Vaderlandsche letteroefeningen, Część 1

Przednia okładka
p. Ellerman, 1849
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 654 - Es eifre jeder seiner unbestochnen Von Vorurteilen freien Liebe nach! Es strebe von euch jeder um die Wette, Die Kraft des Steins in seinem Ring
Strona 494 - ont rouilles, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme un .- feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours.
Strona 549 - Meent niet, dat ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde ; ik ben niet gekomen, om vrede te brengen, maar het zwaard.
Strona 617 - De geschiedenis der Kerkhervorming , in tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der Protestanten in hun Christelijk geloof. Bekroond door het Haagsche genootschap tot verdediging der Christelijke Godsdienst. Nieuwe uitg. (In éón deel.) Amst., ten Brink §
Strona 463 - En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg in geregtigheid.
Strona 691 - DERMOUT, dat in het bestaande formulier alleen sprake was van handhaving der leer, „gelijk die in haren aard en geest het wezen en de hoofdzaak uitmaakt van de belijdenis der Hervormde kerk".
Strona 187 - ... volkomenheit vint, om dat die de maet van 's menschen vermogen overtreft. Beveel het papier niet terstont al wat u in den zin schiet, maer toetst uwe inbeeldingen, vonden en gedachten ofze der penne en den dagh waerdigh zijn.
Strona 625 - Korte beschouwing van eenige der voornaamste natuurlijke voortbrengselen van den Indischen bodem, met het oog op de plaatselijke nijverheid en de denkbeelden van kolonisatie op Java, door WL de Sturler...
Strona 95 - De inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen , door de wet geregeld.
Strona 515 - Neêrlands heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot in onze dagen, door J.

Informacje bibliograficzne