Obrazy na stronie
PDF
[blocks in formation]

CODEX VERONENSIS.'

chel plorans filios suos . . . . C0nsolari, quia n0n Sunt. 19. Defuncto autem Herode, ecce apparuit Angelus Domini in somnis] Joseph in 20. Aegypto, dicens: Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et vade in terram Istrahel : defuncti sunt enim, qui quaerebant animam . . . . . . 21. . . . Et surgens accepit puerum, et matrem ejus, el venit in terram lstralmel. '22. Audiens autem quod Arcelaus regnaret in Judaea pro Herode patre suo, limuit illo ire :

quod dictum est per Prophetaim : qu0niam (b) Nazoreus f voca bitur.

CAPUT III.

1. In illis (c) diebus f venit Johannes Baptista prae2. dicans in deserto Judeae, et dicens : Paenitentiam agite : adpropinquavit enim regnum Caelorum.

3. llic est enim, de quo dictum est per Eseiam Pròphetam : (d) Vox clamanuis in deserto : Parate viam Domini : rectas facite semi- * las Dei nostri.

de patre suo, ti- Jis yallis muit illo ire ; implebitur, et admonitus et Omnis in somnis, se- m0nS et col

lis humilia. . . . . . . bitur ; et erunt . . . , omnia prava in direcla, et aspera in vias planas; et vide

CODEX CORBEIENSIS.

chel plorans filios suos, et noluit consolari, quia non Sunt.

II. Defuncto autem Herode, ecce * apparuit Angelus Domini in somnis Joseph in Aegypto, dicens: Surge et accipe puerum, et matrem ejus, et vade in terram Israel : defuncti sunt enim, qui quaerebant animam pueri*. Qui surgens accepit puerum, et matrem ejus, et venit in terram lsrael. Audiens autem quod Archelaus regnaret in Judaea pro Herode paire suo, timuit* illo ire : et admonitus in somnis secessit in partes Galilaeae*. Et veniens habitavit in civitale, quae vocatur Nazareth: ut adimpleretur quod dictum esl per * Prophetam : Quoniam Nazaraeus vocabitur. In diebus illis venit Johannes Baptista praedicans in deserto Judaeae, et dicens: Paenitentiam agite: appropinquavit enim regnum Caelorum. Hic est enim,° qui dictus est per Esaiam Prophetam dicentem : Vox clamantis in deserto : Parale viam Domini : rectas facite semitas ejus.

23. vit in civitate, quae vocatur Nazareth; ut adimpleretur

[ocr errors][merged small]

chel plorans filios suos et noluit consolari quia non sunt. Defuncto autem Ilerode ecce apparuit Angelus Domini in somnis Joseph in Aegypto dicens surgens accipe puerum et matrem ejus. et vade in terram Israhel. defuncti sunl enim qui quaerebant animam pueri. Qui surgens accepit puerum et matrem ejus. et venit in terram Is ^ drahel. Audiens autem. quod Archelaus regnaret in Judaea pro Herode pâtre suo timuit illuc ire. Admouitus autem in somnis. secessit in partes Galileae. Et veniens habitabit (a) in civitatem f quae vocatur Nazareth. ut adimpleretur quod dictum est per Propletam. quoniam Nazareus vocabitur. In illis autem diebus venit Johannes Baptista. praedicans in deserto Judae et dicens paenitentiam agite. adpropinquavit enim regnum Caelorum. Hic est enim de quo dictum est per Esaiam Prophetam dicentem. Wox clamantis in deserto parate viam Domini rectas facite semitas ejus.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

bit omnis caro salu. . . rem Dei. 4. Ipse autem Johannes. . . bat . . . . . suum de pilis camellorum, et zona pellicia circa lumbos ejus : esca autem ejus erat locusta, et mel silvestrae. 5. Tunc egrediebantur ad eum omnis Hierosolyma, et omnis Judea, et omnis confinis region . . 6. Jordanis ; et baplizaban . . ab illo in Jordanem, co . . . . ten . . . -

7. saeorum, el Sadduceorum, venientes ad baptismum suum, dixit illis : Progenies viperarum, quis demonstravit vobis fugere ab i

C0DEX VERCELLENSIS.

8. ra ventura? facite ergo fructos dignos phe9. nitentiae. Et n0lite existimare, dicentes inter vos : Patrem habemus Abraham. Dico enim vobis, quoniam potens est Deus ex lapidibus istis sus . . . . e fili . . . . . 10. Jam. . . . ris ad radices arborum posita est. Omnis ergo arbor, quae non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur. 11. Ego quidem baptizo vos in aqua in paenitentiam : qui autem venit, fortior me est, cujus non sum dignus calciamenta portare : ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto, et igni : 12. habens venti- labrum in maIIu Sua : et mundavit aream . . . am : et congregavit triticum

CODEX CORBEIENSIS.

Ipse antem Johannes ' hal)ebat vestimentum de pilis camelorum, eu zonam pelliciam circa lumbos suos : esca autem ejus erat locustae , et mel sylvestre. Tunc * exibal ad eum Hierosolyma, el omnis Judaea, et omnis regio circa Jordanem ; et baptizabantur in Jordane ab eo, confitentes peccala sua. Videns autem * multos Pharisaeorum, et Sadducaeorum, venientes ad baptismum suum, dixit eis: Progenies viperarum, quis demonstravit vobis fugere a futura ira? Facile ergo fructum diguum poenitentiae. * Et ne velitis dicere i,tra vos : Patrem habemus Abraham. Dico enim vobis, quoniam potens est Deus ex lapidibus istis suscitare filios Abrahæ. Jam enim securis ad 5 radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor, quae mom facit fructum I)onum , excidetur , et in ignem mittetur. Ego quidem vos baptizo in aqua in paenitentiam : qui autem post me * veiuturus est, fortior me est, cujus non sum dignus calciamenta portare : ipse vos baplizabit in Spiritu Sancto, et igni. 7 Cujus ventilabrum in manu sua : et permundabit aream suam : el congregabit triticum

[blocks in formation]

Ipse autem Johannes habuit vestimentum de pilis camelorum et Zonam pelliciam circa lumbos ejus. esca autem ejus erat lucusta etmel silvestruae. Tunc exiebant ad eum Hierosolyina b et omnis Judaea. et omnis regio Jordanis. et Tbaptizal)antur al) illo in Jordane confitentes peccata sua. Videns autem multos Pharisaeorum et Sadducaeorum venientes ad baptisinum suum dixit eis. Progenies viperarum quis demonstravit vobis fugere ab ira ven:ura. facite ergo fructum dignum paenitentiae et nolite praeferre vos dicentes quia Patrem habemus Abrahaim. Dico enim vol)is quia potens est Deus ex lapidubus istis suscitare filios Abrahae. Jam enim securis ad radices arborum posita est. Omnis ergo arbor. quæ non facit fructum bonum excidetur et in ignem mitietur. Ego quidem baptizo v os in aqua in paenitentiam. qui autem post me venit foi tior me est. cujus non sum dignus calciamenta portare. ipse vos baptizabit in Spiritu sancto et igni : habens ventilabrum in manu sua. et purgabil aream suam. et congregavit trii c icum

WARIANTES LECTI0NES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

1 Habuit vestimentum suum

* Exiebant ad eum ex Hierosolymis, et omnes qui morabantur circa Iordanem, confitentes peccata sua; et baptizabantur al) illo in

* Johannes

BLANCHINI NOTÆ.

a Abrasa est littera a. b Abrasa mu.

* Et nolite praeferre vos, dicentes 5 Radices

6 Veuit.

7 Habens ventilabrum

c Abrasa altera litterat.

(a) Hinc, usque ad verba illa, x«r«£«ivov &avi, etc., vers. 16, in cod. Cant. recentiori mann describuntur.

CODEX VERCELLENSIS.

in horreo, paleas autem comburet igni inextinguibili. 15. Tunc venit Jesus a Galilaea in Jordanem ad Johannem, ut baptizaretur 14. ab eo ; et prohibebat eum Johannis, dicens: Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me ? 15. Respondens autem Jesus, dixit illi : sine modo : sic enim decet nos implere omnem justitiam. Tunc dimisit eum. Et cum baptizaretur, lumen ingens circumfulsit de aqua ; itaut timerent omnes qui ad46. venerant. Et baptizato Jesu, confestim ascendit de aqua, et ecce aperti sunt ei

caeli: et vidit Spiritun

Dei descendentem (a) de Caelo f si

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

CODEX VERONENSIS.

im horreo suo, paleas autem comburet igni inextinguibili: M3. Tunc venit Jesus a Galilæa ad Johannen, ut baptizaretur M 4. ab eo in Jordanem . . . . eum Johannes, dicens: Ego a te debeo M5. baptizari, et tu venisti ad me? Respondens au-. tem Jesus, dixit ei: sine modo: sic enim oporlet nos implere omnem justitiam. M6. Tunc dimisit eum, Et baptizato Jesu, confestim ascendit de aqua. Et ecce aperti sunt ei caeli : et vidit spiritum Dei descendentem (a) de Caelo f sicut columbam venientem in ipsum. Et ecce

vox de caelo gicens (b) ad eum : t Hic est Filius meus dilectus, in quo bene complacui.

CAPUT IV.

M. Tunc Jesus ductus est in Desertum ab Spiritu, ut temptaretur a Diabulo. 2. El cum jejunasset xl. diebus, et xl. noctibus, p0stea esuriit. 5. Et accessit ad eum temptator, et dixit illi : Si filius Dei es, dic ut lapides isti panes

fiant. 4. Cui respondens, dixit Jesus : Scriptum est : Non in pane tantum vivet homo , . . . . yerbo (c) Dei. f 5. Tunc adsumi

CODEX CORBEIENSIS.

in horreum suum, paleas autem comburet igni inexstinguubili. Tunc venit Jesus a Galilaea in Jordanem ad Johannem, ut baptizaretur ab eo. * Johannes autem prohibebat eum, dicens : Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me ? Respoudens autem Jesiis , dixit ei : Sine modo : sic enim decet nos implere omnem justitiam. Tunc dimisit eum. * Baptizatus autem Jesus, confestim ascendit de aqua. Et ecce aperti sunt ei coeli: et vidit Spirilum Dei descendentem * sicut columbam, et venientem super se. Et ecce vox de coelis * dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo * mihi complacui. III. Tunc Jesus ductus est in desertum a Spiritu, ut tentarelur a diabolo. Et quum jejunasset quadraginta diebus, et quadraginta noctibus, postea esuriit. Et ° accedens tentator dixit ei: Si filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiant. " Qui respondens dixii: Scriptum est: Non in pane solo vivet homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei. Tunc assumsit

CODEX BRIXIANUS.

suum in horreum paleas autem comburet igni inextinguibili. Tunc venit Jesus a Galilea ad Jordanem ad Johannem. ut baptizaretur ab eo. Johannes autem prohibebat eum dicens Ego opus habeo a te baptizari et tu venis ad me. Respondens autem Jesus dixit ei Sine modo. sic enim oportet nos implere omnem justitiam. Tunc dimisit eum. Et baptizatus Jesus. confestim ascendit de aqua. Et ecce aperti sunt ei caeli. et vidit spiritum Dei descendentem sicut volumbam et venientem super eum. Et ecce vox de caelis dicens hic esl Filius meus dilectus, in quo bene complacui ipsum audite. Tunc Jesus ductus est in Deserto ab Spiritu ut temtaretur a Diabolo. Et cum jejunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus. postea esuriit. Et accedens ad eum temtator dixit. Si filius Dei es. dic ut lapides isti panes fiant. Cui respondens Jesus dixit. Scribtum est. Non in pane solo vivet homo sed in omni verbo quod procedil de ore Dei.Tunc adsum

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

5. in sanctam civitatem, et statuit eum supra pinnam templi, et ait il6. li: Si filius Dei es, mitte te deorsum. Scriptum est enim : Quia angelis suis mandavit, ut custodiant te, et in manibus tollant te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. 7. Ait illi iterum Jesus: Scriptum est: Non temptabis Dominum Deum tuum. 8. Iterum adsumpsit eum DiaboJus in montem excelsum valde : et ostendit ei omnia regna Mundi, et gloriam eorum, 9. et dixit illi : Haec omnia tibi dabo , si procidens adoraveris me. H0. Tunc ait illi Jesus: vade relro

Satanas : Scriptum est enim : Dominum I)eum juum adorabis, et ipsi soli servies. MM. Tunc... liquit €UlIm.... et. . . . . et ministrabant ei. 12. Cum audisset autem Jesus quod Johannes traditus est, secessit in 15. Galilaeam : et relicta civitate Nazareth, yenit , el habitavit in Capharnaum maritima , in finibus Zabul... 14. et Nepthalim : ut impleretur quod dictu... rat per Es.... Prophetam : 43. Terra Za....

[ocr errors]

CODEX YERONENSIS.

sit eum Diabous in sanctam civitatem, et statuit eum supra pinnam templi , et dixit ei : Si filius Dei es, mille te deorsum. 6. Scriptum est enim : Quod Angelis suis mandavit de te, ut in manibus tollant te, ne forte . . . . lapidem pedem tuum. 7. Ait illi iterum : Scriptum est : Non temptabis Dominum Deum tuum. 8. Iterum adsumpsit eum Diabolus ? in montem excelsum valde : et ostendit ei omnia regna Mundi, et honorem 9. eorum, et dixit illi: Haec omnia tihi dabo, si procidens adoraberis me. 10. Tunc dixit

ei Jesus: Wade (a) retro me f Satanas : Scriptum est enim : Dominum Deum tuum ' adorabis, et illi soli servies. M M. Tunc reliquid eum Diabolus: et ecce Angeli aCCeSSerunt, et ministrabant ei. 12. Cum audisset autem Jesus quod Johannis traditus est, secessit in Galilaeam: 15. et relicta civitate Nazareth, venit, et habitavit in Capharnaum maritimam, jn finibus Za14. bulon et Neptalim : ut impleretur quod per Eseiam Prophetam dictum erat: Terra Zabulon, et Terra 15. Neptali . . . . maris trans Jordanen (b) Galileae f gentium, populus 16. qui sedebat in tenebris,

CODEX CORBEIENSIS.

eum diabolus in sanctam civitatem , et statuit eum supra pinnam templi, et dixit ei: Si filius es Dei, mitte te deorsum. Scriptum est enim: Quia angelis suis mandavit de te, ut in manibus tollant te, ne forte offeudas * ad lapidem pedem tuum. Ait illi * Jesus: Rursum scriplum est : Non tentalis Dominum Deum tuum. Iterum assumsit eum Diabolus in montem excelsum valde: el ostendit ei omnia regna Mundi, et * gloriam eorum, et dixit illi : Haec omnia tibi dabo, si * cadens adoraveris me. Tunc dicit ei Jesus : Vade a retro Satanas : Scriptum est enim : Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies. Tunc ° reliquit euin Diabolus : et ecce Angeli accesserunt, et ministrabant ei. Quum autem audisset Jesus, quod Johannes traditus esset, secessit in Galilaeam : et relicta civitale Nazarelh, venit, et habitavit in Capharnaum maritima, in finibus Zabulon, et Nephthalim : ut impleretur quod dictum est per Esaiam Prophetam : Terra Zàbulon, et terra Nephlalim, via maris trans Jordanem Galilaeae gentium , populus qui sedebat in tenebris,

[merged small][ocr errors]

CODEX BRIXIANUS.

psit eum Diabolus in sanctam civitatem. et statuit eum supra pinnam templi. et dixit ei. Si filius Dei es, imitte te ipsum deorsum. Scrilitum est enim quia Angelis suis mandavit de te. ut in mani , bus tollant te. ne quando offendas ad lapidem pedem tuum. Ait illi iterum Jesus Scribtum esl. Non temptabis Dominum Deum tuum. Iterum adsun1psit eum Diabolus in montem excelsum valde. Et ôstendit ei omnia regna Mundi. et gloriam eornm. Et dixit illi. Ilaec omnia tibi labo si procidens adoraveris me. Tunc dixit ei Jesus. Wadé Satana scribtum est enim Dominum I)eum tuum adorabis. et illi soli servies. Tunc reliquit eum Diabolus. et ecce Angeli accesserunt et mini$trabant ei. Audiens autem Jesus quod Johannes traditus est secessit in Galileam. et relicta civitate b Nazareth. venit et habitahit in Gapharnaum maritimam in finibus Zabulon. et Neptalim e. Ut adimpleretur quod dictum est per Esaiam Profetam dicentem. Terra Zabulon et terra Nepthalim. Via maris trans Jordanen $. Galilea d f gentium. populus qui sedebat in lenebris.

CIS MS. S. GERMANENSIS.

*. procidens * discessit ab eo

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

lucem (a) viderunt f magnam : et (b) qui sedebant i in umbra mortis, lux orIa est illis. M7. Exinde coepit Jesus praedica- . re, et dicere : Pemitentiam agite : adpropinquavit enim regnum Caelorum. M8. Cum transiret autem Jesus secus mare Gali. . ae, vidit du

dream fratrem
ejus imitten-
les retiam
in mare, erant
enim piscato-

res.
19. Et ait illis Jesus:
Wenile post
me, et faciam
vos fieri pis-
catores homi-
20. num. Al illi con-
tinuo, relictis
retiis suis, se-
cuti sunt eum.
21. Et procedens
inde, vidit a-
lios duos fra-
tres, Jacobum

Zebaedei, et Johannem fratrem ejus in navi cum Zeba . . . eo patre suo, reficientes retias suas : el VOCa22. wit illos. Ad illi, relicta nave, et patre, secuti sunt eum. 23. Et circuibat Jesus totam Galilaeam, docens in Synagogis eorùm, et praedicans Evangeliu,m Regni : et curanS 0Imnem languorem, et omnem infirmitatem in plebe. 24. Et abiit opinio ejus in totam Syriam, e . . . ptulerunt . . . . . nes . . . • . tes variis lamguoribus, tormentis adpraehensos, et qui Demonia habebant, et lunaticos, et paralyticos, et (d) oiiìnes f curavit : 25. et sequebantur

[ocr errors]

lucem (a) viderunt f magnam : (b) qui sedebant f

' in regione

umbrae mortis, lux orta

est eis. 17. Exinde coepit Jesus praedicare, et dicere: ' Paenitentiam agite, adpropinquavit enim regnum caelorum. '. M8. Cum transiret autem (c) secundum mare Galilaeae, vidit duos fratres, Simonem, qui dicitur Petrus, et Andream fratrem ejus, mittentes retiam in nari, erant enim piscatores, et ait illis: 19. Wenile post me, et faciam vos fieri piscatores homi20. num. Ad illi continuo relictis retiis suis, secuti sunt eum. 21. Et praecedens inde, vidit alios duos fratres, Jacobum

Zebedaei, et Johannen fratrem ejus, in navicula cum Zebedaeo patre ipsorum, * reficientes retia sua : et Wocavit eos. llli autem, 22. relictis retiis suis, et patre suo, secuti sunt eum. 25. Et circumibal Jesus totam Galilaeam, docens in synagogis eorum, el praedicans evangelium regni : et SaimamS oinnem languorem, et Omnem infirmitatem in . . . . . . 24. . . . . opinio ejus in totam Syriam, et optulerunt ei omnes male habentes, variis lan

guoribus, et tor

mentis conpraehensos, et qui daemonia habebant, et lunaticos, et paralyticos, et 25. (d) omnes | curavit : et sequebantur

[ocr errors][ocr errors]

CODEX CORBEIENSIS.

lucem vidit * magnam : el sedentibus in regione et umbra mortis, lux orta est eis. Exinde coepit Jesus praedicare, et dicere : Poenitentiam agite : appropinquavit enim regnum Coelorum. * Ambulans autem juxta mare Galilaeae, vidit duos fratres, Simonem , qui vocatur Pelrus, et Andream fratrem ejus, mittentes relia in mare, erant enim piscatores, et ait illis: Venite post me, et faciam vos fieri piscalores hominum. At illi continuo relictis relibus * secuti sunt eum. Et procedens inde, vidit alios duos fratres, Jacobum Zel)ellaei, et Johannem fratrem ejus, in navi cum Zebedaeo patre eorum , reficientes retia sua : et vocavit eos. Illi autem statim relictis * retibus et patre, secuti sunt eum. Et circuibat Jesus totam Galilaeam, docens in Synagogis eorum, et praedicans Evangelium Regni: et * samans omnem languorem , et oinneum infirmitatem in populo. Et abiit * opinio ejus in totam Syriam, et ób. tulerunt ei omnes male habentes, variis languoribus, et toriiientis comprehensos, et qui Demonia habe„ bant, et lunaticos, et paralyticos, et " curavit eos :

/ et secutae sunt

[ocr errors]

CODEX BRIXIANUS.

lucem vidit magnam. el (b) qui sedebant. j in regione et umbra mortis. liix orta est illis. Eximde coepit Jesus praedicare et dicere paenitentiam agite ailpropinquavit enim regnum Caelorum. Cum aütem iramisirét (c) juxta mâre a Galileae v;dit duos fratres. Simoneni, qui vocatur Petrus. et Andream fratrem ejus mittentes retia b in mare. erant enim piscatorés. et ait illis. Venite post ine. et faciam vos fieri piscatores hominum. At illi continuo relictis relil)us secuti sunt euim.

' Et procedens iude vidil alios duos fratres Jacobum Zebedei et Joliaunem fratrein ejus in navi. cum Zebedeo patre eorum componentes retia sua et vocavit eos. lIIi aulem statim relicta navicula et patre suo : secuti sunt eum. Et circuibat Jesus totam Galileam. docens in synagogis eorum. et praedicans evangelium regni. et sanans omnem languorem et omnem infirmitatem in populo.

Et abiit opinió ejus in totam Syriam. et optulerunt

ei omnes male habentes variis languoribus et tormentis compr c elìensos et qui daemonia habebant. et lunaticos. et paralylicos. et curavit eos. et seCutae sunt

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »