Obrazy na stronie
PDF
ePub

叫叫叫vv

9 IO

IV

xxix A Prid. | 30 Eutropii,Santon. Episc. & Mart. See Cycl. Litt. Dies APRILIS. Epa&t

. Dom. Menfis. 21. xxvjj c |Prid. | 41Petri, Pietav. Episc. Semiduplex. Ano

1115. In Quadrag, fola Comm, XXV. xivd Non. Ultimum Novilunium Paschale

hac die 5
XXII]

61
b
xviij cüj 11
xvij 1d Prid. 12

e Idib. 13
f (xviij 14
8 xvij 15
xvi 16 Paterni, Abrinc. Epifc. Semiduplex,

An. 565. In Quadr. fola Comm.
c xiv 18

xij 20
f|xj 21
g х 22 Opportunæ , Virg. Simplex. C. an.

770.
Aix 23 Georgii, Mart. in Oriente. Simplex.

C. an. 303.
b

viij 24
cvij 25 Marci , Evangeliftæ. Duplex majusi

C. an. 68.

Ultimum Pafcha hac die 25. dvj 26 Cleti feu Anacleti, Papæ & Mart. ij

Simplex. C. an. 91.

27 Phoebadii , Aginnenfis Episc. (è25.)
i

Semiduplex. C. an. 392.
fiv 28 Polycarpi , Smyrn. Episc. & Mart.

(26. Mart. Semiduplex. An. 169.
8 üj 29 Mariæ Ægyptiæ, Poenitentis. (è 1.)

Semiduplex. V. vel VI. S.

[ocr errors]

xij lb | xv 17)

d xiïj 19

[ocr errors]

s.

V

IV

e

[ocr errors]
[ocr errors]

miduplex. III. S.

[ocr errors][merged small][merged small]

Prado * Leobini , Carnot. Episc. Commi

11 C. duke 557

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

TICS

Epad. Dom. Menfis.
25. xxvjc Prid. 4 Petri, Pictav. Episc. Semiduplex. Ani

1115. In Quadrag. fola Comm,

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Xxv. xxivd Non. s Ultimum Novilunium Paschale

hâc die 5
xxiij e vüj6
xxij f vij 7
81 vj

8

9 xix bliv 10 xvüjcüj II xvij d Prid. 12 xvj e Idib. 13 XV f (xviij 14 xiy

g xvij 15
xiij xvi 16 Paterni , Abrinc. Episc. Semiduplexi

An. 565. In Quadr. sola Comm.
xijb 17
xj

xiv 18
d|xiij 19
e xij 120
f
X]

21
22 Opportunæ , Virg. Simplex. C. an.

770.
Vi Aix 23 Georgii, Mart. in Oriente. Simplex.

C. an. 303. b vüj 24 iv cvij 25 Marci , Evangelistæ. Duplex majus,

C. an. 68.

XV

X

V

e

Ultimum Pafcha hâc die 25. üjd vj 26 Cleti feu Anacleti , Papæ & Mart.

Simplex. C. an. 91. ij

27 Phoebadii, Aginnenfis Episc. (è25.)

Semiduplex. C. an. 392. i if iv 28 Polycarpi , Smyrn. Epifc. & Mart.

(26. Marc. ) Semiduplex. An. 169. 8 üj 29 Mariæ Ægyptiæ, Poenitentis. (è 1.)

Semiduplex. V. vel VI. S.
Xxxix A Prid. 30 Eutropii, Santon. Epifc. & Mart. Se

miduplex. III, S.

*

e

XX

V

II
I2

üj 13

. Litt.

Epact. Dom. Menfis. xxij

vij XX]

f

Vj 10 Ulcima Sedes Cinerum hâc die 10,

g xix A iv xviij Jb xvij c Prid. 14 Leobini , Carnot. Episc. Commi хvj

exvij 16 xiv g XV 18 Alexandri , Hierofolym. Episc. &

Mart. Commem. C. an. 251.
Axiv 19
X)

b xiij 20
cxij 21

C. an, 557

d Idib. 15

ху

f | xvi 17

xij

[blocks in formation]

ix 24

vij vj

8 viij 25 ANNUNTIATIO ET IN

CARNATIO DOMINI,
Solemne majus. Festivatur etiamfi

transferri contingat,
A vij 26
b

Vj 127

V iv iij

d

*

28 iv 29

uj 301 f Prid. 31

Feria sexta poft Dominicam Paffionis ,

fit Officium de Compassione B.M.V. Duplex majus.

APRILIS.

1

xxixg Cal. xxviij Aiv

2 Francisci de Paula , Institut. Ordin.

Minimorum. Semiduplex. An. 1507.

In Quadr. sola Comm. 3

xxvij bij

Epa&. Dom. Mensis. 25. xxvj| c |Prid. 4 Petri, Pietav. Epifc. Semiduplex. Ano

1115. In Quadrag. fola Comn,

с

xxv.xxiv d Non. 5 Ultimum Novilunium Pafchale

hâc die 5 xxiij

e vüj 6 xxij f

7
8

9 xix b iv 1ο xviij üj II xvij d Prid. 12 хvj e Idib. 13 XV f|xviij 141 xiv

g xvij 15 xiij X xvi 16 Paterni, Abrinc. Episc. Semiduplexi

An. 565. In Quadr. fola Comm. b XV 17

xiv 18 xiij 19

20 f xj g 22 Opportunæ , Virg. Simplex. C. an.

770. vi Aix 23 Georgii , Mart. in Oriente. Simplex,

C. an. 303. bviij 24 iv vij 25 Marci , Evangeliftæ. Duplex majusi

C. an. 68.

с

21

х

[ocr errors]

Ultimum Pafcha hac die 25.

e

V

dvj 26 Cleti feu Anacleti , Papæ & Mart.

Simplex. C. an. 91. ij

27 Phoebadii, Aginnenfis Episc. (è25.)

Semiduplex. C. an. 392. i iv 28 Polycarpi , Smyrn. Episc. & Mart.

(26. Mart.) Semiduplex. An. 169. üj 29 Mariæ Ægyptiæ , Poenitentis. (è 1.)

Semiduplex. V. vel VI. S. xxix A Prid. 30 Eutropii,Santon. Episc. & Mart. See

miduplex. III, S.

*

« PoprzedniaDalej »