Obrazy na stronie
PDF
[blocks in formation]

1 Et in] crastinum uocabit centurionem quendā nomi]ne iulium et tradidit ei paulum cum ceteris cus todiis cum coepissemus nauigare ascendimus in nauē adru]metinam ascendit autem nouiscum et aristar chus malcedo suenimus autem sidonae et humanae attrac tans pa]ulum ille centurio permisit amicis qui ueniebant ad eum) uti curam eius agerent inde autem nauigantes legimu]s cyprum eo quod contrari erant uenti set post

haec naluigantes sinum cilium et pamphilium pelagū 10 diebus xu: deuenimus myra lyciae et inuenit nauē

alexandrinam centurio ille nauigantem in italiā inposu]it nos ? et cum tarde nauigaremus per aliquos dies uenimus gnidum 8 et inde cum tulissemus legē tes cret Jen deuenimus in portum bonum ubi anchis ci uitas erat et cum plures dies illic fecissemus et iam es set peri]culosa nauigatio eo quod et ieiunium trans sisset accesit paulus 10 dicens uiri uideo nos cum iniuria multa elt iactura non tantum nauis sed et animarū

nostrar]um nauigare incipere "gubernator autem 20 et magis]ter nauis cogitabant nauigare 12 si forte possent

uenire phoenicem in portum qui est cretae consē tiebat illis magis centurio quam paulis uerbis 13 et dum flat] auster tulimus celerius et sublegebamus

XXVII. 1-13.

SCRIBA ET CORRECTORES

f*: ipse scriba. fa: corrector eiusdem saeculi ac ipse scriba ; forsan erat diorthota. Atramento fusco usus est.

ffb: fa et fb quum atramento tum litterarum uncialium forma parum differunt : saec. quinti, ut uidetur, ambo.

ffc: manus octaui uel noni saeculi ; codicem ad textum Hieronymianum corrigere hic illic conatus est. Atramento fusco, interdum uiolaceo, usus est.

fa: manus duodecimi saec. Unaquaque fere pagina lectiones Hieronymianas in codicem intulit,

ff nou: corrector recens, octaui decimi saec. ut uidetur; correctiones nulli momenti fecit atramento pernigro, Interdum litteras unciales imitari conatus est, interdum orthographiam pessime mutauit.

Verba uel litteras supra lineam scriplas nonnullas in textum sine notula admisimus; hae omnes nostro iudicio ex diorthota (fa) sunt.

EUANGELIUM SEC MATTEUM.

Fol. 1, 1. 13. manducas: ffa lapsu in manducnas correxit, n supra c posita. 1. 16. ulini : i finalis paene euanuit. 1. 38. in ex margine in texlum recepimus. Fol. 1 b, l. 20. uenite : ffc addidit ad me. Fol. 2 b, l. 18. co]nplacuit : fd mutauit in complacuit, suprascripta m; sed codice postea mutilato m partim periit. l. 44. uturbe: u pr. perlineata est. 1. 24. locuti : lo perierunt. Fol. 4, 1. 28. mundantā: n sec. improbauit ff* uel ffa. Fol. 5, 1. 13. illius: u erasit corrector. Fol. 6, I. 27. colligentes : caudam litterae g redintegrauit fd. Fol. 6 b, II. 41-4. Puncta haec nescio an if a posuerit. Fol. 7, II. 34-6. In marg. scripsit ffc. In lib ii sup apocalyp odberti ubi iezabel meritricē dic ponendā in lectū cũ eis qi cū ea fornicantur (cf. Apoc. 2. 22). Odbertus uel Audbertus (uide infra fol. 30) forsan fuit ille Ambrosius Autpertus ordinis S. Benedicti qui floruit circa a.d.750 seqq., et decem libros Commentariorum super Apocalypsin scripsit: Commentarii impressi sunt Coloniae a.d. 1536. Fol. 7 b, Il. 9-15, In marg. scripsit ffc In lib secd sup apocalyps odberti ubi ait qi uicerit dabo illi calculū candidum (cf. Apoc. 2. 17). Fol. 8, 1. 8. iodnis: in ioadnis correxit ff*. l. 43. et superscr. i *, Fol. 9 b, l. 28. tangeret : correxit ffd.

Fol. 13, 1. 17. conmunicationem : correxit ffd, Fol. 17, 1. 23. bellum : correxit ffd. Fol. 17 b, l. 45. illis: erasit s corrector. Fol. 18, 1. 36. generationē: uoluit -neffa. Fol. 18 b, l. 46. uenisset : correxit ffd. Fol. 19, 1. 47. dulendum: addidit el fa. Fol. 20, 1. 36. tacerē: addidit t ffa. Fol. 21, l. 18. mentes : correxit fd.

Fol. 22, 1. 40. uita : improbauit t ff* aut ffa. . 41. credistis : uoluit credidistis ja Fol. 23, 1. 17. propheta : correxit ffd. l. 34. neglexerunt: caudam litlerae g redintegrauit fd. Fol. 24, 1. 41. inter resurrectione : ter erasit corrector. Fol. 25, 1. 48. fratrestis: correxit ff* aut ffa. Fol. 26, 11. 39, 40. plenas sunt rapinas : correxit in plena sunt rapina ffd. 11. 41, 42. phariseiae : erasit ia corrector. Fol. 27, l. 3. ueniet: correxit ffd. 11. 13, 14. pullum suos : correxit ffd. Fol. 27 b, 1. 6. Audientem : correxit ffd in audituri enim estis. Fol. 28, 1. 13. pelegrinā: correxit in pregnā ffd. Fol. 28 b, 1. 1. co: lineolam addidit ff* aut fa. Fol. 29, 1. 14. agrū: ff* nitide mutauit agrū in agro. Fol. 29 b, I. 33. facientem: correxit ffd. l. 47. qui : correxit ffd. Fol. 30, 11. 25, 26. In marg, scripsit ffc In lib apoc audberti ubi ait dabo unicuiq; uestrum secđm opera uestra (cf. Apoc. 2. 23). Fol. 31, l. 14. cum: addidit eo ffd. 1. 36. tollegistis : correxit

BUCHANAN

ffd. Fol. 31 b, l. 27. uenimus ad te : correxit fc. l. 40. minis: correxit ffb uel ffc.
Fol. 35 b, l. 21. illum : uoluit illo ffd. 1. 38. nouisse : addidit t ffd. Fol. 36, 1. 30. eos
alterum erasit corrector. Fol. 36 b, 1. 26. die : correxit ff d. 1. 47. hodie : addidit per
uisum ffd. Fol. 37, 1. 42. uniuersa ; addidit mfd. Fol. 38, I. 23. cruci fi: correxit
ffd. Fol. 40, 11. 5, 6. uenisset : correxit ffd. 1. 16. nos tenuerunt: correxit ffd. l. 31.
monte: correxit in montem ffc uel forsan ff b.

[ocr errors][ocr errors]

EUANGELIUM SEC LUCANUM.
Fol. 87, ll. 32, 33. adnuntiat: a pr. atramento obscurata ex aduersa pagina, alteram addidit
a fc supra lineam. Fol. 87 b, l. 17. apostolus : correxit ffa atramento usus. Fol.
88 bis, ll. 46, 47. sacrificiis : addidit ff c et de ficu quae fructum non rettulit et de cophinum
stercoris. Fol. 89, 1. 35. dom: ffc superscr. s; dubium utrum ds an dñs uoluerit. Fol.
91, 1. 43. sacerdoti: -tii ff b ut credo. Fol. 91 b, l. 32. autem erasit corrector. Fol. 92,
1. 28. quid : ffd quia. Fol. 92 b, 1. 34. me: uoluit tibi ff nou. Fol. 93, 11. 27, 28.
beati: uoluit beata f'noa. Fol. 94, ll. 34, 35. prophetauerunt: correxit ffd. Fol. 95,
1. 47. uoluntatis : uoluit ffd bonae uoluntatis. Fol. 96, 1. 23. dm: đmi ffd. Fol. 98,
1. 20, fructum : addidit bonum ffd. Fol. 98 b, Il. 39, 40. baptizante et orantem: fu
baptizato et orante. l. 48. die : correxit ipse scriba. Fol. 100, 1. 9. illum : correxit in ei
ffd. Fol. 100 b, 11. 4, 5. magnificabantur: n sec. erasit corrector. l. 33. ministros : s fin.
erasit corrector. Fol. 106, 1. 9. benedixerim : correxit ffd.

Fol. 106 b, I. 22. con-
demnimi: correxit ffd. Fol. 107 b, l. 29. synagoga: ffd-gā. Fol. 108, 1. 42. in
bono : improbauit id. Fol. 109, 1. 41. uiuens : f d bibens. Fol. 110 b, 11. 21, 22.
exhorta est : ffc uel ffd exhortae. Fol. 111, 1. 24. retinet: correxit ffa. Fol. 111 b, l. 41.
his : ffa uel fb uoluit hic. Fol. 112, l. 33. demonis : a superscripsit ff*. Fol. 117 b,
1. 4. uiues : s fin. forsan ex diorthota. Fol. 119, ll. 34, 35. sanatas sanatam : correxit f nou.
Fol. 121 b, l. 27. discipulos: s fin, male erasit corrector. l. 36. coruos: ff c uolatilia caeli. 1. 41.
illum: ffc illa. Fol. 123, 1. 24. querent: ffc queretur. Fol. 125, 1. 38. recide :
correxit ff nou. Fol. 128 b, l. 4. substantiae : correxit fc in substantiam, et uersum sequentem
improbauit. Fol. 130, 1. 18. octogi: n addidit ff b. 1. 48. domi : mi perierunt. Fol.
131, 1. 25. recordare cipisti: ff bet ffc recordare quia recipisti. Fol. 131 b, l. 11. illo : f*d addidit
s. Fol. 132, 1. 11. gratiâ: addidit s ff a. Fol. 135, 1. 7. duodecim : d pr. minio scripta.
1. 35. dixerū : addidit nt ffa. I. 38. clamauit: correxit in exclamauit ffc. Fol. 136 b,
1. 37. mna: ff nou dormitans correxit in decem mna. Fol. 144, l. 21. tunicat: t fin. erasit
corrector. Fol. 145, l. 2. redintegrata : d erasit corrector. 1. 13. fuera : a in rasura i scripla
est; deinde ff * uel ffa superscripsit m. Fol. 147 b, 1. 37. et alii: erasit corrector. Fol.
148, 1. 13. dulebant : f nou tantum substituit e pro u.

EUANGELIUM SEC MARCUM.
Fol. 155 b, 1. 24. iacobu: ffd-bū. 1. 34. facto esset : ff nou uoluit facto cum esset (sic).
Fol. 156. In marg. superiori scripsit manus duodecimi, ut credo, saec. die dñico. diebus illis egressus
dñs iħs de sinagoga. abiit in desertum locum initium lectionis ; finit post ciuitate l. 46 positum est.
Fol. 156 b, l. 6. do: correxit ff nou. Fol. 157 b, II. 35, 36. dicebat: ff nou dicebant. Fol.
158, 1. 48. faciebant : ff nou -bat. Fol. 159 b, l. 20. cirspiciens: correxit ff nou. 11. 21, 22.
sedebat: ff nou -bant. Fol. 160 b, l. 29. audium : f nou -unt. Fol. 166, 11. 47, 48. illum
remigantem : correxit ff nou. Fol. 168 b, l. 33. in manum: fnou deleuit in. Fol. 190,
1. 3. tibmebat: b pr. perlineauit ff*. 1. 34. uniuersum et praedi : ex spatio ita scripsisse credo
f*. Fol. 190 b, l. 13. uerbum: non sermonem, ut credo ex spatio. ll. 13, 14. similiter
confirmante prosequentibus : non confirmante signis sequentibus. l. 15. Dubium utrum amen in
codice fuerit, annon.

Post titulum addidit manus antiquissima, uix ipsius scribae, NE IN TERRA | ERAM SERMO
DURUS | SERMO DUR.

confie fiari, ammoni addidit manus antiquissim

OXFORD
PRINTED AT THE CLARENDON PRESS

BY HORACE HART, M.A.
PRINTER TO THE UNIVERSITY

« PoprzedniaDalej »