Obrazy na stronie
PDF
ePub

am

P

ter scrip]si consulans et contestans haec esse uerę gratia
di in qua statis santi 18 salutat uos quae est bababylone electa
et marcu]s filius meus 14 salutate inuicem in osculo carita
tis grati]a dñi cum eis qui inuocant iħm xpm in perpetuita

te pax uo]bis omnib. qui estis in xpo iħu amen Epistola
10 prima ex]plicit

Incipit apostoli petri ad gen
tes epist Jola secunda
Simo]n petrus seruus et apostolus iħu xợi coaequale
nobis ad lemtis fidem in iustitia đi nostri et salutaris iħu
хрі grat]ia uobis et pax multiplicetur in recognitionē
đi et ihļu dñi nostri sicut omnia nobis diuinae uirtu
tis suae a]d uitam pietatemquae donantur per recognitio
nem eius q]ui uocabit nos propia gloria et uirtute * per qua.“
maxima) et praetiosa nobis promissa donata sunt et per

haec effic Jimini diuinae consortes naturae effugie
20 tes eam qulae in mundo in cupiditate corruptionem 5 sed
sollicitudinem

subinferentes subminis trate in] fide uestram uirtutem in uirtute uero scientiam 6autem co]ntinentiam in continentiam autem patientiam

2

[ocr errors]

uos

omnem

m

m

[blocks in formation]

m

uero

e

uos

e

In patientiam uero pietatem 'in pietatem autem [amorem fra
ternitatis in amore fraternitatis caca[ritatem Shaec
ạnim uobis praesto sint et superent non uac[uos neque in
foecundos constituunt in dñi nostri iħm xpi (recognitio
nem ° cui ạnim non praesto sunt haec caecus est manu temtans
obliuionem accipiens purgationis priorum suorum de
lictorum 10

qua propter magis fratres satisagiste ut per bo
na opera confirmatam uestam uocationem e[t electione
faciatis illa

illa ànim facientes offendit[is 1 sic enim 10 abundanter sumministrauitur uobis introitus

ternum regnum dñi nostri et salutaris iħu x[pi propter

r

e

non

in

ae

12

1. 2. amore : addidit m ha. 3. anim : correxit ha. ihu h* uel ha. 5. anim : correxit iterun ha (cf. 11. 9 et 19). Th* uel ho. 9. illa : haec hb. offenditis : correxit ho.

4. foecundos: addidit uos h* uel ha.

ihm: caecus : addidit esst ho. 8. uestam : addidit

uos

[ocr errors]

14

quod non differam semper comme de [illis et qui

emorare
dem scientes et corrouoratos in praesentę ue[ritate 18 ius
tum autem arbitror quamdiu sum in hoc corp[ore excita
re uos in commemoratone certus quod uelos [futura est
mihi depositio corporis mei quemadmodum a[ñs noster
iħs. xps significauit mihi 15 dabo praeterea operam (uos frequen
terhabere pos mortem meam sic ut illorum me[moriam

faciatis 16 non anim commentitias fabulas sec[uti cogni
30 tam fecimus uobis dñi nostri iħu xpi uirtutem [et praesen
tiam. sed speculatores facti ipsius magnitudinis 17 accipiens

enim
a đo patre honorem et gloriam uoce delata ei [huius modi

de magnifica maiestate hic est filius me[us dilectus in 12. differam : addidit uos ha.

13. praesente : correxit hx. 15. commemoratone : superscr. i h* uel ha. 19. enim ha.

e

EPISTOLA

e

PETRI SECUNDA

Folio 123 uerso (2 St. Peter i. 17-ii. 7) Quo bene] sensi18 et hanc uocem nos audibimus de caelo re latam c]um essemus cum ipso in sēš monte 19 et habemus firmiorem propheticum sermonem cui bene facitis inin tendente]s quemadmodum lucernae lucenti in obscuro loco done]c dies lucescat. et lucifer oriatur in cordibus uestris 20 h]oc primum intellegentes quod omnis prophe tiae scriptura interpraetatione indiget. non anim uo luntate) humana allata est umquam prophetia. sio spu inspira]ti locuti sunt. sti homines đi ii

. fuerunt uero et
10 pseudopr]ophetae in populo in populo sicut et in uobis erunt

magistri] mendaces qui subinducent sectas perditio
nis et eu]m qui ipsos eos dominat ore abnegantes super
inducent] sibimetipsis celerrimum interitum ? et multi
sequent]ur libidines ipsorum per quos uiaş ueritatis
blasphe]mabuntur Set" mercabuntur UOS in auaritia
fictis uer]bis quibus iudicium olim non cessat et perditio
eorum nJon dormitat *si enim. ds. angelis peccantib. non

ginos
pepercit sed carcerib. calinis inferi retrudens tradi

dit in iudiscio puniendos seruari: et originali mundo no
20 pepercit Sjed octabum noe iustitiae praeconem custo

diuit diluuium supra inpios inducens . et ciuitates sodo
mam et gomorram in cinerem dedit et eas euersione da

nauit exempl]um ponens inpie acturis ? et iustum loth op
1. 2. Scs : correxit h* in sco.
3. inin : in sec. improbauit ho.

7. anim : correxit ha. 9. uerunt : uoluit h* fuerunt, sed f inepte super e posuit. 10. in populo sec. improbauit h“. 12. ipsos: expunxit h* 14. uias : correxit h* uella. 18. calinis : diorthota superscr. ginos litteris minutis quadratis, et improbauit'n. 21. supra : k* mutauit ra in er.

[blocks in formation]

on

h

a

re

Rimus quoniam peccatum ñ habemus ipsos nos eses ducimus
et ueritas in nobis non est. 'si confiteamur peccata nos[tra fide
lis et iustus ut remittam nobis peccata et purget no[s ab om
ni iniquitate. 10 quod si dixerimus. quod non peccauimus
mendacem faciemus eum et uerbum eius non est [in nobis
ii 1 fili mei haec iscribo uobis ne peccetis et si quis pec[cauerit
aduocatum abemus aput patrem iħu xpm iustu[m? et ipse
est exoratio pro peccatis nostris non pro nostris autem

tantum sed et pro totius saeculi : et in hoc iscimus q[uoniam
10 cognobimus eum si mendata eius serbemus *qui dicit se sci

re eum et mandata eius non serbat mendas est in seo ueritas
non est: nam qui custodit ueruum ue in hoc caritsas đi per
fecta est in hoc iscimus quoniam in eo sumus ® qui discit se in eo
manere debet quemammodum ille amuulabit et [ipse am
bulare 'carissimi non nobum mandatum scribo (uobis sed
mandątatum uetus quem habuistis ab initio mandatum
uetus est uerbum quod audistis Siterum mandatum nouu
iscribo uobis quod eșt uere in ipso et in nobis qu[oniam tene

brae iam transeunt. et lumen uerum iam lucest . qui dicit se
20 in lumine esse et fratrem suum hodit in tenebr[is est usq. ad

nam qui diligit fratrem suum in lumine perm[anet et scadalum in eo non est. 11 qui autem hodit fratrem sulum in tene bris est et in tenebris ambulat et non scit ubi

** quoniam 1. 1. 8: superscr, on ha. 7. abemus : correxit ha.

10. mendata : correxit h*. correxit ha. 14. quemammodum : correxit ha.

16. mandatatum : correxit ha. quem : e mutauit in o, et d super m posuit ha. 18. est uere: correxit h* uel ho.

d

od

erit

rum

huc 10

I 2. ue:

[blocks in formation]

17

in saecu]lo si quis diligit saeculum non est caritas patris in eo
10 18 quonia]m omne quod est in seculo concupiscentia carnis

est et co]ncupiscentia oculorum et superbia saeculi quae
non est de patre sed de seculo est et saeculum transiet et
concupi]scentia. qui autem facit uoluntatem đi permaneb
it in aeternum 18 pueri nobissimiş hora est et sicut au
distis quoniam antexps uenit nunc antexpi multi facti sunt
unde cogndoscimus quoniam nobissima hora est 19 ex nobis
prodiuit] sed non erat ex nobis nam si fuisset ex nobis per
mansiss Jet forsitan nobiscum sed ut praesto fiat quoniam

non sunt) omnes ex nobis 20 et uos unctionem accepistis a sto at
20 Best mon scripsi uobis quasi ignorantib. ueritatem

sed scien]tibus eam et quoniam omnem mendacium ex ueri
tate non es]t quis est mendas nisi is qui negat quia is est xos

negat Non habet hic est ante]xos qui negat patrem et filium 23 omni qui filium 1. 14. nobissimis : correxit h*. 23. omni : superscr. s ha uel no. filium : addidit,habet super lin. he.

22

[ocr errors]

NEGAT

NON

A

[blocks in formation]

du

Nec patrem habet qui confitetur filium patrem habet
24 uos quod audistis ab initio permaneat in uobis quod si
in uobis permanserit quod ab initio audistis e[t uos in filio
et patre permanebitis 25 et haec est promissio Tquam ipse pol
licitus est uobis uitam aeternam 26 haec scrispsi uobis de
eis qui esecunt uos 27 et uos untionem quam [accepistis
ab eo permaneat in uobis et necesse non habe[tis ut aliquis
doceat uos. sed sicut untio eius docet uos de om[nib. et uerum

aci
est et non est mendum et sicut docuit uos man[ete in eo
10 28 Et nunc filii manete in eo ut cum uenerit fiduciam habea

mus et non confundamur ab eo in praes[entia eius
29 si nostis eum qui fidelis est scitote quoniam omsnis qui facit
ueritatem de eo natus est. iii, 'ecce qualem caritate[m dedit no
bis pater ut filii dei uocaremur et sumus propter ea seculum nos
egnorat. ? carissimi nunc filii đi sumus et nondu[m manifesta
tum est qui futuri sumus scimus quoniam cum apparuerit
similes erimus ei quoniam uideuimus eum sic[ut est 3 et om
nis qui habet spem hanc in eo castificat se sicut set ille castus

est omnis qui facit peccatum et iniquitatem facit et peccatu
20 est iniquitas et scitis quoniam ille apparuit ut peccata tolleret

et peccatum in illo non est omnis qui in eo permas net non peccat
omnis qui peccat non vidit eum nec cognobit e[um 'filioli

nemo uos seducat. qui facit iustitiam iustus est 8 o[mnis qui fa 1. 6. esecunt: diorthota superscr. du litt. minutis. 9. mendum : correxit diorthota. improbauit het superscr. iustus. Bognorat. TOTTEX in ignorat.

12. fidelis:

[blocks in formation]

n

13

(1 St. John iii, 8–20)
Cit peccatum de diabolo est quia ab initio diabolus
peccat in] hoc apparuit filius đi ut soluat opera diaboli

omnis qui nJatus est de đo peccatum non facit quia seme
eius in eo mJanet et non potest peccare quoniam de đo na
tus est 10 in) hoc manifesti sunt filii đi et filii et filii diaboli
omnis qui] non facit iustitiam non est de đo et qui non dili
git fratre]m suum " quoniam hoc est mandatum quod audistis
ab initio ut] diligamus inuicem ? non sicut cain ex maligno

erat et occisdit fratrem suum et cuius rei gratia occidit eu10 quoniam o]pera eius maligna erat fratris autem eius iusta

polite mirlari fratres si odit nos hic mundus ' nos scimus qube translati

de morte in uitam quia diligimus fratres qui non dilligit permanet in morte 15 omnis qui odit fratresuum homiscida est et scitis quoniam omnis homicida nohabet uita]m aeternam in se manentem. 16 in hoc cognobi mus carita(tem quia ille pro nobis animam suam posuit et nos debem]us de fratib. animam ponere 17 qui autem habu erit substa]ntiam huius mundi et uiderit fratrem cui opus

est et clau]serit uiscera sua ab eo quomodo caritas di per
20 manet in e]o. 18 filioli non diligamus tantum uerba et lingua

sed opere] et ueritate 10 in hoc cognoscimus quoniam ex ueri
tate sumu]s et coram ipso suadebimus cordi nostro 20 quonia-

si reprehe]ndat nos cor nostrum maior est đs corde nostro et
1. 10. erat : correxit ha.
17. fratib. : r super t posuit ha.

20. uerba : correxit k* uel ha.

r

o

Folio 118 uerso

APOCALYPSIS IOHANNIS APOSTOLI
i 'Apocalypsis iħu xpi quam dedit illi is palam [facere ser
uis suis quae oportet fieri in brebi. et signific[auit ser
banda per angelum sum seruo suo ioannis * q[ui praedi
cauit uerbum đi et testimonium iħu xpi ea q[uae uidit
* Felix qui legit et qui audit uerba prophetiae et qui seruat
ea quae scripta sunt quia tempus iam in proximo est
* Iohanes septem eclesis quae sunt in asia gra[tia uobis
et pax ab eo qui est et qui fuit et qui uenturus est et a sep

tem spiritibus et quae in conspectu troni ei[us sunt
10 et ab iħu xpo qui est testis fidelis primogenistus mortu

orum et imperator regum terrae et q[ui dilexit
nos et soluit nos a peccatis nostris sanguin(e suo et fe
cit regnum nostrum sacerdotes đo et patr[i ipsi cla
ritas et potestas in secula seculorum.

a men
?Ecce uenit cum nubibus et uidebit eum omnils oculus
et qui eum confixerunt et uidebunt eum omn[es tribus

« PoprzedniaDalej »