Obrazy na stronie
PDF

CXVIII. HAERESIS CULPAM FILIORUM IN
PARENTES TRANSFUNDENS.

Est hæresis, quæ * in Exodo cum audit quod Mosi Occurrerit angelus in diversorio ubi applicaverat, eumque vellet interficere, non ejus filium qui nondum fuerat circumcisus; non parvum hinc sibi assumit scandalum. Si enim et ita quis vult sentire, quod minas eis tendebat angelus, quia transactis diebus statutis, id est * octo, in quo oportuerat circumcidi masculum, non fecissent, Deique praeceptum ita contempsissent : ideoque * in parva ætate constitutorum culpa filiorum non est illorum, quantum ° parentum eorum, ut scriptum est. Unde cum intelligeret, quod culpa esset parentum non infantis, statim, inquit, e accepto calculo circumcidit puerum

* mater ejus, cujus visu sanguinis illico e recessit ab J3

eodem angelus (Ea;od. iv, 25, 26), mortisque poenam quam ei minabatur inferre, omni modo removerat. Non enim Moses in illa hora dignoscitur circumcisus, ' sicut quidam opinantur, sed filius ipsius est circumcisus; quia quod ante sub Patriarchis et Lege jubebatur, tardo opere, non veloci implebatur a populo, aut parentibus quoruindam, ut scriptum est (Jos. v, 5, 7).

A CXIX. IIAERESIS DE LIBRO DEUTERONOMII.

Sunt quidam, qui turbantur & hæretici de Deute. ronomio, in quo Moses h cum exiret de corpore, huncque librum conscriberet de quatuor libris repetendo, in quo veluti prioris Legis firmamenta decernit, * Christique carnalem * præsentiam plus contestatur, non parvo ducuntur errore aliter sem. tientes. * Nam quæ in Lege, id est in Exodo, scrip. ta sunt, eadem et in ipso i libro continentur; solum autem hoc videtur plus ab eo dictum, quia addidit : Prophetam vobis suscitabit Dominus Deus vester de fratribus nostris, sicut me, audietis eum (Deut. xviii, 15, 18); erit autem si quis eum non audierit, radicitus eradicabitur (Ibid., 19). Quidam enim putant * de Deuteronomio dictum ab eo, quod et in ipso (Deut. v, 5) acceperit in monte iterum tabulas conscriptas lapideas, cum in Exodo bis (Exod. xxiv, 12); cognoscitur accepisse, atque in montem ascendisse. * Rationis est itaque, ut quod 1 Legis et gratiæ erat, manifestaretur de Christo Domino; m ut quod in Lege per umbram celebratur, * in Christo carnali præsentia diffusa coelesti gratia ex credentibus nuntiaretur, ipsumque in libro conscriptum omnibus velut testimonio tradcretur.

COD. MS. SANGERM. LECTIONES WARIANTES.

' 9cto, in quo octavo oportuerat * in pari ætate * præsentiam contestatur

* Namque in... Exodo quæ ante scripta sunt " putant Deuteronomium * in Christi... coelestis gralia... ipsoque

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ.

* In Exodo. mv, 24, ad quem locum præter inter- C hisce anonymis rejectum fuisse Deuteronomium, eo

pretes conferenda est Joan. Frischmuthi diatriba, et Wesperarum Gorinchemensium auctor p. 5 seq. - FABRIC. b Parentum eorum, ut scriptum est. Exscindendum nimirum esse eum, qui filium suum octavo die non circumcidisset. Genes. xvii, 14. FABRic. c Accepto calculo circumcidit puerum. Sic LXX, £jyov, calculum, quos in hac voce sequitur Philasiriüs, cætera aliter exprimens. Hebraica versio Pagnini, petram ; Vulg., acutissimam petram. Cultellum petrinum circumcisioni adhibitum memorat Augustinus ii de Peccat. orig. contra Pelagium 50, non quod necessarium fuerit petrino cultello uti, sed festinanti matri talis culter primum occurrit, cum hæc circa Arabiam Petræam agerentur, ubi major petrarum quam ferri copia est, et usus, ut recte notatum a Lap. in Exod. iv, 25. De lapideis cultris, tam sacris quam profanis usibus adhibitis, plura apud Stephanum Morinuir, Exercit. de Linguis part. ii. c, 9, p. 288 seqq. Widesis Munsterum quoque ac Drusium in Criticis sacris Jos. v, 2. GAlEARD. d Mater ejus. Sepliora uxor Mosis. FABRic. * LXX z&i &rj)0sv &r' αὐτοῦ. FAbraic. ' Sicut quidam opinantur. Est hæc etiam sententia eruditi viri IIermanni ab Hardt, quem, si placet, vide in libro de circumcisione Judæorum capite 4. FAbric. 8 Hæretici de Deuteronomio. Obscurum est quid hac hæresi sibi velit Philastrius, nisi forte illud quod erraverint qui existimarunt in Deuteronomio 1ion repeli eadem quæ superioribus quatuor libris scripta fuerunt, sed tradi quæ post illa Moysi accidissent. Fabric. —Hæretici de Deuteronomio. Videμιr Fabricio obscurum quid sibi hac hæresi voluerit Philastrius, cum satis' aperte innuat, ab hæreticis

quod Moses in eo Chrisli carnalem præsentiam plus contestatur; dicit enim mox quod eadem quæ in Exodo scripta sunt, in ipso Deuteronomii libro continentur, solum autem hoc videtur plus ab eo dictum quia addidit : Prophetam vobis suscitabit Dominus Deus vester de fratribus nostris; deinde concludit conveniens fuisse, ut quod Legis et Gratiæ erat, manifestaretur de Christo Domino, ipsoque in libro (Deuteronomii scilicet) conscriptum omnibus velut testimonio traderetur. Hoc porro referendum fortasse ad Samaritanos, quos dixerat supra, cap. 7, quatuor tantum Moysi libros recipere; nám et ipsi Christum Dominum uti Dei Filium non exspectabant, quod Philastrius ibidem testatur : Christum Dominum Dei Filium in Lege et Prophetis nuntiatum ante, non credentes. GAlEARD. h Cum exiret de corpore. Non diu ante obitum. FAbRic. i Christi carnalem præsentiam. Verbis quæ mox ex

D Deut. xviii adducuntur. FABRic.

j In ipso libro. Deuteronomio. FAbIuc. * Rationis est itaque. Sic cap. 98, nullius rationis itaque. FAbric. 1 Legis et gratiæ. Supra cap. 109. FabRlc. m Ut quod in Lege per umbram celebratur. Locus hic salebrosus et impeditus vitio librariorum hoc modo videtur restituendus; nam primum pro celebratur, quod est in Ilamburg. editione , legendum celebrabatur, ut habet Corb. Cod., itemque l3asil. et Lugdun. editio; deinde pro in Christo et ipsumque . quod præferunt tres elitiones, ex ms., in Christo et ipsoque ; ita ut fit : In Christi carnali præsentia diffusa cælesti gratia credentibus nuntiaretur , ipsoque in libro conscriptum omnibus velut testimonio traderetur. GAlfARn.

(:XX. DE NUPTIARUM LEGITIMARUM CONTEM- A atque de eis nos omhes itidem parturierit. Ideoque

PTORlBUS.

a Quidam sunt hæretici, qui cum audiunt David dixisse in quinquagesimo psalmo, quod in iniquitate conceptus sum, et in peccato peperit me mater mea; aestimant ita dixisse prophetam, quod jus nuptiarum legitimum iniquitatem esse dixerit atque peccatum. Cum ante dicatur in Geneseos libro: Nascimini , et multiplicamini, el implete terram (Gen. 1, 28). Et : b Honorandæ nuptiæ (Hebr. xiii, 4). Nain si ita quis senserit, ergo et justi tot tantique in ini

quitate ' eoncepti sunt, cum et in ventre sanctifi

cati sint, ul Patriarchæ (ûen. xxv, 23), Prophetæ (Jerem. i, 5), Judices (Judic. xiii, 5, 7; xvi, 17), Jeremius (Ubi sup.), et Joannes Baptista beatissimus (Luc. i, 15), ut scriptum est. Sed ignorant quod alio modo dixerit propheta David , non de naturali generatione, sed de transgressione Adæ patris nostri, et Evæ , qui post transgressionem mandati pulsi de paradiso genuerant filios ; atque inde quasi matrem omnium post iniquitatem transgressionis inandati, eam sic concepisse , atque eam ita peperisse docuerit. Quomodo enim de se dicebat David * in iniquitate conceptum , et in peccato genitum, quum legitimo jure natus sit, electusque a Deo (I Reg. xvi, 12; I Par. xxix, 4) ad tantam regni gloriam peteretur, ut de eo scriptum esl? Non ergo hic in iniquitate, aut in peccato genitnm edocebat ; sed c parentes nostros Adam, et Evam voluit ostendere, quod ante admisso peccato, id est

post prævaricationem, d in dolore parturies filios (Gen. iii, 16), inquit; quia ergo de parentibus habemus illis prioribus prævaricationis iniquitatem communem carnis, atque generalem ex hæreditate prima descendentein in omnes, ut dixit Apiostolus: e Sicut per unum hominem mors introivit in omnes homines (Rom. v, 12). IIoc enim jus cohjugii a Deo promulgatum laudatur quotidie, ae f benedicitur consuete; nam et quod erat primum £ ostendit tristitia, et quod Christi • gratia coeleste credentibus erat allatura magnnm gaudium, nuntiavit dicens : Si quis non regeneratus fuerit ex aqua et Spiritu, h non intrabit in regnum cælorum (Joan. iii, 5). Ideoque in psalmo eo praescius futuri gaudii, testatus est dicens : i Asperges

B ne hyssopo et mundabor, lavabis me et super nivem deal

babor (Psal. 1., 8); ut per eum nos etiam credenles in salutari baptismo cum eo pariter gratulemur.

CXXI. DE DIVISIONE ORBIS IHAERESIS.

Sunt quidam Hæretici, qui de divisione orbis terræ, et partitione habitationis, recte non sentiunt : disputantes quod Græci coeperint, aut AEgyptii , aut Persæ, describere orbem terræ universum, j non beatus Noe suis filiis tribus post diluvium diviserit, dederit , ac definierit, et partierit ordine. Unde postea historiographi accipientes velut quasdam k semitas, diversis suiit falsitatibus ementiii. Tribus * itaque filiis Noe, Sem, Cham, et Japhet omnem divisit orbem terrarum, et tradidit. ' Sem

transgressione mandati , postea sic genuerit filios, C quidem orientalia lndiæ, Persarum usque ad partem

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

aliquam Meridiani; Occidentis, Septentrionis usque A reperiebatur concessus tunc temporis, major cres

ad montem Libani, finesque ibi suum primogenitum habiturum fixa sententia confirmavit. Chaim etiam secundo filio omnes Syrias, * et dioeceses Ægypti, Africæ, Æthiopum ingentem latitudinem prope fines tendentem Oceani, atque Ilispaniarum censendo distribuit, possidendamque eam atque habitandam spiritu divino * pronuntiavit; in medio autem usque Cappadociam, id est Tauri montem, fines habere concessit. Tertio autem Japhet nomine, Cappadociam ingredientibus, atque a Cilicia exeuntibus loca frigida, * quæ Armeniæ, a Bosphori, Ponti, Thraciæ, Pannoniarum, Illyrici, Italiæ, et occidentis universas partes, jussu divino ei statuendo attribuit. Et * de primo quidem b xxv generationes numerat descendisse. De secundo e xxxv id est de Cham. De Japhet autem , cui minor geueratio numerabatur tunc temporis, id est d quintadecima tautummodo , ° ei amplior optanda a beato Noe promittebatur in posterum adfutura , dicente Scriptura : e Dilatet Dominus Japhet, habitet tabernacula ° Sem (Gen. ix, 27). Cum minori filio minor numerus generationum

cendo eidem numerus postea amplificabatur adventurus quam duobus ejus fratribus, ut et media , et exlrema loca , id est Chananæorum, AEgyptiorum, Afrorum, Persarumque teneret imperia. De quo postea Romani sunt editi, victores orbis terrarum , atque rectores universarum gentium : unde cognoscimus Romanos, Latinos, Italos de Japhet genus deducere, atque hos orbem terrarum sua sub ditione tenere f quotidie, atque ante sæpius tenuisse. " S. quid autem falsitate Græcorum putatur esse antiquum , & temporale modis omnibus ipsorum auctoribus testahtibus comprobatur, h Solone testante Atheniensibus, quod i ab AEgyptio audierit sacerdote, dicente ei : Solon , Solon , Græci vos semper

B estis novelli, atque pueri. Græcus autem numquam

erit senex, aut antiquus, neque doctrinam aliquamn , aut scientiam habetis antiquam ; sed ab aliis raptam atque invasam habetis, eamque diversis mendaciis immutatam exponitis, atque ita homines edocetis. Plato enim im Timæo ita dictitat. Nam post confusionem linguarum tunc nomina diversa cœperunt

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Sem inlra Orientem, Japhet 0ccidentem , Cham medius contineretur. Conferenda sunt quæ praeter Syiicellum Epiphanius hæresi lxvi, 85, Eutychius tomi. II Annal. p. 52 seq., Chronicow Paschale p. 26, Cedrenus p. 45, Freculsus lib. i Cliron. c. 27. Ilisce e recentioribus jungendi præter Bochartum iu Phaleg , et eruditos luterpretes ad Genes. x, Allatius ad Eustaulii Hexaemeron p. 237 seq., et Eduardus IBernhardus ad Flavii Josephi Antiquitat. lil). i c. 6, et Franciscus Blanchinus in Historia Veterum monumentis illustrata c. 18, p. 203 seqq., qui secutus Laciantium lib. I c. 11, inde putat Græcos fiuxisse ulivisiouem inter Saturni filios, Jovem cui Oriens, I'lutonem cui pars Occidentis, et Neptunum cui maritima cum insulis obligerunt. A Philastrio dissentit auctor Recognilionum Clementis lib. 1. c. 50, ubi ait ex Noe liberis seniorem fratrem (Semum) eam quæ est in medio terræ suscepisse, in qua est regio Judææ : juniorem tero (Japlielum) Orientis plagum sortitum esse, Chamum autem Occidentis accepisse. Fabric. ^ Bosphori , Ponti. Irrepsit mendum in liainbiirg. editionem , in qua pro Bosphori occurrit Bosphorici, uti eliam in Lugdunensi ; at in Corb. ms. et in editione Basileen. recte Bosphori. Sic pag. seq. flamburgensis, et Lugdun. habet, Sem, quum minori, non satis bene, et consentit Basileem. quoque; verum Corb. cod. melius Sem, cui cum minori. GAlEARd. b xxv generationes. Genes. x, 22 seqq., ex Semi posteris memorantur xxvii : 1° Elam, 20 Assur, 5° Arphaxad, 49 Lud , 5o Aram, 6e Cainan, 7 • Uz, 80 UI, - 90 Galer, 100 Mosoch , 110 Sala, 120 Eber, 130 Phaleg , 14o Jectam , 15^ Elinodad , 16o Salelh, 17o Sarmoth, 180 Iaracli, 19o 0dmrra, 20» AEbal, 210 l)ecla, 220 Eval, 25 Abimael, 24° Saba, 25° Uphir, 260 Eveila, 27° Jubab. Fabric. De secundo xxxv. Genes. x , 6 seq., ex Chami posteris numeraiulur xxx. 19 Claus, 20 Mesraim, 50 Phud, 49 Chanaam, 5° Sal»a Chusi F., 6o Evila. 7o Sabatha, 80 Rhegma , 90 Sabatliacla , lUo Saba Rheginæ F., 11° Dadan, 12* Nebrod, 13* Ludiim,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

emanare, atque inde sumentes græci historiographi A loco interdum modico, illud autem diluvium * in

duo aut tres diversa velut monimenta conscribentes, a temporalitatem cum suam volunt obumbrare atque abscondere, a suis testibus mendacissimi judicati sunt atque comprobati. Cum enim quinquaginta de ipsisconsentiunt de antiquitate nostra, id est Græci, Ægyptii, Chaldæi, Syri, duo autem aut tres dissentiunt : justius est multis consonantibus in unum, quam duobus aut tribus dissonantibus historiographis acquiescere, quia multi illi verius quam duo edixetunt. CXXII. DE DILUVIO HAERESIS. * Est et hæresis, quæ dicit b sub Deucalione et Pyrrha diluvium fuisse antiquius, quam quod * sub Noe factum est. Quod pagani transferentes mutatis nominibus impio modo, et c arcam velut in Græcia fuisse post diluvium asserunt ; et d quod est temporalitatis in paganitate vanissima, ab eis velut antiquum cum multo mendacio prædicatur. Et quod factum est in Thessalia loco brevi, velut factum ubique, id est * in mundo, a paganis furacibus edocetur. ° Quod fuit quidem post annos in Thessalia, f in

[ocr errors]

omni s;eculo factum est, b sicut et eorum Scriptura testatur Gentilium. CXXIII. IIAERESIS DE SIGNIS ZODIACI ET ORTU HOMINUM.

Alia est haeresis, quæ dicit i secundum duodecim * Zodiaci; signa. nasci homines, sicut i Mathematici illi vanissimi, totiusque erroris et sceleris assertores : hæcque audientes interdum indocti quam plurimi k lege Dei dimissa , mathematicorum inservire non dubitant vanitatibus : unde completur Apostolica sententia : Coluerunt et servierunt creaturæ potius quam Creatori (Rom. 1, 25). Et iterum : Videte ne quis vos decipiat per philosophiam et inanem fallaciam secundum i elementa mundi, et non secundum Christum; quoniam in ipso habitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter (Coloss. 11, 8). Ergo ignorant quod Zodia ista duodecim, quæ ab illis dicuntur, diversa sunt climata, diversæque regiones in orbe terrarum a Deo dispositæ ut inhabitentur, locorumque ac temporum diversa temperamenta statuta sint, ut calidum , frigidum, siccum, et humidum, * ut " quatuor angulis

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

a Temporalitatem. Brevitatem per quod duravere temporis. FABRic. b Sub Deucalione et Pyrrha. Res decantata poetarum, et aliorum scriptorum monumentis, de qua nolo verbum addere post ea quæ viri docti ad Ovidium i Melamorphos. Franciscus Blanchini Veronensis in eruditissimo opere quod italice edidit ßom. 1699, in-4o, de Historia Veterum motuumentis probata cap. 17, p. 187 seq. , Octavius Falconerius de nuimmo Apameensi, typum diluvii Deucalionei exhibente Rom. 1667, et tomo x Thesauri antiquitatum Græcar. Gronoviani. Georgius item Schubartus in Enarratione parergica Metamorphoseos 0vidianæ de diluvio Deucalionis in eodem tomo x obvia , et Jenæ 1684, in-4°, separatim in lucem data. FAbRic. * Arcam velut in Graeria. Haerentem in monue Parnasso. Vide Plutarchum de solertia animalium p. 968, Lucianum de Dea Syria tom. u , p. 661. FABRic. d Quod est temporalitatis. Quod ante non adeo multa sæcula contigit , circa A. 1514 ante natum Christum : ocuingentis amplius post diluvium a Mose descriptnm annis. Wide Scaligerum ad Eusebii num. ccccxc. FABRic. e Quod fuit quidem post annos in Thessalia. Priores editiones minus bene : quod fit. FABRIc. f In loco interdum modic6. Ponit interdum pro interea, ut Seneca Epist. 95 : qui humani generis tutelam gerunt, interdum curiosi singulorum. Si mss. codices suffragarentur, pro interdum legerem inter Oetam et Pindum. FABRic. * In omni sæculo. Per totum orbem terrarum. Sic infra cap. seq., quatuor angulis sæculi, id est mundi. h Sicut et eorum Scriptura. Gentiles poetae ubi diluvium Deucalioneum describunt, illud ioto orbe terrarum aiunt prævaluisse :

Omnia pontus erant, deerant quoque littora ponto. a. Fabric.

Secundum duodecim Zodiaci signa nasci homines. I.ongævos, vel brevis aevi, felices, vel infelices prout

[ocr errors][ocr errors]

horoscopus thematis natalitii in gradum hunc, vel illum Zodiaci inciderit. Præcipue Philastrii ævo stellarum viribus humana astringi opinabantur Priscillianistæ, ut constat e Leonis Magni epistola 15 (95), ad Turibium. FABRic. — Secundum xii Zodiaci signa. In editione Basileensi Sichardi legitur secundum xii Zodia, quam lectionem exhibet etiam Corb. cod., ut infra quoque : Ergo ignorant quod Zodia ista xii, quo in loco Basileenseim Ilectionem retinuit Fabricius, licet priore loco mutaverit substituens secundum xii Zodiici signa, quemadmodum minus recte habet etiam Lugdun. editio. Z&όιον autem signum cœleste dixit Philastrius Græca voce, eodem modo quo supra cap. 409, nomen idoli a Graeca formatione trahit, quasi sit εβους δόλος, formæ prævaricatio; ut etiam cap. 85, biothamatos, et cap. 105, pogonias nominat; immo c. 129 habet ana septuaginta duo, quod in Latino Scriptore incredibile fortasse videri posse, ait Fabricius eodem loco. GAlEARD. j Mathematici illi vanissimi. Astrologi Genethliaci. Vide, si placet, quæ notavi ad Sextum Empiricum pag. 214. FABRiC. í Lege Dei dimissa. Quæ divinationes ejusmodi prohibét Levit. xx, 6 et 27, Deuter. xviii, 10, Is. viii, 19. FABRic. 1 Elementa mundi. Astra. Wide supra cap. 61 et 109. FABRIC. m Quatuor angulis sæculi. Mundi cardinibus, e quibus ventorum pótens quaternio. FABRic. — Ilumidum ut quatuor angulis sæculi. ut hic gratis additum ab imperitis librariis , quamvis illud retineant tum editiones, tum etiam Corb. cod.; idemque; mihi crn* sendum videtur de particula in quæ paulo post decurrit ubi legitur respirantes in invicem, melius enim respirantes invicem.Sicc. 122 præcedenti, ubi Fabricius emendavit, quod fuit quidem post annos in Thessalia in loco interdum modico, nescio an potius retinenda sit lectio vulgata, cui etiam Corb. cod. consentit, quod fit quidem post annos in Thessalia in locvinterdum modico. Philastrius nempe fortasse Thessaliam posuit pro tota Græcia, ut diluvium suh Deucalione et Pyr

sæculi, e quibus cum veluti pleni qualitate fontes A tet ante tribunal Christi, ut recipiat unusquisque ea quæ

exuberant flatu, respirantes in invicem virtute nimia insita proprie, mixtioneque existente salubri: rursum cum diffunditur eorum ubique mixtio, amoena temperies salutis inde cunctis habitantibus subministretur, atque ita divina potentia mortalibus vita dulcis, et prospera concessa a Domino, et impertita non ignoratur. CXXIV. DE ANIMABUS SCELERATORUM HAERESIS. * Nec deest hæresis, quæ dicit animas a fenerariorum, sceleratorum, et homicidarum, et aliorum talium b transire in dæmones, ac pecudes, et bestias, et serpentes: ignorantes quod anima hominis cum exierit de sæculo, sive bona , sive mala, id est pia, atque impia, e ab angelo ducitur in locum statutum, ut in futurum percipiat juxta quod gessit in hoc sæculo constituta. Si quis autem hoc ita putaverit fieri, d paganitatis, et vanitatis philosophorum magis quam christianitatis * videtur habere consortium ; cum dicat Apostolus: e Omnes nos manifestari opor

gessit in hoc corpore (II Cor. v, 10). * Et iterum : In inferno autem quis confitebitur tibi (Psal. vi, 6)? Animæ itaque natura non vertitur f in naturam alteram; sed cum 8 voluntate contemnit ac negligit Dei præceptum, studiisque legitimis ac salutaribus inhærere h dissimulat, futuro judicio poenarum se dedicans, * non alia nisi morum causa pecudibus cognoscitur comparanda, non natura, sed moribus, ut scripluin est i. Non ergo naturæ pecudum, sed moribus in hoc sæculo similes efficiuntur hujusmodi homines Pagani, Judæi, * et alii quamp!urimi. Nam et Salvator Judæis 'cum diceret : j Vos de diabolo estis patre vestro {Joan. viii, 44), non natura, sed sceleritalis moribus et beluinis ° sensibus similes, arguendo

B et judicando manifestabat. Et Joannes Judæis dixit:

k Progenies viperarum (Matth. iii, 7).

CXXV. HÆRESIS DE CIIRISTI DESCENSU A[) INFEROS.

1 Alii sunt hæretici, qui dicunt Dominum in in

COD. MS. SANGERM. LECTI0NES WARIANTES.

1 Alia est hæresis... venerariorum

* videtur ambire - _

s Et iterum quod non derelinques animam meam in imfernum. Confitétur tibi. Animæ itaque

* non aliis morum causa nisi pecudibus P el alii plurimi . . ° sensibus eos similes

FABRICII ET GALEARDl NOTÆ.

rha Thessalicum, cum Boeotico Ogygis conjungeret; ideoque dixit quod fit quidem post annos in loco interdum modico, quasi ejusmodi inundatio in Thessalia,

pus libro contra Mundi æternitatem scripto, p. 184. FABRic.— (Libri hujus e Græco elegantem versionem ltalice delit Patavii, editam anno 1755, vir cl.Joannes

hoc est in Græcia, parvo annorum spatio interjecto C Antonius Vulpius; quem summo viro Dominico Lazza

consueua foret. Nam inter diluvium, seu inundationem quæ fuit sub Ogygio , eamque quæ sub Deucalioue contigit ceutum fere et septuaginta annos numerat Augústinus xviii de Civ. 8, iiolante ibi Ludovico Vives. Eodem cap. 122, ubi in Hamburg. habetur [actum ubique, id est in mundo. Basileen. editio aliquamuo melius in omni mundo , et sic legit etiam Coib. cod. Quod autem Philastrius paulo post ait in omni sæculo, intelligendum est in omni mundo; sicut etiam seq. cap. quatuor angulis sæculi idein est, ac quatuor ángulis miundi, ut notavit etiam Fabricius. GALEARD. a Fenerariorum. Qui iniquo fenore premunt inoes. Fenerarios et subdolos jungit Firmicus III, 8. Mauhes. Cato de Re rustica prooemio : Majores nostri sic habuerunt, et ita in legubus posuerunt, furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli. FABRic. i, Transire in dæmones. In indice Augustini c. 78, hæc hæresis Tertulliorum dicitur. Apud Isidorum , Honorium, Rabanum, et Gratiauum, eauiem tribuitur Tertullianistis. In Tertulliani tamen certe scriptis, quæ exstant, illa neutiquam defenditur. Vide Jac. Pamelium paradoxo Tertullianeo 11. Ab auctore Prædestinaii cap. 78 parum apte huic hæresi qui adstipulantur, vócantur Peripneumones. Origeni præter rem impingi ostendit Joan. B •ptista Crispus de Philosophis caute legendis p. 464 seqq. FABRIC. . c Ab angelo. Vide Interpretes ad Lucæ xvi, 22, et S. Macariüm homilia 22. Judæorum hanc fuisse sententiam disces etiam ex versione Samaritana Genes. v, 24, et Targuim Cantic. iv, 12. Confer Jac. Windeti librum de vitâ functoruin siatu pag. 46 et 70. FABRic. d Paganitatis, et vanitatis philosophorum. Maxime eorum qui ex lyihagoræ schola, vel Platonis, dogma de melêimpsycliosi, sive animorum in alia non humana soluim', sed aliorum etiam animalium corpora transmigratione defensivarunt. Ab Ægyptiis haustam jllam doctrinam notat Zacharias Myulenæus episco

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »