Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

S I E L A N K A I.
Do KSIĘCIA ADAMA CZARTORYSKIEGO

Generała Ziem Podolskich.

Z okazyi wydania Sielanek Symonidesa, Zimorowicza, Gawińskiego, Nagurczewskiego, i Minasowicza razem ze

branych.

Labo cię dobroć Boska, nayłaskawszy Panie,
W wyższym nad pospolity gmin mieć chciała stanie,
I krwi tey być dziedzicem, z którey Polskie strony
Wielkiemi się szczyciły niegdyś Jagiellony; -
Nie gardź, proszę, tym podłym wieyskich piosnek tonem,
I z pańskich gmachow myslą staw się nad zagonem.

« PoprzedniaDalej »