Obrazy na stronie
PDF

citrare qui tremens timore plenus in isto sibsi facto
dixit dñe quid me uis facere 6 et dñs ad eum exsurge et
introi in ciuitatem et ibi tibi dicetur quid te oporteat
facere ? homines autem illi qui ei comitaban tur sta

bant stupefacti et audiebant quidem uocem sed ne
10 minem uidebant cum loqueretur sed ait ad [eos leua
te me de terra

8 et cum lebassent illum nihilTuidebat apertis oculis et tenentes manus eius dedux[erunt damascum et sic mansit per tridum nihil uidsens et neque cibum neque potum accepit

? erat atutem quidam discens damasci nomine annanias [et ei in uisionem dñs ait

annania qui respon[dens ait i ta dñe 11 et dñs ad eum surge et uade in uicum (qui uoca tur et quaere in domum iudae nomine saulsum na tione tarseum ecce enim adorat ipse

13 resspondit
20 autem annanias dñe audiui ego de isto homine a

multis quantas persecutiones fecerit sti[s tuis
hierosolymam 14 et ecce accepit a sacerdotisbus
potestatem in nos uti alliget uniuersos qu[i inuo

IX. 4-14 : 1. 1. Vore: hb superscripsit terram, ex quo credo h* scripsisse in pauore, om. in terram. 17 ta: ha ita.

[blocks in formation]

Cant nomen tuum

5 cui dixit dñs uade quia uas elec tionis e]st mihi homo iste ut ferat nomen meum corā gentibus et regib. et filiis istrael 16 ego enim demons trabo eli quanta oporteat eum pati causa nominis mei 17 et sur]rexit annanias et abiit ad domum et inposuit ei man umin nomine iħu xi dicens saule frater dñs me misit .iħs. qui tiui uisus est in uia per quam ue nisti ut] uideas et replearis · sos• sto. 18 et estatim cecide

runt de oculis eius , tamquam squamae et continuo
10 uidit et surrexit et antus est 19 et accepit ciuum et con

fortatu]s est dies autem plurimos et in ciuitate damus
co cum] discentibus transsegit 20 et introibit in sinago
gas iude Jorum et praedicauit cum omni fiducia dñm
iħm qulia hic est xos filius đi 21 stupebant autem omnes
qui a Judiebant et intra se dicebant ita non hic est
qui per]sequitur omnes hierosolymis qui inuocant
nomen istut et nunc quoq. propterea uenit uti factos
eos adducat sacerdotibus 22 saulus autem magis conro

borablatur in uerbo et perturbat iudeos qui mora
20 bantur damasci

inducens quia hic est xos in quē bene se]nsit đs 23 et cum iam multi dies implerentur con silium] ceperunt iudaei uti eum interficerent 24 notae autem] saulae factae sunt cogitationes eorum quod

[ocr errors]
[blocks in formation]

Runt eos et lapidauerunt intellexerunt set fugerunt
in lycaoniae ciuitates sicut iħs dixerat eis Lx[xii in lys
tra et derben et omnes confines regionis [et bene nū
tiabant ut motum est omne genus in doctrina eorum
paulus autem et barnabas commorabantur in lystris
7 illic fuit quidam infirmus sedens languidus pedibus
qui a uente matris numquam ambulauers at habens ti
morem & hic libenter audiuit apostolos incipientes

loqui intuitus est eum et cognobit populuss quoniam
10 haberet fidem ut saluaretur 9clamans dixit ei magna uo

ce tibi dico in nomine iħu nostri dñi fili di surge supra pe
des tuos rectus et amuula et ille infirmus (exiliuit
et ambulabat 10 et turbae uidentes quod fecit paulus
adleuauerunt uocem lycaonicae dicent[es dii adsimi
lauerunt se hominibus et descenderunst ad nos 11 et
uocauerunt barnaban iouem populum autem mer
curium quoniam ipse erat princeps uerborum. 12 et (ad portam
erat sacerdos iouis tauros et diademata e[t coronas

adduxit ad ianuas cum plebe uolens immolare
2013 Et cum audissent paulus et barnabas ista consciderunt

suum uestimentum accurrentes ad plebem 114 et clamā
tes dicebant uiri quid haec facitis nos homines su

mus uestri corporis nuntiantes uobis d[e his uanis XIV. 5-14 : 1. 4. ut: het. 7. 24 uentre. 8. apostolos : hb paulum. pauluss. 16. populum : ha paulum.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Ut con]uertamini ad eum qui fecit caelum et terrā
mare et] omnia quae in eis sunt 16 qui praeteritis tempo
ribus didmisi omni gentis hominum ire in uiam suam
17 et non intestabilem dimisit se sed magis benefecit dans
uobis plu]biam dae caelo et tempora fructuosa adimplens
cibo et iu]cunditate corda uestra. 18 et haec dicentes
uix persuJaserunt ne inmolarent sibi illi homines 19 et di
miserun]t eos ab se et cum ibi commorarentur et doce

rent supe]ruenerunt quidam iudaei ab iconia et antio
10 chia qui] palam disputabant uerbum đi. persuadebant

illis hominib. ne crederent eis docentibus dicentes
quia nihil] ueri dicunt sed in omnibus mentiuntur
et concita berunt turbam ut lapidarent paulum quê
trahentes foras extra ciuitatem putaberunt eum esse
mortuum 20 tunc circumdederunt eum dicentes et
cum disce]ssisset populus uespere leuauit se et intro

iuit ciuitatem lystrum et altera die exibit cum barna
ban in] derben 21 ec bene nuntiauit eis qui erant in

ciuitalte et docuerunt multos tunc reuersi sunt 20 lystra) et iconium et antiochiam confortantes ani

as discentium et rogantes eos permanere in fide
dicentes quia per multas tribulationes oportebit uos
introire] regnum đi 23 et constituerunt eis maiores na

XIV. 15-23 : 1. 3. h* uel ha di]misit. 22, uos : hb nos.

iam

Folio 116 uerso

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM 34 Quidam autem crediderunt in quibus dion[ysius qui dam areopagites et mulier nomine damalis est multi ce teris cum eis 18 1 et cum recessisset paulus ab atshenis uenit corinthum ? et inuenit aquilam natione Pconsticum iu daeum qui in recenti uerant ab italia cum iisdea pris cilla uxore sua et salutauit eos

hii autem propte rea exsierunt ab urbe quod dixisset claudius caesar uti omnes iudaei exirent ab urbe qui uenerant in acha

paulus autem agnitus est aquilae [quoniam ro esset eiusdem artis et mansit apud eum

erant eni arteiicio lectari et cum introiret in syna gogam per omnem sabbatum disputabat interponens nomen dñi iħu suadebat autem non tantum iudae is sed et gre cis.

tunc superuenerunt a macedonia (silas et timotheus atque iterum cum multis fierset uerbum et scripturae interpraetarentur e contradicebant iudaei quidam et maledicebant tunc exclussitues tem suam paulus et dixit ad eos sanguis uesster super

caput uestrum mundus ego nunc uado ad [nationes 20 ab uobis. ? et recessit ab aquila et abiit in domum iusti

metuentis đm erat autem domus eius confinis sy nagogae. 8 arcihisynagogus autem quidam nomine crispus credidit in dñm cum tota domo sua et [quomodo

XVII. 34-XVIII, 8.

Folio 116

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM Mult]a plebs corinthiorum audierant uerbum dñi rianti sunt credentes do in nomine iħu • xpi . tunc dixit dñs ad pa]ulum in uisum ne timeas sed loquaere et ui de ne tac Jeas 10 quoniam ego sum tecum et nemo cona bitur m]ale facere tibi propterea quod plebs est mihi multa i]n ista ciuitate net sedit corinthi per annu et sex men ses docens apud eos uerbum di ? gallio autē cum ess Jet pro consule achaiae exurreserunt co sentientjes iubaei et conlocuti secum. de paulo inie

10 cerunt ei] manus et perduxerunt ad proconsulem 13 cla mantes) et dicentes. quia aduersus legem suadet homi nibus đ]m colere 14 et cum uellet paulus os aperire dixit gallio ald iudeos. si esset aliqua iniquitas in eo uel fac inus neq]uam. o uiri iudei recte uos sustinerem 15 sed si quaestiones aliquae sunt inter uos uel de uerbo uel de nominib. uel de lege uestra ipsi uideritis. iudex horum n Jolo esse 16 et dimisit eos a tribunali suo 17 et co prehenderunt graeci sostenen archisynagogū

et ceciderunt ante tribunal et gallio simulabat 20 se non ui]dere 18 paus autem commoratus illic conplu

ribus diebus ualefecit fratrib. nauigans in syriam et cum elo priscilla et aquila qui uotum cum fecisset cenchris] capud tondit 19 et cum uenisset ephesum in se

XVIII. 8-19.

Folio 124

perhibe animo Sequenti ade medicussit num

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM Confitentur esse resurrectionem et angelum et som 9 et cum clamor ortus esset inter eos diuidebantur et quidam de scribis et parte phariseorum contradice bant dicentes quid autem mali in hoc homine sinueni mus ssipspus locutus est ad eum uel angelus T 10 et cũ e[s]set inter illos magna dissensio timens tr[ibunus ne carperetur ab eis paulus iussit numerum militū uenire et rapere eum de medio ipsorum et ad[ducere

in castra 11 sequenti autem nocte adstitit ei d[ñs et ait 10 bono animo esto paule quomodo enim testimonium

perhibebas hierosolymis ita oportet et romsae testi monium dicere 12 et cum dies factus est cong[regaue runt se quidam ex iudeis et deuouerunt se discentes neque edere nequae uiuere donec occider[ent paulū 13 erat autem plus xl qui se deuouerant 14 accesserunt itaque ad sacerdotes et maiores natu et dixerunt deuobimus nos ne quid gustemus in totum donec occi damus paulum 15 nunc itaque rogamus uos ho[c nobis

praestetis congraegate concilium et petite a [tribuno 20 uti deducant eum ad uos tamquam certius alliquid in

quisituri de eo nos autem parati erimus ad ne candum eum licet oporteat ad nos mori 16 sed cum audiuisset iuuenis filius sororis pauli conuentionem eo[rum ue

XXIII. 8-16.

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM

Folio 124 uerso

Nit ad cas]tra et intrauit ad paulum et indicauit ei
17 Et uocaulit paulus unum ex centurionib. et dixit ei iuue
nem ist]um duc ad tribunum habet enim quod illi in

dicet 18 quli confestim adduxit iuuenem ad tribunum. habet e]nim quod illi indicet qui confestim adduxit iu uenem] ad tribunum dicens uictus me paulus uocauit ad se rog]ans uti istum perducerem ad te quia habet quod indicet] tibi "adpraehensa autem manu eius tribunus apud om]nes et secessit cum eo et inquirebat ab eo quid 10 esset quod haberet illi dicere 20 qui ait iudaeis conuer tit roga Tret. te crastina die ut deducas laulum in conci lium ta]mquam uolentes certius ab co aliquid inquire re ] 21 ergo tu ne suadaris sunt enim ex eis plus homi nib. XL] parati qui eum interficiant qui et deuouerunt se null]am rem gustaturos quoadusq. hoc agant Et nunc] parati sunt sperantes pollicitationem tuam 22 et tribundus quidem iuuenem illum dimisit praecipiens ne quis] sciret quod sibi nuntiasset 23 et uocauit duos

ex cent]urionibus et dixit praeparate milites qui eant 20 armati] usq. in caesarea equites centum et pedites du

centos elt ad hora noctis tertiam imperat ut parati essent ad eundum 24 et centurionib. praecepit uti iumenta praepararlent et inponerent paulum et deducerent per noc XXIII. 16-24 : 11. 10, 11. conuer[it roga]ret: hator. conuen[it roga]re.

[blocks in formation]

Ciuitatibus praedicabi peniteri et reuerti [ad đm
digna opera penitentiae agentes 2 horum cau[sa me
iudaei cum essem in templo conpraehenderu nt et ne
gare conati sunt » cum ergo auxilium đi sim co[nfisus
esto indicans maiori ac minori nihil amplius dicens quā
quae profetae dixerunt futura esse scriptum [est enim
in moysen 23 si passiuilis xos ex resurrexione mortuorum
lux annuntiabit plebi et gentib. 24 et cum haec lo quere

tur orauit exclamauit festus et dixit insanisti paule to insanisti multe te littere in insaniam conuerterunt

25 qui respondit ei non insanio optime legate sfed magis
ueritatis et sapientiae uerba emitto 26 scit autem omnib.
de istis rex apud quem loquor nihil enim horum eum
lạtet 37 credis rex agrippa profetis scio quia cr[edis 28 augusti
pipa ad eum ait modico suades mihi paule nõianfum fieri
29 ad quem sic ait orarem đm et in modico et in magno non
solum te sed et istos qui me audiunt omnes fileri tales
qualis ego sum exceptis uinculis istis 30 et cum shaec dixis

set exurrexit rex et legatus et omnes assenstiebant eis 2031 et secesserunt praefantes inter se de eo dicentes nihil mortem dignum uel uinculorum homo iste (fecit 82 respon dit autem rex agrippa dimitti poterat homo iste si non appellauit caesarem et ita legatus mitti eum ad [caesarem iudicauit

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »