Obrazy na stronie
PDF
ePub

Ugeskrift

den evangeliske Kirke i Danmark,

GR

for

Prof. J. F. Hagen, Pastor P. E. Find og Paftor C. Rothe,

under Medvirkning af

LIBRARY

NEW-YOR!

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Kjøbenhavn.

Forlagt af den Gyldendalske Boghandling
Trykt i Thieles Bogtrykkeri.

Indhold.

Om liturgist Gudstjeneste; af Prof. Claufen. P. 1-5.
Uddrag af Mormonskrifter. P. 6-11.

Tillade Mormonerne Fleerkoneriet? af D. P. 11-13.
Kirke-Commissionen og dens Forhandlinger. P. 13; 231-236; 295-302;
351; 359-406; 407-426; 427-484; 495-497. (Kirke-Commis-
fionens Andragende i Psalmebogssagen P. 300—302, i Pericopesagen
P. 296-299, i Forfatningssagen P. 359-406, i Disciplinærsagen
P. 408-426, i Dissentersagen P. 428-471, i Mormonsagen P.
472-479, i Mulkteringssagen P. 479-480, i Confirmationssagen,
P. 408, i Skoletvangssagen P. 495-497; Forslag af enkelte Med-
lemmer P. 480-481; Slutningsskrivelse til Ministeriet P. 482—484).
Pontoppidan, Veiledning til Bedømmelse af Opvækkelsen; anmeldt af H.

P. 13-18.

Herz, Geistlig-statistisk Calender; anmeldt af Udgiveren. P. 18—20. Ledige Embeder, Entledigelser og Udnævnelser. P. 20. 36. 68. 84. 100. 116. 150. 166. 214. 230. 262. 278. 294. 318. 334. 350. 358. 426. 494. 510.

Dr. Martensen, om Gudstjenestens Indretning i den lutherske Kirke; anmeldt af Stiftsprovft Tryde. P. 21-28.

Om den nyeste danske religiøse Poeft (Anmeldelse af „Jobs - Qviden“ af Thura og af Ruth"); af Udgiveren. P. 28-36.

"

Nekrolog over L. C. D. Westengaard; af Dr. Kalkar. P. 37-45.

Rothe. P. 45—56; 77—84.
P. 56–62.

-e. P. 63-66.

Om Psalmebogsagens Fremme; af Lic. T.
Den evangeliske Union i Tydfkland; af H.
En Jesuiter-Prædiken om Jomfru Maria; af
Vievandets Virkninger. P. 66.

« PoprzedniaDalej »