Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr ...

Przednia ok³adka
Piller, 1827
 

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne