Obrazy na stronie
PDF
ePub
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Q. HORATII FLACCI

CARMINUM

LIBER IV.

ODE I.

AD VENEREM.

Maximo interjecto intervallo Horatius, Augusti hortatu adductus, quartum hunc libellum in honorem privignorum ejus edit: (sic auctor Vitæ Horatii :) quare suavissima Allegoria usus, se apud eum excusat ob alieniorem ætatem rei ludicræ jam minus idoneum; quin et hanc provinciam Paulo Maximo ornatissimo juveni tradendam censet. Ad ultimum tamen fatetur languidulam amoris flammam sibi adhuc identidem revirescere. (Mihi sic videbatur: cum semel placuisset novum librum edere, in eum conjectum esse quicquid ad manus erat. Dilogia hic quidem non placet. Gesn.)

INTERMISSA, Venus, diu,

Rursus bella moves? Parce, precor, precor.

Interrupta dudum Venus, iterum prælia indicis. Abstine, oro obtestorque. Non

Deest hæc Ode Editioni Sanad. Hic codex Laurent. Torrentii habet, Carminum Liber quartus ad Fabium Maximum, haud dubie ob Maximi mentionem in hac prima Ode factam. Codd. ap. Fabric. et Steph. Diatr. sect. 111. Ad Paulum Maximum.-1 Intermissa Venus diu sine distinctione fere edd. Distinguit Bentleius post Intermissa, et ita edd. Pulmanni 1564. Frellonii 1559. Vincentii 1571. et Lubinus, Cerutus in Paraphrasi, et Ascens. Chabot. in Commentt. Intermissa referunt ad bella. Sic etiam Jani, Bipont. Mitsch.Wetzel. Wakef. Comb. et Kidd.-2' Post moves interrogationis signum multi ponunt,

NOTE

Metrum idem quod 1. Od. 3. 1 Intermissa] Suetonius in Vita Horatii ita scribit: 'Scripta quidem ejus usque adeo probavit, mansuraque per

petuo credidit Augustus, ut non modo Sæculare Carmen componendum injunxerit, sed et Vindelicam victoriam Tiberii Drusique privignorum;

Non sum qualis eram bonæ

Sub regno Cinaræ. Desine, dulcium

Mater sæva Cupidinum,

Circa lustra decem flectere mollibus

Jam durum imperiis. Abi

Quo blandæ juvenum te revocant preces.
Tempestivius in domum

Pauli, purpureis ales oloribus,

5

10

sum qui eram sub dominio benignæ Cinaræ. Crudelis parens amorum suavium, parce me intractabilem subjicere dulcibus imperiis, circa decem lustra. Ito quo invitant te vota adolescentium amore plena. Opportunius lascivies in ædibus Pauli

[ocr errors]

etiam Bentl. et Gesu. Sed rectius ap. Lamb. Cruq. Torrent. Steph. Heins. Cuning. &c. punctum est. Nam est querela potius s. exclamatio, quam interrogatio.' Jani.-4 Cynara, Cinere, Citara, variantes ap. Jani. Cinare Bentl. Cuning. et edd. recentt. Gr. est Kápa.-9 Tempestivior emend. Cun. nulla necessitate.' Jani. in domo multi codd. Harl. 2. 3. 4. 6. Altt. 1. 2. Lips. 1. Lips. 2. a m. s. Lips. 3. Fran. Helmst. item Porphyr. Venett. Locher. Åscens. Muret. Basill. Lamb. Cruq. Torr. Fabr. Heins. H. et Ro. Stephh. Fab. Dacer. Sivr. Sed in domum aliquot Lamb. duo Bersm. Pulmanni Gemblac. 2. et Hunn. Sax. Bentleii Græv. Regin. Galiens. Battel. et Bodl. 1. 2. Harl. 1. 5. Mentel. Lips. 2. a m. pr. Dess. 2. Et sic Bentl. Cun. Baxt. Gesn. Zeun. Jones. Jani, Bipont. Wetzel. Wakef. et Kidd. Bene omnino; nam cum doctius et exquisitius (et sic vix a librario) est comissari in domum, quam, in domo; tum abi, vs. 7. purpureis ales oloribus, vs. 10. et quæris, vs. 12. aperte comissari de motu ad locum accipi jubent.' Jani.—10 Pro purpureis, marmoreis emend. Lamb. in edit. priori, quia non sint olores purpurei. Nam non putabat purpureum' simpl. pro pulchro dici posse, nisi pulchritudo ad purpureum colorem accederet. Contra marmoreum colorem' ap. Lucr. dici

NOTE

eumque coëgerit propter hoc tribus carminum libris ex longo intervallo quartum addere.' In hoc tamen libro quarto nonnullæ sunt Odæ quas constat esse factas ante quasdam prioribus libris contentas: v. g. XII. hujus libri ante 1. Od. 3. Intelligendus forte est Suetonius de edito in lucem potius quam de conscripto post alios tres quarto hoc libro.

2 Parce, precor] Per ætatem se excusat: abiisse juveniles nimirum ludos et artes, quibus pollebat dum amabat Cinaram meretricem specio. sam inprimis, et ab ea diligebatur maxime. Illam vocat " protervam' 1. Epist. 7. rapacem' Epist. 14.

[ocr errors]

Hic appellat 'bonam,' vel significans forma egregiam et perfectam, vel quia immunis ei placuerat, ut scribit ipse citato loco, id est, sine ulla præmiorum spe, ceterisque amatoribus antepositus fuerat.

5 Mater sæva Cupidinum] Hunc versiculum jam posuit lib. 1. Od. 19. Vide ibi Not.

6 Circa lustra decem] De lustro Not. 11. Od. 4. in fine. Est spatium quinque annorum: hinc annum ætatis suæ quinquagesimum notat Poëta. Vide Alex. ab Alex. v. 27. Just. Lips. Elect. 1. 27.

10 Pauli Maximi] Paulus Fabius Maximus Consul Romæ fuit anno ur

Comissabere Maximi,

Si torrere jecur quæris idoneum.

Maximi; illuc i velox cycnis purpureis, si cupis aptum hepar inflammare. Is enim

pro candido; item nota esse marmoream cervicem,'' marmoreum collum,' &c. Sed in edit. poster. ipse mutavit sententiam, quia purpureis sit lectio omnium codd. item Servii ad Virg. Æn. 1. 591. furfureis aliquando conjecerat Post idem Cruq. Cruq. sed mox, quam ineptum hoc esset, ipse senserat.

emend. ac edidit Porphyreis, ejus lectionis vestigia in codd. Blandd. sibi visus reperisse, et explicat: 'Veneri sacris,' quod Cythera insula olim Porphyris vocata: vid. Plin. iv. 12. Dum dubium sit, an recte formetur a Porphyri gentile 'Porphyreus :' tum non opus his omnibus; nam optime habet purpureis.' Jani.-11 Comessabere, vel Commessabere, h. 1. et alibi, omnes propemodum codd. ac editt. vett. Et vulgo hodie in editt. est comessabere. Sed Comissabere per simplex m et i, tres Blandd. Cruq. et sic Lamb. edit. poster. Cruq. Heins. Rutgers. Bentl. Cun. Baxt. Gesn. et Jon. Comassabere emendarat Fulv. Ursin. in cod. Faërn. Lamb. et sic ipse Lamb. ed. pr. quia sit a Gr. kwμdSew. 'Sed ab hoc ipso recte comissari, uti`a waтpiášev, patrissare. Vid. Burm. ad Petron. LXV. p.424. Comitabere Mentel. ex errore, quo tamen proditur lectio Comissabere. Commiscebere emend. Sivrius, qui ita sibi rem informat: vidisse Horatium cycnos colludentes; igitur, cum sub unius illorum specie latere Venerem, ac sibi insidiari, putasset, eam abire jussisse ad Maximum: tempestivius in domo Maximi commiscebere oloribus ales' b. sub alitis forma latens. Cui mortalium, præter Cl. Sivrium, tale quid in mentem venire poterat? Offendebatur Vir doctiss. forma lyrica: ales oloribus. Quæ quam justa Comessabere etiam scilicet sit causa emendandi, facile intelligas.' Jani.

NOTE

bis conditæ 743. cum Iulo Antonio, ad quem est inscripta sequens Ode. Vetus codex titulum quarto huic libro præfert: Ad Fabium Maximum, Torrentio teste.

Purpureis ales oloribus] Venus curru vecta ab oloribus tracto, atque alitis modo volans et celeriter decurrens. Vide . Od. 28.

Purpureis] Magna contentio de ista voce, cum cycni plane sint candidi, non purpurei. Vel, purpureus vocabatur omnis color valde nitens, qualis est cycnorum candor: unde et nix purpurea dicitur ab Albinovano. Vel, quod purpura etiam alba quædam erat. Plutarch. in Alexandro, refert Hermionicam purpuram annis ferme ducentis repositam suum adhuc colorem servasse; cujus hæc afferebatur

ratio, quod rubræ tinctura melle, candidæ autem oleo albo confecta esset. Xenoph. Cyrop. VIII. Cyro fuisse ait tunicam e purpura semi-albam vel albo distinctam: χιτῶνα πορφυροῦν μεσόλευκον. Forsitan et color purpureus attribuitur cycnis Venerem trahentibus, qui ipsius Veneris est, per hypallagen. Apud Anacreontem 'Apodíτn Toppʊpâ.

11 Comissabere] Comissari proprie est post cœnam et epulas jocari, ludere, lascivire: quanquam et signifi. cat post cœnam luxuriose iterum epulari. Sueton. Vitell. cap. 13. Epulas quadrifariam dispertiebat, in jentacula, prandia, cœnas, comessationes.

12 Jecur] In jecore sedes amoris ac libidinis. Vide 1. Od. 13. et 25.

« PoprzedniaDalej »