Porządek na Seymie Walnym Elekcyey, Między Wárszáwą á Wolą: przez opisáne artykuły, do sámego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Páńskiego MDCLXIX Dniá 2 Mieśiącá Máiá

Przednia okładka
1669 - 25
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne