33. in aquis. Hii nem G. fugerunt : et in regionem

autem qui eos noruin , occur. venientes Gerasenorum,

pascebant furerunt ei duo in civitatem , occurrerunt

gierunt : et ... monia ba

... ave-
ei duo homines

venientes in
bentes, de mo-
runt omnia,
daemonia ha-

civitate, nontianumentis exet de his , qui dae. bentes, de

verunt omnia, enntes, pericumonia habemonumentis

et de bis, losi nimis, ila bajit. exeuntes, nimis

qui daemonia ut nemo pos34. Et ecce lola civi periculosi, ita

habebant. S... transire las exijl obvi. ut nemo pos

34. Et ecce lola per viam illam. am Jesu : el via sit Transire

civilas exiit 29. El exclaniaso eo rogabant, per viam illam.

obviam Jesu. verunt , dicenut transirel

29. El clamabant, et viso eo les : Quid nobis, a finibus eodicentes : Quid

rogabant eum, et libi, Jesu fili? rum. nobis, el libi,

ul transirel a fi-
nisti hoc

CAPUT IX.
Jesu fili

nibus eorum.
le lempus

Dei? Venisti

CAPUT IX.
ere nos?
1. El ascendens
ante tempus tor-

1. El ascendens 30. E. at autem non in na viculam

in navicula
longe ab ill
transfreta-
30. Erat autem

transfretavit, et
vil, et venit in
non longe ab

venit in civi-
mul
um
civitatem
eis grex porco-

latem. pascentium. 2. Judeae. Et oprum multorum

2. El ecce op

[ocr errors]

.

.

quere nos ?

[ocr errors]

porcorum

ul

nemo

CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. eis Jesus : Quid limidi estis, modicae fidei? el mari. et facta est tranquillitas magna. Illi autem Tunc' surgens, imperavit venitis et mari , el facia homines mirali sunt dicentes qualis est hic, quod et est tranquillitas magna. ? Homines autem illi mirati Venli el mare oboediunt ei, Elcuni venissel Trans sunt , dicentes : qualis est hic, quia venti et mare frelum in regionem Gera enorum. occurrerunt ei obediunt ei? El guum venisset trans frelum duo daemonia habentes de monumentis exeuntes. in regionem Gerasınorum , occurrerunt ei duo saevi nimis. ita ut nemo posset transire per viam homines habentes 8 daemonia , de monumentis illam. El exclamaverunt dicentes. Quid nobis el libi exeuntes, saevi nimis , ila

possel Jesu lili Dei Venisti huc ante tempus lorquere nos. Transire per viam illam. Et ecce clamaverunt, dia Eral allem non longe ab eis grex porcorum inuliocentes : Quid nobis, et tibi , 6 Fili Dei? Venisti? huc rim pascentium. Daemones aulem. rogabant eum anle lempus torquere nos ? Erat autem non longe ab direnies Si eicis nos. jube nos ire in gregem porcoillis grex porcorum multorum 8 pascens. Daemones rum. Et ait illis lic. At illi exeuntes, abjer ulit in autem rogabant eum, dicentes : Si ejicis nos hinc, gregem porcorum, el ecce impelum ficit folus grex. miste nos in gregem porcorum. Et ait illis 9 : lle. At per praeceps ini mari. et mortui sunt in aquis. lli illi 10 exeuntes abieront in porcos, el ecce impetu autem qui eos pascebant. Pugerunt. et venientes in abiil lotus grex

per praeceps in mare : et mortui civitalem. Duliaverunt omnia, et de his qui daerno. sunt in aquis. Pastores aulem lugerunt: et " venien via habebant. Et ecce Lola civitas exiit obiiam Jesu. les in civitatem, nuntiaverunt omnia, el de his, qui el videntes euin rogabant ul transiret a linibus eorum. daemonia 13 habuerunt. Et ecce tota civitas exiit ob. El ascendens in naviculam iransfretavil, el venit in viam Jesu : et 1 viso eo rogabant, ut transiret a fi. civitatem suam. Et ecce obnibus eorum.

IX. Et ascendens in naviculam transfretavit , et venit in civitatem 18 suam. El ecce of

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 exurgens imperavit vento

9 Jesus , Illi autem homines

10 euntes 3 quis est hic, quoniam

11 praecipitans se * Jesus 8 daemonia habentes... periculosi nimis

13 babebant Jesu

14 cum vidissent eum, rogabant eum venisti ante

18 Judaeae. Et ecce obtulerunt o pasceatium. Daemonia

12 euntes

rexit,

suam.

Et sur

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. tulerunt ei re peccata, tunc

lulerunt ei

tuum , et vade paralyticum ail paralytiparalyticum

in domum jacentem in co : Surge, et tol.

jacentem in

tuam. lecto. le grabatium lecto. El videns

7. El surVidens autem tuum, et vade Jesus fidem

et Jesus fidem ilin domum tuillorum, dixit

abiit in domum lorum, ..it

7. am. Et surgens, paralytico : paralytico: abiit in domum Constans esto

8. Hoc viso Constans esto Suam, fili, remissa

turbae timuefili , remissa 8. Videntes autem sunt tibi peccata

runt, el honosunt libi peccaturbae timue. lua.

rificaberunt la tua. runt, et hono3. Quidam autem

Deum , qui 3. Quidam autem

. . icaverunt
ex Scribis dixe-

tantam dedit
de Scribis di-
Dominum, qui dedit runt intra

hominibus potestatem. xerunt intra talem polesta

se ; Hic blasphemat. 9. Et , cum transe : Hic blasfetem homini4. El cum vi

siret inde mat: quis potest 9. bus. Et, cum disset Jesus

Jesus, vidit remittere transiret in cogitationes eo

hominem sedenpeccala, nisi inde Jesus, vidit rum, dixit : UL

tem in taeloneo, unus Deus. hominem se quid cogitatis

Maltheum nomi4. Videns aulem denlem in lemala in

ne. Et ait Jesus cogitatio . loneo, Maltliecordibus vesiris ?

illi : Sequere me. nes eorum, dium nomine.

5. Quid est facixil : Ut quid Et ait illi : Sequelius dicere :

gens secutus cogitatis mare me. Et surDimissa sunt

10. est eum. Et la in cordibus gens secutus tibi peccata (a);

factum est 5. vestris ? Quid est eum. aut dicere :

recumbenle est faci .... us, 10. El factum est

Surge, el am

eo in domum, dicere : Remisrecumben6. bula ? Ut

ecce multi sa sunt tibi le co in domo, sciatis au

publicani, peccata tua; ecce multi pu. tem , quoniam

el peccatores aut dicere : blicani el pecfilius homi.

venerunt, et Surge, et amcatores recumnis habet po

recumbebant bula? bebant cum testatem in

cum Jesu, 6. Ut sciatis åuteni, Jesu , et cum

Terram dimit

el cum disci. quia filius hodiscipulis ejus : lendi peccala,

pulis ejus. minis polesla11. Et videntes lunc ait para

11. El videntes tem habet super terram Farisei , dice

lytico : Surge.

Pharisaei,
remitte-
banı discipu-
lolle lectum

dicebant di-
CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. ferebant ei paralyticum jacentem in lecto. Et videns lulerunt ci paralyticum. jacentem in lecio. Et videns Jesus fidem illorum, dixit paralytico : ' Conlile lili, Jesus fidem illorum. dixit paralytico. Constans esto remittuntur tibi peccata tua. Et ecce quidam de fili. dimiliuntur tibi peccata tua. Et ecce quidam de Scribis dixerunt intra se : Hic blasphemal. Et quum Scribis dixerunt intia semetipsos. Ilic blasphemat, vidisset Jesus cogitationes eorum, dixit : Ul quid El viders Jesus cogitationes eorum dixit. Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris ? Quid est : facilius, cogitatis mala in cordibus vestris Quid est enim dicere : * Dimiliunliir tibi peccata tua; aut dicere : facilius dicere Dimitlunur tibi peccata tua. aut dicere Surge, el ambula? Ut autem sciatis, quia filius homi. Surge et anibula. Ut sciatis autem quoniam filius nis habet potestatem in terra dimitiendi peccala, tunc liominis habet potestatem super terram dmittendi ait paralytico : Surge, 5 tolle lectum tuum, el vade peccata. lunc ail paralytic Surge. Tolle leclum luun in domuin luam. Et 6 surrexil, et abiit in domum el vade in domum tuam. Et surgens abiit in domum suam. Videntes autem turbae timuerunt, et ' glorifi suam. Videniles autem Turbae admirantes limuerunt. caverunt Deum , qui dedit potešialem 8 talem homi et magnilicaverunt Deum. qui talem dedit potestatem nibus. Ei, quum transiret inde Jesus, vidit hominem hominibus. sedeniem in telonio, Matthaeum nomine. Et ait illi: El com transiret inde Jesus vidit hominem seden. Sequere me. Et 10 secutus est eum Et factum est tem in toloneo Matheum nomine Et ait illi. Sequere discumbente eo in domo, ecce multi publicani el pec me. Et surgens secutus est eum. Et factum est calores 1venientes, discumbebant cum Jesil, el di discumbente eo in domo. ecce mulii publicani el pecscipulis ejus. Et videntes Pharisaei, dicebant, et calores. venienies discumbebant cum Jesu. et D scidiscipu

pulis ejus. El videntes Pharisaei dicebant discipu VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. · Constans esto fili , remissa sunt a.

7 honorificaverunt

8 : Qnidam autem de... se : Blasphemat.

lantam

9 ad teloneum, * Remissa sunt

10 surgens et

11 recumbente surgens abiit

venerunt, et recumbebant cum Jesu, et cum

BLANCHINI NOTÆ. • Eamdem invenies lectionem apud sanctum Leo el apud Hilarium Commentar. in Matth. nem Magnum, Serm. 60 de Passione Domini 11, sed

11

3 enim

(a) Post peccata, omittit tua, et ita cod. Cant. Lat.

« PoprzedniaDalej »