Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS.

[merged small][ocr errors]

rebitur Deus. 8. Beati mundo corde : quoniam ipsi Deum videbunt. 9. Beati paci . . . .

CAPUT V.

M. Videns autem Jesus turbam, as- quoniam filii, cendit, in mon- Dei vocabunlem, et cum se- tur. disset, . . . . esse- 10. Beati, qui perserumt ad e . . . cutionem pa• • • • • • S, tiumlur prop2. et aperuit os ter justitiam : suum, et doce- " quoniam ipsohat eos, dicens: ' rum est reg5. Beati pauperes num caelorum. spiritu : quoniam 11. Beati estis cum * ipsorum est reg- vos (b) maledinumcaelorum. cent, et perse4. Beati mites: quo- uentur, et niam ipsi he- , dicent f omne reditate pos- " • - • - sidebunt ter- - - - -

ram. 5. Beati, qui lugent : quoniam ipsi dete, et exultaconsolabun- te, quoniam merlur. ceS veSlra C06. Beati, qui esuri- piosa est (d) in caetint et sitiunt lo. f Sic enim perjustitiam : quo- secuti sunt . niam ipsi satu- prophetas, qui

CODEX CORBEIENSIS.

eum turbae multae de Galilaea, et ' Decapoli, et de Hierosolymis, et de Judaea, et de trans Jordanem. IIII. Videns autem Jesus turbas, ascendit in montem, et qunm sedisset, accesserunt ad eum discipuli ejus, et * aperiens os suum docebat eos, dicens: Beati pauperes spiritu : quoniam ipsorum est regnum coelorum. Beati * mites : quoniam ipsi pos: sidebnnt terram. Beati, qui lugent : quoniam ipsi consolabunlur. Beati, qui esuriunt et sitiunt justitiam: quoniam ipsi saturabuntur. Beati misericordes; qüoniam * ipsi misericordiam consequentur. Beati * mundi corde: quoniam ipsi Deum videbunt. Beati pacilici : quoniam filii Dei vocabuntur. Beati, qui persecutionem patiuntur propter justitiam : quoiiiam ipsorum est regnum coelorum. Beati estis quum •`maledixerint vobis, et persequuti vos fuefint, et dixerint omne malum adversum vos mentientes, propter me : gaudete, et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in coelis. Sic enim persequuti sunt proplietas, qui ' fue

[ocr errors]
[blocks in formation]

rabuntur.
7. Beati miseri-
cordes, quia
ipsis mise-
rebitur Deus.
8. Beati mundo
corde: quo-
niam ipsi Deum vi-
debunt.
9. Beati pacifici:
quoniam filii
Dei vocabun-

tur.
10. Beati, qui perse-
cutionem pa-
liuntur prop-
ter justitiam :
quoniam ipso-
rum est re-
gnum caelorum.
11. Beati eritis cum
vos maledi-
• • . . . . (b)
quent. . . . .
cent f omne
malum adversum
yos (c) propter
42. justitiam : f gau-
dete, et exulta-
te, quoniam mer-
CeS vestra CO-
piosa est (d) in cae-
lo. f Sic eiiim per-
secuti sunt
et prophetas eos, qui

[ocr errors]

£um turbae multae. . a . Galilea et Decapoli. et ab Hierosolymis. et a Judaea. et de trans Jordanem. Videns autem turbas ascendit in montem. et cum sedisset. accesserunt ad eum discipuli ejus. et aperiens os suum docebat eos diceiis. Béati pauperes spiritu. quoniam ipsorum est regnum 'caelorum. (a) Beati qui lugunt quoniam ipsi consolabuntur. Beati mansueti quoniam ipsi hereditabunt terram. i Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam quoniam ipsi saturabuutur. Beati misericórdes quoniam, ipsi miseri " cordiam: consequeiitur. Beati mundi corde quoniam, ipsi Deum videbunt. Be uti pacifici quoniam ipsi filii Dei vocabuntur. Beati qui pérsecutionem patiuntur propter justitiam quóniaim ipsorum est regnum caelorum.

Beati eritis, cum exprobraverint vos. et persequentur. et dixerint omne malum adversum vos meritientes propter me. gaudete et exultate. quoniam merces vestra copiosa est in caelis. Sic énim persecuti sunt prophetas.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

erant ante V0S. 15. Vos estis sal terrae. Quod si sal evanuerit, . quo sallietur? ad nihilum valet (a), nisi ut mittatur foras : et conculcetur ab hominibus. 54. Vos estis lux hujus mundi. Non potest civitas abscondi supra montem 15. sita. Neque accendunt lucernam, et p0nunt eam sub modium, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo M6. sunt. Sic luceal lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et magnificent patrem vestrum, qui est in caelis. M7. Nolite putare quoniam veni solvere legem, aut prophetas : non veni solvere, sed adimple18. re. Amen dico vobis, do

nec tranSeat caelum et terra, jota unum, vel unus apex non praeteribit à lege, donec omnia 19. fiant. Qui enim solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regmo caelorum : qui autem fecerit et docuerit sic, magnus vocabitur in regno caelorum. 20. Dicojautem vobis, nisi abundaberit juslitia vestra plus quam Scribarum, et PhariseOrum, n0n intrabitis in regno caelo

Itufim. 21. Audistis quia dictum est ab anliquis : Non occides : qui autem occiderit, reus erit judicio. 22. Ego autem, dico vobis : quod omnes, qui irascitur fratri

CODEX VERONENSIS.

fuerant ante vos, patres eorum. M3. Vos estis sal. . . . evanuerit, in quo salietur ? ad nihilum valet (a), nisi ut mittatur foris : et conculcetur ab h0minibus. 14. Vos estis ltix hujus mundi. Non potest civitas supra montem posita abscondi. Neque accendunt 15. lucernam, et ponunt eam sub modio, sed supra candelabrum, ut lu16. ceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera ve- . stra bona, et magnificent patrem vestrum, qui est in caelis. 17. Nolite putate quia veni solvere legem, aut prophetas : non veni solvere, sed adimplere. 48. Aimen dico vobis, donec tranSeat Cae

lum et terra, jota unumi, vel unus apex non praeteribit a lege, donec omnia fiant. 19. Qui enim solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno caelorum : qui autem fecerit et docuerit sic, hic magnus vocabitur in regno caelorum. 20. Dico autem v0bis, quia nisi abundaverit justitia vestra plusquam Scribarum, et Phari-' seorum, non intrabitis in regnum caelorum. 21. Audistis quia dictum est antiquis : Non occides, qui autem occiderit, reus erit judicio. 22. Ego autem dico vobis : quod omnis qui irascitur fratri

CODEX CORBEIENSIS.

runt ante vos. Wos estis sal terrae. Quod si sal evanuerit, in quo salietur ? ad nihilum valet ullra ', nisi ut miítatur foras : et conculcetur ab hominibus. Vos estis lux • mumdi. Non potest civitas abscondi supra montem posita. Neque accendunt lugernam, et pomunt eam sub modio; sed super candelabrum, ut 'luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant vestra bona opera, et * glorificent patrem vestrum, qui in coeli$ est. Nolite putare quoniam veni solvere legem, aut prophetas: non veni solvere, sed adimplêre. Amen dico vobis, donec transeat egelum et terra, jota unum, aut unus apex non praeteribit a lege, d0inec* omnia fiant. Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines, minimus v0cabitur in regno coelorum : qui autem fecerit et doeuerit, • hic magnus voeabitur ip regno coelorum. Dico enim vobis, quia nisi abttndayerit justitia vestra plus quam Scribarum, et Pharisaeorum, non intrabitis iii regnum coelorum. Audistis quia dictum est • antiquis : Non occides : qui autem Occiderit, reus erit judicio. Ego autem dico vobis : quia omnis, qui irasciiur fratri

CODEX BRIXIANUS.

qui fuerunt ante vos. Vos esuis sal terrae Si autem sal fatuum fuerit in quo salietur. ad nihilum valebil ultra nisi ut mittatur foras et conculcetur ab hominibus. .

Vos estis lux mundi Non potest civitas abscondi supra montem constituta. Neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio. sed super candelabrum. ul luceat omnibus qui in domo sunt.

Sic luceat lux vestra coram hominibus. ut videant opera vestra bona. et glorificent patrem vestrum qui in caelis est. Nolite putare. quóniam veni solvere legem aut prophetas. mom vehi solvere sed adimplere. Amen dico vobis. donec transeat caelum et terra. jota unum vel unus apex. non praeteribit a lege. donec omnia fiant. Qui énim solverit unum de mandatis istis minimis et docuerit sic homines minimus vocabitur in regno caelorum. qui autem fecerit. et ita docuerit. hic magnus vocabitur. in regno caelorum. Dico enim vobis. quia nisi abundaverit justitia vestra plusquam Scribarum et Pharisaeorum mon intrabitis in regno caelorum. Audistis quia dictum est antiquis. Non occides qui autem occiderit. reus erit judicio. 3; .autem dico vobis quia omnis qui irascitur I'atri

WARIANTES LECTI0NES C0DICIS MS. S. GERMANENSIS.

[ocr errors]

* haec * sic, magnus “ est: Non

• • • , BLANCIlINI NOTÆ. (a) Post valet, deest ultra: et ita in Cant., Gr. et Lat.

CODEX

suo sine causa, reus erit judicio. Qui autem dixerit fratri suo, racha : reus erit concilio. Qui autem dixerit, fatue : reus erit gehennae ig25. nis. Si ergo offeres munus tuum ad altare, et ibi rememoratus fueris quia frater tuus habet aliquid adversum 24. te : relinqué ibi munus tuum ante altare, et vade prius reconciliare fratri tuo : et tunc veniens offers munuS tuum. 25. Esto consentiens adversario tuo cito dum es cum illo im via : ne forte tradat te adversarius judici, et judex iradat te ministro: et in carcerem mittaris.

WERCELLENSIS.

26. Amen dico tibi, non exies inde, donec feddas novissimum quadran27. tem. Audis. tis quia dictum est (a) : Non moe28. caveris. E. o autem d. . . . . . . . . vobis: qu . . . . In. • • • • • viderit mulierem ad concupiscendum eam, jam moeCatuS eSl eam in corde suo. 99. Quod si oculus tuus dexter scandalizat te , erue eum , et proice abs te : expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum , quam totum corpus tuum eat in gehennam. 50. . . . dextera man. . . . tua Sca- • . d . • . at te, • • . . . eam, et pro. . . • S te : . . dit. . . . ut pereat unum membrorum

is, qui

CODEX CORBEIENSIS.

suo a sine causa, reus erit judicio. Qui autem dixerit frauri suo : racha : reus erit eoncilio. Qui autem ! dixerit fratri suo, fatue : reus erit gehennae ignis. Si ergo offers munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid adversum te : relinque ibi munus tuum ante altare, el vade prius reconciliari fratri tuo : et tunc veniens * offer munus 1uuim. Esto consentiens adversario tuo cito dum es in via cum eo : ne forte tradat te adversarius judici, et judex tradat te ministro : et in carcerem mittaris. Aimen dico tibi , non exies inde, donec reddas novissimum quadrantem. Audistis quia dictum est antiquis : non moechaberis. Ego autem dico vobis : quia omnis, qui viderit muIierem ad concupiscendum eam, jam moechatus est eam in corde suo. Quod si oculus tuus dexter scan dalizat le , erue eum , et projice abs te : expedit enim * ut pereat unum membrorum tuorum , quam totum corpus tuum * miuatur in gehennam. Et si dextra manus tua scandalizat te, abscide eam , et projice abs te; expedit * tibi ut pereat unum membrorum

CODEX VERONENSIS.

26. Amen dico tibi, non exies inde, donec reddas usque ad nobissimum quadrantem. 27. Audistis quia dictum est (a) : Non moecha28. beris. Ego autem dico vobis : quoniam omnes, qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, jam moechalus est eam in corde suo. 29. Quod si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et proice abs te : expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam quod corpus tuum totum eat in gehennam. 30. Et si dextera mamuS tua Scandalizat te, abside eam, et proice abs te : expedit enim tibi ut pereat unum membrorum

CODEX BRIXIANUS.

suo sine causa reus erit judicio. Qui autem dixerit, fratri suo rac b a. :relis erit concilio. Qui autem dixerit fatue. reus erit gehennae ignis. TSi ergo offers munus tuum ad altare. et ibi reçordatus fueris. quia frater trius habet aliquid adversum te. relinque ibi munus tuum ante altare e et vade prius reconciliare fratri tuo. et tunc veniens offers d munus tnum . Esto consentiens adversario tuo eito. dum es in via cum illo. ne forte tradat te adversarius judici • et judex tradat te ministro. et in carcerem mittaris. Amen dico tibi non exies inde donec reddas nobissimum quadrantem. Audistis quia dictum est (a) Nom nroecaveris.Ego autem dico vobis quia omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum eam jam moecatus est eam in corde suo. Quod si oculus tuus dexter scandalizat te erue eum et proice abs te. expedit enim tibi. ut pereat unum membrorum tuorum quam totum corpus tuum mittatur in gehennam. Et si dextera mantis tura. scairdalizat te. abscide eam et proice abs te. expedit enim tibi ut pereat unum membrorum

suo sine causa, reus erit judicio, Qui autem dixerit fratri suo, racha : reus erit concilio. Qui aulem dixerit , fatuae : reus erit gehennae ignis. 23. Si ergo offeres munus tuum ad altare , et ibi rememoratus fueris quia frater tuus habet ali24. quid adversum te : relinque ibi munus tuum ante altare, et vade, prius reconciliare fratri tuo: et lunc veniens offers munuS tuum. 25. Esto consentiens adversario tuo cito cum es cum illo in via : ne forte tradat te adversarius judici, et judex tradat ite ministro : et in carcerem mittaris.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

tuorum , quam totum corpus tuum (a) eat f in gehennam. 31. Dictum est autem : quicumque dimiserit uxorem suam , det illi repudi32. um. Ego autem dico vobis , (b) Quicumque dimiserit uxorem suam , excepta causa fornicationis, facit eam m0eCa33. ri. (c) Iterum audistis quia dictum est ab an. . . . : Non . . . . . . abis : reddes autem Domino juramen34. ta tua. Ego autem dico vobis, non jurare omnino, nequae per caelum, quia trhonus 35. Dei est : meque per terram, quia scabellum est pedum ejus: nequae per Hierosolymam , quia civitas est ma . . . re36. gis : neque per caput tuum juraveris, quia

non potes unum capillum album facere, aut nigrum. 37. Sit autem sermo vester, est, est : non, non : quod autem amplius est, a malo est. 58. Audistis quia dictum est : Oculum pro oculo, (d) dentem pro 39. dentem. Ego autem dico vobis, non resistere malo; sed si quis.te percusserit in dexteram maxillam, praeve illi et sinis40. . . . am : Et qui . . . . li te · · · · dicio . . . . . . remitte ei et 41. palleum : et qui te angeariaverit mille passus , vade cum illo (e) adhuc f alia duo. 42. 0mni petenti te, tribue : et volenti mutuari a te, ne averteris te. 45. Audistis quia

CODEX VERONENSIS.

tuorum, quam tolum corpus tuum (a) eal f in gehennam. 31. Dictum est autem : quicumque dimiserit uxorem suam, det illi repu52. dium. Ego autem dico vobis, (b) Quicumque dimiserit uxorem suam, excepta causa formicationis, facit eam moechari (c). 35. Iterum audistis quia dictum est antiquis : Non perjurabis : reddes autem Domino juramen34. ta tua. Ego autem dico vobis, non non jurare omnino, neque per caelum, quia. 35. thronus Dei est : neque per terram, quia scabillum est pedum ejus : neque per 36. Hierosolymam, quia civitas est magni regis : neque per caput tuum juraberis, quia non potes unum

capillum album facere, aut nigrum. 37. Sit autem serm0 vester, est, est : et non, non : quod autem abundantius est, a malo est. 38. Audistis quia dictum est: Oculum pro oculo, (d) dentem pro 59. dentem. Ego autem dico vobis, non resistere malo; Sed si quis te percusserit in dextram maxillam tuam, praebe illi et sinistram : Et ei, 40. qui vult tecum judicio contendere, et tunicam tuam tollere desiderat, dimitte ei et pallium : 44. Et quicumque. te angariaverit mille passus , vade cum illo (e) adhuc f alia duo. 42. Omni petenti te, da ei : et volenli mutuari a te , ne avertaris te. 45. Audistis quia

CODEX CORBEIENSIS.

tuorum, quam ' totum corpus tuum eat in gehennam. Dictum e$t autem : quiquumque dimiserit uxorem suam, det illi * libellum repudii. Ego autem dico vobis : Quia omnis, qui dimiserit uxorem suam , excepta fórnicationis caussa, facit eam moechari: et qui dimissam duxerit.* agulterat. Iterutn audistis duia dictum est antiquis : Non * perjurabis : reddes Autem Domino juraménta tua. Ego autem dico vobis, non jurare omnino, neque per coelum, quia thronus Dei est : neque per terram, quia scabellum est pedum ejus : neque per Hierosolymam, quia civitas est ma: gni regis : neque per caput tuum Juraveris, quia ngm joies ünum cäpillüm album facere, aut nigrum; Sit áutem sermo vester, est, est : * non, non : quod auiem his abundantius esi, a malo est. Audistis quia dictum est: Oculum pro oculo, et dentem pro dente; Egò autem dico vobis, non resister£, malo; sed, si qüis te percusserit in * dextera maxilla tua, praebe jiii ei aîteram : Et ei, qui vult tecum judicio conténdere, et tunicam tuaim tollere, dimitte ei et paliiüm : €t quiquumque te angariaverit mille, passus, vade cum illo'7 alia duo. Qui petit a te, da ei : et volenti a le mutuari, ne * avertaris. Audistis quia

CODEX BRIXIANUS.

tuorum quam totum corpus tuum mittatur in gehennam. Dictum est autem. Quicumque dimiserii. uxorem suam. det ei libellum repudii. Ego autem dico vobis Quia omnis qui dimiserit uxorém suam. excepta fornicationis causa. facit eam moechari. et uidimissam duxerit moechatur. Iterum audistis quia ictum est antiquis Non perjurabis. reddes auiem Domino jurameiita tua. Ego áutem dico vobis non jurare omino. neque per caelum quia tronus est ei, neque per terram. quia scabellüm est pedum ejus. neque per Hierosolymam quia civitas est magni regis. neque per caput tuum juraberis. quia non potes unum capillum album faceré aut nigrum. Sit autem seruio vester est. est. non. noii. quod autem abundantius est horum. a malo est. Audistis quia dictum est. Oculum pro oculo. et dentem pro dente. Ego autem dico vobis. non resistere mâlo. sed si quis te percusserit in dexteram maxillam praebe illi et alteram. Et ei qui voluerit tecum judicio contendere. et tunicam tuam tollere remiíie ei et palleum. et quicumque te angariaverit mille passus vade cum illo duo. 0mni petenti le da. et'volenti mutuari a te ne avertaris. Audistis quia

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

dictum est : Diliges proximum tuum, el odies inimicum 44. tuum. Ego autem dico vobis : Diligite. . . nim. cos vestros, b. . . . acite h. . . . odiunt VO. . . : et 0. . . (a) pro cal. . . . antibus, et persequentibus vos : f 45. ut sitis filii patris vestri qui est in caelis: qui solem suum oriri jubet super bonos et malos: et pluet super justos et injustos. 46. Si enim diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedem habebitis ? nonne et publicani hoc faciunt ? 47. Et si salutatis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? nonne et thnici hoc faciunt? 48. Estote ergo vos

Pater vester caelestis perfectuS eSt.

CAPUT VI.

M. Attendite ne justitiam veslram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis : alioquin mercedem non habebitis aput Patrem vestrum, qui est in cae2. lis. Cum ergo facis elemosymam , noli tuba canere ante te, sicut hypocritae faciunt in synagogis, et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, habent mercedem

Suam.
5. Te autem faci-
entem elemo-
synam, nesci-
at sinistra tua
quid faciat dex-
4. tera tua : ut sit
elemosyna
tua in abscon-

CODEX VER0NENSIS.

dictum est : Diliges proximum tuum, et odies inimicum

tuum. 44. Ego autem dico vobis: Diligite inimiC0S vestros, bene facite hiis qui odiunt vos: et orate (a) pro calumniantibus, et persequentibus vos : ; 45. ut sitis filii patris vestri , qui in caelis est: qui solem suum oriri jubet super malos et bonos: et pluit super justos et injustos. 46. Si enim diligitis eos, qui vos diligunt, quam mercedem habebitis ? nonne et publi47. cani hoc faciunt? Et si salutatis fratres veSttOS tantum, quid amplius facimis? nonne et

48. ciunt? Estote ergo et vos perfecti, sicut Pater vester, (b) qui in caelis est ; perfectus est. CAPUT VI. 1. Adtendite me justitiam vestram faciatis coram hominibus, et videamini ab eis : alioquin mercedem non habebitis aput Patrem vestrum, qui in caelis 2. est. Cum ergo facies elemosynam noli tuba Canere ante te, sicut hypocritae faciunt in synagogis, et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, (c) perceperunt j merce5. dem suam. Te aulem facientem elemosynam, nesciat sinistra tua, quod facit dextera tua : ut sit 4. elemosyna tua in abscon

perfecti, sicut

CODEX CORBEIENSIS.

dictum est; Diliges proximum tuum, et odies inimicum tuum. Ego autem dico vobis : Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos : et orate pr9 persequentibus*, et calumniantibus vobis : ut sitis filii patris vestri qui in caelis est : qui solem suum 9riri * facit super bonos et malos : et pluit super justos et injustos. Si enim * diligatis eos qui yQs diligunt, quam mercedem habetis? nonne et publieani hoc faciunt ? Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius * facietis ? nonne et ethnici hoc faciunt? Estote ergo * vos perfecti sicut et Pater vester caelestis perfectus est. Attendite " ne justitiam vestram faciátis coram hominibus , !. et videamini ab eis : alioquin mercedem non habebitis 2pud Patrem vestrum , qui in coelis est. Quum ergo facis eleemosynam , noli tuba canere ante te, sicut hypocritae faciunt in synagogis, * et in vicis , ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, * receperunt mercedem suam. Te aulem faciente eleemosynam, nesciat '° sinistra tua quid faciat dextera tua : ut sit eleemosyna tua in ** abscondito, et pater tuus

[merged small][ocr errors]

CODEX BRIXIANUS.

dictum est. Diliges proximum tuum et odies ininicum tuum. Ego autem dico vobis Diligitei nimicosvestros. benedicite maledicentibus vos. benefacite his qui vos odiunt. et orate (a) pro calumniantibus vobis èt persequentibus vosi ut sitis filii patris vestri qui in caelis est. qui solem suum oriri facit super bonos et malos, et pluet super justos et injustos. Si enim diligatis eos qui vos diligunt, quam mercedem habebitis. nonne et publicani hoc faciunt. Et si salutatis amicos veslros tantum. quid amplius facitis. nonne et gentiles hoc faciunt.TEstote èrgo vos perfecti sicut Pater vester caelestis perfectus ést. Adtendite ne ° elemosynam vestram faciauis coram hominibus, ut videamini ab eis. alioquin. mercedem non habebitis. aput Patrem vestrùm qui in caelis est. Cum ergo facis elemosynam noli tuba canere anto te. sicut hypocritae faciuut in synagogis et in plateis ut honorificentur ab h9minibus. Amen dico vofiis. (0) perceperunt i mercedem suam. Te autem facienté elemosynam. nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua, ut sit V elemosyna tua in absconso, et pater tuus

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

* eis qui vos persecuntur, et calumniantur vobis

* jubet

* diligitis

* facitis? Nonne et gentes haec

: et... sicut Pater véster qui in coelis est, perfectus est autem

[ocr errors]

* Extrita est a.

[ocr errors]
[ocr errors]

7 ut
8 et in plateis et in vicis
9 perceperunt . .
10 Tmamus tua sinistra
11 absconsO...

b Extrita est a.

6

« PoprzedniaDalej »