Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Binduskiey roli wędrowna krynico,
W którey, iak kryształ, czyste wody świecą;
Tobie, gdy słońce iutro wstanie złote,

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1. Nie iednostavnie się to słowo w różnych edycyach łacińskich kładnie; w iednym Blanduzya, aw drugich Banduzya.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Już śmiercio-płatnym wieńcem znakomity,
Zbiwszy Iberow narod nie pożyty
Zwyciężca Cezar, podobien Alcydzie,
Do domu idzie.
Wychodź w służebne otoczona grono,
Jedynie męża kochaiąca żono!
Oddawszy bogom za wiek iego luby
Ofiarne śluby.
Idź i ty siostro, idźcie matki i wy
Z córkami witać poczet synow żywy,
Za wodzem swoim; zdobiąc na ich przyście
Głowy swe w liście,

Wy zaś, którym los nieszczęsny w tey dobie,
Po stracie mężow być kazał w żałobie;
Przestańcie skarżyć płaczliwemi troski
Na wyrok Boski.
Precz czarne smutki i łez hoyne zdroie:
Ja ni domowych gwałtow się nie boię,
Ni obcey broni: pod twą, Cezar, wodzą
Nic nie uszkodzą
Nieście tu wonie z kwieciem pacholęta,
I wino, Marsow co woyny pamięta;
Jeźli tam ieszcze uszła bania iaka
Drapcy Spartaka.
Niech też tu z lutnią przybędzie Neera,
Co iasne włosy złotym węzłem zbiera:
Nie czyńcie swarow, ieśli mniey ochotny
Nie puści wrotny.
Dawniey to człowiek i pukał i trzaskał,
Lecz pierwszą żywość włos siwy ugłaskał.
Nie dałbym sobie krzywd od tego panka
Za rządu Planka.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

A tobie, starko, u przęśli

Lepiey, niż skakać u gęśli. Karbowna laty, a przy młodym chłopie Tak się otrząsa, iak mucha w ukropie;

Ani iey róża przystoi,

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Smiała się na te Cytera przemysły,
Które trwożliwy próżno czynił ociec:
Widząc, iż niemasz szczeliny tak ścisłey,

Gdzieby Bóg nie miał złoto-lewny dociec.

Przez groźne mieczmi drabantow szeregi
Bystrzeyszym nad błysk piorunny przelotem,
I przez gor ciągłych nieprzebyte legi • •
Przeydzie moc worka ładownego złotem.

« PoprzedniaDalej »