Obrazy na stronie
PDF
ePub

ai ki le kololia o le toe-mauli, talie ko Sesu, ko lotatou Aliki. Amene.

KO LE METITASIO.

Ko le metitasio ko le kole e fai lotofuai aia; e leaise muna ai le gutu, kae fakamanamanatufuai le loto ki le Atua, mo ni ana folafola, ti fakakaukau ki ai, mo fakamamae aifuai. Ti ko le nea e matuaki aoga ki le kilisiteano ko le fai o le metitasio, i aso fuli ai, se e maoрооро i ai le loto, ti malama, ti alofa, ti makeke mo manuia. Mailoga le kilisiteano e leaise metitasio, ti e maveuveu lona loto, ti taka noa aia, ti e salagaofie ai lana aga; se na folafola mai e le Atua: E malaia ai le malama-nei, talie leaise tasi e metitasio i lona loto; kae manuia ai le tagata, peka fakakaukau aia i aso fuli ai ki folafola a le Atua, ti mo lana aga e fai ki lona Agai.

Ti ko lenei le fai o le metitasio: e ke filifili mua se kupu i folafola e tafito mamae ki ai lou loto, ti ka oki lou kole usu, ti ke fakamaopoopo loa lou loto ki le Atua, ti ke metitasio loa, o fakakaukau foki ki le kupu i akonaki e ke tokaga ki ai, po ko le alofa o Sesu kiato koe, i lona tupu-tagata mo lona mate, talie ko koe; po ko lona alofa i le Eukalisitea; po ko lou aso mate e ke metitasio ki ai; po ko le aso fakamuli; po ko le agasala, po ko veli o le malama-nei; po ko Ifeli, po ko Selo, e ke manatu mo ke metitasio ki ai.

Ka iku malie lou metitasio, ti ke fakalogo i lou loto ku ke alofa loa, ti e ke i, mo vesia ki agasala, ka ku ke fia tonu loa, talie ko lou mokoi ki lou laumalie, mo lou alofa ki le Atua. Ti ke ano loa o fai au kauga, kua toka tonu lou loto, ti ke tauaki manatu foki ki lau metitasio usu, ti ke tauaki hole ki le Atua, ke ina taofi aifuai

lou loto mo lau aga, ke malie. Ti ko-nei niiki kupu i kole e ke tauaki fai i au gaoi i aso fuli ai:

Aliki Sesu, e kau soli atu aku kauga-nei, ti mo oku mamae kesekese i loku loto mo loku tino, talie ke totogi ki ai laku faa agasala; ti ke soli mai lou kalasia ke kau mamaefuai mo katakifuai, ti kau fiafia amo loku koluse i lalo-nei, talie ke kau tatau ai mo aoga ki lou Agai.

Ko loku Atua, ke ke alofa mai kiate au, ko le nea noa, ti ke fakamolemole oku agasala fuli ai, ti ke tokoi au ki lou kalasia, ke kau tonu mau aifuai ki lou Agai. Sesu, manava-alofa, ko lenei loku loto, e kau soli atu aia, ke ke penapena aia ke tatau mo lou finegalo; lolomi loku faa ita, mo laku fianealasi, mo laku patigataa, kae aumai ke kau loto malie, mo agamalufuai, ti mo patigaofie ki au folafola.

Ko loku Atua, e kau tui, mo fanaki, mo alofa ki lou Agai. Ti ku kau oli ke kau vave tatae atu ki Selo, mo loku fifita i le malama veli-nei.

Malia tupu lee agasala, ke ke ulufaki au ki lou Alo tapu, ti aumai ke kau ma lolomi i le aso-nei nea veli fuli ai e tupu i loku loto, le laukau, mo oli veli, mo masalosalo veli, ti mo fakasala fuli ai a le fili.

KO LE PULE-KAI.

Aliki, ke ke tapuaki mai kia matou, mo amatou nea kai-nei. I le suafa o le Tamana, mo le Alo, mo le Laumalie-Maokioki. Amene.

KO LE PULE-MAKONA.

Aliki, fakafetai i lau fagai loku tino-nei, ti ke fagai foki loku laumalie ki lou kalasia. I le suafa o le Tamana, mo le Alo, mo le Laumalie-Maokioki. Amene.

KO LE KOLE-AFIAFI.

Ka tuku kauga e le kilisiteano, i le afiafi, ti manatu faka fetai mua aia ki le Atua, ti o aoga lana malolo i lana kauga; ti kapau e leaise tatae aia ki le Ekelesia, ki le fakafetai e fai fakatasi i ai, ti e tuutuli aifuai aia i lona kaiga, o fai i ai lana kole afiafi o fenaaki:

I le suafa o le Tamana, mo le Alo, mo le Laumalie-Maokioki. Amene.

Tasitolu-tapu, ko le Tui mafimafi o Selo mo malamanei, e kau punou-nei ki lou Agai, i le afiafi-nei, o su mo fakafetai kiato koe, i le suafa o Sesu-Kilisito, ko loku Fakamauli, io, fakafetai i kalasia fuli ai na ke tuku mai kiate au.

Ko lomotou Tamana e i Selo. Alofa Malia. E kau tui ki le Atua (p. 2-3).

Sesu, ko le fakamau mafimafi o le malama, e leaise pau iato koe ke mate veli le nea agasala, ka e fakasemala aia, talie ke sao ai i lau fakamau fakaii, e kau fakamalunei ki lou Agai, i le afiafi-nei, talie kau fakamau atu ai aku gaoi fuli ai o le aso-nei, ti ke soli mai lou kalasia ke kau iloa fuli ai oku agasala, ti ke kau fakasemala maoki ai ki lou Agai.

Ke tou fakamanamanatu ki agasala kesekese na tou fai naila-nei i le loto, mo le gutu, ti mo gaoi foki.

[ocr errors]
[ocr errors]

KO LE KOLE FAKASEMALA.

Ko loku Atua mo loku tamana agamalie, e kau vete atu ki lou Agai oku agasala fuli ai; io, ku kau agasala, ti e kau fakasemala ai i aku agasala talie ko lou agamalie mo lou manava-alofa; ti ke fakalogo mai ki loku loto mamae, ti ke fakamolemole aku agasala, talie ko Sesu-Kilisito, ko loku Fakamauli, ti aumai ke gato ai-la laku agaveli ki lou Agai alofa.

E kau vete ki le Atua mafimafi.. (p. 3.) Aliki, fakalogo mai ki omatou kole... (p. 4.) Ko loku Atua, e kau tuku atu kiato koe laku moe aila-nei, ti ke taupaui au i le po-nei, ke kau manuia ai, ti mamao iate au le agasala, mo le mate veli, ti mo malaia fuli ai.

Tinana taputapu o le Atua, mo koutou Aselo tausi, mo Sagato ulufaga fuli ai, ke koutou tokoi mo ulufaki matou ke motou manuia ai apo, ti motou kalasia ai, ti mo tonu i le aso o lomotou mate. Amene.

Aliki, alofa mai.
Kilisito, alofa mai.

Aliki, alofa mai.
Kilisito, alofa mai.
Kilisito, fakalogo mai.

Kilisito, finegalo mai.
Atua, ko le Tamana e
Selo,

KO LITANIE O MALIA.

Atua ko le Alo, ko le
Fakamauli o le malama,
Atua ko le Laumalie-
Maokioki,
Tasitolu-tapu, ko le Atua
fuai e tasi,

Sagata Malia,

Sagata Tinana o le Atua, Sagata Taupoou i taupoou fuli,

Tinana o Sesu-Kilisito,

[ocr errors]

Alofa mai kia matou. Ulufaki matou.

Tinana o le kalasia faka-)
atua,

Tinana maokioki,
Tinana lee agasala,
Tinana taupoou tonu,
Tinana mea ai,
Tinana fakaalofalofa,

Tinana takimua,
Tinana o le Tupuaga,
Tinana o le Fakamauli,
Taupoou poto ai,
Taupoou fakapoipoiia,
Taupoou vikivikiia,
Taupoou mafimafi,
Taupoou agamalie,
Taupoou agatonu,
Tokalua o le maokioki,
Nofoaga o le poto faka-
atua,

Ulufaki matou.

Lomatou fiafiaaga,
Nofoaga o le Laumalie-
Maokioki,
Nofoaga fakaaliki,
Nofoaga o le susitisia,
Losa taputapu,
Kolo o Tavite,

Kolo penapena malie,
Kolo koloa ia,

Aleka o le malie,
Matapa o Selo,

Fetuu-ao,

Mauli o masaki,
Ulufaga o agasala,
Fulufulumalieaga o ma-

mae,
Makekeaga o Kilisiteano,
Aliki o le kau Aselo,
Aliki o le kau Pateliaka,
Aliki o le kau Polofeta,)

[blocks in formation]

Sagata Malia, ko le Tinana o le Atua, e motou lele mai o fakalafilafi ki lou Agai alofa, ti aua se ke tiaki amatou kole, e fai atu, i lomatou mativa, ka ke alofa mai loaifuai, a koe, ko le Taupoou kololiaia, ti mo manuia; io, ti ke fakamauli matou mei malaia fuli ai. Amene.

KO LE KOLE-FITE.

Ko loku Atua, e kau tui makeke ki folafola fuli ai e fakasa mai e lou Ekelesia, talie ko lou finegalo tonu latou na ke pati mai kiate ia, ti e ke maoki a koe, mo lee fakasala.

« PoprzedniaDalej »