Obrazy na stronie
PDF
ePub

tandem Martỷrio in cá - Partheníacum habito,Cóa cere consumpta eft. [ Car- miti sæpiùs privatis in colmen de ea fcripfit sanctus loquiis flagitia exprobrávit. Dámasus Papa,

in quo tefta- His frustrà tentatis, Guiltur beatæ Mártyris ope fuíf- lélmum post_Missárum sose fervátos ab Ethnæ montis lémnia ad Ecclésia fores ígnibus cives Catanenses, ftantem , Bernárdus intréoppófito fcilicet flammis pidè adit, Corpus Christi erumpentibus velo, quo fa patenæ fuperpofitum tecer vírginis túmulus obte- nens; & exprobráto nefário gebátur. Qui mos háctenùs schismate, ut ad meliórem Cátanæ perseverat, ubi ve- rédear frugem hortátur lum illud unà cum exímiæ & per adoránda Mystéria Mártyris Relíquiis religiósè jubet. His verbis tanquam affervatur. ]

fúlgure perterritus Comes, Oratio, Deus, qui, p. lxiij. in terram próruit, & repénDIE X.

tè mutatus in virum álium, IN FESTO deofculátur Pictavórum E$. GUILLELMI, píscopum , omnéfque quos Aquitaniæ Ducis, & Picta in exílio cenebar Præfules, vii Comitis.

ad fedes fuas remíttit. Mox Semiduplex. paupertátem amplexus , ciOmnia de Communi unius lício, vilique peregrinorum S. Laïci, p.lij. additis quæ panno coopértus , Composequuntur.

Itellam petiit , misericórLECTIO III. diam Dei deprecatúrus. Ibi Ex Arnaldo Bonæval. Abb. jejuniis , vigíliis , oratióni

Alano Autis. Episcop. bus semper intentus, cor e variis Autoribus Ec- contrítum & humiliatum clesiasticis. Deo jugiter offerebat. Tan

, Aquitániæ, & Pictá- illum Sacramentis munívii Comes, in plura jóve- tum ad coeléstem glóriam nis vítia prorupit. Anacléti evocavit , die nona Aprifecúndi pfeudopontificis lis anni millésimi centélie adversùs Innocentium fe- mi trigélimi octávi. Feftum cúndum partes amplexus , tamen ejus in multis Aquigravis in Aquitánia fchís- tániæ Eccléfiis décima Femaris causa fuit. Errántem bruárii celebratur. Ducem fruftrà sanctus Ber

Oratio. ad unitátem redú- Eus , qui omnes è via tus est. At cùm per scripta rè reverténtes , paternâ pienil proficeret fanctus Ab- táte récipis, da nobis, exémbas in conventu apud plo & interceffióne beau

[ocr errors]

Guillélmi , peccáta noftra nobis , & fortítus eft forfic plángere, ut eorum re- tem ministérii hujus. Er mifsiónem , te miseránte, hic quidem possédit agrum mereámur obtinere ; Per de mercéde iniquitatis , & Dóminum.

fufpenfus crépuit médius : Die XXIV. & diffúfa funt ómnia víl[ In anno bisextili die cera ejus. Er notum factum XXV.)

est ómnibus habitantibus IN FESTO Jerúfalem , ità ut appellaS. MATTHIÆ, rétur ager ille , lingua eóApostoli.

rum, Hacéldama, hoc est, Duplex majus. Ager sánguinis. Scriptum Si hoc Festum venerit in est enim in libro PsalmóQuadragefima , anticipatur rum: Fiat commorátio eóin Feriam tertiam post Do- rum desérta , & non fit qui minicam in Quinquagesima. inhábitet in ea : & episco

Omnia de Communi Apo- pátum ejus accípiat alter. ftolorum , p. j. additis quæ LECT10 V. v. 21. ad 23: Sequuntur. INI. VESPERIS. O Portet ergo ex his viAd Magníficat, Ant. 5.a, congregati in omni témpoStatuérunt Apóstoli duos, re, quo intrávit & exívic Joseph qui vocabátur Bársa. inter nos Dóminus Jesus, bas , qui cognominatus est incípiens à baptísmare Justus, & Matthíam. Aft. Joánnis usque in diem quâ 1. 23.

assumptus est à nobis , teOratio, Deus, qui, infrà, ftem refurrectionis ejus noad Laudes, p. 563. bíscum fíeri unum ex istis. IN I. NOCTURNO. Er statuérunt duos, Joseph,

Lectiones de Scriptura qui vocabátur Bárlabas, Occurrente.

qui cognominatus est JuIN II. NOCTURNO. stus, & Matthíam. De Actibus Apoftolorum. Lectio VI. v. 24. ad fin. Lectio IV.C.1.0.15.ad 20. T orántes, dixérunt I Pectus in medio Fragama dan Thi Drámune, Luitende dixit, (erat autem turba hó- quem elégeris ex his duóminum fimul, ferè centum bus unum, accipere locum viginti :) Viri fratres, opór- ministérii hujus , & Apostotet impléri Scripturam, látûs, de quo prævaricatus quam prædíxit Spiritus fan- eft Judas,ut abiret in locum čtus per os David, de Juda suum. Et dedérunt fortes qui fuit dux eórum qui eis, & ceciditsorsfuper Mar comprehendérunt Jefum thíam , & annumerátus est qui connumerátus erat in cum úndecim Apostolis.

ET

:

[ocr errors]
[ocr errors]

IN III. NOCTURNO. lant : hinc enim eléctio
Sermo fancti Joánnis erat faciénda, non ab ex-

Chrysostomi. terióribus. Neque dixérunt: In At. Apoft. Hom. 3. Elige;sed, Osténdeeléctum, n. I.

hoc est, quem tu elegisti : LECTIO VII. fciéntes omnia præfiníta N diébus illis , surgens effe à Deo. Er dedérunt dus, & tanquam is cui à bant se efle idóneos ut rem Christo grex commíslus ipfi sibi permitterent: ideófúerat, & tanquam chori que cúpiunt áliquo signo princeps , ubíque primus edocéri. Alioqui , fi illic íncipit loqui. Viri fratres, ubi nec erat precátio neoportebat impléri Scriptu- que viri probi, tantùm váram. Illud considera , quòd luit fors, eò quòd recto Petrus agit ómnia ex com- ánimo fierer fuper Jona; múni fenténtia , nihil ex multò magis hîc explévit autoritáte, nihil cum im- chorum, ac perfécit órdipério. Proptéreà ait : Viri nem. Nec alter ille dóluit: fratres , opórter eligere è Non enim celássent Apónobis. Multitúdini permít- stoli próprios deféctus, qui tit judícium ; fimul eos de ipfis primóribus non vé. qui eligebántur reddens riti funt dicere , quòd álibi venerándos, & seípsum li- commóti fuerint indignaberans ab ódio cæterórum. tióne : ídque non femel, Et statuérunt duos , Joseph red sæpiùs. Hos ígitur & qui vocabátur Bárlabas, nos imitémur. qui cognominatus est Ju- Léctio fancti Evangélii itus, & Matthíam. Quare fecúndùm Joánnem. non multos? ne major fie- LECTIO IX. 6. 6. V. ser animorum dejéctio, né- 64. ad finem. ve res in multos distrahe- Apostolorum fidelitas. Jude rétur. Neque témerè Mat

reprobatio.

Esus dixit discipulis
dens , frequenter eum qui
apud homines in prétio eit, locútus fum vobis, Spíri-
apud Deum efle inferió- tus & Vita funt. Er réliqua.
rem.

Homília sancti Augustini
LECTIO VIII.

Epifcopi.
Mnes commúniter pre- In Joan. Evang.

27. n. Io.
Dómine , qui nosti corda
omnium, ofténde. Tu, ín- Nónne ego vos duó-
quiunt, non nos. Aptè cór: decim elégi, & unus ex vo-
dium cognitórem appel- bis diabolus eft? Ergo Van

Su

thiam propónit: fed ofténz J Puis: Verba que cego

[ocr errors]

Traci.

O

A :

[ocr errors]

decim elégi, dicéret: An rum violávit : ipse deséruic. elígitur & diabolus, & in præceptorem ; nam Deus eléctis est diabolus ? Élécti illi apposuit successórem, in laude folent dici: an elé- Ad Benedictus , Ant, 1. J. &us eft & iste , de quo no- Orántes Apostoli dixérunt: lente & nefciénte,magnum Tu , Dómine , qui corda áliquid boni fieret ? Hoc nosti ómnium , ofténde est proprium Dei : contra- quem elégeris, ex his duórium iniquis. Sicut enim bus unum. A&t. 1. 24. iniqui malè utúntur bonis

Oratio. opéribus Dei : fic conare D Eus, qui beátum Mata opéribus hominum ini- tuórum Collégio sociásti ; quórum. Potest & sic incél- tríbue, quaefumus, ut ejus ligi quod ait , Duodecim intercessione , tuæ circa elégi; quia sacrátus est nú- nos pierátis semper víscera merus. Non enim quia per sentiámus; Per Dóminum. riit inde unus , ídeò illius Ad Magníficar, Ant. 6.F. númeri honor demptus est: Dedérunt fortes eis , & cénam in locum pereuntis, cidir sors super Matthíam, álius fubrogátus eft. Se & annumerátus est cum ún-ergo exterminávit Judas, decim Apoftolis. Act. 1. non duodenárium núme- 26.

libus.

FESTA MARTII.
DIE VI.

Dei per diversa loca diffeSANCTI FRIDOLINI, mináre coepit: ac váriis peCænobii sancti Hilarii ragrátis Galliæ plagis , PiPictaviensis, Abbatis, ctávium venit , ubi paulò

Commemoratio. post sancti Hilárii CænoPridie in Vesperis Feria- bii Abbas, Clodovkeo rege,

renuntiátus eft. Anno ChriAnt. Multiplicans, y.Po- fti quingentésimo octávo;tens, p. xlv. Oratio , Deus, in fomnis à beáto Hilacujus munere , p. xlix. rio admonitus, sanctílliPoft Laudes OfficiiFerialis. mum ejus corpus sub EcLECTIO.

cléfiæ ruínis látitans invés Ex Bolland.& Antiq. Ec- nit; & in restaurátam ejús

ctes. Pi&t. Monum. dem Sancti Basílicam, faRidolínus Hibérnus, cratissimum pignus hono

poft fufceptum Presbyrificentíflimè transtulir. terátûs Ordinem , suos pa- Tunc , relíctis Pictónibus, wiámque déferens,verbum in Germaniam fecéffit

ון ר C

ICO

Si

multísque in peregrinatione trúfæ, quibus ultrò adjúnconstructis templisaccænó- xit se Sátyrus. Erant adhuc biis, tandem ad Sekingum, Catechumenæ ; fed paulò Rheni insulam pervenit , pòft baptizátæ funt. Paucis ubi in honorem ejufdem diébus interjectis,è cárcere fancti Hilárii, Monastérium ad forum dedúctæ cum só& Eccléfiam ædificávit: ibi- ciis , poft gloriofam confefque miraculis ac virtútibus fiónem , ab Hilariáno Proclarus óbiit, circa annum curatóre damnantur ad bé quingentélimum trigéli- stias. In amphitheátrum, mum octávuin.

toto inspectảnte pópulo, Ant. Dedífti , . Ve- producúntur cum sociis níte, Oratio , Deus , cujus generósæ mulieres , Nonis múnere , p. xlix.

Mártii. Ac primùm Aagéllis
DE VII.

cædúntur ; tum à ferocífSS. PERPETU Æ, fima vacca aliquandiu jaET FELICITATIS,

ctátæ, plagis concífæ , & Carthagin. Martyrum,

in terram elísæ sunt. DeCommemoratio. mùm cum iisdem sociis qui PRIDIE in Vesperis Feria- a váriis beftiis vexati erant, libus.

gladiatórum énfibus conAnt. Infírnia, y. Hærédi. fodiúntur. tas , p. lix. Oratio , Da no- Ant. Confirma,y.Deus, bis , infrà. Post Laudes Officii Feria

Oratio.

A nobis , quæsumus,
L E C T I 0.

Dómine , sanctárum
Ex earum aétis apud Mártyrum tuárum Perpé-
Ruinart.

tuæ & Felicitátis palmas PErpétua & Felícitas in nicessábili devotióne vene peratóris, Carthagine, unà ce non poffumus celebrácum Revocáro, Saturnino, re, humílibus faltèm fre& Secúndulo,comprehensa quentémus obsequiis ; Per funt , & in carcerem de- Dóminum.

[ocr errors]

P. Ixiij.

[ocr errors]

lis.

[ocr errors]
[blocks in formation]
« PoprzedniaDalej »