Obrazy na stronie
PDF

Ożywny iakiś wietrzyk od zachodu
Lekkim się brzękiem w martwe dusze wlewa.
Oddech z długiego powraca zawodu:
Pierwszą zieloność myśl uwiędła wdziewa.
Przychylną niebian litościwych sprawą

Lepsze cię losy czekają Warszawo!

Król się przybliża do swoiego domu:

Na stronę plotki, natręty, i zdzierce.
Pełno po mieście okrzykow i gromu.
Przynoś mu czyste na ofiarę serce
Cnotliwy ludu, coś te ognie wzniecił!"
Pierwey on ciebie łaskami oświecił.

Mędrszy z długiego pana niewidania,
Doznałeś smutnych bez niego kolei.
Na nim oyczyzny zawisły żądania ,
On twoich celem losow i nadziei.
Dzieł iego trudy, odganiay zgryzoty:
W tenczas ci powiem, że go kochasz z cnoty.

Aoniec Tomu pierwszego.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

1. Na Obrazy Polakow starożytnych – –

2 Hymn do Słońca - - - - - - - -

5 Podziękowanie J. K. Mci za Numizma - -

4 Do Woltera–HWiersz króla Pruskiego - -

5 Na śmierć Augusta III. króla Polskiego

6 Do Malarstwa - - - - - - - - - -

7 Do Księcia Augusta Czartoryskiego Wojewody

Ruskiego – – –

8 Do J. K. Mci od Coll: Nob: Warszawsk: -

9 Do Ignacego Potockiego Pisarza W. Litt: -

« PoprzedniaDalej »