Obrazy na stronie
PDF
ePub

David animam ad regimen vocatam modis omnibus A demum ab ipsis gentibus Judæorum discere, ac collaudat, edocens : a Astilit regina a dextris tuis doctrinam Christi Domini de lege el proplietis alle (Psal. xliv, 9). Aliam etiam sequi hortatur : b Audi, dire, atque ita acquiescere ut compleatur, donec plefilia, el vide, et obliviscere domus patris lui, el concu niludo gentium intrel, et sic omnis Israel salvabitur, piscel rex speciem tuam (Ibid., 10). « Ut ergo est ra sicut scriptum est. Et alter prophela ail : Aufer ab tionis, convenit cognoscere quod alii in regnum eis cor lapideum, Domine, el da illis cor carneum. Et (Malth. xxv, 34), alii in paradisum (Luc. XIII, Dominus, Si isti tacuerini, lapides clamabunt. $3), alii in vitam (Maith, xix, 17), atque remissio

CLII. DE SPIRAMINE QUOD ADAM ACCEPIT nem peccatorum (Luc. xxiv, 47) in futuro erunt depulandi, quod d non ncgatur currentibus, ac volen

HÆRESIS. iibus nunc ut oportet ; e dissimulantibus autem, et Alia est hæresis , quæ 6 spiramen quod accepit non recie currentibus, a Domino hæc non erunt Adam (Gen. 11, 7) putant lantum esse, quantum est conferenda,

a Christo post Resurrectionem h concessum ApostoCLI.

lis : cum ignoret quod : spiramen cst modicæ vir9 Est hæresis quae putal quod Bliesus filius Nave lutis aliqua gratia, in audienda Lege Dei mullorum populum Judæorum cullris lapideis circumciderit, primum. Spiritus autem perfectionis cst plenitudo. quod nec rerum natura, nec virtus aut ratio persua. Spiramen itaque dalur ab infantia et catechumenis. det : facilius enim Judæi periclitari poterant quam Spiritus autem in incremento doctrinæ, Fideique, curari, etsi secundum Dei potentiam quam impossi ei salutaris baptismi plena Dei gratia, ut intelligere, bile non est, aliquid tamen rerum natura non pati et ad majorem jam possit scientiam pervenire. i ldeolur, vec ralio persuadet. Ne ergo petriuis cultris B que posi* bapiismum, Spiritum ui Apostoli jam non, dicant circumcisos Judæos de paganorum durissimis sed spiramen accipit qui baptizatur in Trinitale. mentibus ac lapideis quæ antea fuerant quidem in Commune est elenim omnium spicameo. Spiriius pietati dedila, postea vero credenies in Domino autem paucorum est fidelium atque credentium, et amissa menle lapidea meruerit, id est verbo Dei cir discentiuin; et veluti ab honore ad lionorem, el a cumcidi mente, doctrinamque jam cælestis polentes gloria ad gloriam majorem , cælestemque scientiam Judzos circumcidere, id est Christi eis insinuare el gratiam pervenientium, dicente Apostolo, quod scientiam salutarem de lege el prophetis, eam quippe i a fide in fidem procedimus (Rom. 1, 17), et ka glonuntiantes atque comprobantes undique. Quamvis rin ad gloriam prodire properamus (II Cor. III. 18). enim el quotidie circumcidantur Judiei ab his qui Ideoqne ait ipse : 1 Primus homo de terra terrenus, ante erani Gentiles, id est doceantur de lege el pro secundus homo de cælo cælestis (1 Cor. xv, 47), ut et phelis , de fide Christi Domini scilicet Salvatoris, m natura non exsors Christi muneris inveniatur aliena qui si crediderint et ipsi salutis remedium accepturi penitus, id est nec catechumenus; ct fides atque docsunt : perseverantes autem in duritia mentis lapideæ, trina, sludiumque el vita præclara , in paucorum fiæterno erunt judicio detinendi. Ideoque et Dominus delium, et cupientium voluntale dignosceretur exuin eorum contradictione pertinaci dicebat quod filii berans, dicente Domino : " Habenti dabilkr, el plus eorum, id est pagani, ipsi erunt judices corum atque ei adjicietur ; non habenti autem, o el quod habere doctores, id est gentium populus, qui anle in mente videtur miseretur ab eo (Matth. XIII, 12; sIV, 29). lapidea versabatur, postea vero per Christi lidem Quod Judæo contigit, et aliis iidem plurimis. merebatur ad scientiam salutarem pervenire. Israel autem secundum legem currens ut scriptum est. ad C CLIII. HÆRESIS DE FUNICULO MENSORIO IN legis virtutem pervenire non potuit, quia non ex fide,

ZACHARIA PROPIETA, sed ex operibus currere properabat. Jacob enim di Est haeresis, qua eum audit in Zacharia propheta cit quod ipse erit spes gentium, non Judæorum. de funiculo agrimensorio, r de quo . el David edixeOportet orgo Gentes credere universas primum, lunc rat, I quod angelus tenens ibat mensurare Jerusa

COD. MS. SANGERM. LECTIONES VARIANTES. ! ad regimonium

spiramentum est Hanc hæresin, quam non habent editi, exhibet ms. co * baplismum, Spirilum ut apostoli, jam non spiramen acdex Sangermanensis. Eam vero et reliquas præceden cipit les typis expressimus, proul exstant in laudato codice, men et David propheta beatus edixerat dis kaud carentes.

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ. 4 Astilit regina. Παρέστιν η βασίλισσα εκ δεξιών σου. ! Primus homo. 'o Pūtos ür@ po tos iz yas xoizas,

FABRIC. ο δεύτερος άνθρωπος ο κύριος εξ ουρανού. De crocalesb Audi, ftia.... "Ακονσον, θύγατερ, και ίδε, και κλίνον lis similiter, ut l'hilastrins, habení Ambrosius, llieτο ούς σου, και επιλάθου του λαού σου, και του οίκου του

ronymus, et alii; el illud Kúplos longe plurimi omitToatpós gou. FABRIC.

luni, de quo prietor Joan. Nillium vide qua nolavil c'Ul ergo est rationis. Sic bæresi 98, nullius ratio

D. Kortholtus parapions libro de variis Scripture nis itaque, et 106, quomodo hoc erit rationis. FABRIC. editionibus

pag.

75
seq.

FABRIC. Non negatur currentibus, ac volentibus. Alludit D m Natura. Vt superiore capite tres gradus fecerat ad locum Rom. ix, 16, de quo supra ad cap. 1:28. perfectorum, sequentium, ct secuturorum, ita hoc loco

FABRIC

ponil primo naiuram , cui succedit gr:du secundo e Dissimulantibus. Vide ad cap. 124. FABRIC. Files el doctrina, lerlio denique studinm vitaque pre| Judæorum. Legendum vidctur Judæos. FABRIC. clara in paucorum fidelium, ei cupientium (an capien

& Spiramen quod accepil Adam. Kai lvequongev sis lium ut cap. 149 ei 180) voluntale esuberans. FABRIC. TEPÓOWACY AŬTOÙ Tvory Cwrs. Fabric.

1 Habenti dabitur, 'OGTIS & Z31, dobnGETUL KUTÔ, xai h'Concessum. Joan. XX, 22, eveqúonce, Ciceronis

TEPLOCE OMGETUL. FABRIC. verbo recte reddas inhalavil. FABRIC.

El quod viderur habere. Ex Licæ vini, 18, zvi ô i Ideoque post baptismum. Vii ante baptismum δοκεί έχειν, αρθήσεται απ' αυτού, FABRIC. catechumeuis, sic in baptismo commumein illam gra p De quo 'el David. Villalpandus tom. II, p. 179, Liam omnibus baptizatis tribuit, ut gradum sublinio putai Philastrium lapsum memoria, et pro Davide rem deinde server sanciis apostolis, piisque lideli foluisse nominare Ezechielem, respexissequead x1,3. Dus, FABRIC.

Sed fortasse nostro erat in mente psal. Lx. 6; cu, 7, į A fide in fidem. 'Ex LOTIUS Elş Tigt!». FABRIC. την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. FABRIC. * A gloria ad gloriam. 'Atrò oőkns sis dőšav. FABRIC. 9 Quod angelus tenens ibal. Zachar. II, 1, iðou avna

3

[ocr errors]

lem, æstimat secundum litteram ita dixisse Scriptu- A exsultat, hoc prædicans quotidie, atque edocens, ram : cum non Jerusalem metiri, quæ tradi debebat eademque hanc omnem impietatem Paganam, et hostibus, sed a credentium recie, alqne paucorum iniquitatem Judaicam destruens, quotidie omni persecie, electio nuntiabalur per angelum affutura; exsultat in gaudio. Nam elsi Iriplex funiculus debet ut dictum est : b Mulli vocati, pauci electi (Matth. accipi primumMandati, deinde Legis in medio xx, 16; XXI, 14). Jerusalem ergo in Cuniculo agri- tempore , deinde Gralin Salvatoris : utilitatis non mensorio mensurabatur, id est et anle sub paucis, parvx est aut si de fide, spe, atque charilale, ut c et post fidem Christi paucorum catholicæ fidei dixit beatus Apostolus (I Cor. xli, 13), quis velit

gignendo electio prædicabalur in sæculo. Quod et accipere; et in hoc non parvi est intellectus prudenApostolus ait : d Oportet hæreses esse, ut probati ma tioribus, ac spiritalia desiderantibus plurimis. nisestentur (1 Cor. xi, 19). Quia ergo e funiculus hi

CLIV. reditarius triplici virtuté connexus est, id est Patris, * Sunt quidam bæretici qui de felia bealo opiet Filii , el Spiritus sancti;

hæc conjunelio cum in nantur quod ei corvi sero carnes ad escam, et mauna, eademque accipitur Fide, atque credulitate; ne panes altulerint, non allendentes quod cuncta æqualitatis quippe, el virtutis conjungenda unitas, sanctus ac beatissimus propheta non carnes edebant atque colenda potentia cum noscitur ab Ecelesia ca (sic) aliquando, qui omnem talem escam contemTholica, non in diversa majestatis alil qualitatis cre pscrat, abstinendo voluntate, cujus et causa tantæ didenda substantia prædicalur, ut quidam estimant hæ guilatis a Deo honorem meruit adipisci, ut in paradiretici. Quod et Dominus dicere dignatus est : ? Pulas sum raperetur sublimis, ubi cum sanctis omnibus Filius hominis cum venerit, inveniet Fidem super terram

B

conlocaretur. Nam si de pane quideni aliquis dixerit, (Luc. xviu, 8)? Quia et ante a Propheta quod tunc erat rationis interdum est quod ei corvi attulerint : de in paucis, et post Christi presentiam, passionem, et carnibus aulem incongruum reperitur; nam in hoc resurrectionem ejus , divinamque sententiani quod crudelitas beluina hominum insequentia beatissimum essent prevaricaiuri, noc ila nuntialum sil, nl sint prophetam ostendebatur : in avibus autem, id est beretici hodie qui a Spiritu sancto , aut a Filio re corvis, tantum mansuetudo cl lenitas monstrabatur, eedenles, diversam majestatis el potentiæ inæquali 11! a quibus avibus humana aberat ratio, qui non talem quotidie prædicant aberrantes. In hoc ergo erant Dei imagines rationabiles, sed aves sicut penos oportet agnoscere, quod funiculus , ul ail Salo cudes sensibiles creal solummodo, in eis auiem mon (Eccles. iv, 12), triplex non disrumpitur, quod et avibus ad opprobrium hominum Judaeorum regisque credi debet a nobis; quod et de divina substantia ,

ex voluntate pessima insequentium propheta aguitio et propria, Filius, et sanctus sit ilidem Spiritus , et sensuum lenitas insita monstrarelur in opera tanti Patri quippe councxus in omnibus, qui et cognosci ministerii quod beato prophetæ quotidie monstradebet, et coli ab omnibus. In hac ergo conjunctionebantur, ut in eis avibus ministrabaniur, ut in eis avibus baptismi et Salvator nos dignatus est confirmare, im magis invenirelur esse ratio quædam lenitatis molu perans : 6 Euntes buplizate omnes gentes in nomine quodammodo concessa velut rationabilis. Nam omnia Patris, et filii, et Spiritus sancti. In quo conjungen- hujusmodi creata a Domino subjecta sunt homini les Filium Patri, et Spiritum cum Filio , et Patre, ut regi ac rationabili dominoque urbium versilalis hanc salutem cognoscimur adepluri, quia non aliunde (sic) pecudum, volatilium ei serpentium quippe salutis remedium , nisi ex fide bac humano generi, sicui scripluin est in libro Geneseos demonstrarelur. cognoscimus affuturam. Unde et in hac conjunctione C CLV. HÆRESIS DECERPTA EX ISAIA PROPIIETA sanctæ adorandæque Trinitatis gaudenrus, in qua

DE CUERUBIM ET SERAPHIM. anle Adam pater noster, Noe, Abraham, Moses , et prophetæ, sacerdotes , judices , et apostoli pariter, • Est quoque hæresis, quæ cum begit in Isaia proel evangelistæ prædicantes meruerunt consequi pleta, quod k Cherubim, et Seraphim animalia duo angelicam dignitatem; in qua et Eeclesia catholica sex pennis prædita, 1 duabus faciem Dei, duabus pe

COD. MS. SANGERM. LECTIONES VARIANTES. · fidei gignendæ... et veritatis

obsita. · Hæc item hæresis, quæe desideralur in editis, exslat in 3 Est hæresis c alo ms. Cod. Sangermanensi, esique, ut aliæ, mendis

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ και εν τη χειρί αυτού σχοινίον γεωμετρικόν.... διαμετρή. quod tunc eral in paucis, hoc ita a propheta nuntialum σαι την Ιερουσαλήμ. FABRIC.

sil; idque locum inspicieni facile persuasum erit. a Credentium recie, alque paucorum perfecte, electio. cum el paulo antea dixerit paucorum perfecte electio Ita pro leclio, apud Philastrium scribunt Villalpan nuntiabatur per angelum affutura. GALEARD. dus, et Coilelerius Il Monument. p. 524, quamquam d Oportel... Δεί γαρ αιρέσεις εν υμίν είναι και ένα οι notum omnibus, lectionem pro electione , ul leclum δόκιμοι φανεροί γένωνται εν υμίν. FABRIC. pro eleclo, el legere pro eligere, tritum esse optimis Funiculus triplici virtule connexus. tó atraptiov seriptoribus. Sueton. cap. 35 August. : Senatorum ŠVT Petov. Ecclesiastie iv, 12. Fabric. affluentem numerum ad moduın pristinum el splendo

Putas Filius hominis. Hinn órios ToŮ SVO ÚROU rem redegit duabus lectionibus ; et c. 54 : Antistius ελθών άρα ευρήσει πίστιν επί της γης. FABRIC. Labeo Senatus lectione , cum vir virum legeret. Pa-D 6 Euntes 'baptizate. Ilops Givres PuOY TOUCAT! TAUTO men infra etiam electio apud nostrum scribitur, et τα έθνη βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και facile fuit librario post perfecle, literam e in lectio του Υιού, και του αγίου Πνεύματος. Philistrius, ut 50omittere. FABRIC.

lel, verba quædami omiliil. FABRIC. b Multi υocati. Πολλοί είσι κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί. h Prædicantes. Vitiose llelmst. prædicentes. FABRIC.

FABRIC.

i Angelicam dignitatem. Supra cap. 137. FABRIC. c Et post fidem Christi paucorum calhlicæ fidei i Mandali, Legis, Gratia Salvatoris. Tres OEconogignendo electio. Corb. cod. legit catholicæ fidei gi miæ, anle-Mosaica, Judaical, et Christiana, de quibus gnende, sed mihi placeret catholicæ fidei gignendo cap. 110, 136, 148, 150, 156. FABRIC. rum; uliima enim hæc syllaba per compendium scripta Cherubim, it Seraphin animalia duo. Apud facile prætermitti poluit ab imperilo librario. Sic Isaiam vi, 2 tanlum duorum Seraphim mentio, cui pag. seq. initio ubi habet : Quin ei ante propheta Σεραφίμ ειστήκεισαν κύκλω αυτού, έξ πτέρυγες τω ενί. quod tunc erat in paucis, nisi addatur præpositio, ac

FABRIC. legatur quia et ante a propheta, sentenija omnino 1 Duabus faciem Dei. Ino facies suas, 123 ul peconstare non potest, cum boc velit Philasirius, ut des suos 7923. Sed infra quoque nosicr : velabant aua

[ocr errors]
[ocr errors]

des legebant, et duabus clamabant voce sublimi A cooperiebant ; duabus autem i clamabant, ne forte Deum collaudantes, nimium conturbatur ; et nunc faciem, et pedes cum dicit Domini coopertos, quod bisloriam quærens, nunc rationem intellectibilem sursum atque deorsim est, et longitudo, et laliludo perscrutans, diversa ambiguitate fatigatur. Cum el de Deo i monstrarelur, quod nec aliilodo (Job. XI, secundum litteram non parva sit utilitas, et secun 8, 9), nec profundum, nec latitudo , nec longiludo dum intellectibilem rationem, Christj resonel Dei potest cognosci, aut inveniri condigne ab aliqua lestis scientia. Secundum litteram enim primum , creaturii, el maxime hominum, ant humanis quorumquod Deum invisibilem Scriptura docendo, impieta dain sensibus compreliendi; qui eliam tantam eletem ubique paganam damnabat in quo Scripluræ mentorum naturam immensamque creando perfecil, illorum impiæ visibilem el compositum prædicant. quanto magis, qui talia fecisse cognoscitur, modis Deinde etiam Judæorum, ne el ipsi pari cæcitale omnibus antecellit! Solum autem per Fidem ilosci. obiecti, ut Gentes impiæ, corrupti sensibus deperi lur; k quia virtus, inquit, in infirmaie, in similitudine, rent; hoc ita edocuit. Sed hic etiam erat Judæorum et ænigmatibus perficitur, atque invenitur (II Cor. futuri temporis in Christi presentia incredulitas, et XII, 9). Cumque tanta immensitas Dei dicitur, atque coopertio annuntianda mysierii:quod cæcitale operti nuntiatur, duabus pennis, id est a Cherubim, et Senimia, nec prophetæ, nec ipsi Domino erant postmo raphim, Lege, atque Prophetis canitur et praedicatur. duni credituri, cam missus ad populum prædicat Duarum etiam pennarun clamatio die, nocluque, id manifeste : Aure audieris, el oculo videbitis, a et non in est el hic, el in futuro, cordis quippe credulitas holenderis (Isai. vi, 9; bath. xii, 14). Cooperii quippe minum, atque oris confessio non desinens invenilor tenebris, lucem salutis æternæ, id est Christi carna- B quotidie resonando, quae et tunc canebatur ab Anlem præsentiam non erant aguiluri, sicut el factum gelis, atque ab hominibus prædicabatur in sæculo; est; quod Apostolus ducens, þ velamen esse usque ho ut quod videre in excelso, profundo, latn, atque die in cordibus eorumdem positun aflirmavit (Il Cor. longo 11on polerant, corde credentes, atque ore conIII, 15), quod non revelabitur usque quo Christum fitentes, indesinenti voce cantantes omni tempore non crediderint Salvatorem. c Ubi auiem conversi Izetarentur. Nam, quod invisibilis et 1 incapabilis sit fuerint, id est crediderint in Christum Dominum, divine qualitatis natura et substantia, in Lege, et auferetur velamen ab eorum cordibus. Quod autem Prophetis ostenditur, Joannc dicente : Deum nemo et duo aniinalia nuntiala sint Cherubim, el Sera vidii umquam (Joan. 1, 18). Non dixii, non crediphim, Lex quippe, el prophela, lestes Christi, et dit, sed, non vidit. Ergo Dominus credendi poDuciores sæculi, non est ambiguum. Velabanil a ulem tentiam , el confitendi solum fiduciam tribuit, ut d faciem, el peiles Domini; sive quia in parabolis, virtus ejus in enarranda carnali fragilitate manilesta et similitudinibus, et ænigmatibus docebatur myste nosceretur : quod et Dominus ubique Fidem suam rium, ut scriplum est : e Aperiam os meum in para pratendil hominibus, quam et ipse ante dederat, bolis (Psal. LxxvII, 2; Malih. xII, 55). Et Divid : posteaque in sua prxsentia confirmaveral. Cheru1 Revela oculos meos, et considerabo mirabilia de lege bim autem, et Seraphim m quadriformia, id est lua (Psal. cxvii, 18). Ei Apostolus : 5 Filium suum, Leonis, Vituli, Hominis, et Aquilæ, diversa sunt inquii, Pater h revelavit mihi (Galal. I, 16); id est Sanctorum pariter, virlulumque certamina fortiora, de Lege, atque Prophetis ostendens. Sex autem pennæ præcellende eorum variæque dignitatis, " patriarerant eis, el duabus quidem faciem, el duabus pedes charum quippe, el prophetarum, sacerdotum, atque

COD. MS. SINGERM, LECTIONES VARIANTES. 1 conturbantur... querentes

с & intelligibilem rationem ? intelligibilem perscrutantes... faligantur

* caelestis scientia

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ. lein faciem, el pedes Domini ; atque iterum : Ne forle h Revelavil. Viliose priores edili. revelabit. FABRIC. faciem, et pedes cum dicit Domini coopertos. FABRIC. i Clamabant. Cave einendes volabant. Nain licet res

a Et not intendelis. Ακοή ακούσετε, και ου μή συν ipsa et locus Isaiz hoc requirit, tamen Philastrius ήτες και βλέποντες βλέψετε, και ου μή ίδητε. Ιterum haud dubie scripsil clamabant, ideoque eliam infra pro more suo Philastrius in verbis Scriptoris sacri clamationis duarum pennarum facit mentionem. Fab. alia omillit, alia mutat et transponit. Intendere pro i Monstrarelur. İta sensus poscit scribendum pro intelligere positum ex usu labentis latinitalis, vide monstraret. FABRIC. — Monstrarelur. Monstrareiur pro Itali suum intendere, et Galli entendre. Fabric.— Ila monstrarel boc loco scribendum esse monet Fabrilice lingue genium in Philastrio deprehendimus cius ; veruin addere poteral, monstrarelur legi etiam etiam alibi supra, cap. 132 et 93, ubi condescensionem in editione Basileensi. Sic Philastrius hoc modo eod. posuit pro eo quod nos ltali dicimus condescendenza, cap. 155: Non impar fidei, ac cerluminis gloria in condescensione, Latine indulgentia. GALEARD.

conjunctione diversæ virlulis monstrarelur; cap. 130: b Velamen... 'Αλλ' έως σήμερον.... κάλυμμα επί την hoc el tub Judæis seductione ejus commissum facinus zapoiav attāv zeital. Fabric.

monstraretur; cap. 132 : ut pænitentiam jam bona c Ubi autem conversi fuerint. Non videtur alienus fructuosilas horlamento Dei monstrarelur hominibus; fuisse Philastrius ab eorum sententia, qui magnam cap. 138 : ul et illorum primorum virtus præpolens adhuc Judæorum conversionem exspeciandam sibi monstraretur; et alibi. GALEARD. persuaserunt cum Tertulliano, Origene, Hilario, k Quia virtus, inquit. Η δύναμίς μου έν ασθενεία Alpbrosio, Hieronymo, Augustino, Gregorio Nysseno, TELOūTUI. FABRIC. Basilio, Chrysostomo, Cyrillo Alex., Theophylacto,

D

Incapabilis. Quæ capi nullo loco, nulla comOEcumenio, Petro Chrysologo, Primasio, aliisque prehendi mente humana potest, ázápntos. FABRIC. quorum loca adduxeruni D. Christianus Dreierus in

- Nam quod invisibilis, el incapabilis. Frequens hudiss. de conversione Judæorum, et D. Joan. Gur- jus vocis usus antiquis Ecclesiæ Patribus, ejusque therus ó parapitus homiliis Germanice edilis in

exempla suppetunt ex Glossario Cangii in Capabilis, Epist. ad Romanos. Fabric.

quibus duo hæc addo ex veteri lienæi interprelei, d Faciem, et pedes Domini. Contra Isaiæ mentem, cap. 2: Quemadmodum eral sine initio, el incapabilis, ut supra jam annotavi. FABRIC.

et incomprehensibilis; Irenæus : '05 ñv arapzós ne tai Aperiam os. 'Ανοίξω εν παραβολαίς το στόμα μου. axopasos. Item iv, 20, al. 37 : Incapabilis enim

FABRIC.

Pater; et paulo posi : Et propler hoc incapabilis, el i Revela oculos. 'Atroxúhuyou tous opfahuous you, incomprehensibilis, visibilem se el comprehensibilem, και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. FABRIC. et capacem hominibus præstat. GALEARD. 8 Filium suum. Αποκαλύψαι τον υιόν αυτού εν εμοί. m Quadriformia. Supra c. 139. FABRIC.

FABRIC.

. Patriarcharum, prophetarum, sacerdotum, aposlo.

1

4

apostolorum itidem cum martyribus sociala; ut in A (Isai. vi, 6) venerit missus 'a Deo ad prophetam, quibus ante a lanta fides et dilectio Christi exube et acceperit de forcipe carbonem, et letigerit labia rans noscebatur, b impar autem doctrina in quibus. ipsius, aiique ei : Ecce jam mundatus es (Ibid., 7). dam postea cogente causa lemporis canebatur, non i Puiarl autem de angelis unum venisse ad eum, impar lamen Fidei, ac certaminis gloria in conjunc aul de animalibus, aut de forcipe ignem accepisse, sione diversæ virtutis monstraretur a Christo con et munda-se prophetam, quod non est adeo : sciencessa, atque condonata, inque omni Christianorum liæ salutaris; cum hic de Cherubim, aut Seraphim populo nosceretur; ut quod videre non possumus, unum animal cum dicit, id de duobus Testamentis nec humanis condigne sensibus definire, corde cre dicit : unde patriarchar, prophetæ, sacerdotes 1 edidentes, atque ore confitentes, his duarum pennarum xerin!, el apostoli, qui mundo omni adventuram virtutibus non desinamus Judiris, el Genribus hoc gratiam ostendebant k quadriformi virtute fulgentia gaudii prædicare, alque his sublimes virtutibus evo munera ad certamina cælestia capientibus minislare; sperantes c cælestia , ubi Christus est Dominus, trantes. Nam ? Cherubini plenitudo scientizx dicitur, ut ait Apostolus (Coloss. II, 1), inque hac sententia m Seraphim virtus ignea peragrans appellatur. Hi salutem perpetuam posse consequi non dubitantes, itaque plenitudinem habentes scientiæ spiritalis, ac docente eodem : d Quod si credideris in corde tuo, Christi mysterii lenenles divilias, diversas dociriet confessus fueris Christum Dominum Salvatorem nas jussu Domini nobis dimiitunt et deferunt, omnicorpore crucifixum resurrexisse, salvus eris. Corde que sæculo itidem sine quadam intermissione nunenim creditur ad justitiam, ore autem confessio fit in sa lianles; ex quibus unus missus est ad Isaiam lulem (Rom. x, 9). Unde ait de Christo Domino, prophetam, hanc quippe Christi doctrinam annunquod ejus qualitatis divina substantia non in visione B tians, Salvatorem, quod erat adventurus in carnem, el mensura, aul compositione consistat aliqua, sed Spiritusque divini credentibus allaturus gratiam in fide virtutis, atque confessionis nosirie exube copiosam. Isaias itaque de patriarchis, et Lege, et rans consummatur; e quæ latitudo et longitudo, al prioribus suis prophetis acceperat gratiani furriolum atque profundum sit scire, inquit (Ephes. 111, 18, 19), rem, id est divini Spiritus potentiain ampliorem; i eminentissimam et incomprehensibilem Christi Dei a prioribus scilicet, ut Christi mysteriuini, id est gratiam atque non est humanæ fragilitatis polenler incorporationis ipsius, sculo gratiam lulitiarel. expromere, sed in fide aique per lidem facile posse Ideo el n Dominus ad quosdam : 0 duri corde, et contingere docuit, quod mens hominum non præva imprudentes animo (Luc. xxiv, 25), cur non adverlel enarrare.

liuis, quod Lex, et prophet u de Filio hominis, quæ CLVI. IJÆRESIS DE ISAIA PROPHETA :

ante prædixerant affullira, cuncta consummari opor

luerai ? Decebal enim de patriarchis, el Lege healum LABIA TACTA CARBONE.

accipere Isaiam, ut ab eis doctus, forti animo Christi Sunt quidam qui æstimant, quod Isaias post carnalem præsentiam prædicarel. Ignem etiam quod confessionem populi peccatoris, ac precem quam ail accepisse angelum, et purgasse ipsius labia, ulisupplex ad Deum effuderat, 8 de Cherubim unus que divini Spiritus ei gratiam ostendebal concessam

COD. MS. SANGERM. LECTIONES VARIANTES. quod Esaias beatus post

C

3 scientia salutaris a Domino

ut Sancti mysterium

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ. lorum. De hoc sacro tetracly supra cap. 139, 149, quamvis Hamburgensis quoque cum pro nam adhuc 153. FABRIC.

relineat etiam invito Fabricio. Quod sequitur in A Tanta fides el dilectio Christi exuberans. Supra textu paulo post edixerint, pro quo, ait Fabricius, c. 152 : el fides ulque doctrina, studiumque et vita est qui malit eluxerunt, hoc fortasse magis arridet, prreclara, in paucorum fidelium, et capientium volun licei ipse subdat nihil esse mutandum; el quidem late dignosceretur exuberans. FABRIC.

recte, nam et Corb. cod. el Biisil. editio habeiil edib Tipar aulem doctrina. Propter persecutores non xerini; ut etiam paulo post virtus ignea peragrans, Jicebat iribus primis sæculis ita publice christianam quamvis Coielerius a Fabricio allatus pro peragrans doctrinam usquequaque pr:edicare, ut postea licuil: mallet flagrans. GALEARD. non tamen impar,imo major fidei, ac ceriaminis gloria b Ecce jam mundatus es. lồoj ñyuto TOŪTO TÕU in martyribus enituit illo maxime tempore. Fabric. χειλέων σου, και αφελεί τας ανομίας σου, και τας αμαρ

c Cælestia , ubi Chrislis est Dominus. Từ övw, oJ ó Tios Cou teper.alapei. FABRIC. Χριστός εστιν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. FABRIC. i Putantanlem. Priores edilt. aui, et mox : cum

d Quod si credideris. "οτι εαν ομολογήσης εν τω hic de Cherubim, aut Seraphim. FABRIC. στόματί σου Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία i Edixerin!. Est qui malit eluxerunt, sed nihil σου ότι ο Θεός αυτόν ήγειρεν εκ νεκρών, σωθήση Καρδία mutandum. FABRIC. γαρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται η k Quadriformi virtute. Vide cap. 155. FABRIC. eis owtopiar. Verborun primorum ordinem invertit, 1 Cherubim plenitudo scientiae dicitur. Philoni et verba' Christuin Salvalorem corpore crucifixum de pag. 668 : Επίγνωσις και επιστήμη πολλή; et : Πλήθος suo adividit Philastrius. FABRIC.

guárews, Anastasio Sinaitie xul Anagog. contemplat. e Qure latitudo , et longitudo. "Iva čloxúonte vaTO in Hexaemeron pag. 13; Dionysio de cælesti Hieλαβέσθαι συν πάσι τοις αγίοις τί το πλάτος και μήκος, rarch., xúois copios, et Chrysostomo homiiia 3 in και βάθος, και ύψος. FABRIC.

Anomæos Tel.nonuévn grãoes. Origeni , Hieronymo, Eminentissimam e! incomprehensibilem Christi Augustino, et aliis scientiæ mullitudo. Vide Petavium Dei gratiam. Γνώναι τε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως dogm. Theol. de Angelis 11, 3. FABRIC. vyetinu TOū XplotOU. FABRIC.-Christi Dei gratiam m Seraphim virtus ignea peragi ans. Nomen Seraatque non est. Sic flamb. editio profecio male, at phim in edilis male exciderat, quod restiruendum B.isileen. el Colon. recie Christi Dei gratiam atque recte monuit Cotelerius u Monument. pag. 559. Idem potentiam non est. GALEARD.

pro peragrans legit pagrans. Hieronymo Seraphim in8 De Cherubim unus. “Ev Tov Lepapiu. Noster infra : cendentes, vel ardentes. Dionysio dun protal,' Cyrillo Nam hic de Cherubim aut Seraphin unum animal Αlex. Θερμαίνοντες. Chrysostomo έμπυρα στόματα. cum dicit. FABRIC.—De Cherubim unus. Ad haec verba Eusebio vii, 1, Demonstr. Evangel., apyni otoLaTos sic Fabricius : Noster infra : Nam hic de Cherubim αυτών. Αliis πνεύματα ανιστάμενα. Vide Hieronymum aut Seraphim. Hinc apparel Fabriciuin voluisse mu Martianæi tom. II, p. 266. FABRIC. tatum to cum in nam ubi editiones legunt cum hic n Dominus ad quosdam. Discipulos suos. * kvóntou de Cherubim aut Seraphim; et certe illud melius, και βραδείς τη καρδία. FABRIC.

[ocr errors]

d

a Domino, ut ait : a Ignem veni mittere in mundum, A lor, Legis, et prophetarum, aslanlia Domino, 1 sicut quum volo ut accendālur ocius (Luc. XII, 49)? De viderunt in monte apostoli; altamen i rationis erit, forcipe aulem, id est de ferro, de invicta natura quod et duo animalia intelligenda sunt \ Mandatum ejus, atque divina quippe dicebat potentia, quod primum quod datum est, 1 quod et spiritale potest corpus Christi divino Spirilu, divinaque potentia in intelligi, ut scriptum est, quod et Salvator in non ulero sanctæ Virginis creatum, atque consommatum solvit, sed confirmavit polius. Secundum autem aniest, sicut scriptum est : b Spiritus sancius superveniel mal doctrinam Christi, id est fidem ejus, et gratiam in le, el virlus Dei obumbrabil le ( Luc. 1, 35). "In incorporationis, et Testamenti, passionisque ejus, quo apparens corpore vinceret omnia, a nuilo au · ci resurrectionis mysterium continebal. L'nde Ler iem superaretur. Sicut enim ferro domanlır ac liiteræ in medio esi posita inter Mandalum, el Grasubjiciuntur omnia, a quo et gladius gignitur, ut tiam, quæ si intelligitur de Christo, consentanea in dictum est : Verbum · Domini gladius bis aculus multis accipitur; si autem in carnali justificatione ( Hebr. iv, 12 ), qui domare ; potest lestimonia, quis salvari putaverit, abjicienda decernitur; cum domari autem ab aliquo non potest : daturusque eis de Patre, et Filio, et sancio Spiritu anle Legem, id erat post passionem in resurrectione divini Spiritus est o ante iria millia annorum el seplingenios annos, beatis apostolis invictam potentiam, ut scriptum justi priores illi sub Mandato viventes, ac beatam est : Spiritus Domini super me, et cælera (Isai. Trinitatem colenics, el suis filiis tradenies, cognaLXI, 1). El Petrus promissione accepla a Patre, f ad lisque et seculi prædicabant, mysteriumque Christi Jud os dicens, effudit banc gratiam, quam vos Domini de ipso Mandalo * antiquissimo nuntiabatur. videtis, alque auditis hodie. Igni etiain forcipem

B

r Lex itaque admonitio Mandati est, 9 quæ et consicut formiri cognoscimus, ita el corpus Domini jungitur secundum fidem colendie Trinitatis, el iierum divino Spiritu ( Luc. 1, 35 ) novimus consummaturn. separantur quxdam ejus propter Judaicam, el carnaIlaque ita suis eum dedisse in corpore illam promis- leijnstilicationem; cum et prophetæ illa destruxerint sami gratiam, atque in viciam polentiam, iit ail: 6 Dedi antea, et Salvalor abjeceril, el apostoli veluerint vobis polestaiem calcure super omnem virtutem inimici circumcidi homines (Galat. v, 2). Ler ita fue de (Luc. x, 19 ); et Apostolus : h Quis nos separabit a Mandator causa cogenile carnali descendit ad tempus, charilale Christi ( Rom. viii, 33 )? per quæ eis cunctis Gratia autem Christi, id est mysterium incorporajam in huc credentibus sæculo, ul dictum est, per lionis, el passionis, et resurrectionis, fideique ejus, impositionein manus apostolorum divinus dabalur el ascensionis in cælum ante Legem a justis omnibus Spiritus in Christum Dominum credentibus Salva noscebalur, els quærentibus, el capientibus non lorem (Act. vi, 6; vi, 17; 1x, 17; XII, 3 ; XXVII, 8). celabatur; it Enoch, Noe, el Melchisedech, et Et sicni duo animalia duo hæc Testamenta accipiun- Jacob, et aliis justis ac beatissimis Patriarchis, et

COD. MS. SANGERM. LECTIONES VARIANTES. · Inque eo apparens

polest omnia · Domini ut gladius

antiquissimo nuntiabant

FABRICI ET GALEARDI NOTÆ. A Ignem veni mittere. Tüp 0ov Buhsiv eis tys you, C et Auctor librorum de Promissionibus inter S.Prosperi και τί θέλω ει ήδη ανήφθη. Conferendus ad hunc locum Opera. Pelagius praf. ad Epistolas Pauli distinguit Colelerius ad Recount. Clementis v. 4, p. 549. Legem naluræ, Legem lillere, el lerliam Legem

FABRIC.

veleris novique Testam. per Spiritum sanctum nob Spirilus sanctus superveniel. Ilysūpice ägeov nesú vissime dalam per Jesuin Christum Dominum nostrum, σεται επί σε, και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι. Virtu per quem habemus accessum in Gratia isla in qua 101 Dei posuit Philastrius, verbum ul solet reddens stamus, el gloriamur. Idem Pelagius Legem lillere pro verbo. FABRIC.

pro Mosaica sa pius ponit Commentar. in Rom. II, ¢ Verbum Domini. Apostolus ait, verbum Dei 5. FABRIC. penetrabilius esse, quovis gladio ancipiti, touwtepov Anle iria millia annorum et seplingenlos annos. υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον. FABRIC.

Tot anni ex Philastrii calculo effluxere ab Orbe cond' Spirilus Domini. Ilvūga Kupiou es' fué. Fabric. dito usque ad dalam Moysi Legem. l'ide quæ supra * El cætera. Sic supra c. p. 144. FABRIC.

ad cap. 110 et 112. FABRIC. Ad Judæos dicens. Cujus loci vím, ac sensum P Lex admonitio Mandati est. Les repetit denuo breviler indical Philastrius, non verba ipsa adducit. el in memoriam revocal ea, quæ per lumen naturale

FABRIC.

hominibus ante Legem observanda Deus significa8 Dedi vobis.... Ιδού δίδωμι υμίν την εξουσίας του verat. FABRIC. πατείν επάνω όφεων και σκορπίων, και επί πάσαν δύναμιν 9 Quæ el conjungitur secundum fidiem. Pars Legis TOŨ éx poū. FABRIC.

Mosaicæ, quæ pietatem et morum innocentiam special, . Quis nos separabit. Τις ημάς χωρίσει από της etiam Christianis sancie servanda. FABRIC.

D αγάπης του Χριστού. FABRIC.

r Causa cogenle carnali. Iæcila conjungenda sunt; i Sicul viderunt in monte upostoli. Moseil, et Eliam estque sententia, propter causam carnalem, duritiem in monte Thabor aslanles Cliristo Malih. XVII, 3, cordis Jud.corum, quædam fuisse a Moyse superado vi lerunt apostoli Petrus, Jacobus, et Joannes, unde dita Legi naturali, neutiquam perpetua vero illa, sed hanc de duplici Testamento Legis, et Prophetarum a Christo iterum abroganda. FABRIC. anagogen Philasirius colligit. FABRIC.

s Quærentibus, et capientibus. Ita legendum pro i Rulionis erit. Sic supra c. 146, ut ergo est rationis. cupientibus vix dubitabis, si caput 145, el 116 et

FABRIC.

ad biec a me notata contuleris. FABRIC. QuærenMandalum primum quod datum est. OEconomia libus et capientibus. Optima Fabricii emendatin, qui anie Mosaica frequenter sub Mandati nomine venit subdit: Iia legendum pro cupientibus vix dubitabis, nostro Scriplori, ul notare me memini ad cap. 110, si capul 143, et 146 ibique a me notata contuleris. In 136, 148, 150 et 153. FABRIC.

Basileensi, et Lugdun. editione legitur cupientibus, I Quod fet spiritale. Rom. VII, 14, o vólos tviv

sed in ms. Corbeiensi recle capientibus ; ex quo supHOTLYÓS cosiv. FABRIC.

plendus quoque locus cap. 150, juxla quod quisque

desideral, ubi Corbeiensis plenius, juxta quod capit m Non solvit, sed confirmavit potius. Matth. v, 17,

quisquis et desiderat. Sic idem Philastrius cap. 156, ου καταλύσαι, αλλά πληρώσαι. FABRIC.

julgentia munera ad certamina cælestia capienlibus n Lex litteræ. Lex scripta, Mosaica. Tria tempora ministrantes; quare etiam cap. 153, procul dubio pro distinguit etiam S. Augustinus Ser. 110, unum anle cupientium scribendum est capientium , de quo dubiLegem, alterum sub Lege, terlium sub Gratia. Sic tabat Fabricius. GALEARD.

« PoprzedniaDalej »