Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

MARTIALIS-LUDOVICUS
DE BEAUPOIL
DE SAINT AULAIRE,
DEI GRATIA ET SANCTE
Sedis Apoftolica auctoritate, Epifcopus
Pictavienfis;

CLERO PICTAVIENSI

[ocr errors]

SALUTEM ET BENEDICTIONEM IN CHRISTO.

A

NTIQUOS & venerabiles Ecclefiæ Ritus quos longa feculorum feries confecravit, & religiosè fovere, fi vigeant, & restaurare, fi fuerint obfoleti, Noftræ Sollicitudinis munus eft, Dilectiffimi Fratres. Quantò enim faluti Fidelium promovendæ utilius eft quidquid in Supremi Numinis cultum, à patribus inftitutum habemus ; tantò illud diligentiori curâ fervare compellit Officium Paftorale. Efficaciffimam autem divinorum Officiorum majeftatem ad excitandam in Fidelium cordibus pietatem, aij

ifty ye

Efficacifimum etiam Ecclefiæ cantum, ad eorum mores & oculos à fecularibus & rerrenis jeicis amovendos, & exper tus cit, taur ius in Confeffionibus Cue Auguimus, un mini cor, inquit, la19h 12hope mus nous mas mai. ad cantus Ecclefie "Tak, tremoralis escimerata fidei mee Situ Pro tuva norver, non canu, fed BROAD VAAN SALIRUZIur, cum liquidá voce & SPOLJANJE, THE Tralalaitume cantantur; Hill 2068 26 utilitatem rursus .་་ ་་་མཾ *UN T 1. DD. FF. Ecmagi cand the charavnem fibi proprios ces auidem ad

comperimus

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

& præcipuam operis partem, Breviarium fcilicet, præbemus vobis ; nec abs re fore credidimus, fi brevem hîc ipfius fummam exhiberemus, & quam fecuti fumus in illo conficiendo methodum paucis explana

remus.

Oratio.

1o. Quoniam amica & familiaris Ora- s. Cyp. tio eft Deum de fuo rogare, tritam ab il- Lib. de luftriffimis Præfulibus Gallicanis viam fe- Domin. cuti, Invitatoria, Antiphonas, Capitula, Refponforia & Verficulos, è puriffimo Scripturarum fonte deprompfimus. Quin & in colligendis Eloquiis facris eam adhibuimus reverentiam, ut illa femper continuâ ferie, finè ulla interpolatione aut verborum tranflatione, applicaveri

"

mus.

2o. Antiphonæ fingulæ hoc peculiare habent, ut nec præcepta, nec monita nec alia ejufmodi ad alios directa, fed pios animi motus ad Deum, expofitionem Dogmatum, aut præclara Sanctorum gefta exhibeant. Capitula verò, cùm à Celebrante folo, cæteris audientibus recitentur, præcepta, confilia, monita, ut plurimùm exprimunt.

3°. Refponforia, ex gemino tum Veteris tum Novi Teftamenti textu, ità conflata funt, ut prima pars è Codicibus Veteris, fecunda, Verfus fcilicet, è Novi Teftamenti Libris fuerit efformata. Sic collatis cum veritate figuris, cum eventu

Efficaciffimum etiam Ecclefiæ cantum, ad eorum & mentes & oculos à fecularibus & terrenis deliciis amovendos, & exper tus eft, & teftatur fuis in Confeffionibus Confef. Auguftinus. Cùm reminifcor, inquit, la Lib. 10. crymas meas quas fudi ad cantus Ecclefia Cap.33. tuæ, in primordiis recuperatæ fidei mea & nunc ipfo quòd moveor, non cantu, fed rebus quæ cantantur, cùm liquidâ voce & convenientiffimá modulatione cantantur; magnam inftituti hujus utilitatem rursùs agnofco.

Jam verò non vos latet, DD. FF. Ecclefiam noftram Pictavienfem fibi proprios Ritus antiquitùs habuiffe. Quos quidem ad noftra ferè tempora viguiffe comperimus, &, ineunte decimo feptimo feculo, ità defiiffe, ut ipfos doluerimus oblivione quafi deletos, cùm ad hanc Sedem divinâ miferatione vocati fumus.

Ut primùm igitur ad vos introïvimus; DD. FF. quod in univerfa propemodum Ecclefia Gallicana fumma cum laude perfectum eft, id in Ecclefia noftra decrevimus faciendum: munerique noftro, votífque veftris fatisfacturos nos duximus, fi Ritus noftros Librófque Liturgicos, ad ufum Pictavienfis Ecclefiæ, denuò edendos curaremus.

Laudabilis fanè & admodùm neceffarii propofiti fru&tum, affiduíque laboris fcopum, Deo juvante, attigimus. Primam

« PoprzedniaDalej »