Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors]

kar:
1 Do Xcia Adama Czartoryskiego G. Z P. 5
2 Na wesele Ignacego Potockiego . . . 8
5 Mirtyl . . . . . . . . . . . . 15
4 Dziecie poprawione . . . . . . . 18
5 Dafne . . . . . . . . . . . . 25
6 KZiosna . . . . . . . . . . . 18
7 Pacierz staruszka . . . . . . . . 55
8 Folwark . . . . . . . . . . . 4o

9 Oczekiwanie na towarzyszow , - -
1o Do Xcia Adama Czartoryskiego G.Z. P. 57
1 1 Strumień . • • • • • • • • •

12 Narcys . . . . . . . . . . . 68
15 Małżeństwo szczęśliwe . . . . . . 74
14 Przymierze śmierci z miłością . . . 78

[merged small][ocr errors]

1 Sekret, do Jacka Ogrodzkieg
2 Szlachetność . . . . . .
5 Głupstwo . •
4 Wiek zepsuty .
5 Pochlebstwo . . .
6 Chudy Literat . .
7 Reduty

8 Małżeństwo .
Na ruinę Jezuitow .

[ocr errors]

I Rada zwierząt
2 Dwa drzewa . . . . .
5 Sakwy . . .
4 Gi/ i Słowik .
5 Jaskółka . . . . . .
6 Wyprawa na woynę .
7 Kanarki .
8 Kot stary • •
9 Celestyn Kapucyn
1o Szczur na pustyni
1 1 Towarzysz

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

. . . tamże

182 |
. 185 -
186 |
187

192
1 96

I99

EPIGRAMMAT A.
I Zagadka . . . . . . . . . . . 2o1

2 Kolos nad Niemnem . . . . . . . 2o2
5 Pochwała . . . . . . . . . tamże

4 Równość po śmierci . . . . . . . 2o5
5 Nagrobek Piianicy . . . . . . . 2o4
6 Do przyjaźni . . . . . . . . tamże
7 z Sarbiewskiego . . . . . . . . 2o5

8 Do wina . . . . . . . . . . tamże
9 Do X. Karola Wyrwicza . . 2o6
I o Fragment . . . . . . . . . tamże
1 1 Na feierwerk . . . . . . . . . 2o7

12 z teyże okoliczności . . . . . . . 21o

15 Z teyże - . . . . . . . . . . 21 I
14 Do Augusta Moszyńskiego . . . tamże
15 Na pogrzeb Xżny Zofii Czartoryskiey . 212
16 Pobożność u grobu . . . . - . . . 215
17 Napis grobowca . . . . . . Zamże
18 Zmarła Xiężna do Polakow . . . tamże
19 Polacy do zmarłej Xiężny . . . . 214
2o Na teyże zeyście dwa razy . . tamże
22 O tymże trzy razy . . . . . . 215
25 Do zmarłej dwa razy . . . . 216
4 Do Pirry . . . . . . . . . : 222
5 Do Agryppy . . . . . . . . . . 225
6 Do Tałiarcha . . . . . . . . . 224
7 Do Leukonoi . . . . . . . . . 25o
8 Na pochwałę Augusta . . . . . . 251
9 Wróżka o zburzeniu Troi . . . . . 254
Io Do Panny . . . . . . . . . . . 256
1 1 Do Kwintylego Zara . . . . . 257
12 Do Chłoż . . . . . . . . . . 258
15 Do Lidyi . . . . .
14 Pochwała Eliasza Lamii . . . . . 24o
15 Do Towarzyszow . . . . . . . 251
16 Do Archity . . . . . . . . . 245 |
17 Do Ikcyusza . . . . . . . . . 246
18 Do Apollina . . . . . . . . . 247
19 Do fortuny . . . . . . . . . 248
2o Na przybycie Numidy . . . . . . 25o
21 Do przyjacioł . • . . . . 251
22 Do sługi . . . . . . . . . . 255
25 Do Azyniusza Polliona . . . . . 254
24 Do Sałustyusza Kryspa . . . . . 256
25 Do Deliusza • • 257
Taż pieśń inaczey . . . . . . . 259
26 Owoc niedoyrzały . . . . . . . . 26o
27 Do Tyta Septymiusza . . . . . . 262

FIORACYUSZA PIEŚNI ZEBRANE.
r Do Mecenasa . - . . . 217

2 Do Wirgiliusza • • 219

3 Do Lucyusza Seacta . • 22 I

28 Na Julią Barynę . . . . . . . 265
29 Do K7a/giusza . . . . . . . . 265
5o Do Licyniusza . . . . . . . . 266
51 Do Hyrpina . . . . . . . . . . 268

52 Do Mecenasa . . . . . . . . . 269

[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »