Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

ter scrip]si consulans et contestans haec esse uerę gratia
di in qua] statis santi 18 salutat uos quae est bababylone electa
et marcu]s filius meus 14 salutate inuicem in osculo carita
tis gratija dñi cum eis qui inuocant iħm xpm in perpetuita

te pax uo]bis omnib. qui estis in xpo iħu amen Epistola
10 prima ex]plicit

Incipit apostoli petri ad gen
tes epistjola secunda
Simo]n petrus seruus et apostolus iħu xội coaequale
nobis ad Jemtis fidem in iustitia đi nostri et salutaris iħu
xõi gratia uobis et pax multiplicetur in recognitionē
đi et ihlu dñi nostri 8 sicut omnia nobis diuinae uirtu
tis suae a]d uitam pietatemquae donantur per recognitio
nem eius q]ui uocabit nos propia gloria et uirtute * per qua*
maxima] et praetiosa nobis promissa donata sunt et per

haec effic]imini diuinae consortes naturae effugie
20 tes eam qulae in mundo in cupiditate corruptionem sed

uos sollici]tudinem omnem subinferentes subminis
trate in fide vestram uirtutem in uirtute uero scientiam
6 autem co]ntinentiam in continentiam autem patientiam

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

In patientiam uero pietatem ’in pietatem autem [amorem fra
ternitatis in amore uero fraternitatis caca[ritatem haec
ạnim uobis praesto sint et superent non uac[uos neque in
foecundos constituunt in dñi nostri iħm xpi (recognitio
nem 'cui anim non praesto sunt haec caecus est manu temtans
obliuionem accipiens purgationis priorum s[uorum de
lictorum 10 qua propter magis fratres satisagiste ut per bo
na opera confirmatam uestam uocationem e[t electione

faciatis illa anim facientes non offenditsis 11 sic enim
10 abundanter sumministrauitur uobis introitus in ae

ternum regnum dñi nostri et salutaris iħu x[pi 12 propter

1. 2. amore : addidit m ha. 3. anim : correxit ha. iħu h* uel ha. 5. anim : correxit iteruni ha (cf. 11. 9 et 19). rh* uel ha. 9. illa : haec hb offenditis: correxit ha.

4. foecundos : addidit uos h* uel ha. iħm: caecus : addidit es[t hø. 8. uestam : addidit 7. anim : correxit h*. 9. uerunt : uoluit h* fuerunt, sed f inepte super e posuit. 10. in populo sec. improbauit h*. 12. ipsos: expunxit h*. 14. uias: correxit h* uel ha. 18. calinis : diorthota superscr. ginos litteris minutis quadratis, et improbauit 'n. 21. supra: ha mutauit ra in er.

[ocr errors]

quod non differam semper commemorate [illis et qui
dem scientes et corrouoratos in praesentę ue[ritate 13 ius
tum autem arbitror quamdiu sum in hoc corpore excita
re uos in commemoratone ? certus quod uelos [futura est
mihi depositio corporis mei quemadmodum d[ñs noster
iħs. xps significauit mihi 15dabo praeterea operam (uos frequen
terhabere pos mortem meam sic ut illorum me[moriam

faciatis 18 non anim commentitias fabulas &sec[uti cogni
30 tam fecimus uobis dñi nostri iħu xpi uirtutem [et praesen

tiam. sed speculatores facti ipsius magnitudinis 17 accipitus
a đo patre honorem et gloriam uoce delata ei (huius modi

de magnifica maiestate hic est filius me[us dilectus in 12. differam ; addidit uos ha. 13. praesente: correxit ha. 15. commemoratone : superscr. i h* uel ha. 19. enim h.

nim

EPISTOLA PETRI SECUNDA

Folio 123 uerso (2 St. Peter i. 17-ii. 7) Quo bene sensi: 18 et hanc uocem nos audibimus de caelo re latam c]um essemus cum ipso in sčš monte 19 et habemus firmiorem propheticum sermonem cui bene facitis inin tendentes quemadmodum lucernae lucenti in obscuro loco donec dies lucescato et lucifer oriatur in cordibus uestris 20 h]oc primum intellegentes quod omnis prophe tiae scrip]tura interpraetatione indiget. 21 non anim uo luntate] humana allata est umquam prophetia. sio sou

inspira]ti locuti sunt. sti homines đi ii. fuerunt uero et
10 pseudopr]ophetae in populo in populo sicut et in uobis erunt

magistri] mendaces qui subinducent sectas perditio
nis et eu]m qui ipsos eos dominat ore abnegantes super
inducent] sibimetipsis celerrimum interitum ? et multi
sequent]ur libidines ipsorum per quos uiaş ueritatis
blasphemabuntur & et mercabuntur uos in auaritia
fictis uerbis quibus iudicium olim non cessat et perditio
eorum non dormitat “si enim. đs. angelis peccantib. non

ginos
pepercit sled carcerib. calinis inferi retrudens tradi

dit in iudi]cio puniendos seruari: et originali mundo no
20 pepercit sjed octabum noe iustitiae praeconem custo

diuit diluu Jium supra inpios inducens. et ciuitates sodo
mam et gomorram in cinerem dedit et eas euersione da

nauit exempl um ponens inpie acturis et iustum loth op
1. 2. Scs: correxit h* in sco.
3. inin : in sec. improbauit h*.

[merged small][merged small][ocr errors]

re

Rimus quoniam peccatum ñ habemus ipsos nos eses ducimus
et ueritas in nobis non est. ' si confiteamur peccata nostra fide
lis et iustus ut remittam nobis peccata et purget no[s ab om
ni iniquitate. 10 quod si dixerimus. quod non peccauimus
mendacem faciemus eum et uerbum eius non est [in nobis
ii 1 fili mei haec iscribo uobis ne peccetis et si quis pec[cauerit
aduocatum abemus aput patrem iħu xöm iustusm ? et ipse
est exoratio pro peccatis nostris non pro nostrsis autem

tantum sed et pro totius saeculi : et in hoc iscimus q[uoniam
10 cognobimus eum si mendata eius serbemus qui d[icit se sci

re eum et mandata eius non serbat mendas est in seo ueritas
non est: nam qui custodit ueruum ue in hoc caritsas di per
fecta est in hoc iscimus quoniam in eo sumus qui discit se in eo
manere debet quemammodum ille amuulabit et [ipse am
bulare ? carissimi non nobum mandatum scribo Cuobis sed
mandątatum uetus quem habuistis ab initio mandatum
uetus est uerbum quod audistis Siterum mandatum nouu-

eritrum
iscribo uobis quod est uere in ipso et in nobis quoniam tene

brae iam transeunt. et lumen uerum iam lucest ' qui dicit se
20 in lumine esse et fratrem suum hodit in tenebris est usq. ad
huc 10 nam qui diligit fratrem suum in lumine permanet et sca-
dalum in eo non est. 11 qui autem hodit fratrem sulum in tene

bris est et in tenebris ambulat et non scit ubi quoniam
1. 1. 17: superscr. on ha. 7. abemus: correxit ha. 10. mendata : correxit h*.
correxit ha.
14. quemammodum : correxit ha.

16. mandatatum : correxit ha. quem; e mutauil in o, et d super m posuit ha. 18. est uere: correxit h* uel ha.

od

[ocr errors]

Folio 128 uerso

EPISTOLA IOHANNIS PRIMA

(1 St. John ii. 11-23)
Tene]brae obșcaecauerunt oculos eius 12 iscribo uobis fili
mei quila iam emiguntur uobis peccata propter nomen eius
18 iscribo] uobis patres quoniam cognouistis quod erat ab i .
nitio is cribo uobis iuuenes quoniam uicistis malignum
iscribo] uobis pueri quoniam cognouistis patrem 14 quia o
gnouist lis eum qui est ab initio scribo uobis adulescentes
quoniam fortes estis et uerbum đi in uobis permanet et
uicistis] malignum 15 nolite diligere seculum nec ea quae sunt
1. 1. obcaecauerunt ha. filiosli na.

2. remittuntur ha uel hb.
5,6 COGNOUISTIS ha

in saecullo si quis diligit saeculum non est caritas patris in eo
10 18 quonia]m omne quod est in seculo concupiscentia carnis

est et co]ncupiscentia oculorum et superbia saeculi quae
non est de patre sed de seculo est 17 et saeculum transiet et
concupi]scentia: qui autem facit uoluntatem đi permaneb
it in aeternum 18 pueri nobissimis hora est et sicut au
distis qu Toniam antexos uenit nunc antexpi multi facti sunt
unde cognoscimus quoniam nobissima hora est 19 ex nobis
prodiuit] sed non erat ex nobis nam si fuisset ex nobis per
mansiss Jet forsitan nobiscum sed ut praesto fiat quoniam

non sunt omnes ex nobis 20 et uos unctionem accepistis a sto at
20 Rosie mitle ' non scripsi uobis quasi ignorantib. ueritatem

sed scien]tibus eam et quoniam omnem mendacium ex ueri
tate non es]t 22 quis est mendas nisi is qui negat quia is est xps

s negat Non habet hic est ante]xos qui negat patrem et filium 23 omni qui fi filium 1. 14. nobissimis : correxit h*. 23. omni : superscr. s ha uel hb. filium : addidit habet super lin. ha.

NON

[blocks in formation]
[ocr errors]

(1 St. John ii. 23-iii. 8)
Nec patrem habet qui confitetur filium pastrem habet
24 uos quod audistis ab initio permaneat in uo bis quod si
in uobis permanserit quod ab initio audistis est uos in filio
et patre permanebitis 25 et haec est promissio quam ipse pol
licitus est uobis uitam aeternam 28 haec scrispsi uobis de

du
eis qui esecunt uos 27 et uos untionem quam [accepistis
ab eo permaneat in uobis et necesse non habetis ut aliquis
doceat uos. sed sicut untio eius docet uos de omnib. et uerum

est et non est mendum et sicut docuit uos mansete in eo
10 28 Et nunc filii manete in eo ut cum uenerit fiduciam habea
mus et non confundamur ab eo in praesentia eius
29 si nostis eum qui fidelis est scitote quoniam omnis qui facit
ueritatem de eo natus est. iii. lecce qualem caritate m dedit no
bis pater ut filii dei uocaremur et sumus propterea seculum nos
ignorat. ? carissimi nunc filii đi sumus et nondu[m manifesta
tum est qui futuri sumus scimus quoniam cum (apparuerit
similes erimus ei quoniam uideuimus eum sicut est 3 et om
nis qui habet spem hanc in eo castificat se sicut et ille castus

est * omnis qui facit peccatum et iniquitatem facit et peccatum
20 est iniquitas 5 et scitis quoniam ille apparuit ut peccata tolleret

et peccatum in illo non est omnis qui in eo perma{net non peccat
omnis qui peccat non uidit eum nec cognobit eum ? filioli

nemo uos seducat: qui facit iustitiam iustus est 8 o[mnis qui fa 1. 6. esecunt : diorthota superscr. du litt. minutis. 9. mendum ; correxit diorthota. improbauit hb et superscr. iustus. B agnorat. porrexit in ignorat.

12. fidelis:

[blocks in formation]

(1 St. John iii. 8–20)
Cit peccatum de diabolo est quia ab initio diabolus
peccat in] hoc apparuit filius đi ut soluat opera diaboli

omnis qui nJatus est de đo peccatum non facit quia seme-
eius in eo mjanet et non potest peccare quoniam de đo na
tus est 10 in] hoc manifesti sunt filii đi et filii et filii diaboli
omnis qui] non facit iustitiam non est de đo et qui non dili
git fratre]m suum 11 quoniam hoc est mandatum quod audistis
ab initio ut] diligamus inuicen 1? non sicut cain ex maligno

erat et occi]dit fratrem suum et cuius rei gratia occidit eu
10 quoniam o]pera eius maligna erat fratris autem eius iusta

13 nolite mirlari fratres si odit nos hic mundus 14 nos scimus qube
Hentation de morte in uitam quia diligimus fratres
qui non dilJigit permanet in morte 15 omnis qui odit fratre-
suum homicida est et scitis quoniam omnis homicida no-
habet uitam aeternam in se manentem. 16 in hoc cognobi
mus carita[tem quia ille pro nobis animam suam posuit et
nos debem]us de fratib. animam ponere 17 qui autem habu
erit substantiam huius mundi et uiderit fratrem cui opus

est et clau]serit uiscera sua ab eo quomodo caritas di per
20 manet in elo. 18 filioli non diligamus tantum uerba et lingua

sed opere) et ueritate 19 in hoc cognoscimus quoniam ex ueri
tate sumuls et coram ipso suadebimus cordi nostro 20 quonia-

si reprehe]ndat nos cor nostrum maior est đs corde nostro et 1. 10. erat ; correxit ha. 17. fratib. : r super t posuit ha. 20. uerba : correxit h* uel ha.

Folio 118 uerso

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI
i ' Apocalypsis iħu xpi quam dedit illi ás palam facere ser
uis suis quae oportet fieri in brebi. et significauit ser
banda per angelum sum seruo suo ioannis * q[ui praedi
cauit uerbum đi et testimonium iħu xõi ea quae uidit
* Felix qui legit et qui audit uerba prophetiae et q[ui seruat
ea quae scripta sunt quia tempus iam in proximo est
* Iohanes septem eclesis quae sunt in asia gratia uobis
et pax ab eo qui est et qui fuit et qui uenturus est et a sep

tem spiritibus et quae in conspectu troni ei[us sunt
10 et ab iħu x o qui est testis fidelis primogenistus mortu

orum et imperator regum terrae et q ui dilexit
nos et soluit nos a peccatis nostris sanguin(e suo et fe
cit regnum nostrum sacerdotes đo et patr(i ipsi cla
ritas et potestas in secula seculorum

asmen
?Ecce uenit cum nubibus et uidebit eum omnis oculus
et qui eum confixerunt et uidebunt eum omnes tribus

« PoprzedniaDalej »