Obrazy na stronie
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Philol 605.06 (?-14)

HARVARD
UNIVERSITY

LIBRARY
JAN 3 1964

1

Predgovor.

„Hvaliti svoje rajne dobrotnike, povzdigovati njih lepe dela in znamenite zasluge je nam ravno tolika dolžnost, kakor njih slavne izglede posnemati. Kdor svojih slavnih prednikov ne časti, njih verli naslednik biti ne zasluži" (Slomšek v Drobtinc. 1862).

Da spolnim omenjeno dolžnost in zaslužim nekoliko sedanjo dostojnost, sem po Učiteljskem Tovaršu l. 1871 - 73 vzlasti v slovstvenem oziru popisal moža, kteri sedaj že davno med rajnimi, po lepih delih in znamenitih svojih zaslugah mnogim dobrotnik, nam vsem daje slaven izgled v posnemanje ter se šteti sme med Slovenije stebre, in ta mož je Fr. Ser. Metelko.

Spisovaje slovstveno zgodovino čutim živo, da so na književnem polji slovenskem poleg nekterih pisanih livadic še mnoge in puste ledine, da so premalo znani marsikteri prav dobri pa bolj skromni pisatelji, da so nektere dela precenjene nektere pa premalo čislane. Treba je toraj, da Slovenci marljivo obdelujemo najprej one ledine, opisujemo verle pisatelje posebej in razglašamo njih slavne dela, popravljamo in vredujemo, da more potem doveršiti se prava slovstvena zgodovina slovenska.

Osoda slavnih mož navadno je taka, da zasloví jim ime, kadar zagerne jih grob. Vém, da so redki, kteri bi kot Slomšek poznali bili Metelkota. Iz pričujočega spisa pa bo menda očitno vsém, da je Metelko res podoben tihemu potoku, ki rosí lepe senožeti in ravne polja, in da je ves Slovenec in pa Dolenec do svoje sive starosti delal kakti naš drugi Dobrovski. Kar spisu temu daje posebno veljavo, to so mnogoteri izvirni in poslovenjeni ter pervikrat natisnjeni sostavki, šolski ogovori, jezikoslovni razsodki Metelkovi; to so izvirni in poslovénjeni listi, ki so mu jih pisali slovanski učenjaki, na pr. Kopitar, Jarnik, Slomšek, Dobrovski, Hanka, Miklosič; to so spominki ruski, ki so mu jih poklonili Sreznjevskij, Preis, Aksakov; to so zaznamki, kako so ga čislali sami čislani možaki, p. A. A. Wolf, J. Nečásek, Malavašič, Janežič, Petruzzi, Ambrož, Bleiweis itd.

Metelko ni bil metla (metelka), kakor je sam nekdaj razlagoval primek svoj. Pozneje je našel v starih listinah Matejko, in ker se l pred k na tanko izrekuje, ne kot v, p. piščavka nam. piščalka iz piščal ali piščala, jabevko n. jabelko; je menil, da je, kakor sicer večkrat e nam. a in nam. j, p. melnik n. mejnik, smaljni n. smajni dan, palik n. pajik, majhen iz mal, serb. ljeljen n. jelen, talij. luglio n. julius, slov. jezik scr. lih, lingere, lingua itd., tudi Metelko iz Matej Matejko. To je sicer res; vendar se meni še bolj verjetno zdí, kar piše dr. Fr. Rački v „Pismo slovjensko" str. 54: „Na odriezanih ograncih učinile su se „notae“, da se jedan razlučava od drugoga (discretos); tako kada se htielo ždriebati: ima li se mir utanačati ili rat voditi, na jednu ždrieb učinila se znamka mira, a na drugu rata. Za ovu znamku imamo ime mêta nota, odkud staro mêteliniků notarius, a novije mjetka, pomieta signatura, primietiti notare, observare itd., prema čes. mjet' mit silva caedua i mejtiti mititi interlucare, goth. maitan caedere, secare" (Prim. Šafarik Pamatky hlah. pisemn. str. 3).

Mati Slava bode dobro ga pomnila,
Dokler nje beseda bo se govorila.

[ocr errors]

Po tem takem bi Meteljko ali Metelko, kakor meteljnik, reklo se notarius, signator, in to je ranjki Fr. Ser. Metelko tudi res bil o jeziku slovanskem sploh ter posebej v slovstvu slovenskem.

V Ljubljani, 1873.

[ocr errors]

J. M.

A. 1789 1825.

Razgled.

1. Rojak slovenski, učenec, duhoven, stolni katehet

2. Po Ravnikarju na stolici slovenski pervi očitni učenik

3. Vodnikov naslednik, kranj. tolmač, laščin., sloven. pripravnik

IX. Leto 1871.

4.

Po Kopitarjevi slovnici učé snuje lat. slovenski pravopis 5. Ž. Popovič, Fr. Bilic, abecedni shod na Dunaju.

6. Tolmač sproži slov. popis krajevnih imen po Kranjskem

7.

Po Dobrovskem sostavi a) „Lehrgebäude d. Slowen. Sprache"
8. Slomšek o pervih polah, slovén, časopisu, Krajne pisateljih
9. Jarnik o slovnici, čerkopisji, kranjsko-koroškem narečji
10. Dobrovskega jezikoslovno pismo o novi slovnici

11.

M. Čop, P. J. Šafarik v „Gesch. d. südslaw. Literat."

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

B. 1825

1835.

12. Metelčice vspeh, J. Zalokar, Bl. Potočnik, spiski b)—e)
13. Po Vodniku slovar slovenski, Fr. Jelovšek, J. Burger
14. Abecedna vojska na Koroškem, J. Zupan in J. Burger, Slomšek
15. Jarnik „Etym.", abecedna vojska na Štajerskem, A. J. Murko
16. Krajnska Čbelica, Prešernova Čerkarska pravda

17. Čelakovski v Česk. Museum, Čop v „Illyr. Blatt"
18. Abecedna vojska na Kranjskem, Kopitar, Prešern
19. Metelkovci, homeopati, Metelčice osoda

X. Leto 1872.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

C. 1835 1849,

20. f) Berilo, vspeh Čbelice in Čerkarske pravde, smert Čopova
21. Prešernov Lel in Palinur, Likavec knjižnič., jezikoznanje
22. Glagolita Clozianus, Kerst per Savici, Emil Korytko.
23. J. Globočnik lat. slovn., Prostoslav Milko o slovstvu v „Illyr. Bl.“
24. Carniolia, Jordans Jahrb., o bogoslov. knjižn. Fr. Malavašič
25. Lj. Gaj, Kmet. in rok. Novice, Gajica v slovenščini
26, g) Oznanila, h) Serce, misijonarjem v Ameriki, milostinjar

27.

O Bohoričici in Gajici A. A. Wolfu, Drobtinice, v Novicah

28. Natok 1. 1848, nova čerkarska pravda, P. Hicinger, M. Ambrož
29. V rečeh slovenskega pravopisa Metelko pa Bleiweis
30. Slovenskemu društvu pismo, Vodnikov slovar

31. Zalokar v Laib. Ztg, i) Anhang, Podlipski, Staroslov. spom.
32. k) Vir ali Razl. sv. Mat., A. A. Wolfu, Sloven ali Slovan v Novic.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PoprzedniaDalej »