Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

concupiscentiam adduxit angelos, statimque ascen- A nem hominis veram et animam accepisse, atqué

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

«le virtute aulem el sapientia principatus et poles- Α runt recentos sexaginta ηuinque cωlos, et imponit

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

et accepisse genus Jud;eorum in hereditatem, et A neque crncifixus est : quomodo itaque potes, inquit,

eluxisse eos ^ de terra Ægypti. Ilic ergo b audacior factus, elatus est, inquit, adversus caeteros angelos, et volens in subjeclione habere alios, habuit contrarias gentes, quas commoverunt Virtutes inimicæ ejus. Ideo et contra Judæos diversæ gentes, inquit, surrexerunt. Christum autem dicit * quasi e per uiribram putative passum fuisse. Simonem etiam Cyrenaeum pro eo ad Passionem venisse affirmat : ipse enim, inquit, * d portavit ejus crucem. Ilic etiam e male permittit vivere, et dat licenti m vitiis sæcularibus inhærere : f prohibet etiam pati marlyrium homines pro nomine Christi, dicens ita : 8 Ignoras quid desideras : non enim passus est, inquit, Christus,

confiteri hunc crucifixum, cum non sit crucifirus, et ignoras qui passus sil. XXXIII. NICOLAUS ANTIOCIIENUS. Nicolaum Antiochenum h advenam qua sit amentia deceptus, videamus, qui sub Apostolis fuit, atque ab eis est electus Diaconus septimus, ut scriptum est in Actibus Apostolorum (Act. vi, 5). Posteaque i recederis ab eis, atque a sanâ doctrina, diversis erroribus et fallaciis pessumdatus est. Qui fuit primum cum Apostolis et Stephano beatissimo martyre : qui i dicit et ipse k Virtutes esse plurimas, unde et Gnostici, qui scire se aliquid putant, maxime emerserunt. " Isti* Barbelo venerantur, et m Noriam quamdam mu

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

I erem. Alii autem ex eis ' ^ Jaldabaoth quemdam , A XXXIV, HAERESIS AB JUDA TRADITORE.

alii autem b Cavlacav hominem. Dicunt autem et dogmata ponentes ista. * Ante erant solum tenebræ et e profundum * et aqua, atque d terræ divisio facta esl in medio, et spiritus separavit haec elementa. Tunc ergo e tenebræ irruentes in spiritum genuerunt quatuor Æonas, et isti qualuor genuerunt f alios quatuor Æonas. Iloc autem dextra atque k sinistra lux, * inquiunt, sunt. Et quemdam etiam concubuisse cum illa muliere et virtute dicunt, de qua nati sunt dii, * et homines, et angeli, et septem spiritus d;emoniorum. Addunt etiam prophetas quosdam natos * de ea, specioso nomine, et i Barcaban. Alii autem j Evangelium consummationis, et visiones inanes, et plenas fallaciæ, et somnia videre diversa asserunt, delirautes.

Alii autem * ab Juda traditore instituerunt ha;resim dicentes: bonum opus fecisse Judam, quod iradiderit Salvatorem. Hic enim, inquiunt, nobis omnis ' scientiæ bonae auctor exstitit, per quem cœlestia nobis mysteria manifestata sunt. m Wii tutibus etenim in Coelo * nolentibus pati Christum, et scientibus quod si fuerit passus, vitam hominibus donaturus sit : hoc sciens, inquit, Judas, quod si fuerit passus Christus, salutem hominibus allaturus esset, hinc trádidil Salvatorem. IIoc autem malum assertionis impiæ quibusdam vanis et vecordibus quasi verisimile videtur esse interdum, cum sit in omnibus contrarium et exsecrabile, " cum propheta David ante ( Psal. lxix, 25 ; cix, 8), et Dominus

E Salvator (Matth. xxvi, 24; Joan. xvii, 12) damna

COD. MS. SANGERM. LECTIONES VARIANTES.

t Jaldabot * Ante inquit erat solem lenebræ * et aqua atque ex his divisio * inquit, sunt et tenebræ : quemdam

* de ea speciosum nomen Barcabam ° nolentibus inquit pati Christum 7 cum propheta eum David beatus ante

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ.

[ocr errors]

posuit ex Cotelerio Dominum Judaeorum esse. Sic cap. 51, cum in editionibus inepte legeretur μετάννισμον, aut μεταννιzoiv, uti habet Lugdunensis cæteris deterior, mendum jampridem in wot. a,l Clem. Alex. Potteri p. 516 observatum et emendatum, Fabricius quoque advertit ac reddidit μεταγγισμόν (in Corb. cod., metamgrsmom), ex quo Augusiiio et aliis Metangismonitit ; quare summi viri sedulit is et solertia in restituendo Philastrii textu meriuis laudibus proseqiienda est. GALEARD h Et homines. Ilominum nulla hic apud Epiphanium xxv, 5, mentio. FAbRic. i Barcabam. Bzpzz%62y. Ita restitni ex Epiph. xxvi 2, Eusebio iv Ilist. 7, Hieronymo cap. 21 dé Scriptor. Ec les., Theodorito, aiiisque pro Farraba quem male ingesserant superiores editiones. [)e suo autem addidit Philastrius quod Propheias hosce ex virtute illa natos Gnostici jacta verii, t. FAbric. j Evangelium consummationis. Eùzyyi)tov τελεύσεως. Epiph. xxvi, 2. FAbric. k Ab Juda traditore. Judaitas appellat pseuloHieronymus cap. 8 indiculi hæresium. Consimilem opinioiiem infra cap. 36 Philastrius noster tribuit Cerintho. Alii Caianis de quibus cap. 2. De recentioribus idem delirium recoquentibus vide, si lubet, B. I). Ittigium de hæresiarchis Apostolicæ ætatis diss. 2, p. 115, et Joan. Ilenricum Ottium Ilist. Anabaptisticae, p. 267. FAbric. 1 Scientiæ bonae. Consilii divini de nostra per Christi inortem salute : cui soli, non autem Juil;t: referri gratias a nobis, neque proditionem pro causa salutis nostræ habere oportet, cum divinâ Sapien. tia, cui malitiam Judæ in bonum finem deflcctere placuit, aliis etiam mollis consulere saluti noslr;e potuisset. Præclare hanc in sententiam S. Chrysostomus homili , 82 in Mauthæum, p. 854, et hoiiiilia 84, pag. 875. FABRic. m Virtutibus in cælo molemtibus pati Christum. Angelorum l ipsum sive peccatum aliqui veterum olim p tarunt fuisse invilliam in homines, non modo ûu d ad imaginem Dei essent conlliti. sed etiam quod Salvatorem Deus missurus peccantil)us fuissei, ut docuit l}. D. Spenerus in vindiciis germanice editis adversus Danielem Ilartnaccium pag. 19 s q. Eadem sententia placuit recenti ætate paùló Sherlogo in dioptra anuquitatum Ilebraicarum; ait enim Luciferum rabil!e tulisse, cum inter magna alia arcana Sacramentum Incarnationis futurum rescivisset. FABRic.

« PoprzedniaDalej »