Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]

B. FRANCISCVS SALESIVS EPISC. ET PRINC. GEBEN.INST. MONIAL VISIT. B.V.

[ocr errors][merged small][graphic]
« PoprzedniaDalej »