Obrazy na stronie
PDF

Semei procedebat egrediens, et maledicebat , mittebatque lapides contra David, et dicebat : Egredere , egredere, vir sanguinum, et vir Belial. 2. Reg. a6. 7. Eliseus malediæit pueris illudentibus ei, et dicentibus : Ascende calve, ascende calve. Et lacerati sunt quadraginta duo pueri à duobus ursis, 4. Reg. 2. 25. 24. Maledictio autem matris eradicat fundamenta. Eccli. 5. 1 1. ' Cùm Judas Machabæus obsideret quoddam præsidium , hi, qui intüs erant,—supra modum maledicebant, et sermones nefandos jactabant. 2. Mach. i o. 54. Pharisæi malediaeerunt cæco nato, per Jesum illuminato , et dixerunt : Tu discipulus illius fis. Joan. 9. 28. Arguebant Judæi Paulum, dicentes : Summum Sacerdotem Dei maledicis? Sed ille eaeeusavit se, et diaeit : Nesciebam, fratres , quia princeps est Sacerdotum. Actor. 25. 4. 5.

Maleficia. Vide Incantationes. * MALUM ET MALI,

Malum dicens bonum, punietur,

Væ qui dicitis malum bonum, et bonum malum : pcmentes tenebras lucem , et lucem tenebras : ponentes amarum in dulce, et dulce in amarum. Isa. 5. 2o.

Qui dicunt impio : Justus es : maledicent eis populi : et detestabuntur eos tribus. Qui arguunt eum, laudabuntur : et super ipsos veniet benedictio. Prov. 24. 24. 25. ;

In eo quod dicitis : Omnis , qui facit malum, bonus est in Conspectu Domini, et tales ei placént : aut certè ubi est Deus judicii? (Comminantur Domivus, se maledicturum bene-dictionibus sacerdotum, nisi resipiscant, etc.) Malach. 2. 17.

Malum declinandum et bonum faciendum.

Ne sis sapiens apud temetipsum : time Deum, et recede à malo. Prov. 5. 7.

Lavamini, mundi estote, auferte malum cogitationum vestrarum ab oculis meis: quiescite agere perversè, discite benefacere, etc. Isai. 1. 16. 17. ** Si autem impius egerit pœnitentiam ab omnibus peccatis suis, quæ operatus est, et custodierit omnia præcepta mea , et feceritjudiciüm etjustitiam: vitâ vivet , et non mórietur. Omnium iniquitatum ejus, quas operatus est, non recordabor. etc. ; Ezech. 18. 2 m. 22.

Malorum multitudo, *

Cùm factum fuerit diluvium, octo tantùm homines salvati . sunt. Omnis quippè caro corruperat viam `suiäm. Gen. 6, per totum.

In quinque civitatibus So

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

In eaeereitu Holophernis tan

tus erat numerus bellatorum ,

cooperuerint faciem terrae , sicut locustæ, Judith. 2. 1 1. Omnis populus, qui habitabat in térra Ægypti, et mulieres, quarum stáíát multitudo grandis, sacrificabant diis alienis. Jerem. 44. 15. A'on remanserunt eum Juda Machabæo mis; octingenti viri; et erant in eaeercitu TBacchidis et 4lcimi proditoris 2oooo o;*orgm , et duo millia equitum. 1. Mach. g. 3. Clamavérunt ergò rursùm 9mnes dicentes : `Non hunc (dimitte),sed Barabbam.Joan. 18. 40. Ergò in maæima mulfitudine istâ, quæ erat eo tempore Paschali in Jerusalem e. Quandò passus est Dominus , *om snventus est vir , qui se OPporteret manifesté mori; tam ^equuter procuratae. De sectâ hâc ( Christiano*gm ) notum est nobis, quia ubique ei contradicitur. ( Sic quidam Judæi, quos invenit PaulusRomæ in primoadventu 8uo, diaeerunt ei. )4ctor. 28. 22.

Mali opprimentes bonos. Vide Oppressio bonorum.

Malorum consortium
vitandum.

Bealus vir, qui non abiit in consilio impiorum, et in viâ peCCatOrum non stetit , et in cathedrâ pestilentiæ non sedit. Psal. 1. í.

Non sedi cum consilio vani

tatis : et cum iniqua gerentibus non introibo. Odivi Ecclesiam malignantium : et cum impiis non sedebo. Psal. 25. 4. 5. Fili mi, si te lactaverint peccateres, ne acquiescas eis. Prov. 3 , 1 0. Vade contra virum stultum : et nescit labia prudentiæ , etc, Ibid, 14. 7. - Time Dominum , fili mi , et regem : et cum detraetoribus mon commiscearis: quoniàmrepentè consurget perditio eorum : et ruinam utriusque quis novit ? Ibid, 24. 2 1. 22. Qui cum fure participat, odit animam suam: adjurantem audit, et non indicat. lbid. 29. 24. Discede ab iniquo , et deficient mala abs te, Eccli. 7. 2. Cum audace non eas in viâ, • me fortè gravet mala sua in te : ipse enim secundùm voluntatem suam vadit, et simul cum stultitiâ illius peries. Ibid. 8. 18. /ide Gen. 4. 8. Qui tetigerit picem, inquimabitur ab eâ : et qui communicaverit superbo , induet superbiam, etc. Ibid. 15. m. Nolite jugum ducere cum infidelibus. Quæenim participatio justitiæ cum iniquitate ? Aut <quæ societas lucis ad tenebras? {Quæ autem conventio Christi ad Belial ? Aut quæ pars fideli cum infideli? Qui autem comsensus templo Dei cum idolis ? 2. Cor. 6. 1 4. et seq. Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert , nolite

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

nüm , et liberabit te. Ibid. 20,

22. Vide e, 24. 29. ' Benedicite persequentibus vos : benedicite , et nolite maledicere. Rom. 1 2. 14. Nulli malum pro malo reddentes. v, 17« Màledicimur , et benedicimus : persecutionem patimur , et sustinemus. 1. Cor. 4. \ 2. Videte, ne quis malum pro malo alioui reddat, sed semper quod bonum est seetamini in invicem, et in omnes. 1. Thess. 5. 15. - • ' In fine autem omnes unanimes, compatientes, fraternitatis amatores, misericordes , m0desti, humiles : non reddentes malum pro malo, nec maledictum pro maledicto, sed è contrario benedicentes, etc. 1, Petr. 5, 8, 9.

[graphic]
[ocr errors]

Congregabo super eos tuala • et sagitta§ meas complebo in eis, (seil, populo Israël propter eorum ingratitudinem.) Deut. 39. 2$.

Quia dereliquerunt Dominum Deum suum (Israëliticus populus), quieduxitpatres eo; iùm de ierrâ Ægypti, et secuti sumt deos alienos, et adoraverunt eos, et coluerunt eos.: idcircò induxit Dominus super eos omne malum hoc. 3. Reg.

[ocr errors]

milialum Achab öoram me ? Quia igitur humiliatus est mei causâ, non inducam malum in diebus ejus , sed in diebus filii sui inferam malum domui ejus. Ibid. 51. 2g. Ego Dominus, et non est alter, formans lucem, — et creans malum. Isa. 45, 6. 7. Hæc dicit Dominus : Eccè ego inducam super eos mala , de quibus exire `non poterunt: et Clamabunt ad me', et mom exaudiam eos.Jer. 1 1. m 1. /ide c, 32, 42. Item. Jenæ, 3, 1 o. Propter quod statuitDominus Deusiioslef,—ut adduceret— super nos malamagna, quæ non sunt facta sub cœlo, quemadmodumfactasunt in Jerusalem , etc. Ut manducaret homo carnes filiisui, et carnes filiæ suæ. Baruch, 2. 1. etseq. /ide Deut. 28. 53, Si clanget tuba in civitate ,

et populus non expavescet? si
erit malum in civitaie, quod Do-
minu$ non fecerit? Amos. 3. 6.
Descendit malum à Domino
in portam Jerusalem. Mieh. 1.
19. - -
Dicit Doininus. : Eccè ego
cogito super familiam istam
malum : undè non auferetis
( scilicet Samaria et Jerusa-
lem) colla vestra, et non ambu-
labitis superbi, quoniam tempus
pessimum est. Ibid. 2. 3.

Malum culpæ summe aversatur Deus, multò minùs Deum auctorem habet.

Mendacium fugies : insontem et justum non occides: quia avérsos impium. Eaeod. 25. 7. Sit timor Domini vobiscum, et cum diligentiâ cuncta factte : non est enim apud Dominum Deum nostrumi iniquitas. 2. Paral. 1 g. 7. Deus enim illorum ( ftttorum Israël) odit iniquitátem. Judith. 5. 21. . Viri cordati, audite me, absit à Deo impietas, et ab omnipotente iniquitas. Job. 34. io. Manè adstabo tibi, et videbo, quoniam non Deus volens iniquitatem tu es. • Psal. 5. 5. Oάisti omnes , qui operantur iniquitatem : pérdes `omnes . qui loquuntur miendacium, etc. v. 7. - Dilexisti justitiam, et odisti in$t; Psal. 44. 8.

[ocr errors]

biles Domino : vota juslorum placabilia, Abominatio est Domino via impii : qui sequitur justitiam: diligitur ab eo. Prov. 1 5. 8. 9. ' Similiter autem odio sunt Deo , impius, et impietas ejus. Sap. 1 4. 9. Nemini mandavit ( Deus ) impiè agere , et nemini dedit spatium peccandi. Eccli. 1 5. 2 1. Perditio tua, Israël : tantummodò in me auxilium tuum. Oseae. 13. 9. Quid ergò dicemus ? Nunquid iniquitas apud Deum? Absit. Rom. 9. 14. I. Quæ autem conventio Christi ad Belial ? Aut quæ pars fideli cum infideli ? Qui autem consensus templo Dei cum idolis. 9. Cor. 6. 1 5. 16. Nemo, Cùm tentatur, dicat, quoniam à Deo tentatur : Deus énim intentator malorum est : ipse autem neminem tentat. Jacob. m. 15.

[blocks in formation]

Dabo tibi regem in furòre meo, et auferam indignatiome meâ. Oseae. 15. 1 m.

Ideò (Quia Christum non receperunt) mittet illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio. 2. Thess. 2. 1o.

Jubetque eis obedire.

Super cathedram Moysi sederunt Scribæ et Pharisæi. Ommia ergò quæcumque dixerint vobis, servate et facite: secundùm opera verò eorum nolite facere : dicunt enim , et nom faciunt, etc. Matth. 25. 2. 5.

Servi, subditi estote — dominis, non tantùm bonis etmodestis, sed etiam dyscolis. 1. Petr. 2. 18.

Malorum etiam ministrorum, operâ utitur Deus.

Multi dicent mihi in illâ die: Domine, Domine, nonne in nomine tuo prophetavimus, et in nomine tuo dæmonia ejecimus, et in nomine tuo virtútes multas fecimus? Matth. 7. 22.

Respondit illi (Jesu); Joannes, dicens: Magister, vidimus quemdam in nómine tuo ejicientem dæmonia qui non sequitur nos , et prohibuimus êum, Jesus autem ait : Nolite prohibere eum , etc. Marc. 9. 57. 38. Idem verbatim habetur Luc. 9. 49.

MANENDUM EST NOBIS IN CHRISTO.

Manete in me, et ego in vo

[ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
« PoprzedniaDalej »