Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

a

d

a scriplum est : Nemo pannum rudem millil in vesti. A accipit capitula, el * neque Christum judicem esse mentum velus, neque vinum novum in utres veteres, omnium confitelur. Qui devictus atque fugalus alioquin ' rumpentur utres, el esfundelur vinum (Matth. beato Joanne Evangelista, et a presbyteris de civiix, 16)? Et iterum : Non est arbor bona, quæ facial tale Ephesi, Romæ hanc hæresim seminabat. malum fructum, neque arbor mala quæ facial bonum

XLVI. LUCANUS. fructum (Maith. vII, 8). Deque hoc accipiens inter i Lucanus * post istum quidam, similia Marcioni prelationem a sanctis presbyteris, non acquiescebat staluens ac decernens, ut ille doctor ipsius Marcion, veritati, sed nagis Cerdonis sui doctoris firmabat est in omnibus ementitus. ineudacium, el isii similiter c unum Deum bonum,

XLVII. APELLES. el unum maluin annuntians; Christum autem pu

Fuit Apelles i discipulus ejus, similia in quibuslative apparuisse, id est, quasi per umbram, et pas

dam Marcioni prædicans, qui interrogatus a quibussuin eum fuisse umbratiliter , non tamen in vera dam, quonam modo de fide sentirel, respondit : carne credebat. Secundum Lucam aulem Evange k Non mihi opus est discere a Marcione, ut duo lium solum accipit, non Evangelia,' nec • Epistolas Principia asseram co:eterna : ego enim Unum PrinPauli apostoli, nisi ad Timotheum, el Titum : quæ cipium esse prædico, quem Deum cognosco, qui enim de Christo dicunt, ut de Deo vero, præterit; B Deus fecit angelos, lecit etiam alteram Virluiem, que autem quasi de homine dicunt Scripturæ, ea 1

quem Deum scio esse secundum, qui et Virius COD. MS. SANGERM. LECTIONES VARIANTES. rumpuntur utres et effunditur

* Lucanus quidam post islum similia • Epistolas beati Pauli

quomodo dicunt, de Deo vero præterit

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ. Scriptum est. In S. Archelai disp. cum Manete 8 Neque Christum judicem omnium. Ideo repudia. p. 33 : Sicul si assumenlum panni rudis assual quis vil Marcion Epistolas ad Timotheum, in quarum vestimento veteri, major scissura fil : ita etium corpus posteriore diserte scriptum 1, 1, Jesum vélover si præclarissimo operi associalum fuerit, interiret. Fa κρίνειν ζώντας και νεκρούς. FABRIC. BRIC.

h A bealo Joanne 'Evangelista. Quomodo fieri pob El iterum. Eodem dicto abusus Manes ad duo lest, inquit Latinus Lalinius , ul Marcion Cordonis Principia ingerenda. Vide Epiphanium tom. I, p. discipulus, Joannis Apostoli tempore coglilus esset, 623. Ante Manichaum etiam L'gem, Prophetasque cum nec Cerdon ante Hyginum (qui luisse Roma: Marcion condemnabal, ut testatur Augustinus lib. i episcopus creditur ab A. C. 138 ad 150), nec Marcontra Adversarium Legis el Prophetarum, cap. 1. cion ante Anicetum (ab A. 150 ad 1:4), coguilus FABRIC.

fuerit, 111 Irena'us, Tertullianus, et Cyprianus dote Unum Deum bonum, et unum malum annuntians. cent. FABRIC. Ad hunc Marcionis el Manichaeorum errorem facit lo

с

i Lucanus. Hic Lucianus dicitur Epiphanio, el eximius G:udentii serm. 7 in Exod., pag. 74 Damasceno hæresi 45, et Nicela iv Thesauri oriloedit. Paiav. : Quod si Marcion el Manichæus meruis doxæ fidei c. 15. Diversus a Luciano Arianorum sent advertere numquam profecio dixissent unum mariyre a quo Lucianistæ. Ca'lerum a Rhodune apud quidem Deum novi Testamenii bonum , alium vero Eusebium v 'Hist., c. 13, sub aúxou lovtizo ū noniine malum, qui per Legem velerem sit loculus. Ausi non Lucavum, ut volebat Baronius ad A. C. 146, sed sunt et in supradicta 1.ege Azymorum ascribere ei Lucani magistrum Marcionem intelligi, bene notavit vitiam, dicentes hominis animam disperdi propter (er B. litigius p. 136, diss. de hæresiarchis. Meminit Lumentum panis. quo nihil possil esse crudelius. De hac cani prailer Tertull. c. 2 de Resurrect. el c. 51 de Dei sævilia inier Marcionis et Manicha:i errores, Præscript. Origenes contra Celsum pag. 77 : nibil habet Philastrius, quomodo neque quod Deus Μεταχαράξαντας δε το Ευαγγέλιον άλλους ουκ οίδα ή τους novi Testamenti bonus, Veteris vero malus ab jis από Μαρκίωνος και τους από Ουαλεντίνου, οίμαι δε και dictus luerit; utrumque autem nos docel Gauden Tous CTO AOUZávou. FABRIC. lius qui commode hic loco a Fabricio in suis ad i Discipulus ejus. Non Lucani, sed Marcionis inPhilosirium notis recenseri poteral. GALEARD. tellige, quem instilutorem el præforn atorem Apel

d Putalive apparuisse. Provocavil Marcion inter lis vocat Tertullianus c. 30 de Præscript. Origenes alia ail lucu. Philip. 11, 7, ubi Christus dicitur šv contra Celsum p. 267 : • Mapziwvos gvópiuos 'Attem.sis; ομοιώματα ανθρώπων γενόμενος; ad quem locum ins honuil. 2 in Genesin : Apelles discipulus quidem Murpice, si placet. Theophylictum : Chrysostomum etiam cionis , sed alterius hæreseos magis quam ejus quam homil. 83, ad Malheum pag. 863, 865. FABRIC. Da magistro suscepit, inventor exstilit. Is dum ussignare

e Secundum Lucam Evangelium. Sed variis mo. cupii scripla Mosis nihil in se divinæ sapientiæ, nihilque dis mutilatum, atque, ut videtur, sine Luce nomine sancti Spiritus continere, exaggerat hujusmodi dicpræfixo, dic primissis Marcionis antibesibus. Vide la, etc. Lucani ouOXO.Uotiu dellem vocat EpipliaTertullianuni contra Marcion. IV, 4; Irenæum 1, 29, pius tom. I, p. 384. FABRIC. III, 11; Origenem ii contra Celsumi, p. 77, el in k Non mihi opus est discere. lla recte pro dicere. Philocalia c. 5; Epiphan. SLII, 10 sen., ei Nicelain quod erat in editis, emendavil Culelerius loin. I iv, Thesauri orthodoxæ fidei c. 10. Ut in aliis iia Monument. p. 772. FABRIC. hac quoque in parle Cerdonis magistri :ui vestigiis 1 Quem Deum scio esse secundum. Sic bene ileMarcio instilit, de quo appendix Tertulliani de prie rum Colelerius pro eo quod babebini edili : quem scripl. cap. 51 : solum Evangelium Lucæ, nec tamen Deum scio esse. Secundum qui el virlus Dei esi quæ lolum recipil. FABRIC.

fecit illum. llem de Apelie tradunt Epiphanius, et Nec Epistolas Pauli, nisi. Inimo Epistolas Damascenus læresi 44, Augustinus, el aucior PræPauli caleras receptas , solas illas ad Timothenin destinati c. 22, Joan. Zonaras apud Coleler. I'm. ac Titum repudiatas a Marcione, constat e Tertul III Monument. p. 470 : "Eva Ts @cov opodoyei éváliano v comtra Marcioni. c. 20, llieronymu, Epipha τατον, τον ένα δε έτερον πεποιηκέναι αύθις φησιν, etc. nio. FABRIC. L'ATROL. XII.

37

cus

[ocr errors]

Dei est, ' quæ fecit illum. Hic autem Deus qui fecit A acceperai, caque in terram dimisisse, ipsum in camundum, non est, inquit, bonus, ut ille qui fecit il- lum sine carne ascendisse asserit. & Sub Apostolis lum; subjecius aut est Deo illi, a quo ei factus est itaque hæ fuerunt harreses per ordinem. iste, qui el nului el jussioni el præceptis paret il

XLVIII. W TATIANUS. lius in omnibus : cujus Ariani nunc consorles sunt i Post Decii autem persecutionem fuit " Tatjanus atque l'autores, sic prædicantes atque sentientes. quidam discipulus sancti Justini martyris, qui recesDicit autem Christum c in carne apparuisse, non la sit a veritale i post passionem ipsius : doctrinam

d sicut Valentinus de cælo carnem desump que o lanti ac lam beati mariyris, et magistri consisse. Ait etiam e post Passionem non carnem sur tempsit in omnibus, dicens k Æonas quosdam de rexisse, sed i de qualuor : elementis, quæ de mundo cælo fuisse prolatos. Addeus etiam hoe : 1 Adami

men

COD. MS. SANGERM. LECTIONES VARIANTES. que fecit mundum

quæ de mundo i carnem deposuisse

* ipsum autem in Cælum 8 elementis , id est de sicco, calido et frigido accepisse 5 Tacianus autem discipulus S. Juslini Christuin, et in resurrectione iterum reddidisse elementis 6 lanti sancti ac beati

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ. a Præceptis paret illius in omnibus. Hoc contra B Nos juvenem exanitnum et nil jam calestibus ullis

Debentem : A pellis mentem additum est a Philastrio. Nam Apellis sententia luit inferiorem Deim, quem summus ille produxeral, ab ejusdem bonitate per malignita ad quem locum ila Servius : Vivi superorum sunt, tem defecis-e. Ita diserte Epiphanius, Augustinus, mortui ad inferos perlinenl , ut in xii : el alii. Alcior Prædestinali c. 22 : Apelles Unum falelur Principium, hoc est bonum , el ab ipso factum

Vos, o mihi manes alterum, id est ab ipso Uno Principio alterum factum Este boni quoniam superis aversa voluntas. est. Quod cum mulignum essel invenium, a bono abjectum esl : abjectum vero a bono Principio hoc Princi Superis autem debemus omnia donec vivimus, ideo pium quod malignabatur contra boni Principii volun quia ut dicunt physici , cum nasci creperimus , sortilatem, in sua malignilale mundum fecit. FABRIC. mur a Sole spiritum, a Luna corpus, et Marte san

b Ariani nunc consortes. Tantum in eo cum Apel- quinem, a Mercurio ingenium, a Jove desiderium, a le sentiebant Ariani, quod secundum Deum priore Venere cupiditates, a Saturno humorem, que omnibus inferiorem introducerent, in celeris omnibus longe singulis reddere videntur exstincti. GALEARD. ab illius hzeresi alieni. FABRIC.

Ś Sub Apostolis. Lalius hoc accipiendum etiam c in carne apparuisse. Quam non per nativitatem post Apostolorum tempora. Verba autem quæ liuc ex inalre, verum ex quatuor elemeniis mulia 11$ si in edinis lamquam novis litulus præmitleb:silar pro. bi apta:set. Vide Tertullianum de carne Christi c. ximis capitibus : Catalogus hæreseon quæ sub Apos. 6, ei contra Marcionem , cap. 11. Idem Terlullia- C iolis exstiterunt, merito utpote aliena , atque hoc loco nus bicc Apellis commeula pluribus oppugnaveral penitus inepla expunxi. FABRIC. in libro contra Apellejanos, quem desideramus. 1. Tatianus. In edit. Basileensi Sicardi, Tacianus, FABRIC.

cui consonal Corb. codex. Taljanos ab Eneratitis d Şicul Valentinus. Supra cap. 38. FABRIC. minime discernit Isidorus viu Orig. ő, dum ail: Ta

e Post Passionem non carnem surrexisse. Sialuit liani a Taliano quodam vocari, qui et Enerutivæ dcti A pelles carnem a Christo in sepultura relictam, ut sunt, quia abominantur carnes. Epiphanius autem in elementa a quibus plita eraliterum dissipareiur. Tatianos et Encratitas ita distinguit, ut Everalitas Tangit hanc Apeilis opinionem etiam Greg. Nazian. Taliani schismaticos dicat, narrante Augustino de zenus epistola 1, ad Cledonium. Vide Joan. Pear Häeres. cap. 25. De Encralilis Philastrius cap. 72. sonium ad Symbolum Apostol. pag. 480 edit. La GALEARD. tinæ.

i Post Decii. Sive Philastrii, sive (quod libenter i De quatuor elementis, quæ de mundo acceperal. credo) librarii bæc est ballucinatjo, cenium fere anSic legil Hamburgensis editio, cui cæteræ quoque nis pecii persecutionem, que A. C. 250, Christia. editiones concinunt, sed profecto nullo sensii, quam nos alligebal, Tatiani hæresis antecessit. Igitur pro vis de mendo lin aperto nihil omnino monnerii ce Decii Allatius ad Eustathiwi Antiochenam pag. 7 leberrimus Fabricius; at Corb. cod. opportune lo legil Adriani. Propius fuerit Etii. FABRIC. cuin suppler : de quiluor elementis , id est de sicco Ο Ρost passionem ipsius. Μετά την του διδασκάλου (addendum soria:se humido, quod in mis. deest), Tadeiwery, Theodoret. lib. 1, c. 20 «le Hæreticis fabulcalido et frigido acci pisse Christum, et in resurrec

D

lis ; Pote dě & Teasúta 'Touctivos Ó äyros, etc., Epiphan. tione iterum reddidisse elemeniis quæ de mundo acca - XLVI,!; Metä tov exsivov uaprupius, Irenæus lib. 1, perat. Eodem modo cap. 120 loquitur noster : Dia cap. 31. Martyrium obiit S. Jusimus A. C. 150, An. versa temperamenta statula sint, ut calidum, frigidum, lonini Pii duodecimo. FABRIC. siccum et humidum quatuor angulis sæculi, quod male * Æonas quosdam. Prolationes fabulosas sæculo. halient editiones. Sic paulo supia hoc eodem cap. rum vocat Augustinus hzeresi 25. In hac parte com 47, virtus Dei esl quæ lecil illum perperam legunil Valentino seusisse Tarianum, nolalum Irenzo lib. prieter Hamburgensem, Basileensis et Lugdun. odi 1, c. 31, unde ab auctore appendicis ad Tertull. de iio; sed recte Curb. cod., virtus Dei est quæ fecit Præscript. cap. 51, tolus secundum Valentinuin semundum ; deinde in Basileensi el. Lugdun. editione, pere traditur. FABRIC. subjectus autem est Deo illi , quod in Hamburgensi 1 Adam non salvari. De hac Tatjani opinione vide ininus bene, subjectus aut esi Deo illi. Ab illu Apellis B. luigiam de hæresiarchis p. 206 seq. Simuelis errore, quo Christum docebat reddidisse qualuor Andreix diss. de salute Adami, el Vossii iheses elementis ca que de mundo acceperat, ut Tradit Phi theologicas diss. 2, The's. 11, p. 50. Tatianum egreJastrius hoc cap. 47, non valde abludit Virgilius ubi gie confulavit S. Irenæus lib. m, cap. 34, 35, 59. de Pallante Æneid. XI, 51 :

FABRIC.

3

BRIC.

patrem nostrum protoplastum non salvari ; Æonas A prophelas estimant impartitam, el separant se a caautem nuntians A sicut Marcion deliravit. Qui etiam tholica Ecclesia per illos suos pseudoprophetas , et b generationem hominum exsecratur, et jus nuptia falsos doctores. Hi i mortuos baptizani, i publice rum legitimum abjicit, idque juris a Deu stalulum mysteria celebrant, k Pepuzam villam suam, quæ sic non confitetur.

dicitur in Phrygia, Jerusalem appellant, ubi MaxiXLIX. CATAPHRYGES.

milla , ct Priscilla, el ipse Montanus , vitæ tempus Alii autem post istos surrexerunt c Cataphryges, vanum , et infructuosum habuisse dignoscuntur. Ubi in Phrygia provincia babitantes, istid Prophetas et ell mysterium Cynicorum, et infantis exsecranda ccLegem accipiunt, e Patrem, et Filium, et Spiritum lebratur impietas. Dicunt enim eos de infantis sariconfitentur, carnis ' resurrectionem exspectant, quæ guine in Pascha miscere in suum sacrificium, 'suisel catholica Ecclesia prædicat. Quosdam autem suos que ita ubique emillere perniciosis el falsis salelprophetas, id est, 8 Montanum nomine, et Priscil litibus. lam , et Maximillam annuntiant, quos neque Proplic

L. THEODOTUS. tæ , neque Christus nuntiavit. Addunt etiam h pleni Post istos m Theodotus quidam Byzantinus genere, ludinem sancti Spiritus non per ' Apostolos Christo B denegator Christi Dei nostri in persecutione exstitit dante fuisse concessam , sed per illos suos pseudo Salvatoris , qui cæpit dicere, docens ita : 'Communis

COD. MS. SANGERM. LECTIONES VARIANTES. " Apostolos beatos Christo

4 Dei in projler illos suos prophetas... Pepugam

o Communis inquit homo... negavit suisque ila emittere perniciosis satellitibus.

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ. a Sicut Marcion. Immo sicut Valentinus. Nihil de rem ejus exhibitionem implelam in Montano, Pris. Æonibus supra, c. 45, in Marcione Philastrius. FA caque , et Maximilla , at deinceps nullos amplius

sperandos prophetas. Maximilla apud Epiphanium b Generationem hominum. TULOOT Olav cum nup XLV1, 2 : "Οτι μετ' εμέ προφήτις ουκέτι έσται, αλλά liis detestatos Encralitas testis Clemens Alex. i. Guité) sla. Posl me nulla amplius erit prophelis, sed Sirom. pag. 223. Confer quæ ex Irenzo Eusebius jam finis ac perfectio. Fabric. IV, 29. llisi.

i Morluos Baptizant. Vide Vossium de baptismo c Cataphryges. Montanistæ a Phrygia velut patria disp. , xii. Thes. 2, p. 159 seg. , qui ab hoc Montaorigine οι κατά φρύγας dicti, etiam Φρύγες, et Epi nisiarum abusu recie distinguit alierum Cerinthiaphanio opuqurtai. Nazianzenus Orat. 14, p. 221, norum et Marcionit: rum vivos pro mortuis baptizanή Φρυγών είς έτι και νυν μανία. FABRIC.

Ctium, de quo Grotius, ad I Cor. xv, 29, et Wilbrimus. d' Prophetus et Legem accipiunt. Epiphan. XLVIII, 1: Wall.in historia pa dobaptismi, Anglice edita p. 259 Πάσαν χρυφήν δέχονται, παλαιών και νέαν διαθήκην. . FABRIC.

i Publice mysteria celebrant. Epiphan. XLVIH. 14 : e Palrem , Filium, el Spiritum sanctum consilentur. de Pepuza Cataphrygum sermonem facietis : '00er Ιdem Epiplin. : Περί δέ Πατρός και Υιού και αγίου απερχόμενοι μυστήριά τινα επιτελούσιν εν τω τόπω και Πνεύματος ομοίως φρονούσι τη αγία καθολική Εκκλησία. αγιάζουσιν, ώς υπολαμβάνουσιν. FABRIC. Sirtis hoc palel etiam ex Teriulliani, jam Montanisie k Pepuzam. Male in superioribus editionibus Pescriptis. Igitur quod Sabellii errorem Montanistis ve puram. Eliphan. XLVII, 14 : Teu cu o é oL TOLOūtol mai leres quidam impingunt, nec Montano ipsi, ncc uni τόπον τινά έρημον εν τη Φρυγία, Πέπουζάν ποτε καλουversa seciæ tribuendum, sed paucis quibusdam ex μένην πόλιν, νύν δε γδαριασμένην" και φασιν εκείσε καMontani schola, a magistro ipso hac in parle dis Trével triv öva 'le pouculu. Pepuziani, de quibus sidentibus. FABRIC.

XLIX, 1. FABRIC. 1 Resurrectionem exspectant. Epiphan. , xui vezpây 1 Mysterium Cynicorum. Al. scenicorum : sed pulem ανάστασιν ομοίως λέγουσι. Εgregie lioc etiam dogma legendum Cyniillianorum, idque scriptum pro Quintilsingulari de resurrectione carnis libro propugnavit lianorum. Epiphanius xlvu. 14 : 'Evtñ ouçu; ~ TOÚTNS Tertullianus, jam Montani discipulus : cujus provlhe- αιρέσεως της των Κυϊντιλλιανών είγουν ίρισκιλλιανών και lian novum de paraclelo inundanle , landai capite ull. Πεπουζιανών καλουμένη δεινόν τι και αθέμιτον έργον φασί el cap. 11., de quibus luculenter per prophetidem Pris- pivobar. Tviòa yup zoudñ withLOY ZOTá topový Teva od cam : Carnes sunt , et carnem oderunt. FABRIC.

D

όλου του σώματος κατακεντόντες ραφίσι χαλκαϊς, το αίμα 6 Montunum, Priscillam, et Maximillam. Tertullia αυτού προσπορίζονται εαυτοίς εις επιτηδευσιν δηθεν pus contra Praxeam c. 1 : Nam idem lunc (Fraseas) Oucius. FABRIC. episcopum Romanum (Viciorem circa A. C. 198)agno m Theodotus Byzantinus. Coriarius hic est, diversceniem jum prophetias Montani, Priscæ , Maximillæ, sus a Theodoto Montanista, de quo Asterius Urbanus el ex ea agnitione pacem Ecclesiis Asia et Phrygiæ in apud Eusebium v, 16, el a Theodoro Trapeziia aucferenlem, fulsa de ipsis prophctis et Ecclesiis eorum 1ore Melchisedccianorum, de quo infra ad c. 52. De asseverando, et prædecessorum ejus crucloritales defen Theodolo Coriario B. Itigius de harresiarchis p. 2:9 dendo, coegit el litteras pacis revocare jam emissas, et sel., cui junges Pearsonium parle u Vindic. Ignatii a proposito recipiendorum charismatumi cessare. Idem p. 23 , et in operibus posthumis p. 147 seq. ei que c. 9 libri de anima : Est hodie soror apud nos revela. fotavi ad S. Hippolytum contra Noe'um lum. II, p. 7. lionun charismata sortita , elc. Diligenter iil solet et FABRIC. erudile de jaciatis hisce propheliis Tillemontius nIn persecutione. En erubescendam causam ereple lom. II Memor. Eccles. p. 419 seq. Vid. Didymum Christo divinitatis , quo magis videlicet excusabilis in Calena ad Actor. x, 10, com. IV anecdotorum videretur facta in per-eculione, ab ipsomminis Wollii p. 49 seq. FABRIC.

nodi abnegalio. Syndicom Pappi c. 3 de Theodoro b Plenitudinem sancti Spiritus. Promissionem de Byzantio : Και εξαρνησάμενος τον Χριστόν, εσχάτως Spirilu sancio impertiendo a Christo datam , Mon υπό των πιστών όνειδιζόμενος, και μη φέρων την αισχύ. tanislie negabant representata in ad plenum in effu νην, ειπείν ετόλμησεν ο ανόσιος, Εγώ Θεόν ουκ ηρνησάμην, sione facta super Apostolus Actor. H, sed perfectio αλλά άνθρωπον ψιλόν. FABRIC.

seq. FABRIC.

[ocr errors]

8

liomo erat, ut omnes homines Christus. Hoc autem A sa, et omnipotens, atque sempiterna ubique, quæ dicebat , ut denegationis opprobrium ab hominibus nobis nuntiatur ex sanctis Scripluris apertissime, ut non amplius pateretur; cogitans, quod si qui ei di ci sini Ires Personæ vivenles in perpetuum, el a qua. ceret , quare negasti Christum, Deum ac Dominuni? les in omni majestale, el potentia : Filius tamen et diceret, quod hominem negavi, non Deum. Isti Spiritus sanctus de Palre sint proprie. uluntur a capirulis Scripturarum, qua: de Christo vc

LII. DE MELCIIISEDECH. Juli de loomine edocent : ' quæ autem de Deo di Post istos f alii recedentes ab his dixerunt similia; cuni, ca vero non accipiunt. Legenles el nullo modo addunt etiam Melchisedech & sacerdotem Virtutem intelligentes, impietatisque paganæ, et cæcitatis Ju Dei magnam esse, et 5 nomina quædamı diversa hodaicæ consortes se potius, quam Christianæ salutis minum asserunt a fide catholica dissonanles. participes demonstrantes.

LIII. NOETIANI. LI. (JÆRESIS DE PATRIS ET FILII SUBSTANTIA. Alii autem Noeliani b insensati cujusdam nomine

Sunt alii' dicentes Metayyomóv, id est, Filium Noeli, qui dicebat Patrem omnipotentem ipsum esse intrare in Patrem , et ul vas in vase inesse ; igno. Cbrislum, el ipsum nalum, el ipsum passum, el iprantes quod asserant, cum Salvator non dixerit Fi sum mortuum fuisse in corpore : bic etiam dicebal lium in Patrem intrare, sed æqualitatis causam in B se Mosen esse , et fratrem suum i Eliam prodivinitate et potentia docuerit, non e introitum aul phetam. continentiam, & ut illi æstimant, impartitam. Et se

LIV. SABELLIUS. parant se a catholica Ecclesia , propler illos suos Sabellius post istum i de Libya discipulus ejus, pseudoprophetas insaniunt, id sentientes, et non similicudinem sui doctoris itidem secutus est et jotelligentes , quod qualis e immensus est Paler, la errorem, unde et Sabelliani postea sunt appellati, lis est el Filius , talis est et Spiritus sanctus, æqua qui et k Patripassiani, et Praxiani a 1 Praxea, el lis in omnibus, ila ut sit immobilis Trinitas, immen. Hermogeniani ab m Hermogene, qui fuerunt • in

COD. MS. SANGERM. LECTIONES VARIANTES. quæ autem ut de Deo... ea vero non

* ubique nobis • dicentes metangesmon, id est

sacerd.tem dicentes virtutem... dissonantes. i ut illi insaniunt assentientes

6 in Africa, el ila

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ. A Capitulis Scripturarum. Specimen habes in Theo. 1. Insensati cujusdan nomine Noeli. Ila legendus et dori hujus eclogis ad calcem Clementis Alex. FABRIC. interpungendus iste locus, nam in editis male erat :

b Metayyomon. Ita scripsi pro vocabulo nihili ue- C Alii autem Noeliani insensati, cujusdam nomine Noe. Távodov. Apud Augustinum et auctorem Prædesti tiani. Manifestum porro est alludi ad vortoū nomen, pali c.58 inemoraniur hæretici Metangismonite dicti nam insensalus est Xvóntos. Sic pro Cerdoue dicius a vocabulo ayyecov, quo vas denotatur, quod ita doce årépowv, pro Euromio Anonius, pro Sibylla abuna, rent Filium esse in Palre ut vas minus intra vas ma pro Macario auaxuplos, pro Eudoxio Adoxius, pro jus. Conser Nicelam lib. i Thesauri c. 3 et 4, el lib. Eusebio Asebius, pro Eutyche Alyches, pro Eu. 11, c. 59, et lib. II, cap. 82. FABRIC.

tacto Alac:us, et similia. Noeti hæresin, quæ circa c Introitum aut continentiam. Qua intra Patrein A. C. 245 prodi ab eo coepit, bene confutavit tamquam majorem continealır. FABRIC.

S. Hippolytus, cujus scriptum Græce et Latine ha. d Ulilli æstimanl.... id sentientes. Recte Corb.cod., bes como posteriore operum sancti Mariyris nuper U1 illi insa riuni..., id sentientes ; celera nescio quo a nie vulgatorum. FABRIC. modo liuic irrepserint ex baresi Cataphrygım, ubi i Eliam prophetam. Immo Aaronern. S. Ilippo10!idem verbis omnino leguntur supra cap. 49. Cerie lylus p. 6, de Noeto : Ottos @)eyev ÉQUTÒN eival Mwümullus hic locus pseudo prophetis ibi recte memoratis σήν, και τον αδελφόν αυτού 'Ααρών. Εadem ex Hippoproples Montanuin et Priscillam ; reliqua autem su lylo Epiphanius et Damascerus hæresi 57. FABRIC. perilua el őtotu, quod minime Fabricio observatum. j De Libya.Liliycum hæreticum vocal Basilius ep. GALEARD.

63 , et apud Nicephorum vi, 23, lum Niceias Byz. e Immiensus Paler, talis est et Filius , talis est el pro concilio Chalcedonensi p. 675. Haeresis Sabrilii Spiritus sanctus. Iisdem fere verbis in Symbolo quod erupit circa a. C. 257, de qua desideramus D. Iulivocamus Alhinasianum : Immunsus Paler, immensus

D

gii toŨ Mazapitou diatribam quam promisit in lep. Filius , immensus Spiritus sanclus. FABRIC.

lade diss. p. 432. Interim evolvere licebil Rev. 1 Alii. Priesenti capile Theodotum Trapezitain Christiani Warmii historiam Sabellianismi ediram videlur langere Philaster, auclurem Melchisedecia A. 1696. in 8o. Videsis eliam Epiphanium et Danorum. lll recle Latinius annotavii. Hic Melchisede ma-cenum h:pre-i 62, Augustinum ei aucuorem Pricchuin Viriuilem Dei Christo superiorem esse do desiinali c. 41, Victorem Vilensem lilu, fi, c. 6, cuit, quod de Christo sit dictum eum esse sacerdo Elithymii panopliam titulo x, lum. XIX B bl. Patem ini axternum secundum ordinem Melchisederh;

Erum edil. Lugd. p. 61. el nolas Benedictinorum ad el Christus agal pro bominibus, deprecalor el ada $. Ambrosiuin tom. II, p. 445, Petavii dogmala vocatis ipsorum factus. Melchisedechi facial pro coe Throl. de SS. Trinitale p. 33 seq. FABRIC. lestibus Angelii alqne Virtutibus. Vidc appendicem Putripassiani. Quod Patrem sub oxhuate Filii ad 'Tertullianum de Præscript. cap. ult., 1.p phr passim esse docerent. Cinser Priavium lib. 1 de nium et Dainascenum harresi 55, Augustinuni et İnc:rnal. «. 5, Pear:oniuin ad Symbolum Apo-tol. auctorem Priedestinati c. 34, Theodorelum lib. ii de p. 281, 560, Elmenliorstium ad Gennadinm de Haereticis fab. c. 6. Etiam nostrum infra c. 143. dogmatibus Eccl. pag. 103, Beveregium ad Synod! FABR C.

CUI pag. 92. FABRIC. us Numina quædam diversa horninum. Ex Epiphanio i Pracen. Comra hunc esslat præclarus TerlulLV, 2, ubi radilar. Meli hisedecillo; nomina paren liani liber. FABRIC. lu! Melchisedeci jactas.e. patris lleracliť, malris m Hermogene. Ex Pbilastrio llermogenem in SaAstaroth, vel Asteriæ. FABRIC.

bellii contubernio referunt Augustinus et auctor

Africa, qui et ita sentientes abjecti sunt ab Ecclesia A 'exspoliasse carnem, et posuisse in solem æslimanı, catholica.

quia dixit Prophetil, cum nesciant quid dixerit : LV. SELEUCI ET HIERMIÆ HÆRESIS DE In sole posuil labernaculum suum. Paradisum : visiDEO CORPOREO.

bilem affirmanthes Platone, et isti vanitatibus serviQuæ est hæc vanitas a Galalarum, Seleuci et enles el animas hominum i deigne et spiritu esse æstiHermiæ hæreticorum ? qui cum volunt Deum ' esse mantes, isio ba smo non utuntur, propter verbum corporeuin, lylen etiam, id est, materiam niundi hoc, quod dixit Joannes Baptista : i Ipse vos baptico:eternam esse cum Deo asserunt, ci naleriam zabil in Spiritu et igne (Marc. 1, 8). * Isti angelos di. quidem elementorum, quæ est sine anima, irrationa cunt creatores esse animarum nostrarum, non bilis scilicel, quæ facla est a Deo Patre per Filium Christum Salvatorem. Mundum autem istum inex nihilo , ut possil esse quæ ante non erat, c non lernum esse asserunt, el Resurrectionem in filiorum ita accipiunt. Spiritum autem hominis, id est, ani procrealione hanc esse prædicant, quæ fit in humam non factam a Deo per Filium, sed d de terra mano genere quotidie, non illam immortalitatis fuesse ajunt : malum ' autem aliquando a Deo, ali turam alquc gloriosam annuntiant exspectantes. quando esse a materia asserunt. Salvatorem autem

LVI. PROCLIANITÆ. in carne negaut sedere ad dexteram Patris , sed Alii sunt discipuli horum, qui

il Proclianitæ apCOD. MS. SANGERM. LECTIONES VARIANTES. esse incorporeum... non factam

B : visibilem negant a Platone, et isti * autem quondain a Deo, quondam esse materiam asse * Prodianilæ vocantur et Hermeonita runt

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ. Prædestinati c. 41. Sed Terlullianus qui singulari chæis, de quibus Nazianzenus epist. 1, ad Cledo. opere errorem llermogenis de materiæ æternitate nium : Πού γάρ το σώμα νύν, ει μη μετά του προσλαconfutavit, de llermogenis Patripassianismo neypů. βόντος ; ου γαρ δή κατά τους των Μανιχαίων λήρους τω FABRIC.

ηλίω εναποτέθηται, ίνα τιμηθή δια της ατιμίας. Αυgusa Galatarum. Infra c. 56, in locis Galatia com linus xx, 2. contra Fausiuns docel, ex Manichæorum moriri aflirmat Heri: ioritas et Proclianilas. Apud sententia, Patrem in Luce inaccessa, Filium in Luce N.izianzenim Oral. 14, n. 221, » rahatőr üvoca ad solis et lunir, et Spiritum sanctum in omni aeris similes h:Preticos respicit, verbis simul repetitis ex ambitu sedem suam lixisse. El Christum ip: um esse Epistolae Pauli ad Galatas III, 1, ubi eos abo Apostolo solem tract. 34. in Joannem : Manichæi solem istum reg onis svæ proprietate pulsari observat lirony carneis oculis visibilem, exposilum el publicum non mus, nam et Callimachus poeta Galatis sluliitiam lantum hominibus, sed eliam pecoribus ad videndum, exprobrat hymno in Delum vers. 184, atque äopova Christum Dominum esse putaruni, Catena Palrum in çõlov appellat. FABRIC.

Psal. XVIII: Où yap, TECOGEXTÉOV TOTS TĀv aipeterov odnyb Seleuci et Hermiæ. Conser quæ de Seleucianis άφοις oi φασιν Μετά την ανάστασιν ο Σωτήρ εν τη ηλιαet llermanis Augustinus el Prärdestinati auctor c. κη σφαίρα απέθετο και εφόρησε σώμα, φυλάττεσθαι μέχρι 59. Qui autem Heruvias Philastrio et Augustino, tus deutépus Tapousias. Theodoricus lib. i llict. idem Tertulliano, qui singularem illi libruin oppo fab. c. 19 de Hermogene : 0tos ToŨ Kupiou to owuoso suil, llermiogenes. FABRIC.

εν τώ ηλίο είπεν αποτεθήναι. In excerpis Tier oti Non ira accipiunt. Non ita accipiunt ut Ecclesia C pag. 808 : Εν τω ηλίω έθετο το σκήνωμα αυτού. "Ένιοι accipit catholica, quod a Deo Paire per Filium

μεν ούν φασι το σώμα του Κυρίου εν τώ ηλίω αυτόν condita sil maleria ex nihilo, atque ie oux ÖVTWY drotiegbue, ws 'Eppoyévns. Huic quoque Is. Vossius jussa esse, qur ante non eral, el anime ab eo

c. 5, de Sibyllinis uraculis pulal pertinere illud dem Deo factæ sint per Filium ; sed illam quidem Sibyllinum : materiam, animæ rationabilis experiem, matrem

Και τότ' απ' ήελίοιο Θιός πέμψει Βασιλήα. elementorum, Deam faciunt Deo co ciernam. Ani

Os rāsar yalar tavolt rohjoio xaxoio. FABRIC. mas vero rationabiles non a Deo conui, sed de mate % Dixit Propheta. Psal. xvill (x1x), 6 (4), cujus loci ria per angelos creatores prodire. Hicc Philasler suo hunc sensum esse putal Justinus quæsi. 63 ad Ormore, paulo oliscurius. FABRIC.

ελhodox : Τους ουρανούς έθετο σκήνωμα ηλίου. a Deierra esse niunt. Hoc est, ut jam demonstravi, Ex Plutone. 'Ini Pbiedone p. 401. FABRIC. de materia prodire. Ideoque Hermogenes apud i De igne et spiritu. Auctor Prædestinati c. 59 : Theodoricum lib. i de Hil'rcticis fabulis c. 19, do nec animam Deo tribunnt creatori, sed creatores esse anicuil etiam diabolum et diemonas refundendos ite marum angelos voluni de igni et de spiritu. FABRIC. rum in materin, τον δέ διάβολον και τους δαίμονας

i Ipse vos... Ex hoc loco autem Philastrii non posse εις την ύλην αναχεθήσεται. FABRIC.

probari quod ignis etiam baptismo usi Seleuciani ale Malum aliquando a Deo. Mirus hic illorum hæ que Hermiani fuerint, récie mihi videtur annotasse relicorum stupor, el alienus ab aliis plerisque Joan. Gotfridus Olearius in diss. de baptismo Spiriomnilius, qui duo coæterna Principia statuerunt, ut tus sancti, et ignis quam præsjile R. D. Joan. Sclimi m. li causam in Deo bono etiam quærerent, non in dio habuit Lip-i:e 1706. § 14. FABRIC. sola materia FABRIC.

D k Isti angelos dicunt creatores esse animarum nostraErspoliasse curnem. Id est, exuisse se carne, rum. Seleuci et Hermix heresis, quod angeli creaque illam in sole tamquam luturo tabernaculo suo lores sint animarum nostrarum, de qua jejune ad. deposuisse. Seleucini alque Hermiani docebant modum Fabricius stipr: not. c, latius expenditur Christi corpus non ascendisse ultra solem, sed ibi apud Desiderium lleraldum. Animadv. ad Arnob. exitum a Cliristo, in eofle ab ipso depositum fuisse, lib. 11, p. 89. Confer Fevardentium not. ad Irenæuin ut recie e Philaisirio Augustinus el Predestinati lib. II c. 2. GALEARD. aucior c. 59 : Negant Salvatorem in carne sedere ad I Proclianitæ. Male in superioribus edit., Prodiadextrum Pairis, sed ea se exuisse perhibent, eamque in nitæ. Vile Angulinum et auctorem Praedestinati sole posuisse. Probe vola vit Pearsonius p. 482, ad c. 60, qui a Proclino quodain dictos affirmat. AdeoSgrobolun, geminum commentum arrisisse Mania que diversi lii a Montanistis kara Proclum , de qui:

at.

« PoprzedniaDalej »