Obrazy na stronie
PDF
ePub

am

rum

27 de

Pilatus mihi non lo
queris nescis quia
potestatem habeo
cruci figendi te et
potestatem habeo
dimittendi te
"Respondit ihs et dixit
non haberes potes
tatem ullam aduer
sum me nisi data tibi
esset desursum
propterea qui tradi
dit me tibi maius pec
catum habet
12 Exinde pilatus quae
rebat dimittere eu
Iudaei autem clama
bant dicentes si hunc
dimittis non es ami
cus caesaris om
nis qui regem facit
se contradicit cesari
13 Ergo cum audisset
pilatus hos sermo
Nes produxit foras
iħm et sedit pro tribu
nali in loco qui dici
tur lythrostrotrus
ebreicae autem ge
netha
14 Erat autem prepara
tio paschae hora au
tem hora quasi sexta
et ait iudaeis ecce rex
uester
15 Ad illi exclamaueru“
tolle tolle cruci fige

13

latine et grecae

Fol. 82. Dit pilatus ihm et flagellauit 2Et milites ornatam coronam ex spinis inposuerunt capiti eius et uestem pur puream induerunt eum Set ueniebant ad illum et dicebant habe rex iudeorum et dabant ei palmas *Exiuit ergo pilatus foras et dicit eis ecce adduco illum uobis foras ut cognosca tis quia in eo ca non inuenio • Exiit ergo iħs foras habens spineam co ronam et purpureuuestimentum •Cum ergo uidissent eum principis sacer dotum et ministri Clamabant cru ci fige cruci fige eum Dicit eis pilatus adci pite eum uos et cru ci figite ego enim non inuenio in eo causam ? Responderunt iudei nos legem habe mus et secundulegem debet mo ri quia filium đi se fecit 8 Cum ergo audisset pilatus hunc ser monem magis ti muit 'Et introiuit iterum in pretorium et di cit ad iħm unde es tu Ad iħs non respon dit ei 10 dicit ergo ei

21

Fol. 83.
Go iħm 17 et baiulans Diuiserunt sibi
sibi crucem et ue

uestimenta mea nit in locum qui di

et super uestime citur caluariae quod tum meum mi adpellatur hebrei

serunt sortem cae golgotha 18 ubi

Et militis quidem cruci fixerunt eum haec fecerunt Et cum eo alios duos 25 Stabant autem iuxta hinc adque illinc me crucem iħu mater dium autem iħm eius et soror matris 19 Scripsit autem et titu eius maria cleophae lum pilatus et posuit et maria magdalenae supra crucem erat

26 Cum uidisset autem autem scriptum iħs iħs matrem et dis nazoreus rex iudeo

cipulum adstante 20 hunc ti

quem diligebat ait tulum multi lege matri suae mulier runt iudaeorum ecce filius tuus quia prope ciuitate

inde dicit discipulo erat locus ubi cruci ecce mater tua fixus est iħs et erat Et ex illa hora adce scriptum hebreice pit illam discipulus

in sua Dicebant ergo pilato 28 Posttea iħs sciens quo Principis sacerdo Niam iam omnia tum noli scribere

consummata sunt rex iudeorum sed ut scriptura inplea quia ille dixit rex su- tur ait sitio iudeorum

29 Et uas positum erat 22 Respondit pilataus aceto plenum spon quod scripsi scrip giam ergo plenam si

23 milites erat aceto perticae ergo cum cruci fi

circumponentes xissent ihm adcepe obtulerunt ori eius runt uestimenta 30 Cum ergo adcepisset eius et fecerunt iħs acetum dixit con quattuor partes uni summatum est cuique militi parte Et inclinato capite Tunica autem qui erat tradidit som si iudaei contexta de supe ergo quoniam pa riori per totum no- rasceuem cenam erat consutilis di

parauerant ne re xerunt ergo ad al maneret in crucem terutrum non isci

in corpora in sabba damus eam sed sor to erat enim mag tiamur de illa cuius nus dies illius sabba sit ut scriptura in ti rogauerunt pila pleatur

tum ut frangeretur

eum

Ait illis pilatus regem
uestrum cruci figa-
Responderunt princi
pis sacerdotum no-
habemus regem ni
si caesarem
16 Tunc ergo tradidit
eum illis ut cruci fi
geretur
XXXII Susceperunt er

Fol. 84.

Fol. 85. Eorum crura et

Ergo corpus ihu Quens eum et introi Ei dñe si tu sustu tollerentur

et adligauerunt eu uit in monumentum listi eum dic mihi 32 Uenerunt ergo mili cum aromatibus si et uidit linteamina ubi posuisti eum et tes et illius quidem cut est consuetudo posita 'et sudarium

ego eum tollam primi fregerunt cru iudeis sepellire

quod erat super ca

16 dicit ei iħs maria ra et alterius simul 4 Erat autem in loco put eius non cum lin et conuersa illa di qui cruci fixus erat ubi cruci fixus est teaminibus erat po cit hebreicae rab cum eo 33 ad ihm hortus et in horto situm sed separatim boni quod interpe autem cum uenis monumentum no

inuolutum in unum tratur magister dñe sent ut uidissent euuum in quo nondum locum

17 Dicit ei ihs noli me ta. mortuum non fre quisquam positus 8 Tunc ergo introiuit et gere nondum enigerunt ei crura s-sed erat 42 ibi ergo propter

ille alius discipulus ascendi ad patrem unum militum lan

parasceuen quia qui uenerat prior meum cia latus eius percus iuxta erat monu

ad monumentum Uade autem ad fra sit et exiuit continuo mentum posuerunt et uidit et credidit tres meos et dic il sanguis et aqua

ihm
(sabbati non enim sciebat

lis ascendo ad pa 35 Et qui uidit testimo XXXU. 201 Una autem scripturam quia opor trem meum et ad nium perhibuit et maria magdalena tet eum resurgere patrem uestrum uerum est testimo et uenit mane cum a mortuis

đm meum et đm nium eius et ille scit adhuc tenebre es 10 Abierunt ergo iterum uestrum quia uera dicit ut sent ad monume aput se discipuli

18 Uenit maria mag et uos credatis 38 fac tum et uidet lapide 11 Maria autem stabat dalenae adnunti ta sunt enim haec sublatam a monu ad monumentum ans discipulis quia ut scriptura adin mento 'cucurrit plorans ut ergo plo uidit dom et haec Pleatur Ergo et uenit ad si Rauit inclinauit

Dixit mihi ossum non con monem petrum et se et prospexit in 19 Cum ergo sero esset fringetis ab eo ad alium discipulum monumentum et

i 87 et iterum et alia quem dilegebat its

et die ullo uno sab scriptura uide et dicit eis tulerunt

uidet duos angelis batorum et ianuae bunt in quem no dom de monumen

in albis sedentes u essent clusae ubi e conpuxerunt

to et nescimus ubi num ad caput et unu- rant discipuli collec 38 Post haec rogauit pi posuerunt eum

ad pedes ubi positus ti propter metum latum ioseph ab a $Exiuit ergo petrus

erat corpus iħu

iudeorum uenit rimatia qui erat dis et ille alius discipulus

13 Dicit ei illi mulier ihs et stetit in medio cipulus iħu occul et ueniebant ad mo quid ploras

et ait eis te autem propter numentum cur

Dicit eis quoniam tu Pax uobis 20 et cum haec metu iudeorum

lerunt dom meum dixisset ostendit eis ut tolleret corpus

rebat autem ipsi duo et nescio ubi posue manus et latus et ga iħu et permisit pilatus simul ille autem runt eum

uisi sunt discipuli uenerunt ergo et alius discipulus pre

14 Haec cum dixisset uiso dño tulerunt eum

cucurrit citius pe conuersa est retror 21 Dixit ergo eis iħs ite S9 Uenit ergo nicode tro et uenit prior sum et uidet ihm rum pax uobis mus qui primum ad monumentum stantem

sicut misit me pater uenerat ad iħm noc Bet cum se inclinas Et non sciebat quia et ego mitto uos te ferens mixtura set et prospexisset iħs est 15 dicit ei ihs 2 Haec cum dixisset murrae et aloe uidit linteamina po

mulier quid ploras insuflabit et ait illis quasi libras cen sita non tamen in quemquem queris adcipite som sñc tum " acceperu troiuit uidit er

Illa existimans quia 23 quorum remiseri go simon petrus se ortulanus est dicit is peccata remitte

one leaf is lost.

[ocr errors]

22

amas me

[blocks in formation]

18

EUANGELIU

suam

Fol. 86.
Sed quasi gubitis du Quia dixit ei tertio
centis trahendtes
retia piscium

Et ait dñe omnia tu
'Ut ergo descenderuscis tu nosti quia
in terram uident car amo te dicit ei pasce
bones incensos et pis oues meas
cem et panem super 8 Amen amen dico ti
positum

bi cum esses iuue io Dicit eis iħs adferte de nior precingebas piscipus quos nun ce te et ambulabas quo pistis

uolebas cum aute11 Ascendit simon petrus senueris extendis et traxit retem ad ter manus meas et alius ram plenum piscibus te precingit et ducet magnis centum qui- te quo tu non bis quaginta tribus et cu- 19 hoc autem dixit sig tanti essent non est scissum retem

nificas quia morte 12 Dicitei iħs uenite pran

clarificaturus es dete

set đm et hoc cum Nemo tamen audebat

dixisset ait illis seque discentium interro gare eum tu quis es

20 Et conuersus petrus scientes quia ipse est uidit illum discipu

[dñs lum quem dilige

[blocks in formation]

n

EUANGELIUM

UIII: In synagogam ho
minem habentem
demonium mun
dauit

i
UITI Ubi apostolus dicit
iħs uenite faciam
uos piscatores fieri
hominum
x Ubi leprosus roga
uit ihm et munda
uit eum
XI Paralyticum cura

SECUNDUM

LUCANUM{

re me

AMEN

CAPITULA EUANGELI

LUCANI

18 Uenit ergo iħs et ac Bat iħs et qui recubue i Zaccarie sacerdo Uit dñs qui tollens cepit panem et dat rat in cenam super ti apparuit angelus grabattum suum eis et piscem simili pectus eius et dixe et adnuntiauit ei fi abiit in domum suam ter " hoc iam tertio rat ei · dñe quis est lium iohannem et XII Et secutus est dom manisestatus est iħs qui tradet te 2 hunc idem mariae adnu- publicanus nomi discipulis cum re ergo cum uidisset

tiauit angelus filiu ne leuui et dixit surrexisset a mor petrus dicit ad iħm

iħm

iħs nemo mittit ui tuis

dme hic autem quid II Natiuitatem iħu ad num nouum in utres 15 Cum ergo prandidis 22 Dicit ei iħs si sic uolo nuntiat angelus pas

ueteris set ait iħs simoni petro

[eu toribus

XIII Die sabbati discipu simon iohannis dili manere donec ue 111 Et adcepit simeon li uellebant pispicas gis me

nio quid ad te tu me puerum ihm et bene et manducabant et Dicit ei etiam dñe tu sequere

dixit đm et de anna in synagoga cura scis quia amo te 23 Exiit ergo hic sermo profetissa

uit hominem dex Dicit illi pasce agnos

aput fratres quia dis III. Annorum XII. iħs tra manum aridam meos

cipulus ille non mo in templo docebat habentem 16 Ait illi iterum simon ritur et non dixit illi seniores

XIIII Ubi discipulos dís iohannes diligis me ihs quia non morietur U Ubi iohannes bap elegit et nomina eo Dicit ei etiam dñe tu sed uolo manere eum tizat populum bap rum designat et do scis quia diligo te donec uenio quid tismum penitentiae cet beatitudinem Ait illi pasce oues meas ad te

ur Et baptizatus iñs ab xu De festuca et tirabe 17 Dicit ei tertito simon 24 Hic est discipulus qui iohannem fuit fe de oculo eruendo iohannes amas me testimonium perhi re annorum xxx. et de domo aedifica Contristatus est petrus bet de me de his et qui quod putabatur esset ta super petram et

scripsit haec et scimus

Fol. 88. harenam

Rorum

[dis xui Ubi centurionis ser xxui Interrogabat iñs. uum curauit ihs cipulos quem eum XUII Mortuum unicum dicerent et dixit qui filium uiduae resus uul tollat crucem citauit iħs et matri res suam et sequatur tituit

me in montem lo XVIII. Iohannes de carce quebatur cum moy re ad ihm mittis dicens sen et heliam tu es qui uenturus es XXUII Descendentem et iħs ad turbas de io eodem de montem hanne loquitur

puerum demoniu XUIT Recumbens iħs curauit et docebat in domum pharisei humilitatem sicut quedam mulier in

pueros fieri de quo gressa lacrimis lauit

dam prohibito qui pedes eius et capillis non sequebatur ihm tergens osculabatur XXUIII Dixerunt iacobus et unguebat ungu

et iohannes dñe si ento

uis petimus ignem xx Proponit dñs parabo ut petit helias de celo lam seminatis et ad XXUIIII Et aitquidam ad aperit eam discipulis sequar te et alio di [iħm suis et nuntiabantur xit sequere me et ei mater et frater sine mortuis sepeli eius qui a foris stan ant mortuus suos et xxi Et dormiente iħu in cetera

[LXXII. nauicula facta est xxx. Et designauit iħs tempestas ualida et mandata eis dedit et rogatus a discipu inproperat ciuitatibus lis conpescuit mare XXXI Et reuersi LXXII. et siluit

[сит XXII In regione gerase

gaudio et dixit eis iħs norum demonio gaudete quoniam rum legio rogat ihm nomina uestra scrip ut exeuntes de ho ta sunt in celo et con mine irent in porcus

fessio ihu ad patrem XXII Filiam principisre xxxii Hominis parabola suscitat dñs et mu descendentis ab lierem a profugio

iherusalem in ierico sanguinis saluabit et incidit latrones (the XXIIII Potestatem dedit XXXIII. Dixit dñs mardñs discipulis demo mariam optimam nia expellere et lan partem elegit [dоси guores sanare

XXXIIII Et petitus dñs xxu De quinque panibus it discipulos orare et duobus piscibus et proponit parabo in quinque milia ui

la patentis tres panes et dicit petite et adci

Fol. 88 bis.
Pietis

[quod Tate annorum xuII xxxv Et cum diceretur sanauit iħs item de in belzebul eicit de

grano sinapis et fer monia dixit omnem mento absconso in regnum diuisum ad

farinam uersum se non stabit xLuFili regniexpellentur XXXU1 De signo ionae pro et erunt nouissimi phetae et lucerna cor primi poris est oculus tuus XLUI Hierusalem iherusa Xxxuri De calice et catino lem que occidis pro mundatis pharisei phetas

[ins a foris

[dras xur Ubi hydropicum XXXVIII De primas cate- curauit et diligere et monumenta pro proximos accubi fetarum inproperat

tos et ad cenam no dñs phariseis [dns diuitis sed pauperes XXXUIIII Dicit discipulis inbitandos adtendite a fermen XLUIII De eo qui uoluerit to phariseorum et turrem aedificare qui dixerit in sou sco et bonum est sal non remittetur eis XLUIIII De oue que rraue et nolite cogitare quid rat de centum et loquamini

mulier que perde XL Hominis diutis ubere derat unam de cem Fructus adtulit pos Dragmas setsio nolite sollici 1 Homo quidam habuit ti esse anime quid duos filios et diuisit il opus sit et de lilia agrilis substantiam dicit

LI De uilico iniquitatis XLI Nolite timere pus quod prudenter fecit illus grex et de ser lii Nemo potest duobus uo quem constituit

dominis seruire et dñs super familias qui dimittit uxorem ut det eis ciuarias et aliam ducit moe XLII Non ueni pacem mit chatur tere sed gladium da LII De quodam diuite et opera liberari ab ad

eleazarum et per que uersario dum es cum uenit scandalum bo illo in uiam et uenit num erat illi non nasci ad arborem ficus pla- Si peccauerit frater ta in uineam que no tuus corripe illum fecerit fructum per et dixerunt discipu annos tres

li auge nobis fidem XLII De sanguine gali et dicit de seruum leorum quem mis arantem cuit pilatus cum sa LU Decem uiri leprosi crificiis

mundati sunt ex qui XLIIII Mulier ab infirmi bus unus gratias egit đo

Fol. 89.

Fol. 90. LLI Sic ueniet regnum uestris non preme

Est quidem lucas Cius ad perfectione đi sicut fuit in diebus ditari in illa hora quid anthiocensis syrus

populi item inductio noe et ubi fuerit cor loquamini

arte medicus disci nem baptismi adque pus ueniunt aquile Lxx De arborem ficus pulus apostolorum passionis socius pro LUI De iudicem iniquita dicite similitudine postea uero paulum fecto dispositionis tis et cum uenerit fi quia prope est in ianuis secutus est usq. ad exemplum memi lius hominis putas in LXXI Intrauit satanas in confessionem eius nit malachiel pro ueniet fidem

[cor seruiens dño sine phetauimus de duo LUIII Duo homines ascen iudae ut traderet ihm crimine uxorem decim postmodum derunt orare in tem LXXII Et misit dms dis

numquam habuit

johannis apostolus plo et adcipiendum los et parauerunt [cipu filios numquam pro scripsit apocalypsi regnum di sicut puer phascha dixit sacra creauit LXXIIII. ann. in insula patmo de LUIIII Facilius est camel- mentum corporis

obiit in boeotia ple inde euangelium per foramen acus [lum et sanguinis sui

[esse nus são sou igitur in asia transire

LXXIII Qui uul in uobis cum iam descripta Item lucas scripsit LX Aduentum passionis maior erit minister essent euangelia actus apostolorum dicit et cecum secus LXXIIII Qui habet sacel- per mattheum qui uiam sedentem inlu tollat et peram et [lum dem in iudea per mar EXPL · AR minauit

qui non habet uen cum in italia são insti LXI De zacceo publicano dat tunica et emat gatus sõo in achaiae

GUMEN statu minimissimo gladium

partibus hoc est descrip LXII Homo diuis abiit LXXU Et in montem cum sit eum euangelium

TUM [acci solus esset et oras significas per prin pere regnum et de

set dixit discipulis cipium ante suum dit seruis suis x mnas orate ne intretis in LXIII De asinam et temptationem

alia esse descripta

INCIPIT [pullu Lxxu Et dixit iħs iudae sed et sibi maxima“ dixit iħs si hii tacue osculum filium ho necessitatem incu

EVANGE rit lapides clamabu“ minis tradis [iħm bere grecis fideli et fleuit super iheru LXXUII Et dixerunt ad bus cum summam

LIVMESEC salem et de templo

principis sacerdotum diligentiam omne eicit uendentes si tu es xps dic nobis dispositionem nar

LVCANVM LXIN Etinterrogauitiħs et optulerunt eum ratione sua expo baptismum iohan pilato et herodi [dixit nis unde erat

LXXVIII Et in passione Propterea ne iudaicis LXU Ubi occiderunt dom iħs pater dimitte illis fabulis desiderio uineae et dat dom quia nesciunt e uni teneretur uineam aliis

de latronibus dicit hereticis fabulis et Lxu Reddite que cesaris hodie mecum eris stultis sollicitatio sunt caesari que đi in paradiso (tione nibus seducti ex sunt đo

LXXVIIII Post resurrec- cederent a uerita LxvII De septem fratres apparuit iħs duobus te itaque per qui unam uxorem eu tibus ad uillam

quam necessariahabuerunt et xos si

statim in principio filius đi fuit interro et postolis benedicens

sumpsit ab iohan eos ascendit in celis gat

nis nauitate que est LXVIII Et respiciens uidit

CAPITULA EUAN

EVAN: initium euangeli quae mittebantur

premissus dñi nos

GELI in gaiofilacio

tri iħu xõi et fuit so LXVIIIIPonile in cordibus

LUCANG EPLY
INC. EIUSDEM
ARGUMENTUM ?

nere

neue

CAPITULA

« PoprzedniaDalej »