Obrazy na stronie
PDF

IN SC RIPTIO N V M

CONSPECTVS, CVIVS PARTES SEPTEM 3 CAPITA XXIIII olim , jam XXV.

Primae partis quatuor capita continent ea , }j ad Deos, Sacra, Fefta, Ludos, Sacerdotes, Magiftratus facris faciundis , Thymelicos, Xyfticos & Amphitheatralia pertinent.

I. CAPvr. Deorum Dearumque momina & attributa. p. 1. II. CAPVT. Templa , Aedes, Arae, loca facra. p. vI. ' III. CAPVT. Sacerdotes , Religio/? , Magiftratus facris faciundis , Mimiffri fàcro- rum. p. VI I. IV. CAPvr. Sacra, Ludi. Theatricorum , Circenfum , Amphitheatricorum praepofíti , miniffri 5 artifices, operae. Collegia , Corporati ludorum & facrorum cauffa coëuntes. p. xI.

Secundae partis quinque Capita continent Magiftratus majores, minorefque, eorum publicos & privatos Miniftros : quae ad militiam & bella pertinent: Officia domus Auguftae & privatae: artes, artifices: artificum collegia, corporatus, ordines.

' V. CAPvr. Magiftratus majores, minorefque, dignitates , honores , offcia, p. xv. VI. CAPVT. Quae ad rem militarem & bellicam pertinent. p. XXIV.

VII. CAPVT. Qfficia domus Auguffae & privatae. p. XXXIII.
VIII. CAPvr. Artes, Profeffomes, Negotiationes. p. XXXVI.
IX. CAPvr. Collegia, Corpora, Ordines. p. XXXIX.

Tertiae partis Capita tria continent Provinciarum, Regionum , Tribuum, Urbium, Locorum publicorum, privatorum nomina.

X. CAPVT. Regionum, Populorum, Oppidorum momina , aliaque Chorographica. p. XLI.

XI. CAPVT. Aedificia , loca publica , privata. p. LIII.

XII. CAPvr. Tribus Romanae. p. LVI.

t 2 Quartae

lationes affe&tuum, cognationum, dignitatum, earumque attributa: vota , dedicationes , votorum, äü, titulos, cauffas, elogia: Sepulchrorum titulos , & leges.

XIII. CAPvr. Continet Imperatorum epitheta. p. LVIII. XIV. CAPVT. J\(omina appellativa affeétuum , cognatiomum , affinitatis , dignitatum cum epithetis fùis. p. Lx. XV. CAPVT. Votorum publicorum , privatorum, confecratiomum , dedicationum , Eucharifticorum , donationum elogia , tituli. p. LXVII. XVI. CAPVT. Quae ad fepulchra , & memorias pertinent. Refidua de monumen- tis. p. LXXI. XVII. CAPVT. Quae ad monumentorum jura & leges pertinent. p. Lxx 1 1 1.

Quintae partis tria Capita continent, quae ad hiftoriam &
Grammaticam pertinent. '

XVIII. CAPvr. Index Hiftoricus rerum memorabilium. p. Lxxiv.
XIX. CAPVT. Eorum, quae ad rem Grammaticam pertinent. p. LxxxIII.
XX. CAPVT. Notarum ac literarum fingularium , vocumque abbreviatarum feries
& interpretatio. p. xcv I I. -

[ocr errors][merged small]

XXI. CAPvr. Imperatorum , Auguftorum , Caefàrum momima. p. crv. XXlI, 9APVT. Qnfules Romani, bini priore capitis parte, fingulares altera. p. cvi. XXIII. CAPVT. Index propriorum nominum, cognominum, agnominumque, virorum, mulierum , nec non equorum. p. cx. Septimae partis unicum Caput continuit olim Chriftiana.

XXIV.CAPvr. Chriftiana. p. ccxcvi 1 1.

Jam vero illi accedit &
XXV. CAPVr. Index carminum Latinorum, Graecorumque. p. ccxcix.

I N D I C E S fequuntur

JANI GRVTERI Corrigemda & amimadvertemla. p. CCCIV.

Variorum Corrigenda & animadvertenda, quae collegit EDVARDVS HOLTHENVS. p. cccxvii.

TIRONIS & SENECAE Notae in fine.

DEO.

[ocr errors]

C A P U T §2 BELLION I. xxxvii. 4. 5. 6.

[ocr errors]

B ACCHO,&SomnoDiisMaximis LxvII.8.
Bacurdo Sacrum. LxxxvI. 9. Io.
Belatucadro. LxxxvII. 1.2.
Belenus.xxxvI. 17. xxxVII. I. 2.
Belenus Aug.xxxvI. I 5. 16.
Belinus. xxxvi. 14. M Lxvi. 6.
Belinus Aug. xxxvI. 13.
Bellona Puluin. cccxIII. I.
Bellona Rufiliana. cccxII. 7.
Bellonae. MLxvIII. 4.

Bergim. McLix. 3.
Biviis,Triviis, Quadriviis. LxxxIIII. 5. Mxv. I.
Bonæ Deæ. Lxxxi. 1 1. ccxxvII. 1. ccxxvIII.8.
Bonæ Deæ Sanétae. LxxxII. I.

Bonae Spei Aug. MLxxv. 1.
Bono Deo Puero Pofphoro. LxxxvmI. 13.
Bono Eventui. cI. 7. 8.
Borvoni TH. MoNAE * cx. 4.
Bronton Deus. xxvIIII. 5.

C£ LESTIS (Dea.) cccxvIII. 4.
Caelus æternus. IIII. 12.
Camenae. ccL. col. 1. lin. 7.
Campeftribus. Mxv. z.
Camulo. xL. 9. Lvi. 1 1.
CamuloSanéto Fortiffimo. LvI. 1 I.
Carna Dea. cxxxIII. in Junio.
Caftores dedicati. xcix.II.
Caftori & Polluci Sacrum. Mxvi. 3.
Caftori&Polluci Diis Magnis. xcyiII. 9.
Caftor& Pollux Dii JovisTO. M. filii. xcvIII.
IO.
Qaftor &Pollux. xcix. 1. z.deinceps,
Cautes Deus. Lxxxix. 4.
Cauto Pan. Lxxxix. 5.
Ceres. cxxxIII. in April. MLxv. 1o.
Cereri Aug. matri agr. xxvi. 9.
Cereri Frugiferæ. xxVI. 8.
Cereri fàcrum. Mx. 3.
Cereri fanétiffimae. MLxv. 9.
Ceres tutelaris menfis Aug. cxxxix.
Charites. DcvII. 4.
ChironiSaturni filioHippocent.LxxII. 1.
Chitone Virgini Sacrumi. xL. 1 1.
Concilium Deorum Dearumque. 1 1. 12.
Concordiae. c. 7. 9.
Concordiae Agrigentinorum. c. 1o.
Concordiae Aug. cccxix. 5. 6.
Concordiæ & Felicitatio pub. Augg.
MxvII. 5.
Concordiæ Collegii Bra&eariorum inaurato-
fllm. MLXXIIII. I 2.
Confentes Dii. III. 2. 3.
Confentio Deorum. iii. 1.
Confeffus Deorum, Dearumque, m. 1 1.
Conftantiæ Æternitatique Aug. cLIII. 2.
Cora Dea. cccix. 2. 3.
Cornifkae Deivae. LxxxvIII. 14.
Corolitica Spes. LxxvI. 9.
Cybele. pcLv. 3.
Cuninae felici. xcvi. 9.
Cupidines 1 1 cum fùis lychnuchis. LxxvII. 3.
Cupidines I 1 aerei. MLxix. 1.
Cupra Dea. MXVI. 2.

EA. - • .
Aventia. cx. 2. not. Aventica.
Aventina. cccxix. Io.
Aug. LxxxvIII. 1 1.
Aug. Andarta. LxxxvIII. 9. Iò.
Cupra. Mxvi. 2.
Dia. cxx. cxxI. cxxIIII.
Id I AA..... CXII. 2.
Magna Cybele. xxxt. 8.
Magna Suria. LxxxvI. 6. not. Syria.
Satriana. Lxxxix. 3.
Suria. v. I. LxxxvI. 5. not. Syria.'
Syria. LxxxvI. 7.
DEABUlS.

Mairabus. xcII. 1. z.
Maluifis. xci. 6.

[ocr errors]
[ocr errors]

Matribus. xc. 8. Deai Valentiae. II. 12. Deana Arduinna. cccxIIII. 3. Deanae. xxxix. 4. 7. Deanæ Sacrum. xxxix. 2. cccxxxix. Aug. Deis, & Genio Rhodonis. Dxc. 2. Deivas Cornifcas. LxxxvIII. 14. Dei Brontontis. xxxIIII. 5. DEO. Abellioni. xxxvII. 4. Æterno. xvII. 8. Amabili. LxxxvIII. 12. Aug. xvII. 1 1. LxxxvIII. 1 f. Câute. LxxxIx. 4. Cenfuali. LIIII. 3. Fulguratori. xxI. 4. 5. Inviéto. xxi. 9. 1o. xxxIII. 7. Mix. 8. Hnviéto o. M. Mix. 7. Leherenno. MLxxiIII. 6. 7. Leucaniae. MLxxIIII. 8. Grut. habet non Deo fed Deae. Magno Æterno. xvII. 7. Maximus qui eft. xvII. 9. Mep. Lv. 5. Nem. cxI. 12. cxxxI. 7. Nemaufo. MLxxiv. 9. Soli Hierobo. xxxIII. 3. Soli inviétoMithrae. vide infra. Soli Mithrae. xxxv. 2. Tutelae. cIIII. 7. cv. 2. 3. . Voliano. MLxxIIII. 1o. f.Volkand Scriver. Deorum profperitati. IIII. 1 t. Deum, Dearum. II. 5. Deus Dolichenus. xxI. I. Deus Fulgurator. xxi. 4. 5. DeusPatrius Neapolitanor.ccccLxxxIIII, 6. D. I. M. XXII. I2. DI. IR. cxxx. 4. Diae Suriae. Lxxxvi.4. DIANA. Augufta.xL. 13. 14. 15. Caeleftis. xLi. I. Compotens. xLI. 2. in Aventino. xxIII. 1 2. cxxxIIII. ccxxIx. Lucina inviéta. xLi. 4. Mater D. D. xLI. 5. Nemorenfis Opiféra. xLi. 8. Nemorenfis Vefta. xLI. 7. Nemorum decus. xxxix. 8. Nympha. xxxix. 8. Propitia. MLxxII. 6. Regina undarum, xxxix. 8. Triplex. xxvIII. 6. Tutela menfis Novemb. cxxxVIIII. Valeriana. xLi. 9. Viêtrix.xLi. Io.Mxi. I. Virgo. xL. 12. Dianæ:xxIIII. 6. xxxtx. 2. 3. 4. 7. MLxvi. 1** Dianæ Vi&rici, & Viribus. Mxi. I. Dianai Loch. Mxi. 3. Di feneétutis. cccIIII. I. Di Synnavi. Lxxxix. 2. Dibus infer. xcvIII. 3. . Dii confervatores dómus Auguft. xviii.3. Dii Deaeque omnes. II. 2. III. 7. Dii irati. cxxx. 4. Dxxxv. 4

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]

Dii Montenfes. xxi. 3.
Dii Penates. 11. 9.
Dii Tutelares. L. 7.
Diis, Deabus. 11. 7. 8.
Diis Deabufque communibus. III. 9.
Diis Deabufque immortalibus. MLxIII. 1.
Diis Deabus omnibus. II. 2. 3. 4. III. 7. Mv. 4.
Diis, Deabus Penatib. x. 3. -
Diis Deabus Penatib. familiarib. II. 9.
Diis Magnis. xxvII. 4. xxviii. 2. Mxix. I.
MxLIII. 5. 6.
Diis omnibus H. L. MLxxi. 4.
Diis Paternis. cvII. 3.
Diis publicis. cvi. 2. 3.
Diis Stygiis. Mxv. 7.
Diis Syris. Mxvi. 4.
Dis Confervatorib. xix. 2.
Dis Confervatoribus noftris.xix. 4.
Dis Deabus. Mv. 2. 3. 6.
Dis Deab. Biviis,Triviis,Quadriviis.LxxxIIII.5.
Dis Deabufque cum Iove. II. 1o.
Dis Deabufque hujus loci. IIII. 5. Lxvii. 9.
Dis Deabus Penatib. Familiarib. 11. 9.
Dis Deabufque pub. Confentib. III. 3.
Dis Deabufque Salutarib. Lxvii. 9.
Dis iratis. cxxx. 4. Dxxxv. 4.
Dis magnis. Mxix. I. .
Dis Mairabus. xcII. 1. 2.
Dis Manibus. paflim.
Dis Manib. pro fàlute. x. 5.
Dis militaribus. MLxvIII. z.
Dis omnibus. 11. 1.
Dis Pater. cccxix. 4.
Dis Penatibus. DccLix. 4.
Dis Præfentibus. xxxvii. 1 1.
Dis Propitiis. IIII. 9. 1o.
Dis Securitatis. cccxvIII. 9. Io. -
Divarum Matris fuae. i. Junonum. xxix. 4.
Divi apud Cerites. ccxIIII.
Divo Pantheo. I. 4.
Dominæ Honoris. c. 3.
Dominarum. xc. 4.
Domino inviéto. LIII. 4. MLxvI. 1 1.

ENDOVEL ICO Deo. LxxxvII. 9. 1o. 1 1. 12. LxxxviII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.7.8.

Enobolico. LxxxviII. 6.

Epona. LxxxvII. 4. 5.

FATIS. xcvIII. 1. 2. cccIIII. 9.
Fatis Dervonibus. Mxv. 9.
Fato Bono cvII. 5. Mxvii. 7.
Fauni Nymphaeque. cccLxxvi. 2.
Febri Divae, FebriMagnæ, FebriSanétae.xcvII. 1.
Felicitati Aug. cl. 4. ccxLIIII. 8.
Felicitati Augg. Mxvii. 6.
Felicitati domus Auguft. ci. 5.
Felicitati Augg. & Pietati Auguftae. MxvII. 6.
Felicitati Publicae. cxix. I.
Felicitati pub. Augg. N. N. Mxvii. 5.
Feronia. cccvIII. 3.
Feroniae. xxv. I z.
Fidei Publicae. xcix. 1o.
Fidius. ccL.
Flor. cxxI. I.
Font. cxxi. I.
Fonti Beleno.xxxvii. 3. xcIIII. 4.
Fonti divino. xcIIII. 6.
Fontibus divinis. MLxxII. 7.
Forinae. cccxxxIII. I.
Fortis Fortunae. DLxxix. 8. MxIII. Io.
Fortunae votum. LxxII. 6.
Fortunae. xvIII. 3. LxxII. 7. 8. 9.
Adjutrici, &Tutelae. LxxIII. 7.
Augg. xxv. 2. LxxIII. 4. Io. 1 1. Lxxiv. I. &

deinceps. LxxIx. 1. Aug. Omnipotenti. LxxIII. 8. Bonae Domefticae. LxxIIII. 5. Bonæ Salutari. MLxxII. 1. Confervatrici. LxxIIII. 6. Confervatrici horreorum Galbianorum. LXXV. I. 2. Equeftri. Lxxv. 4. Flaviae. Lxxv. 5. Hujufque diei. cxxxv. 2. ita etiam apud Plin. Scriv. Jovis Pueri Primigeniae. LxxvI. 7. Meliori Aug. III. 9. Nemefi. Lxxx. I. Obfèquenti. Lxxv. 6. 8. ccL. Opiferæ. Lxxv. 9. Primigeniae. xxvi. 4. Lxxv. Io. LxxvI. I. & deinceps. MVI. 4. MxIII. 1 1. ' Publicae. LxxvII. 5. cxxxv. I. Reduci. vIII. 2. 4. L. 8. LxxvII. 6. LxxvIII. I. 2. 3. 4. deinceps.cvII. 5. Mix. 9. MxIIII. I. 2. MxVII. 7. MLxxII. 3. 4. 5. Reduci domus Aug. LxxvIII. 3. 4. Mxiv. 2. Reduci Imp. Severi. MIx. 9. Reduci Romæ æternae. LxxvIII. 2. Reginæ. LxxvIII. 7. 8. Refpicienti. Lxxix. 1. ccL. MLxxII. 6. Sanétæ. Lxxix. 3. 4. MLxxII. 8. Secundæ Cæfaris. vIII. 1. Sieiae. Lxxix. 5.

Fortuna dubia. ccL.
Fortuna Mammofa. ccLi.
Fortuna Rhamnufia. LxxIII. 8.
Fortunis. LxxII. 2.
Fortunis Antiatibus. LxxII. 3.
Fortunis Salutaribus. Lxxix. z.
Fulgurator Deus. xxI. 4. 5.

GENIS Caefàrum. cvI. 6.
Genio ac majeftati Imp. Antonini. MLxxxv. 6.
Genio. cvIII. 2. 3. MLxxv. 1 1.
Afci.... cix. 9.
T. Attilii Vibiani. MxvIII. 1. f.Turmæ Scriver.
Aug. & Laribus. cvII. 6.
' Augg. Larum. cvI. 5.
Caefaris Severi Alexandri.
Caefàrum. cvII. 9.
Canabenfium. LxxIII. 4.
Caffi Signif. Dxxxv. 9.
Celimontis. xvIII. 4.
Centuriae. xLv. 1 3. cvIII. 4. 5. 6. 7. cix. 1.2.
MxvIII. 3.
Civit. Bit. Div. ccxxvII. 4.
Civit. Puteol. ccxxvII. 5.
Coeli Adianti. cix. 8.
coeli Herodiani. DcII. 4.
Cohortis. III. Brit. xxIIII. 7.
Coloniæ.1x.4.LVI.13.cix.4.ubieft&-Colonor
Col. Helvet. cxII. 3.
Coloniæ Neap. cx. 8.
Col. Puteolorum Deo magno. cx. 7.
Confervatori horreorum 'Galbianorum.
LXXV. I.
Conventus Afturicenfis. cx. 6.
Domus Ifidori Larinatis. MLxv. 3.
Exercitus. cix. 3.
Fagnene. MLxxv. 12.
C. Flavi Hermetis. DLxxxvII. 1.
Fontis Aginees. xcIIII. 3.
Forinarum. ix. 5.
Genialis Spei Helpidis. cII. 2.
Horreorum. cix. 7.
Horreorum Sejanorum. cix. 6.
Huic Decuriae. cvII. 8.

coetI Scriver.

Hujus loci. Ix. 1. LxxIIII. 6. Imp. Aug. Ix. 6. Incolarum. cx. 2. Iovii Aug. cxi. 6. Iovi Stygio Sanéto. xxIII. 6. M. lfuni Proculi. cxI. 1o. Larum horrei Pupiani. MLxxIIII. 15. Lavacrorum Metelli. cxi. 7. Loci. IIII. 7. vi. 2. 4. vIII. 4. 6. 7. 1x. 2. 3. xc. Io. cv. 2. cvii. 5. cLxxvII. 5. MxVII. 7. MxVIII. 9. MLxVIII. 2. Loci hujus. 1x. I. Loci Pellendones. cxl. 5. Loci & Fortunae. Mv. z. Mentefànorum. cv. 3. Municipi. cv. I 2. Municipi Antik. cx. 5. Municipi Cæritum. ccxv. 1. Municipi Interamnat. cxIII. z. Municipii Nefcanienfis. cx. 9. * Municipii Segufini. cxl. 1. Neronis. cxix. Noricor. cxi. 2. Numinis Fontis. xcIIII. 7. Oppidi Sabetani. MLxxv. 1 5. T. Optati. xLvi. 9. forte Turmæ. Scriv. Ordinis. cx. 1. Pag. Aug. MLxxv. I4. Pagi Tigor. cxi. 4. Patr. Valerianae familiae. MLxxv1.1. Plutonis. MLxxIII. 9. ' Populi Romani.viII. 3. Mwi. 5. Rhodonis. Dxc. 2. Similis Familiae. cxi. 1 I. Somni. xcix. 5. Talliatium. Lv. 8. Theatri Pompejani. cxl. 8. Venalici. v. 1. 2. vIII. 3. $. Genio Sanéto. cviii. 1. GENIuS Centuriae cum bafi marmorea. MxvIII. 3. Genius Curiæ dedicatus. MxvmI. 8. HARPOCRATES. LxxxII. 8. Hecate. xxvII. 4. Hercules. Defenfor, Invi&tus, Pollens. cccxv. 7., Primigenius. cccxv. 2. Reatinus. cccxv. 6. Tricofus. L. 1. Viétor. cccxv. 8. Hercules, & Philotes. xLII. 7. Herculi. vi. 1. 2. xL.9. Mxii. 6.7.8.9. 1o. Æliano. MLxIx. Io. Aug. xLvI. 3. Deinceps. MLxix. 1 1. &c. Aug. Conforti D. N. Aurel. xLv. 2. Celeri. xLv. 6. Comiti & Confervatori Dominorum noftror. xLv. 7. Comiti &Confervatoridomus Aug.Mxiii.3. Comiti Cuftodi.xLv. 8. Confervatori. xLv. 9. I I. Confervatori domus ulpiorum. xLv. Io. Defenfori. xLv. 12. 1 3. Deo. xLvi. 1. deinceps. xLVII. I. 2. 3. 6. cxIII. 4. MxII. 6. Deo invi&to. xLvI. I I. Divo. xLvi. 4. Gilio, Inviéto, Sanéto.xLvi. 7. MLxx. 2. Inviéto. xLvi. 8. 9. 1o. cccxv. 7. Mvi. 3. Mxvii. 6. vide xLvii. InviétoDeo. xLvi. 1 1. 12. MxVII. 7. Jovio. xvIII. 4. Luci Montani. MLxiii. 5. Magno Cuftodi. cxxxIIII.

[ocr errors]

Mar

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

JACCHO. cccix. 2. Jano. ad Theatrum Marcelli. cxxxmII. Cuftodi. xcvi. 2. Patri. cxxi. Patri Aug. xcvi. 1. Portuno xcv. 6. Janus ex præceptoSummaniconfultus. Mxv.8. Idea Jovis. Mix. 1o. Jovi Anderon. MLXIIII. I2. Aug. xvII. Io. Ægerio. LxxII. 5. . Brontonti. xvii. 1 z. Cæleftino. xvIII. 2. Candiedoni. MLxIIII. 13. Capitolino.xvmI. 3. cccxxxII. 3. Mix. 5. Celimontis. xvIII. 4. Coelio. xLvIII. 7. . Confèrvatori. xvIII. 5. 7. 8. 9. xix. I. 2. xxII. 13. Confervatori ob incolumitatem temporum. XIX. I. Confervatori poffeffionum Rofciorum. XVIII. I O. Cuftodi. xix. 7. Cuftodi AuguftaeTaurinorum.xix.8. Cuftodi, Confervatori. xix. 6. Cuftodi,Quirino, Salvatori.xix. 5. Damafceno. xx. 2. Depulfori. xx. 3. Dolicheno. xx. 4. 5. 6. 7.8.9. Eiazio. xxI. 2. Feretrio. ccxxxII. Fulgeratori. xxi. 3. 6. Mix. 6. Fulmin. Fulg. Tonanti. xxi. 6. Hammoni& Silvano. XXI. 7. Iazio. xxi. 2. not. Ladico. MLxv. I. opt. Max. II. 1 1. m. 2. 3. 5.6.8.deinceps. iterum. Mv. 2. 5. 6. Mvi. I. 2. 3. 4. 5. &c. denique. MLxIII. I. 2. &c.

O. M. Æterno, Servatori. mI. 5. Optimo Maximo Caeleftino.xviII. z. O. M. H. Aug. Ix. 5. O. M. Saranico Confèrvatori. xxII. 13. O. M. Sarapidi. xxII.7.8. O. M. T. Aviano. IIII. 4. O. M. Trajano. Iv. 4. not. xi. 3. Optumo, Servatori. xxIII. z. Paganico. xxi. 1 1. Pr. xxII. 2. Praeftiti. xxII. 1. MLxv. 2. Puero. Lxxvi. 6. 7. Redux. xxII. 3. Regi. MLxv. 3. 4. Sabazio. xxii. 4. 5. 6. Salvatori. xix. i9. Salutari. MLxv. 5. Sanóto Brontonti. xvII. 12. Saranico. xxII. 1 3. Sereno. xxIII. 1. LxxvII.6. MIx. 9. Servatori, Confervatori. xvIII. 6. Soli inviéto Sarapidi. xxII. 9. Statori. xxIII. 3. 4. 5. Stygio. xxIII. 6. 7. Tonanti.xxi. 6. ccxxxII. V. vL. coR. xxm. 1o. forte Vi&ori. not. Viétori. xxIII. 8. 9. Jovi & Junonibus. ccccx. 5. Is, DeaBivisTrivis. Lxxxiv. 5.fedv.not. Ifidi. xxvII. 2. xLII. 1. LxxxII. 7. 8. 9. 1o. Mx. 5. 6. Ifidi Reginae. LxxxIII. 12. 13. Ifidi Triumphali. LxxxIII. 14. Ifis. Aug. LxxxIII. 4. 5. 6. 7. 8. MLxvI. I. Dea, quae eft omnia. LxxxII. 2. » Domina Vi&trix. LxxxIIII. z. Exorata. LxxxIII. 9. Fru&ifera. Lxxxiii. 1o. Inviéta. MLxv. 1 1. Myrionyma. LxxxIII. 1 1. Pelagia. cccxII. 5. Regina. LxxxIII. 12. 13. Salutaris. LxxxIII. 1 5. Triumphalis. Lxxxiii. 14. Ifiaca Taurobilita. cccix. 2. 3. Ifis Serapis. cccxII. 7. Juno pronubavirginitatisereptæ.xxv.3. Juno Quiris. cccvIII. 1. Juno tutelaris menfis Januarii. cxxxvIII. Junoni. v. 5. 6. xxIIII. 9. 1o. &c. MLxIII. I.3. Auguftae. xxIIII. 12. xxv. 2. Claudiae. xxv. 9. Confervatrici. xxv. 2. Confervatrici liberorum domus Aug. xxv. 4.

[ocr errors]

Junonibus Aug. xxmII.
Junonibus Juliæ, & Sextiliz. xxv. 1 1.

Jupiter
Capitolinus. cccxxxii. 3.
Cuftos domus Aug. xx. r.
Optimus Maximus Heliopolitanus.cccxxIII.

I.

Paganicus. xxi. 2.
Propugnator. ccc. 2.
Tonans Tarpejus. LxxII. 5.
Tutelaris menfis Juli. cxxxix.

Juftitiæ & Clementiæ Caef. ccxxv. 6.

ILARES Augufti. cvi.6.7.8.9. to. 1 1. MLxxw.z. LA RES Maliae Malioli. Lxix. 12. Lares Rurales. ccLi. LaresVolufiani. cccxix. 9. LariViali Romæ æternae. Lxxviii. I. Laribus. cvi. 13. 14. cxxi. 1. MLxxIIII. I 3. Laribus Augufti.cvi. 6.7.8.9. 1o. 1 1. Laribus Auguftorum. MLxxIIII. 14. 16. Laribus Domefticis. cvi. 12. Laribus publ. cvi. 4. Laribus Puteolanæ Civitatis. x. 2. Latobio. Lxxxvii. 7. Latobio Aug. Lxxxvii.8. Lauriae Auguftae. cIIII. 5. Lehereno. MLxxIIII. 6. 7. Leucaniae Deae. MLxxiv. 8. Liber Deus inviétus. cccLxxxii. 4. Liber Pater. Lxvi. 7. deinceps. Liber Pater Pantheus. Lxxvii. 3. Liberae. LxxxIIII. 8. Libero Aug. Lxvi. 4. 6. Libero Patri. Aug. xxiiii. 6. Lxvi. 3. Libertati. xcix. I i. Libertati publicæ Po. Ro. c. 1. cxiii. 2. Libertatis reftitutæ. ccxxxviii. 12. Libitina. DccccLxxi. 8. Lucina. Dcxc. 5. Lucinae. Mx. I. Lumiis. cvii. 4. Lunæ. xxxI. I I. 12. Lunae Aug.xLii. 3. Lunae in Graecoftafi. cxxxv. 2. ita Scal. at Grut. Lunæ in Graegoftafi. Lunæ æternae.xxxiii. 5. 6. xLii. z. Lunæ, & Ifidi Aug. xLii. 1. Lupæ Romanae. cv. 1 I.

MAGNA Deùmmater, Ifis& Attis.xxvii. 3.
Magna Deum mater Pori Aug. & Trajani
Felicis. cccviii. 1o. 1 1.
Magna Deum mater Ceraria. Mx. 2.
Magnæ Matri. MLxv. 8.
Magnæ Deum matrixxix. 1. deinceps. DLxii. 7.
MX. 2.

MagnisDis.xxvii.4.xxviii.z.Mxix. 1.MLxiii.6.
Maja. Liii. 8.
Mairabus. xcii. I. 2.
Mario Patri,& Herculi. Mxii.4.
Mars militaris. Lviii. 4-
Mars tutelaris menfis Oétobris. cxxxI.
Mars Viétor. ccxxxII.
Mars ultor. ccxxxII. cccxvII. 8.
Marti.xviii. 3. Lv1.8.deinceps.MLxviii.3.4.&c.

Aug. Lvii. 3. 5. 6. 7. deinceps. MLxvIII.8.9.

Auxiliatori. vi. 3.

Britowio. LVII. Io.

Campeftri. LVII. 12.

Camulo. xL. 9. Lvi. 12.

Caflrorum. cccxvII. 7.

Ciradino. LvII. 13.

Confervatori corporis Aug. LVIf. 4.

Domino. LvIII. 14.

Invi&to. LVIII. I.

[ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »