Dyaryusz transakcyi wojennej miẹdzy wojskiem koronnem i zaporoskiem, w r. 1637

Лицевая обложка
Nakl. Wydawn. Biblioteki Polskiej, 1858 - Всего страниц: 200
0 Отзывы
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Другие издания - Просмотреть все

Часто встречающиеся слова и выражения

Популярные отрывки

Стр. 63 - Wszem w obec i każdemu z osobna komu to wiedzieć należy, a mianowicie starostom i urzędom grodzkim, podstarościom, także dóbr naszych wszystkich na Ukrainie dzierżawcom wier., nam miłym łaskę nasze królewską.
Стр. 71 - ... jej summa prudentia, dzielnością i odwagą raczył amoliri. Aleć jużeś sobie wm mój mp tak chwalebnem dziełem usłał szeroką drogę, nietylko ad praemia, które za krwawe prace swoje obfite z rąk jkm brać będziesz, ale też i do nieśmiertelnej sławy, która i teraźniejszym i potomnym wiekom, póki rzeczyposp. nasza stać będzie, brzmieć musi. Pewienem przeto, że za tak szczęśliwemi waszmości mego mciwego pana początkami, i dalsze wm dzieła takowymże sukcessem kończyć...
Стр. 14 - JKMości, abyście którzy bykolwiek 'do tej się swawolnej kupy przymięszali, a stamtąd nie pokajawszy się, w niedziel dwie nie wrócili się, onych za Kozaki nie poczytali i żadnych im nie dopuściwszy zażywać wolności, które Kozakom w regestrze będącym i powinności swej przestrzegającym należą, pilnie się o nich starali i do mnie odsyłali. Jeżelibyście też ich dostać nie mogli, abyście...
Стр. 13 - ... ac numine, eosdemque optime de genere hominum mereri, et qualis quisque sit, quid agat, quid in se admittat, qua mente, qua pietate colat religiones, intueri, 16 piorumque et impiorum habere rationem.
Стр. 53 - Ochotny porucznik, ochotny ku temu i choraży, ochotne i towarzystwo , ale ochotniejszy tysiąc kroć" nowy żołnierz i rotmistrz na ten czas jm pan wojewodzie, syn hetmański, bo nie uważając, iż bez pancerza i blachy, nie patrząc iż na gotowy nastąpić potrzeba ogień, nie uważając sobie, iż oraz przychodzi fortunę, lata i zdrowie pod oszczep zajuszonego Marsa położywszy, jednym momentem czasu odżałować, nietylko się oparł obok potęgi taboru, ale w ogień prawie wskoczywszy,...
Стр. 102 - Ecce loquentur in ore suo, et gladius in labiis eorum : * quoniam quis audivit ? Et tu, Domine, deridebis eos : * ad nihilum deduces omnes gentes. Fortitudinem meam ad te custodiam, quia Deus susceptor meus es : * Deus meus, misericordia ejus praeveniet me.
Стр. 70 - Czetwertyńskiego i innych z chorągwiami, i do pułkownika Mirochrockiego , aby w to wejrzał, imał, odsyłał, karał. Potem się do Pereasławia sam jmp hetman ruszył, i tam skarał buntowników, dawszy ich pod miecz trzech, toż prawie i po wszystkich miasteczkach czynił, a przykładem jego właśni panowie poddanych swawolnych swoich karali, jedni na gardle, drudzy na majętności. Na nowy rok puścił się jm do Nizina, ale ochotnego gościa miawszy jmp podkomorzy czerniechowski nie puszczał...
Стр. 141 - Dziwił się tam nie jeden iudzenier pracy i dobrej inwencyi grubego chłopa, patrząc na ugruntowane wały, szańce, baterye, zasłony; bo chociażby wojsko koronne bystrością koni i spaniałością serc przenikało było ich doły, przekopy ziemne, dziury, a piersiami łamali dębowe ich pale i gęstokoły, przy wałki i wały mężnie przeszli, jeszcze większych sił potrzeba było i nowej odwagi zażyć, opanowawszy ich wały, zażyć na to, aby ich wewnątrz dostać miano. Ale nie dziw że...
Стр. 15 - Pawluka posłów swoich ku Ukrainie, gdzieby go zastać mogli, jmp Piotra Komorowskiego, rotmistrza jkm kozackiego, włości ukraińskich i postępków kozackich barzo świadomego, z jego mością p. Sokołem, rotmistrzem na ten czas wielkopolskiej piechoty. Zastali oni w Czechryniu Pawluka, upominali i szeroko rozważali imieniem jm p. krakowskiego hetmana wielkiego koronnego i rzeczyposp. aby tego zaniechał, coby za tem następowało, dosyć jaśnie pokazowali. Że to szło o ich wolności, o...
Стр. 55 - Kozaków, albo od prochów, kazał synowi swemu prochy kozackie na kolasach odkryte zapalić, który skoczywszy do kolas, słomy i siana na kolasach zapaliwszy, dognał ognia aż do prochów, które i zapalili. Potem rozkazał piechocie węgierskiej swojej, aby zaszła na drugą stronę taboru kozackiego, az tej strony gęściej kazał z dział uderzyć we środek, przeto zamięszani, i od armaty i od piechoty, poczęli się rozrywać, gdzie pouciekała od nich i starszyzna z Pawlukiem. Drudzy widząc...

Библиографические данные