Oeuvres de Leibniz publiées pour la première fois d'apres les manuscrits originaux avec notes et introductions par A. Foucher de Careil, Tom 2

Przednia ok³adka
F. Didot, 1869 - 581

Z wnêtrza ksi±¿ki

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne