Obrazy na stronie
PDF

Marc. cap. iii, 85, post, soror, deest, mea, in Ve- A qui est in cælis. Forte hoc assumentum exslabat etiam

rom. el Brixian. et iua in Græcis plerisque exemplaribus, et in uno reginæ Suecorum ms. libro, relato in div. Bibl. S. Ilieronymi.

Marc. cap. x, 17, Weron. præcurrens, et ita S. Augustinus in Speculo de Evangelio secundum Marcum, Tom. iii, Part. 1, p. 765.

Mauh. cap. xxiv, 51, Weron. huic versiculo addit, Cum coeperint autem hæc fieri, respicite, et levale capita vestra, quoniam adpropiat redemptio vestra. Sanclus Lucas capite xxi, versiculo 28, et vetus Malthæi codex Cantabrigiensis Græco-Lat. apud Mlil. hic addunt similiter, IIis autem fieri incipientibus, respicite, et levale capita vestra, quoniam appropinquat redemptio vestra.

in codicibus Ambrosianis; nam S. Ambrosius, exponens hunc locum Matthæi, cap. x, 35, ait: Atque ita scriptum est, non solum in eo libro, qui secundum Matthæum scribitur, Evangelii Domini Jesu, sed etiam in eo lectum est, quem secundum Lucam reperimus; ut scias, non otiose id posuisse utrumque. Mauh. cap. x, 29, Veronem. addit, qui est in cælis, et ita S. Irenæus in lib. v contra Hæreses, cap. 32, Cod. Corbeien., qui in cælis est. Joan. cap. xii, 25, in Veron. post, animam suam, primo loco additur, in hoc mundo. In S. Cypriano autem p. 499, 557, 516 et 518, in hoc sæculo. Luc. cap. vii, 11, in Veron. post verbum, ejus, additur, multi. τό multi, irrepsisse videtur ex v. 12.

Mauh. cap. xxvi, 27, Weron., accipite, et bibite eae B Wide Millium in proleg. pag. 44, col. M.

hoc, et ita S. Ambrosius in lib. iv de Sacrament. cap. 5, p. 371. Maul. cap. xxvi, 53, Veron. et Brixian. xii millia, S. Augustinus in lib. de Spiritu et Littera, cap. i, 1om. X, pag. 85, Legas (inquit) etiam duodecim millia legiones angelorum pro Christo, ne pateretur, pugnare potuisse, nec tamen factum. Item cap. 5ö, pag. A2I, ait: Hinc ex Evangelio, et ex Lege quaedam p0suimus in sermonis hujus exordio, sicuti de cameli tramsitu per foramen acus, et de duodecim millibus legionum angelorum, qui potuerunt, si vellet, pugnare pro Christo....... quæ omnia facta non sunt. Vide tom. x, Edit. Maurin. p. 85 et 121. Luc. cap. 1, 3, Weronen. Placuit et mihi, et Spiritui Sancto. Et ita vetusti quidam Græci libri, Eδέs aguoi zzi τά IIvs%ματι άγίω, hoc est, visum et mihi, et Spiritui Sancto. H;ec forte a Marcionitis expuncta, qui partem Evangelii Lucæ admittentes, partem repudiabant. €ontra ipsos agit S. Iren. in lib. iii,cap. 14• Luc. cap. 1, 34, Weron., Ecce ancilla Domini, contingat mihi secundum verbum tuum. Hunc ordineim pariter servant versio Syriaca, Arabica, Persica, et Æthiopica, nec non S. Ambrosius in Exposit. Evang. secund. Luc. Cod. corb. versu 58, habet, contingat mihi. Et ita S. Ambr. in Epist. class. 1, pag. 967. Luc. cap. x, 1, Weron. et Brix., Designavit autem et alios septuaginta. Græca quoque exemplaria quamplura, Syriaca versio, Coptica, Arabica, S. Irenæus, S. Ambrosius, Tertullianus, aliique multi, legunt dumtaxat, septuaginta, non, septuaginta duos. lidein illi tamen, qui in libris suis habuere, septuaginta, fauentur discipulos fuisse duos et septuaginta ; ut videre est apud Var. Lect. Mil. hic, et Maldonat. etGrolium, et Seldeiium in lib. ii de Synedriis cap.9, art. 8. Luc. cap. xu, 4, Weron. et Corbeien. addunt, sed libera nos a malo. Windob. el Brixian. sed eripe (Brixian.) erue nos a malo. Graeci quoque quamplures libri tum editi, tum manu exarati legunt, sed libera nos a malo. Vulgala tamen, plurimique codices optimæ notæ hæc verha omittunt: qua de re videndus Mil. War. Lect. hic, et S. Augustinus. Luc. cap. xii, 9, Weron. Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo,

Marc. cap. ix, 40, in Weron. Gat. et Brixian. post, aquæ, additur, frigidæ. Et ita in aliquibus editionibus S. August. Specul. de Evang. sec. Marc. Matth. cap. xi, 8, Weron. et Brixian. mollibus vestimentis indutum ? et ita S. Ambrosius in lib. v Hexaem. cap. 23, p. 109. Matth. cap. xv, 52, in Weron. et Corbeien. aute, in Brix. vero post vocem, turbæ, additur, huic. In S. Ambr. l. v Hexaem. c. 25, p. 114, legitur, hujus. Matlh. cap. xviii, 20, Werom. et Wercellen., ibi et ego. Et ita S. Ambros. in lib. de Mysteriis cap. 5, pag. 532, et Victor. Wilens. Histor. Wand. Edit. Ruin. p. 56, cod. Corb. habet, ibi ego. Et ita S. Ambros. iu lib. ii, de Cain et Abel cap. 2, p. 208, et in Epist. 65 prim. class. p. 1025, cod. SanGerm., ibi sum et ego. Mauh. cap. xx, 23, in Weron., Wercellen. et Corbeien. additur, Jesus. Et ita in S. Ambros. lib. v de Fide cap. 5, p. 562. Matth. cap. v, 48, im Veron. et San-Germanen. post, ergo, additur, et, sicut in S. Ambros. lib. 111 de 0ffic. Ministr. cap. 2, p. 110. Matth. cap. vii, 15, Werom. et San-German. post, attendite, addnnt, vobis. Et ita Tertull. pag. 203, 217 et 218; S. Ambros. in lib. ii de Spir. San. cap. 10, p. 655, et in lib. vi Hexaem. cap. 6, p. 127, et cap. 8, p. 152. Matth. cap. viii. 20, Weronen. Wercellen. et SauGerman. caput suum. Et ita S. Ambrosius Hexaeum.

D lib. vi, cap. 8, pag. 131.

Matth. cap. ix, 15, in Weronen. Wercellen. et San-Germaneu. post, jejunabunt, additur, in illis diebus. Et ita in S. Ambr. Ep. 32 prim. class.,pag. 915. Matth. cap. xxy, 37, Veron. forsitam verebuntur. Et ita S. Ambrosius in lib. u de Pœnilent. cap. v. p. 424. S. Irenæus, forte verebuntur. Corbeien. verebuntur utique. Brixian. reverebuntur, ut quidam cod. Claromont. in loco laudato S. Irenæi. Joan. cap. iii, 36, Weron. secundo loco habet, vitam æternam. Et ita multæ edit. S. Augustini. Joan. cap. xvi, 55. Veron., Corbeien. et Brixiam., in hoc autem mundo. S. Cyprianus in lib. de Bono Patientiæ p. 316, in mundo autem.

Luc. cap. vii, 44, in Weron. et Brixan. post, la. A et Brix. ante Deus, deest, eos, et ita in Syr. et Pers.

crymis, additur, suis, et ita in S. Ambrosii Epist. 42 class. I, p. 919. I.uc. cap. xxii, 6, in Weron. et Windob. additur, eis, in Corbeien. et Brix. illis. Addimentum est ex Matth. cap. xii, 58. Luc. cap. xiii, 10, Weron. in una synagogarum. Verba, in una synagogarum explicationem margimalem putat Millius : sed id mihi minus arridet, cum in omnibus Graecis codicibus reperiatur. Brixian. in quadam synagoga. Luc. cap. xiv, 25, in Weron., Corbeien. et Brixian. ante sæpes, additur, circa. et ita in S. Ambros. Enarr. in psal. xl, pag. 877. Luc. cap. xvi, 9, post, tabernacula, additur, stia,

Matth. cap. vi, 15, Weron. Vercellen. et Corbeieu. omittunt, Amen, et ita vetus liber Cantabrigiensis, aliique quamplures Graeci, et Latini, codd. duo mss. in div. Bibl. S. Hieron., Tertullianus, S. Cypriamus, S Auguslin. et versio Syriaca : eaque vox addita videtur ab altera, quam a Matthæi manu, postquam in liturgicis precibus in fine Dominicæ Orationis usurpari coepit. .{

Matth. cap. vm, 54. In Verom. et Wercellen. deest, ergo, et ita in S. Cypr. pag. 221, et in S. Augustin. lib. m, de Serm. Dom. in monte tom. ii, part. ii,p.222.

Malth. cap. vii, 27, in Veron. et San-Germ. deest, et, primo, secundo, et tertio loco, et ita in S. Cypr.

Matth. cap. mx, 15, in Weron. deest, enim, et ita

in Weron. et ita in S. Ambrosii lib. iii de 0ffic. B in S. Ambrosii lib. i de Poenitent. cap. 12, pag.

Ministr. cap. 22, pag. 140, et in lib. i de Abraham cap. 5, pag. 295. Lue. cap. viiv, 15, Weron. et Corb. addunt, D0mine, et ita S. Ambros. in lib. i de Cain et Abel cap. 9, p. 199. Marc. cap. i, 24. Weron. Corbeien., Mm. et Brixian., scio te, etc., et ita S. Ambrosius in Epist. class. M, pag. 880. Matth. cap. 1, 25, in Weron. et in San-Germanen. desunt verba, suum primogenitum, ut in S. Anbros. et S. Gregor. Magno. Joan. cap. vii, 55, in Weron. et Brix. desideratur, ut in quam plurimis mss. codicibus. Matull. cap. iv, 4, Weron. et San-Germanen.

405, et in Exposil. psalmi cxviii, pag. 1101. Matth. cap. ix, 18, in Weronem. et Wercellen. deest, Domine, et ita in aliquibus reginæ Suecorum mss. libris relalis in divina Biblioth. S. llieronymi. Mauh. cap. xi, 10, in Weron. Wercellen. et SanCermanen. deest, enim, et ita in Sancto Ambrosio. Matth. cap. xiii, 57, omittitur, illis, in Weron. Vercellen. et Corbeien. et ita in Græcis melioris notæ, et in Latinis mss. regio Waticatiis divinæ Bibliothecæ S. Hieronymi. Matth. cap. xvi, 11, in Wer. et Wercel. deest, v0bis, et ita in S. Ambros. lib. 1 de Poenit.c. 15, p. 411. Matth. cap. xix, 29, in Weron. Wercellen. et Corbeien. deest, aut uxorem, et ita in S. Ambrosii de

verbo Dei, et ita S. Ambrosius in lib. iii de Virgin. C offic. Minist. lib. ii, cap. 2, pag. 71, et in Exposit.

cap. 4, pag. 174, et in Epist. 65 prim. class., pag. {026, nec non in lib. i de Cain et Abel eap. 5, p. 191. Mauh. cap. vi, 55, in Weron. deest, primum. et ita in S. Ambros. i de Cain et Abe!{cap. 4, p. 188. Mauh. cap. viii, 29, omittitur in Weron. et SanGermanen., huic, et ita in S. Ambrosii Expositione psalmi cxviii, pag. 1056, et in Expositione Evangel. secund. Luc. pag. 1285. Joan. cap. xxm, 7, deest, Petro, in Weronem. et ita in duobus mss. lib. div. Bibl. S. flieronymi. Joan. cap. xxi, 45, verba, plus his, omittuntur in Veron. Wercellen. et Corbeiem. et ita in Sancti Ambrosii Apol. David cap. 9, pag. ( 92. Joan. cap. xxi, 15, Weronem. et Wercellen. utique, Domine, et ita S. Ambrosius in loco citato. Joan. cap. xxi, 16, Weron. oviculas meas, et ita S. Ambrosius in Prologo lib. v de Fide p. 551. In fib. vero il de Spir. S. cap. 15, pag. 662, habet, agniculos meos. Lue. cap. xxiv, 45, desunt verba illa, tertia die, in codice Veron. et in Sancto Iren. Mare. cap. 1, 2, verba, ante te, omittuntur in Veron. et Wercellen. et ita in quibusdam Græcis exemplaribus, in versionibus Syriaca, Coptica, Persica, et AEthiopica, in S. Irenæo, in Origene, nec non in aliquibus mss. Lat. div. Bibl. S. Hieronymi. Marc. cap. x, 6, in Veron. et Corbeien. deest. creaturæ, et ita in Syr. et Pers. Ibidem in Ver.,Corb.

in psalm. cxviii, pag. 1059. Mauh. cap. xx, 4, in Wer. deest, meam, et ita in duobus reginæ Suec. mss. divin. Bib. S. Hieronymi. Matth. cap. xxi, 12, Weron., in templum, omisso, Dei, et ita ubique Novum Testam. , et Origenes. Matth. cap. xxii, 2, in Wer. Corb. el Brix. deest, factum, et ita in S. Iren. l. iv cont. lIaer.tom. 1, p.219. Matth. cap. xxii, 21, Weron. Wercellem. et Corbeien., reddite, quæ, omisso, ergo, et ita Tertull. pag. 94, 97, 558, 339, 499, 522, et S. Ambrosius in Epist. class. prim., pag. 872, nec non in lib. de Benedicl. Patriarch. cap. 8, pag. 524. Matth. cap. xxii, 30. Weron. et Brixian. Angeli, omisso, Dei, et ita S. Zeno Veronensis. Matth. cap. xxiv, 21, deest, tunc, in Weron. et ita in S. Iren. lib. iv contra Hæreses tom. 1, p. 274. Joan. cap. 1, 21, in Yeron. ante, Helias, deest, quid ergo? et ita in Coptica versione. Joan. cap. vi, 39, in Wer. et Brix. deest, Patris, et ita in S. Amb. lib. ii de Fide Resmr. p. 1157. Joan. cap. vii, 37, in Weron. deest, ad me, et ita in S. Cypriani lib. 1, adversus Judæos ad Quirinum cap. 22, pag. 548. Joan. cap. x, 29, In Weronen. et Wercellen. deest, meus, et ita; in S. Ambrosii Tract. de Trinitate pag. 328, in lib. v de Fide cap. 14, pag. 576, et iii lib. i de Spiritu Sancto cap. 2, in fin. p. 607, nec non in lib. III, cap. 16, pag. 689.

: Joan. cap. x, 37, deest, mei, in Weronem. et Wer A sius in Exposit. Evang. secund. Luc. lib. v, tom. 1,

cellen. et ita in S. Cypriano. Joan. cap. xi, 45, 01mittitur Jesus, in Weronen., Gat. el Mim. et ita in nonnullis Græcis cod. nec non in quibusdam Lat. mss. divin. Bibliothec. S. Hieron, Joan. cap. xii, 40, Veron., Gat. et Mm, et intelligant corde, omisso, non. Et ita S. Ambros. in lib. iii de Spiritu Sancto cap. 22, pag. 699, et corde intelligant, omisso pariter, non. Joan. cap. xiii, 26, deest, ego, in Weron. et ita in S. Ambrosii Sermon. 27, pag. 429. Joan. cap. xiv, 28, deest, utique, in Ver.,Wercellen. el Corb. et ita in S. Cypriano, p. 161, 545, et 465. Joan. cap. xvii, 18, deest, tu, in Weronem. et Vercellen. et ita in Ambrosiastro in Epist. prim. ad

pag. 1577, quoniam hic est electus Dei. Luc. cap. xi, 4, Veronem. *et Corbeien., debita nostra, et ita S. Ambrosius. Matth. cap. iii, 17, Weron. de cælo; et ita S. Ililarius in tract. in psalm. cxxxviii, tom. i, pag. 565. Matth. cap. vi, 17, Weronen. et Vercellen. vos autem, cum jejunatis, unguite caput veslrum, et faciem vestram lavate, et ita S. Ambros. in lib. de Elia et Jejun. cap. 10, pag. 546; cod. San-Germ., vos autem, cum jejunatis, ungite capita vestra, et faciem vestram lavate. Mallh. cap. v1, 18, Veronen. et Wercellen., ne pareatis hominibus jejunantes, sed Patri vestro...... et Pater vester... reddet vobis. S. Ambros. in lib. de

Corinth. cap. 13, pag. 147, et in Ep. ad Cor. ll cap. B Elia et Jejunio, cap. 10, pag. 546, ne pareatis homi

11, pag. 147, et in Epist. ad Corinthios. II, capite 3, p. 175. Joan. cap. xx, 17, deest, meum, primo loco in Veroi,. et ita in S. Iren. contra llær. tom. 1 , p. 551. Luc. cap. ii, 21, deest, puer, in Weron. et Brixian. et ita in Græcis melioris notæ codicibus, et in uno reginæ Suecor. ms. relato in div. Bibl. S. ' Hieron. in altero autem secundis curis additus est. Luc. cap. v, 7, deest, pene, in Veron., Wercellen., Corbeien., Gat. et Brixian., et ita in nonnullis reginæ Suecorum mss. Luc. cap. xxxi, 58, Weron. , conmotam , supereffluentem, et ita 8. Ambrosius in lib. de Offic. Minist. cap. 31, pag. 45, omisso, et, ante, supereffluentem, quae conjunctio abest etiam a Vercel. et Corb. C Marc. cap. 11, 5, post, peccata, deest, tua, in Weron. et ita in duobus reginæ Suecorum mss. divin. Bibl. S. Ilieronymi. Marc. cap. 11, 23, deest in Veronen., Windob., et Brixian., Dominus, et ita in quibusdam mss. relatis in divina Biblioth. sancti Hieronymi ; Wercellen., Corb., Gat. et Mm. habent pro, Dominus, eum. Marc. cap. x, 6, Veronen. el Corbeien., Ab initio enim (Corbeien. autem) masculum, et feminam fecit Deus. Syrus, Persa, et Wetus Cantab. dumtaxat ferunt, Arâ 5: &pzis xviatos, id est, ab initio mascutum et feminam fecit Deus, non autem, xtiasos. Marc. cap. xiii, 6, in Weronem. et Gat. deesl, quia, et ita in S. Cypr. lib. ad Fortun. de Exhortat. Martyr. cap. 11, pag. 354. Mauh. cap. xxii, 30, Weron., Corbeien. et Brisian., sunt, et ita Græcus textus, et duo reginæ Suecorum mss. divin. Bibliothec. S. Hieronymi. Mauh. cap. xxiv, 15, Veron., stans et ita Italica, Graeco addicta, teste Millio in Proleg. p. 51. Joan. cap. 1, 15, Weron., sed ex Deo natus est. Et ita S. Irenæus in libris contra Hæreses, Tertul., S. Jo. Chrys., Wigil. Tapsensis, et alii. Joan. cap. 1, 15, Veron. sanguine, el ita omnes mss. cod. S. Hilarii lib. 1 de Trinitate num. 10. Joan. cap. 1, 34, Weron. quoniam ipse est Dei fitius electus, Vercellen., quoniam hic est electus filius Dci; C9rbeiem. quia hic est electus ADei. S. Ambro

nibus, quia jejunatis, sed Patri vestro..... et Pater vester..... reddet vobis. San-Germanen , ut non videamini hominibus jejunantes, sed Patri vestro..... et Pater vester..... reddet vobis. Matth. cap. vi, 25, Weron. et tunc jurabo, et ita S. Hilar. in lib. 9 de Trinil. n. 65. Matth. cap. vi, 53, Veron. et San-Germanen., præstabuntur vobis. Wercellen., et omnia hæc præsta sunt vobis. S. Ambros. in lib. i de Cain et Abel cap. iv, pag. 488, præsto sunt vobis. Matth. cap, vii, 27, Weronen. Wercellen. et SanGermanen. et facta est ruina ejus magna, et ita S. Cyprian., Brixian. vero, et facta ruina ejus magna. Matth. cap. x, 22, Weronen. et San-Germanen., omnibus hominibus, et ita vetusta Corbeiensis Biblia, et S. Augustinus in Speculo de Evangelio secundum Matth. tom. III, part. 1, pag. 758. Matth. cap. xi, 12, Weron., regnum caelorum c0gitur, et cogentes diripiunt illud, et ita S. Ambrosius in lib. 1 de Caiu et Abel cap. 4, pag. 188, item in Enarratione in ps. xLiii, pag. 902, et in Epist. 65, prim. class., pag. 1046. Wercellen...... m cogitur et cogentes deripiunt illud; San-Germanem., deripiunt illud. Matth. Cap. xi, 58, Weron. acceperit..... et secatus fuerit me. Corbeien. acceperit,.. et subsecutus me fuerit, S. Ilieronymus in Epist. cxlv, ad Exuperantium, tom. 1 , pag. 1073, habet, tulerit........ et secutus me fuerit.

D Matth. cap. xm, 1, Weronem., Corbeien. et Brixian., loco, et ita S. Ambrosius in lib. deVirginitate cap. vi, p. 220, et in lib. de Widuis eap. xiii, Tertullian. pag. 147, 158, 542, 525, 534, 543, sunt spadones, qui seipsos castraverunt, etc, et ita S. Ambrosius in Epist. 72, 2 class., pag. 1075. Matth. cap. xix, 17, Weronen., si vis in vitam æternam venire, etc.; et ita S. Ambrosius in lib. de officiis Ministrorum cap. xi, pag. 11 , Wercellen., in vitam venire, conformiter S. Cypriano pag. 595. San Germanen., ad vitam venire, et ita Hilarius diaconus, qui et Ambrosiaster dicitur, in Epistol. ad Roman. cap. 7, pag. 66. Matth. cap. xx, 30, Weronen. miserere nobis ; et ita S. Ambrosius in lib. v de Fide cap. 8, p. 569, Matth. cap. xxi, 24, Weronem. et Wercellen. unum verbum, quod, et ita S. Ambrosius in lib. de Benedict. Patriarch. cap. viii, pag. 524. Matth. cap. xxi, 32, Weronen. et San Germanen. in regno Dei, et ita S. Zeno in aliquibus editionibus. Vercellen... Regno Dei. Corbeien., in regno cælorum et ita S. Irenæus. Matth. cap. xxi, 34, Weronen., Wercell. et Corbeien. ad colonos, et ita Lucifer Calaritanus in lib ii pro S. Athanasio. Matth. cap. xxi, 59, Weronem. et Wercellen. coloni, et ita S. Irenæus in lib. iv contra hæreses, tom. 1 , p. 277, et Lucifer Calaritanusin l. iipro S. Athanasio. Matth. Cap. xxi, 59, Weronen. et Wercellen, occiderunt et ejecerunt extra vineam, et ita Lucifer Calaritanus ex Marco. Matth. cap xxi, 43, Veronen. et Corbeien. fructum, et ita aliqui mss. codices S. Irenæi. Mauh. cap. xxii, 12, Weronem. etCorbeien. venisti; et ita S. Irenæus, et Wictor Witensis in Histor. Wand. pag. 79, Edit. Ruin. Matth. cap. xxiii, 6, Weron. primum recubitum , S. Cyprian. in lib. iii Testimon. adversus Judæos cap. 5, pag. 374, primum recumbendi locum. Matth. cap. xxiii, 38, Weron. relinquitur, et ita S. Irenæus in lib. iv conura hæreses tom 1, p. 281. Matth. cap. xxiv, 16, Weronen. et Wercellen. in montibus, S. Irenæus in lib. v contra hæreses, tom. 1, p. 322, et S. Cyprianus in lib. de Exhortatione Martyrii num. 11 , in montes. Matth. cap xxiv, 46, Veronen. et Corbein. quem teniens, etc.; el ila S. llilarius in lib. ix de Trinitate tom. ii , pag. 510. Matth. cap. xxv, 35, Weronen. ad dextris suis ædos autem ad sinistris , Corbeien., ad dexteram suam, hædos autem ad sinistram. Sanctus Cyprianus, ad dexteram , hædos vero ad sinistram. Matth. cap. xxv, 40, Weronen. uni horum fratruum meum minimorum. Wercellen. uni horum fratruum meorum minimorum. S. Ambrosius, in lib. v de Fide cap 14, pag. 582, in Epist. i, prim. class. pag. 753 et pag. 96f , in Epist. 70, secund. class. pag. 1065, necnon in lib. 1 de Abraham cap. 5, pag. 295, uni horum minimorum. Corbeien, uni ex minimis istis,

Sabbathis; S. Ambrosius in Exposit. Evangel. se

cund. Luc. lib. v, tom. i, pag. 1565, Sabbatha. Matth. cap. v, 25, Weron., Wercellen. et San

Germanen., in triticum; S. Irenæus, inter frumen

tum; S. Ambrosius in lib. iii Hexaem. cap. 10,

pag 49. inter triticum.
Matth. cap. xvii, 12, Weronen., Wercellen. et
Corbeien. quanta voluerunt, et ita vetus Italica, teste
Millio in Prolegom. pag. 55.
Matth. cap xviii, 5, Weronen. et Wercellen. sicut
pueri ; Corbeien. sicut infans hic est. S. Ambros, in
Enarrat. in Psalm. xxxvi , pag. 800, sicut puer iste.
Maul. cap. xix, 12, Veronen., Wcrcellen, et Cor-

[merged small][ocr errors]

beien. habent, spadones, primo, secundo, et tertio A et ita S. Ililarius in Tract. in Ps. cxxxii, t. 1, p. 515.

Matth. cap. xxvi , 29, Weronen. creatura vitis, et ita S. Cyprianus in Epist. 65 ad Cæcilianum. Wercellen. . . . . . tura. . . . . . Matth. cap. xxvi, 41, Weronen. ut non veniatis, S. Cyp. in lib. de Oratione Dominica p. 270, ne veniatis. Matth. cap. xxvi , 52, Weronen. accipiunt , et ita Lucifer Calaritanus in lib. de non parcendo in Deum delinquentibus. Matth. cap. xxvi , 64, Weronen. cum nubibus, etc. Vercellen. cum. . . . . bibus; et ita S. Ambrosius in lib. de Joseph Patriarcha cap. 12, pag. 506. Matth. cap. xxvi, 75, Weron. et Wercell. loquela tua similis est. Lectionem hanc genuinam existimo; submotam vero fuisse a Notariis ex Vulgata , cum

B interpreta.nentum , δηλόν σε ποιεῖ, magis probarent.

Et forte e margine Marci, migravit in Evangelicum ipsius contextum. Quamobrem verba tam insignia' ex hoc Matth. loco in Marcum invecta crediderim'; cum in isto ea non legant Cantab. et versio Copt. nec agnoscat Eusebius in lib. iii Dem. Evang. Matth. cap. xxvi, 75, Veronen. et Corbeien., amarissime, et ita S. Pacianus contra tractatus Novatianorum in Epist. iii. Matth. cap. xxvii, 4, Weronen. et Wercellen. peccavi, quod tradiderim, etc., et ita S. Ambrosius in lib. n de Poenit., cap. 4, pag. 422. Matth. cap xxvii , 59, Veron. et Vercellen. transeuntes. S. Ambrosius in Enarr. in Psalm. xliii , pag. 911, qui transibant. Matth. cap. xxvii, 46, Weron. lama zaptani ? et ita vetustior reginæ codex in div. Biblioth. S. Hieronymi. Wercellen. lema zahthani? San-Germanen., zabacthani ? Mallh. cap. xxviii, 7, Weronen., Wercellen. el Corbeien., dixi, et ita S. Augustinus ; Brixian. dirit. Joan. cap. i, 4, Weronen. in eo, et ita sanctus Hilarius in lib. i de Trinitate, tom ii, pag. 7, et lib. ii, tom ii, pag. 57; Vercellen., Gat. et Mm., in illo, et ita S. Cyprianus in lib. ii Testim. adversus Judæos ad Quirinum cap. 5, pag. 352. Joan. cap. 1, 8, Weronen. et Wercellen., lumen; et ita s. Iren. in lib. iii contra hæreses tom. 1, p. 189. Joan. cap. i, 16, Veronen., quoniam de plenitudine, elc.; et ita S. Ambrosius in lib. iv de Fide cap.

D 11, pag. 548. Duo mss. et aliquæ editiones ejusdem

S. Ambrosii in Exposit. Psal. cxviii, unde, etc.
Wercellen., quia de plenitudine, etc.
Joan. cap. 1 , 18, Weron. Gat. et Mm. nisi unige-
nitus, etc.; et ita S. Irenæus, in lib. iv contra hære-
ses, tom. 1, pag. 255, S. Ambrosius, in lib. iii de
Fide cap. 3, p^g. 501, in lib. de Spir. Sanct. cap. 1,
pag. 605; in Epist. 22 prim. class., pag. 875, et in
Sermon. 12, pag. 406, Vercellen. nisi unicus.
Joan. cap 1, 26, Weronen. ego quidem baptizo vos,
Wercellen. ego baptizo vos, Gat. baptizo vos. S. Cy-
prian. in lib. ii Testimon. adversus Judæos cap. 19
p. 359, ego quidem baptizo; sed alius ejusdem S. Cy-
priani ms. Codex addit, vos.

[ocr errors]

Joan. cap. i, 32, Veronem., descendentem de caelo, A Mss. codices relati in div. Bibl. S. Hieronymi.

et manentem, etc.; et ita Wercellen. et S. Ambrosius in lib. iii de Spir. Sanct. cap. 1, pag 665. In lib. autem de Myster. cap. 4, p. 551, habet, descendentem de caelo....... et manentem , elc. S. Hieron. quoque in Comm. in Is. lib. iv, cap. {{, pag. 156, et manentem. Joan. cap iii, 18, Veron. el Wercell. tertio loco habent, non credidit; et ita S. August. im Joan. Evang. cap. iii, Tractat. 15, tom. iii, part. 2, pag. 589. Sic etiam legitur in antiquis Corbeiæ Bibliis, juxta Græcum , ττετίστευx£y. Joan. cap. m, 20, Weronen., ne arguantur ; S. lrenæus, ne traducantur. Joan. cap. iv, 15, Weronen., Wercellen., Gat., Mm. et Brixian., biberit ; et ita S. Cyprianus pag. 228. Joan. cap. v, 4, Weron., Wercel., Gat. et Mm. , in natatoria , Corbeien. in natatoriam , et ita S. Ambrosius in lib. de Mysteriis cap. 4, pag. 330. Ibidem Veronen. et Vercellen., tenebatur, et ita S. Ambrosius in loco citato. Gat. et Mm., temeretur. Joan. cap. v, 45, Veronem. Wercellen., Corbeien., Gat. et Mm. accepistis, et ita S. Ambrosius in lib. i de Spiritu Sancto, cap. 13, pag. 628. Joan. cap. vi, 69, in Weronen. additur , diacit ; in S. Cypriano , dicens. Joan. cap. vi, 70, , Weronen. quoniam tu es filius Dei ; Corbeiensis, et sanctus Cyprianus, quoniam tu es filius Dei vivi. Joan. cap. vii, 15, Weronen. et Vercellen. litteras novit, etc.,etita S. Amb. in l. ii de Fide c. 9, pag. 485.

Joan. cap. vii, 23, Veronen. et Wercellen., mihi C

irascimini , etc., et ita S. Ambrosius in exposit. Psalm. cxviii, pag. 1092. Joan. cap. vii , 59, Weronem. et Corbeien, honorificatus, et ita S. Ambrosius in lib. de Incarn. D0min. Sacram. cap. vi , pag. 714. Joan. cap. x, 58, in Weronem. et Brixian., vel operibus, etc., et ita S. Ambrosius in lib. de Mysteriis cap. 2, p. 527; et in Exposit. Ps. cxviii, p. 1118. Joan. cap. xii , 15, Veronem. , Wercellen. et Corbeien., flores palmarum. S. Ambrosius in lib. ix Exposit. Evang. secund. Luc. tom. 1 , pag. 1497, medullas palmarum; et ita auctor Quæst. Vet. et Nov. Testament. quæst. 82, in Append. 5 t. S. Aug. nov. edit. Joan. cap. xii, 27, Weronem. et Wercellen., turba

Luc. cap. 1 , 55, Weronem. , Abrahae ; et ita S. Irenæus. Luc. cap. 11, 28, Weronen, in manibus, Brixiam. in manus suas , et ita S. Irenæus in lib. i contra haereses tom. i, pag. 40. Luc. cap. n, 52, Weron., ad revelationem oculorum. Quidam mss. codices S. Irenæi, in revelatione oculorum. Luc. cap. iv, 7, Weronen. et Wercellen. si procidens adoraveris ante me ; Brixian. si procidens adoraveris me, el ita S. Ambrosius in Enarr. in Psalm. xxxvi, tom. 1, pag. 797, et in lib. 1 de Cain et Abel eap. 5, num. 17, el alibi, nec non aliqui mss. libri in div. Bibl. S. Hieronymi.

B Luc, cap. vi, 35, Veronen. amate, et ita sanctus

Ambrosius in lib. de Tobia cap. 16, pag. 609. Luc. cap. vii, 47, Weronen. remissa sunt........... quia, et ita S. Ambrosius in lib. de Isaac et Anna. In lib. vero ii, de Pœnit. cap. 8, pag. 431, dimissa sunt, etc. ; sed in Epist. 41 class. 1, p. 9ö5 , remissa sunt, elc. Codex Brixian. dimittuntur..... quia. Luc. cap. xvi, 7, Weronen. ait et illi, Wercellen., dixit autem et huic ; S. Gaudentius, et ait illi. Luc. cap. xviii, 14, Weronen. et Brixian. dico itaque, Gat. et Mm. amen dico, et ita quidam mss. codices S. Cypriani. Luc.cap. xxiv, 49, Weronen. et Corbeien, promissa; el ita S. Ambros., in lib. ii de Spirit. Sanet. cap. 2, pag. 638. Marc. cap. xii, 31, Weronen., secundum simile illi, Windob., simile huic. S. Cypriamus in lib. de Oratione Dominica pag. 274, et secundum simile huic.

En, Muselli doctissime, a me excerptarum ex Veronensi Evangeliario præcipuarum lectionum , quæ cum SS. Pairibus concordànt, insigne spicilegium.Vale, Veronensis Ecclesiæ præsidium , et deöus. Deus Optimus Maximus votis diu obsecundet meis; efficiatque, ut patriæ serus intersis, quæ te , post incomparabilem præsulem Joannem Bragadihum, de re$tituta Ecclesiastica disciplina, et de sacris litleris optime meritum, veluti patrem colit et veneratur. Amorein mihi tuum, cujus equidem memoria valde recreor, cupio conserves, et, si par pari referre vis, amorem non vulgarem. Munus hoc erit omnium munerum præstantissimum; quod ego, quoniam mei erga te animi ipse mihi conscius sum, quasi debitum

tur, et ita S. Amb. in lib. ii, de Fide cap. 5, pag. 477. D exspecto. Si quid est, in quo amplissimo atque illu$

Joan. cap. xii, 40, Veronen. , sanabo eos, et ita S. Ambrosius. Joan. cap. xii, 41, Weronen. et Corbeien. majestatem ejus, et ita S. Ambrosius. Joan. cap. xvi , 15, Weron. quae audit, S. Ambrosius in lib. v, de Fide cap. 11, pag. 575, quaecumque audit; at in lib. ii, de Spir. San. cap. 11, p. 656, habet, quae. { Joan. cap. xv, 5, Weronen et Wercellen. adferet. Corbeien. Mm. et Brixian. , adfert , et ita S. Hieronymus : Servatus autem Lupus legit, adferet. Luc. cap. 1, 17, Weronen., Wercellem. el Corbeien. , incredibiles, et ita duo reginæ Suecorum

trissimo capitulo tuo operâ mea usui possit esse , id, si ipse intelligere potüero, mea sponte suscipiam : sin'secus, a të admionitus efficiam ; ut quisque DD. canonicorum, esse eorum apud me plurimi voluntatem, intelligat. Doctissimum , atque Cl. virum comitem 0ttolinum 0tiolinium , cujus sapientiam atque ingenium Roma etiam mirata est, saluta meis verbis plürimum. Audio nobilissimum Antonium Musellium èx fratre nepotem tuum, quod in antiquis moribus , atque in Ecclesiastica disciplina te dignum se præstet. Quanti nunc tuam laudem facit, quæ Deo etiam maxiiiie curæ est, tautum in dies niagis magisque £gur. In omnibus cupio similem esse tui. Iterum Vale.

« PoprzedniaDalej »