Obrazy na stronie
PDF
ePub

us

Fol. 122. Quomodo crescu Ut cum uenerit et non laborant non: ne pulsauerit confes unt neque texunt di tim aperiatis ei co uobis quoniam nec s7 beati serui illi quos solomon in omni glo cum uenerit doms ria sua sic uestiebatur inuenerit uigila sicut unum ex istis tes amen dico 28 Si ergo fenum quod ho uobis quod preci die in agrum est et

get se et iubebit il cras in clibanum mit los discumbere titur đs sic uestit qua® et transiet et mi to magis uos minime nistrauit illis set fidei 29 et uos nolite que si uenerit uesper rere quid manduce tina uigilia et ita tis aut quid bibatis no inuenerit beati su lite solliciti esse 30 haec quia iubebit illos enim gentes huius mu- discumbere et tradi inquirunt scit au siet et ministrabit tem pater uester quo eis et si secunda et niam his indegitis si tertia beati sunt 31 uerum tamen que 39 illud autem scito rite regnum đi et haec te quia si sciret pa omnia adicientur uobis terfamilias qua XLI32 Nolite timere pu- hora fur uenit ui

[sillus

a

Fol. 121. Ne coram dño 'sed Similitudinem ad il et capilli capitis ues los dicens hominis tri omnes numerati cuiusdam diuitis ube sunt nolite timere res fructus attulit pos multis passeribus plu setsio et cogitauit in ris estis

tra se dicens quid fa 8 Dico uobis omnis qui ciam quod non ha cumque confessus

beo quo non con fuerit me coram ho

gregem fructus me minibus et filius ho

18 et dixit hoc fa minis confitebitur ciam destruam hor in illo cum angelis đi ream et maiora fa qui autem negauerit ciam et illuc congre me coram homini

gabo omnia quae bus denegabitur et nata sunt mihi 19 et di ipse coram angelis đi 10 et omnis

cam anime meae

bona qui dicit uerbum in filium hominis re

habes multa mala mittetur illi in spu au

epulare in annos mul

tos tem sancto qui dixe

tem illi đs. stulte hac rit non remittetur eis

nocte repetunt. ani 11 Cum autem inducent mam tuam a te quae

autem parasti cui eru“

21 sic est qui sibi tensau uos in synagogas et rizat et non est in đo ad magistratus et diues potestates nolite sol

29 Et dixit ad discipulos liciti estse qualiter suos ideo dico uobis respondeatis aut di nolite solliciti esse catis "2 sps enim sanctus animae quid mandu docebit uos in illa cetis neque corpori hora quid oporteat

quid uestiamini 23 ani dicere

ma plus est quam es XL" Et ait quidam de tur ca et corpus plus quam ba magister dic fra uestimentum 24c0tri meo ut diuidat me siderate coruos quia cum hereditatem

non seminant neq: 14 Ad iħs dixit ei homo metunt quibus non quis constituit me iu est cellarium neque dicem aut diuisore horreum et đs pas super uos

cit illum nonne uos que ad illos uidete

plures estis auibus et cauete ab omni 25 Quis autem uestrum auaritia quia non cogitando potest adi in omni abundanti cere ad staturam su am cuiusquam ui am cubitum 26 et de ce tae eius est ex his q. teris quid solliciti es possidet 16 dixit aute

tis 27 considerate lilia

20 dixit au

40

33

Grex quia conpla Gilaret et non sine cuit patri uestro da ret perfodiri domu re uobis regnum

suam "et uos esto 3 Uendite

quae posse te parati quia qua ho detis et date elemo

ra non putatis filius sinam facite uobis hominis uenturus sacculum qui non est

41 ait au ueterescunt then

tem petrus dñe ad saurum non defi

nos dicis hanc simi cientem in celis quo litudinem an et ad fur non adpropri omnes at neque tinea co

42 Et dixit dñs quis est rumpit 34 nam ubi est fidelis dispensator tensaurus uester et prudens quem ibi erit et cor ues constituet dms su trum

per familiam suam t

ut det illis in tempo 35 Sin autem lumbi uesre tritici mensura tri adcincti et lu 43 Beatusille seruusque cerne ardentis in

cum uenerit dñs manibus uestris

inueniet ita facie36 et uos similis homi

tem 44 uere dico nibus expectanti

uobis supra omnia bus dom suum qua

que possidet consti do reuertetur a nuptiis

15 dixit

Fol. 123.

Fol. 124. Tuet illum

In matrem socrus Habueritis simili 12 Quam cum uideret 45 Quod si dixerit seruus in nurum suam et ter peribis 'sicut et il

iħs uocauit eam ad se ille in corde suo di nurus in socrum li xuIII. supra quos ce et ait illi mulier di cens moram facit suam

cidit turres in siloam missa est ab infirmi dñs meus uenire 64 Dicebat autem et ad et occidit eos putatis tate tua 13 et inposuit et coeperit percute turbas cum uideri quod soli ipsi debito illi manum et con re pueros et ancillas tis nubem ab orien res fuerunt preter

festim erecta est et edere et bibere tem ad occasum

omnes homines ha

et magnificabat đm et inebriari 46 ueni statim dicitis nim bitantes in iherusale 14 Respondens autem et dñs serui illius bus uenit et ita fit 55 et non dico uobis si no archisynagogus in in die qua non sperat cum uideritis aus penitueritis simili

dignans quod sabba et hora qua ignorat trum flantem dici ter peribitis

to curaret iħs dice et diuidet eum par tis quod estus erit 6 Dicebat autem hanc bat turbae sex di temque eius cum et ita fit shyproci similitudinem ar es sunt in quibus opor infidelibus ponit tae faciem caeli et borem ficus habuit tet operari in his er 47 Ille autem seruus qui terrae nostis pro quidam plantatam go uenite curami cognouit uolunta bare hoc tempus au

in uineam suam et ni et non die sabbati tem dmi sui et no- tem non potestis pro

uenit fructum que 15 Respondens autem preparauit secun bare 67 quid autem rens in illam et non ad illum dñs dixit dum uoluntatem et a uobis ipsis non inuenit

hyprocite unusquis eius uapulabit pau iudicatis quod iustuo ?Dixit autem ad culto que uestrum sabba cas omni autem cui est 68 dum enim rem uineae ecce an to non soluit bouemultum datum est uadis cum aduersa ni tres sunt ex quo ue

suum aut asinum multum querent rio tuo ad magistra

nio querens

fructum a presepio et ducit ab eo et cui mul Tum in uia da opera In ficulneam hac adaquare 16 hanc au tum conmenda liberari ab illo ne et non inuenio

tem filiam abrahae uerunt plus petent forte condemnet succide ergo illam ab illo

te aput iudicem et iu ut quid etiam terra- quam adligauerit sa XLII49 Nescitis quia dex tradat te exacto euacuat Sad ille tanas ecce dece et ueni mittere in [igneri et exactor mittat respondens ei dixit

octo annos non opor terram et quid uo te in carcerem 59 dme remitte illam tuit solui a uinculo lo si adcendatur co tibi non exies in

et hoc anno usque

isto die sabbati 6C baptisma habeo bap de donec nouissimu- dum fodiam circa 17 Et cum haec diceret tizari et quomodo quadrantem reddas (in illam et mittam cho turbor usquedum XLIII 131 Uener un autem phinum stercoris

erubescebat aduer perficiatur 5 puta ipso tempore quida 'et si quidem fecerit

sarii eius et omnis po tis quod pacem ue nuntiantes illi de ga

fructum sin autem

pulus gaudebat in ni dare in terram lilaeis quorum san

in futurum sudcides

preclaris que uide non dico uobis sed guinem pilatus mis reparationem cuit cum sacrificiis

XLIII110 Erat autem do- 18 Dicebat ergo cui simi 52 Erunt enim ex hoc

in una synagogaru lis est regnum đi quinque in una do ?Et respondens iħs di sabbatis llet ecce mu mo

et cui simile illud.es et duo in tres xit illis putatis quod lier quae habebat 53 diuidentur pater

timabo 19 simile est hi galilaei pre omni spm infirmitatis an in filium et filius

grano senapis quod bus galileis fuerunt nis decem et octo

adceptum homo mi in patrem suum peccatores quia talia et erat inclinata nec diuidetur mater

sit in hortum suum passi sunt : non dico omnino poterat sur in filiam et filiam uobis nisi penitentia

et creuit et facta est sum respicere

arbor et uolucres caeli requieuerunt in ramis eius

a

di

n

eam

[cens bat fieri ab ipso

eorum

n

[ocr errors]

Fol. 125.

Fol. 126. 20 Et iterum dixit cui si Cidentem et aqui Ad legis peritos et Noli uocare ami mile aestimabitur lone et austro et

phariseos dicens si cos tuos neque fra regnum đi 2 simile recumbent in reg

licet sabbato curare tres tuos neque cog est fermento quod no đi 90 et ecce sunt 4 ad illi tacuerunt natos neque uici adceptum mulier nouissimi qui eru

Ipse uero adprehen

nos neque

diuitis abscondit in farina - primi et sunt primi sum eum sanauit ac ne forte et ipsi te re donec fermentatum qui erunt nouissimi dimisit illum 5 et di inuitent et erit tibi est totum [ciuita xlu13" In ipsa die ad- xit ad illos cuius ues retributio 13 sed cum XLU? Et ibat iħs per

[cesserutrum asinus aut bus facis conuiuium tes et castella docens quidam phariseo in puteo cadit et non uoca pauperes de et iter faciens in ihe rum dicentes illi

continuo extrahit biles clodos caecus rusalem exi uade hinc quia

illum die sabbati. 14 et beatus eris et bea 23 Et ait illi quidam dñe herodes uul te oc * Et non poterant ad hec tus eris quoniam pauci sunt qui salui cidere

respondere illi di fiant ipse autem di 32 Et ait illis ite dicite cebant autem et ad

non habet unde re xit ad illos uulpi illi ecce eicio inuitatos parabolam

tribuere tibi retri 24 Contendite intrare demonia et sanita

intendens quomo

buetur autem tibi per angustum hos tes perficio hodie do primus discubi in resurrectionem tium quia dico uo et cras et sequenti tos eligebant. dicens

iustorum bis multi querunt consummabor ad illos

15 Haec cum audisset intrare et non pote 83 ite quia non capit pro

8 Cum inuitatus quis quidam de simul runt 25 cum autem phetam perire ex fuerit ad nuptias no

discunbentibus di intrauerit paterfa tra iherusalem

discunbat in primo

xit illi beatus qui mamilias et cluserit 34 Hierusalem hieru in loco. ne forte ho

ducabit panem in salem quae occidis ostium et incipie Prophetas et lapidas Noratior te sit

Ad ipse dixit ei homo tis foris stare et pul eos qui mittuntur uocatus 'et adce quidam fecit cena sare ostium dice ad te

et

magnam et uoca tes dñe dñe aperi congregare filios

dens qui te illum uo uit multos 17 et misit nobis et respondes tuos quemadmo

cauit dicat tibi da

seruum suum hora dicens nescio uos dum gallinas pullos

huic locum et inci

caenae ut diceret unde sitis 26 tunc in suos sub alas et nolu piens cum rubore

inuitatis uenite iam cipietis dicere ma- istis 35 ecce relin

nouissimum locum

paratum est 18 et coe ducauimus coram quetur uobis domus tenere 10 sed cum

perunt omnes simul te uiuimus et in pla uestra dico uobis uocatus fueris ua

excusare se primus teis nostris docu non uidebitis me do

de recumbe in no dixit uillam emi et isti 27 sed dicet uobis nec uenia cum dice uissimo loco ut cu“ necesse abeo exire nescio unde sitis tis benedictus qui ue

uenerit qui te inui et uidere illam ro recide a me omnes nit in nomine dmi tauit dicat tibi ami

go te habe me excu operari iniquitatis XLUIT 141 Et factum est

ce adcede superius

satum 'et alter di 28 ibi erit fletus et stri

[ut in tunc erit tibi gloria xit iuga boum emi dor dentium cum traret in domum cu coram simul discu

quinque et eo proba uideritis abraham iusdam principis pha

bentibus quia re illa et ideo ueni et isac et iacob et om risaeorum sabbato omnis qui se exaltat re non possum °et nes profetas intro manducare panem

humiliabitur et qui alius dixit uxorem euntes in regnum di et ipsi obseruabant se humiliat exalta

duxi et ideo non pos uos autem expelli eum

bitur

sum uenire foras 29 et ueni ?Et ecce homo hydro

12 Dicebat autem et in 21 Et reuersus seruus ent ab oriente et oc picus erat ante illum uitatori. cum facis

nuntiauit haec dmo * Et respondens dixit ihs prandium aut cena

regno đi

16

saepe uolui

20

e

Fol. 127.

Fol. 128. Suo tunc ira Nes qui uidebunt Nonne dimittet Da mihi portionem tus paterfamilias 30 dicent hic homo nonaginta et noue

substantiae quae dixit seruo suo exi coepit aedificare in montibus in de me contingit et di cito in plateis et in ui et non potuit con serto et ibit ad illam uisit illis substantiae cis ciuitatis et pau summare

quae errauit donec

quae me contingit peres ac debiles ce 31 Aut quis rex iturus inueniat eam et cum 18 et non post multos cos et clodos intro conmittere bellum inuenerit eam inpo dies congregatis duc huc 2 et ait ser aduersus alium re nit in umeros suos omnibus adules uus factum est dñe gem nonne sedens bet ueniens domum centior filius pele sicut inperasti et prius cogitauit si

conuocat amicos gre profectus est adhuc locutus est potuerit cum dece et uicinos dicens į in regionem lon 28 Et ait dñs seruo exi militibus obuiare illis congratula

ginquam et ibi dis in uias et circa sae ei qui cum uiginti mini mecum quia

sipauit substantia pes et conpellere militibus uenit ad inuenta est oues mea

suam uiuendo lu intrare ut inpleatur uersum se salioqui quae perierat ?dico xuriosae domus mea adhuc illo longe uobis quod ita gau

"Et postquam omnia 24 Dico autem uobis quod agente mittet lega dium erit in caelo consumpsit fac nemo uirorum illo tionem rogans

in uno peccatore ta est famis per re rum qui uocati sunt pacem

gionem illam et gustabunt cenam 33 Sic ergo ex uobis qui penitentiam habe

coepit et ipse ege meam

non renuntiat om tem quam in nona re 15 et habiit et adhe XLVIII 25 Ibant autem cum nibus quae possidet

ginta et nouem ius illo turbae et con non potest meus

tis qui non indige sit uni ciuium rgio uersus dixit ad illos discipulus esse

penitentiam

nis illius

8 Aut que mulier ha Et ille misit illum in 26 Si quis uenit et no34 Bonum est sal quod Bens dragmas

Uillam suam ut pas odit patrem suum si sal euanuerit in decem si perdi ceret porcos 16 et cu et matrem et uxo quo condietur 85 ne

derit unam non piebat inplere uen rem et filios et fra que in terra neque

ne adcendet lucer trem suum de sili tres et sorores ad in sterculinio uti nam et scopis mu quis quas porci mahuc etiam anima- le est sed foris mit dauit domum sua ducabant et nemo suam non potest tetur qui habet au et querit diligen illi dabat 17in se au meus discipulus res audiendi audiat ter donec inueni Tem reuersus dixit esse 27 et qui

XLUIIII 15 ? Erant autem 'et cum in quanti mercenna non tollit crucem pliciti illi omnes [ad uenerit conuocat rii patris mei abun suam et uenit post publicani et pecca amicas et uicinas me non potest es tores ut audirent

dicens congratu

dat panibus ego se meus discipulus illum

lamini mihi quod

autem fame hic pe 28 Quis ex uobis uolens ?Et murmurabant

inueni dragmam

reo 18 surgam et ibo turrem aedificare pharisei et scribae

quam perdideram ad patrem meum quod hic peccato 10 Ita dico uobis sic gau et dicam illi. pater nonne prius sedes res reciperet et madium erit coram

peccaui in celo et conputauit sump ducaret cum illis angelus đi in uno

coram te l'iam notus qui necessa 3 Et ait ad illos iħs simi peccatore penite sum dignus uoca rii sunt si habet litudinem hanc di tiam agentem

ri filius tuus fac me ad consummandu

cens *quis ex uobis 1 " Ait autem homo qui sicut unum ex mer 29 ne postea cum po homo qui habet ce dam habuit duos

cennariis tuis 20 et suerit fundamen

tum oues et si erra filios 12 et dixit illi adu surgens uenit ad tum et non potue uerit una ex illis lescentior pater

patrem suum cu“ rit explicare om

autem adhuc lon BUCHANAN

K

at

n

[ocr errors]

14

15

us

16

Fol. 129.

Fol. 130. Ge esset uidit il Rogare

Tus fuero a uilicatio Nis seruire aut lum pater ipsius et 29 Ad ille respondens ne recipiant me in enim unum odiet adcurrens ceci dixit patri suo ecce domos suas

et alterum diliget dit supra collum quod annis seruio 6 Conuocatis itaque. si-aut uni aderebit et eius et osculatus tibi et numquam

gulis debitoribus do alterum contemnet est illum mandatum tuum

mini sui dicebat non potestis đo ser 21 Dixitque ei filius. pa preterii et numqua- primo quantum de uire et mamonae ter peccaui in cae dedisti mihi aedum bes dño meo

ad 14 Audiebant autem haec lum et coram te

ut cum amicis meis ille dixit centum ba omnia pharisaei qui iam non sum dig aepularer

tis olei dixitque il erant auari et deri nus uocari filius tu 30 Sed postquam filius li adcipe litteras tu debant illum

22 dixit aute tuus hic qui deuora as et sede cito scribe 5 Et ait illis uos estis qui pater eius ad seruos uit substantiam tu quinquaginta. ? de iustificatis uos cora suos cito profer am cum meretri

inde alio dixit. tu. qua“ hominibus đs autem te stolam illam pri cibus uenit et oc

tum debes. ait cen Nouit corda uestra mam et induite illu- cidisti illi uitulum tum choros tritici

quia quod hominibus et date anulum in saginatum

Ait illi adcipe litteras altum est abhomi manum eius et cal 31 Ad ipse dixit illi.fili tu tuas scribae. octogi natio est ante đm ciamenta in pedi semper mecum es ta 8et laudabit dñs 6 Lex et prophetae us bus eius 23 et addu et omnia mea tua uilicum iniquitatis

que ad iohannem cite uitulum illum sunt

quod prudenter fe

ex quo regnum di saginatum et occi 82 Aepulare autem nos cit dixit autem

euangelizatur et dite et manducemus et gaudere oportet

fili huius saeculi pru

omnies in illud uim et epulemur 24 quia hic quia frater tuus hic dentiores sunt qua

[fa]cit Filius meus mor Mortuus fuerat

Filii lucis in hac ge 17 Facilius est autem tuus fuerat et re et reuixit perierat neratione

caelum et terram pre uixit perierat et et inuentus est [ad 'Et ego dico uobis fa terirae quam de le inuentus est et coe LI 16 * Dicebat autem et cite uobis amicos

ge unum apicem ca perunt aepulari

discipulos suos ho de mamona iniqui dere 25 Erat autem filius mo quidam erat di tatis ut cum defece 18 Omnis qui dimittit uxo eius iunior in agro ues qui habebat uili

ritis recipiant uos

rem suam et ducit et cum ueniret et cum et hic diffatus in aeterna taberna alteram moechatur adpropiaret domui erat aput illum quod

et qui dimissam a ui audiuit synfoniam dissipauit bona eius 10 Qui fidelis est in mini ro ducit moecatur et chorum 26et uo 2 et uocauit illum et mo et in maius fide LIII 19 Homo autem qui cauit unum de ser ait illi. quid hoc au

lis est

et qui in mo dam erat diues et uis et interrogabit dio de te redde ratio dico fidelis est et in

induebatur purpu quae essent

nem uilicationis tu maius iniquus est ram et byssum et ae 27 Ad ille dixit illi fra ae iam enim non po 11 Si ergo in iniquo ma- pulabatur cottidie ter tuus uenit et oc test uilicare.

mona fidelis non

di cidit pater tuus ui 8 Ait autem uilicus in fuistis quod ueru splendebat 20et erat tulum illum sagi tra se quid faciam

est quis credit uo quidam mendicus natum quia saluu quia dñs meus aufe bis 1 et si in alie nomine lazarus qui illum recepit 28 in ret a me uilicatione no fidelis non fuis iacebat ad ianuam dignatus est aute- fodere non ualeo tis quod uestrum

eius ulceribus ple et noluit introire mendicare erubes est quis dabit uobis nus ? cupiens satura pater uero illius co cognoui quid LII 13 Nemo seruus po

ri ex his que cadebat egressus coepit illufaciam ut cum amo test duobus do[mi

de mensa diuitis sed et canes ueniebant

cula

« PoprzedniaDalej »