Obrazy na stronie
PDF
ePub

filozofickej fakulty

university Komenského v Bratislave.

Redigujú:

prof. dr. JÁN HEIDLER obor historický
a prof. dr. MILOŠ WEINGART obor filologický.

Ročník I.

V Bratislave a v Turčianskom Sv. Martine 1922.

Vydáva filozofická fakulta university Komenského s podporou ministerstva
školstva a národnej osvety a Matica Slovenská.

Tlačou Matice Slovenskej a Kníhtlačiarskeho účast. spolku v Turčianskom Sv. Martine.

18

.56

882

v.1

22-11-17

JEHO MAGNIFICENCII PÁNU PROFESOROVI

Dr. JOZEFOVI HANUŠOVI,

PRVÉMU DEKANOVI FAKULTY ROKU 1921/2
A ROKU 1922/3 REKTOROVI UNIVERSITY KOMENSKÉHO

K ŠESŤDESIATROČNÉMU JUBILEU
USILOVNÉHO ŽIVOTA

DŇA 27. JÚNA 1922

PRVÝ ROČNÍK VEDECKÝCH PRÁC FAKULTY

VENUJE

SBOR PROFESORSKÝ

« PoprzedniaDalej »