Obrazy na stronie
PDF

HISTORYA

PRAWODAWSTW IWAŃSTH

———— —

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

/
Z rękopisów i druków zupełnie nowo przerobione, i na sześć tomów /

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic]

REGŁA
MONACENSIS-

Wolno drukować: Z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanéj liczby egzemplarzy.

W Warszawie dnia 9 (21) Sierpnia 1861 r.

Starszy Cenzor, F. SoBIEszczAŃsKI.

[graphic]
[graphic]

PRzEDMow A

| | ydając tom czwarty, miło mi podobnemi, co przed dwudziestą siedmią laty, słowami i w tymże samym miesiącu, przemówić do czytelnika, ażeby mu o związku historyi politycznéj a prawodawstwa znowu napomykając, przypomniéć oraz zachodzący między obiema związek, przywieść na pamięć ważne obu wpływy na wyrozumienie ducha narodowych dziejów, tudzież upewnić o tém, że wiedzę obu łączyć powinien, kto pragnie odgadywać upłynione wieki, i wnioskować o tém, co, jak, i dla czego tak było. Zwyczaj i ustawa, których rozpoznaniem zajmuje się głównie historya prawodawstw, przedstawiają się w dziejach niby ciało ognia pełne, którego dotykając się mędrzec, wyprowadza z niego iskrę chroniącą od pioruna; nieuk zaś, a do tego zły człowiek, roznie*wszy płomień, sprowadza na kraj nieszczęścia, i wy

[graphic]
« PoprzedniaDalej »