Obrazy na stronie
PDF
[blocks in formation]

CXLVII. — Lambertus electus Atrebatensis Romam ad-
venit. Ab Urbano consecratur, ac privilegium obtinet.
Variæ ea de re litteræ. Ibid.
CXLVIII. — Dolensis, et cæteri episcopi Britanniæ me-
tropoli Turonum restituuntur. 12:
CXLIX. — Lambertus Atrebat. inthronizatur. 123
CL. — Goffridi Vindocinensis expensæ pro Romana Ec-
clesia. Urbani angustiæ. ibid.
CLI. — Privilegium Vindocinense. 124
CLII. — Goffridus ab Urbano fit presbyter. S. Priscæ
ecclesia. 125
CLIII. — Episcopi Ravellensis ordinatio. ibid.
CLIV. — Ufbani pars in Germania prævalet. ibid.
CLV. — Synodus Constantiæ. 126
CLVI. — Clades in Germania. Multi convertuntur. ibid.
CLVII. — Fuleonem episcopum Bellovaci Urbanus pro-

te£;; 127
LVIII. — Lis inter archiepiscopum Wiennæ et episco-
pum Gratianopolis. 128

CLIX. — Fulco comes Andegavensis absolutus in con-
venlu apud Florentium. Privilegium Montis-Belli. 129
CLX. — Philippi regis adulterinæ nuptiæ.Coneilium Re-
mense. Professio Lamberti Atrebatensis. Confirmata di-
visio Atrebatensis Ecclesiæ a Cameracensi. 130
CLXI. — Concilium 0stionense seu Æduense. Excom-
municatur Philippus rex. Privilegium Atrebatense. Ar-
chiepiscopi Turonensis causa cum monacbis Majoris Mo-

masterii, et lis pro pago Salmoriacensi. 132
CLXII. — Turbæ `occasione Philippi regis. 134
CLXlII. — Urbanus cum rege móderatè agit. 135
CLXIV. — Litteræ Urbani ad comitem Tolosanum pro
Moissiaco et coemeterio beatæ Mariæ Deauratæ. 136
CLXV.—Bilionensium canonicorum repressa temeritas.
A37
CLXVI. — Urbanus in Tuscia prævalet. Henricus in
Longobardia. Placentina synodus indicta. 138

CLXVII. — Urbanus Bononiam venit. ibid.
CLXVIII. — Urbanus synodum Guastellensem celebrat.
Canusii a Mathilde excipitur. ibid.
CLXIX. — Urbanus Cremonæ. Privilegium dat S. Ægi-
dio et Parthenoni Cremonensi. 439
CLXX. — Concilium Placentiæ. ibid.
CLXXI. — Quo tempore habitum sit Placentiæ conci-
lium et qui ei adfuerint. - 140
CLXXII. — Quid in eodem concilio tractatum. De di-
vortio Praxedis Augustæ. Excommunicatur Philippus rex.

Expeditiones saeræ.
LXXIII. — Haereses proscriptæ. 142
CLXXIV. — Augia episcopo Constantiensi subjecta.
ibid.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

CXCV. — Tara§cone locum monasterii benedicit. it;id.
CXCVI. — Avenione dat }$ S. Ægidi9. ibid.
CXCVII. — Tricastri privilegia dat canonicis S. R;i;
<}
CXCVIII. — Monasterii et ordinis Antonii origo. ibid.
CXCIX. — Urbanus Matiscone cougedit privilegia. 160
CC. — Cluniaci dat privilegium episcopo Matisconensi
Altare dedicat. - - ibid.
CCI. — An Remis concilium celebraverit. Dolensem

ecclesiam dedicat. - - - 461
CCII. — Silviniaci corpus S. Majoli transfert. Privile-
gium dat apud Monticulum. - 462
CCIII. — Ölarummontem advenit Urbanus. 163

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

CCXXXI. — Private privilegium dat Cluniaco. Alterum
Compostellæ. M86

CCXXXII. — S. Flori ecclesiam dedicat, et privilegium
dat. Privilegium pro Marciniaco. Piperacum fit abbatia.
Mors Joannis episcopi Porluensis apud S. Florum. ibid.
CCXXXlII. — Urbanus pontifex Auriliaco transit. Mau-
ricii Burdini fortuna. 187
CCXXXIV. — Urbani gesta apud Lemovicas. S. Martialis
dedicatio. 188
CCXXXV.. — Urbanus hoc anno Arelatum non adiit.
Episcopi Wirceburgensis reconciliatio. 1 89
CCXXXVI. — Urbanus varia dat diplomata. Monasterio
Angeriaco suljigit Bassacum.S. Eparchium Figiacum tue-
tur.Ecclesias S. Martiali restitui curat. 190
CCXXXVI (bis.) — Privilegium Tutelemse. ibid.
CCXXXVII. — Humbaldus episcopus Lemovicensis de-
ponitur. ibid.
CCXXXVIII. — Carrofi altare conseerat. 191
CCXXXIX. — Pictavis celebrat festum S. Hilarii, etc.
Benedicit monasterium novum. 191
CCXL. — Andegavos a Milone ducitur. Ibi eruciatam

prædicat.
CCXLI. — Manassem Remensem electum confirmat.Lis
Trenorchii dilata. 103

CCXLII. — Dedicat Urbanus basilicam S. Nicolai.Trans-
fert corpus Goffridi comitis. Scribit monachis S. Vi}
i//i//.
CCXLIlI. — Eclypsis. Monasterii Rotæ confirmatio.Ejus
loci abbas Robertus de Arbrisello. M.
CCXLIV. — Urbanua pontifex S. Maurum invisit. ibid.
CCXLV. — An Cainone Goffredum Barbatum liber;;
m oarm.
CCXLVI. — Sablolii bullam dat pro S. Nicolao. 196
CCXLVII.—Cenomannistribus diebus moratur Urbanus
pontifex. ibid.
CCXLVIII. — Vindocini dies undecim commoratur.Pro-
féssionem episcopo factam irritam facit. Cousecrat altare
Crucifixi. ibid.
CCXLIX. — Concilium Rothomagense. 107
££I. — Jarentonis abbatis in Aiigliam legatio. . ibi 1.
CCLI. — Turonos Urbanus pontifex advenit. Scribit pro
Manasse archiepiscopo Reménsi. Publice prædicat. Májo-
ris monasterii basilicam dedicat. Statutâ pro S. Martino
198
CCLII.—Concilium Turoner se. Ibi ordinatms Marbodus
Redgnensis episcopus.Glaunafoliensis monasterii S Mauri
restitutio. Cormaricum S. Martimo assertum. Quinam con-
cilio interfuerint. Primatus Lugdnnensis episcopi confir-
matus.An Philippus rex ibi absolutus. Eblo excómmuni-
catus. Privilegium Baimsonense. Privilegium Tetrorchien-
se. Lis Tetr9rcbienses iuter et eanonicos Andegavenses
composita, Rotæ fundatio confirmata. Privilegiuim S. Win-
centii Metis. 199
CCLIII. — Concilii Turonensis finis. Solemnis processio.
202
CCLIV. — Privilegium Corbeiæ, Episcopi Strasburgensis
recQnciliatio. Epistola ad episcopos Franciæ. Cóncilii
Arelatensis judicium. ibid.
CCLV. — Pictavis papa privilegium S. Martini firmat.
Placitum pr9 lite ganonico§ S. Hilarii inter et monachos
Monasterii Novi. Privilegium Anglense. 203
CCLVI. — Apud S. Maxenlium dat privilegium Glanna-
foliense. ibid.
CCLVII.—Angeriaco transit Urbanus pontifex et privi-
legia concedit. 204
CCLVIII-IX. Apud Santonas celebrat Pascha.
Privilegium S. Martialis. Privilegium S. Albini. Ecclesiæ
Remensis usus confirmat. Maledicitur Eblo invasor.
S. Eutropii altare consecrat. ibid.
CCLX. — An Inculismam adierit Urbanus. 206
CCLXI.— Burdigalæ dedicat majorem ecclesiam. ibid.
CCLXII. — Neraci dedicat ecclesiam monasterii S. Tho-
Imae. - ibid.
CCLXIII. — Leiraci monasterii Montis Alti confirmat
Cluniaco. tbid.
.CCLXIV. — Tolosæ dat privilegium Moyssiaco. Privile-
gium S. 0rientii. -
CCLXV. — Tolosæ dat privilegium Belliloci. Dedicat
ecclesiam S. Saturnini. Lis canónicos Tolosæ inter et
Clusinos. 207
CCLXVI. — Carcassouam adit Urbanus pontifex. 208
CCLXVII. — Adit tum Tomerias. Privilegium Pampilo-
m8e. 209
CCLXVlII. — Magalonam consecrat Urbanus. ibid.
CCLXIX. — Apud Montempessulunum agit de electione
episcopi Parisiénsis. 210
[CCLXX. -- Nemausi concilium celebratUrbanus.Eccle-
siäm cathedralem consecrat, Lis episcopum Tolosæ inter

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Andegavensi. 245 mis de Vineis. - 295,
CCGXXX. — Philippus rex iterum interdictus. 245 XIII. — Urbanus II monasterio S. Victoris Massiliensi
CCCXXXI. — Privilegium S. Cucuphatis. i//i//. bullam tribuit. 296
CCCXXXII. — Rex Angliae inducias obtinet. ibid. XIV. — Urbani II epistola ad Gaufridum Constantien-
CCCXXXIII. — Honores Anselmo delati. 247 sem episcopum. — Perfugam e monasterio Schafhusensi
CCCXXXlV. — Anselmi cum poatifice colloquia. 248 tertio revocari mandat, et parere recusantem anathemati

CCCXXXV. — Sschlsmaticorum in Anselmum reser%;
toudi.
CCCXXXVI. — Urbanus Romæ synodum indicit. 249
CCCXXXVII. — Concilium Romanum. ibid.
CCCXXXVIIl. — Anselmus Roma exit. 255
CCCXXXIX. — Privilegium Psalmodiense. ibid.
CCCXL. — Archidiaconatus Salmoriacensis Hugoni Gra-
tianopolitano asseritur. 256
CCCXLI. I';$ pro Corbiniaeo. ibid.
C(.CXLII. — Adalberlus abbas Schaffusæ. 257
CCCXLIII.—Magalonensis Ecclesiæ jura vindicata.ibud.
CCCXLIV. — Coemeterium S. Vincentio Cenomannis

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

tradit. ibid.

XV. — Urbani II epistola ex synodo Romana scripta ad
Gebehardum Constantiæ episcopum canonica, qua eidem
legationem apostolicam, et procurationem Ecclesiarum iu
Saxouia, Alemannia defert et confirmat. 297

XVI. — Urbani II epistola ad episcopos Germaniæ II-
lis indicat pro excommunicatis qui homines habendi sint.
999
XVII. — Urbani papæ II bulla pro canonicis regulari-
bus S. Augustini in cœnobio S. Joannis Rivipoflensis a
Berengario præsule institutis. ib, i, 1
XVIII. — Urbani II papæ privilegium pro monasterio
Jesu Nazareni. 30!
IX. — Urbanus Il Frotardo, abbati S. Pontii Tome-
riarum privilegium concedit quo locum a cujuscunque
episcopi jurisdictione exiinitaliisque compluribus præro-
gativis exornat. 302
XX. — Epistola Urbani II papæ ad proceres provinciæ
Tarraconeiisis de restauratione ecclesiæ Tarraconensis.
ibid.
XXI. — Urbanus II monasterio SS. Aniani et Laurentii
bullam tribuit. 304
XXII. — Urbani privilegium pro clericis et laicis Vel-
litrensibus. ibid.
XXIII. — Urbani II epistola ad Anselmum abbatem
Beccensem. — Ut episcopo rerum ecclesiasticarum impe-
ritiori adsit. Ut non differat sedem apostolicam visitare,
et ad eam mittere quæ Hubertus subdiaconus ejus lega-
tus collegerat ex censu B Petri. 305
XXIV. — Urbani II epistola ad Pibonem Tulleosem
episcopum. 306
XXV. — Urbanus II monasterii Cavensis possessiones
confirmat. 307
XXVI. — Urbani II epistola ad Eliam episcopum Ba-
rensem. — De reliquiarum sancti Nicolai translatione, et
Barensis ecclesiæ dignitate et juribus. ibid.

XXVII. — Urbani II epistola ad Raynaldum $ig;
scopum Rememsem. — Illi pallium tribuit ac totius
cundæ Belgicæ provinciæ primatum jusque consecrandi
Francorum reges asserit. 309

XXVIII. — Urbanus II monasterii Balmensis apud Se-
quanos possessiones, petente Hugone, archiepiscopo Ve-
sontionensi confirmat.

XXIX. — Urbani II epistola ad Raynerium cardinalem
presbyterum. — Multa mandatad res Hispauicas spect;
- 31

tiu.
XXX. — Urbani II epistola ad Raynerium S. R. Eccle-
siae presbyterum et legatum. — Illum inter episcopum
Barcimonensem (Bertrannulu) el abbatem S. Pontii To-
meriensem (Frotardum) judicem constituit. 344
XXXI. — Urbani II epistola ad Frotardum Tomerien-
sem abbatem. — Hortatur ut de illatis archiepiscopo Nar-
bonensi injuriis satisfaciat. 315
XXXII. — Urbani II epistola ad Raymundum comitem,
Aymericum vi:ecomitem, clerum, populumque Narbo-
mensem. - 316
XXXIII. — Urbani II papæ epistola ad clerum et ple-
bem Viennensem. — Archiepiscopum Viennensem com-
mendat, el præcipit ut ea restituantur quæ de bonis Ec-
clesiæ Viennensis Ataldus }$ issipaverat. ibid.
XXXIV. — Urbani papæ II epistola ad suffraganeos Ec-
clesiæ Arelatensis. — Illis significat extorta ex Guibillno
episcopo juramenta irrita a se facta esse; quem qui ce-
perint, eós infames declarat. 317
XXXV. — Urbani II bulla pro canonicis Pistoriensibus.
ad aer.
XXXVI. — Urbanus II monasterii Raitenbuchensis, a
Welfone, Bavariæ duce ejusque conjuge Jutta conditi,
protectionem suspicit. 319
XXXVII. — Privilegium Urbani papæ II pro canonicis
Sancti Antonimi, diœcesis Ruthenensis. ibid.
XXXVIII. — Privilegium Urbani papæ II pro Ecclesia
Gratianopolitana. . _ 320
XXXIX. — Urbanus II monasterii S. Theotfredi Calmi-
liacensis bona confirmat. 322
XL. — Privilegium Urbani II pro vallumbros;
adtoi.
XLI. — Urbanus II Majoris Monasterii tutelam susci
pit possessionesque ejus c9nfiruat. - - 324
$ííí. — Urbanus Il Burchardo S. Basoli abbati bullam,
tribuit. ibid.

XLIII. — Urbanus II Ecclesiæ Ravellensis libertatem ac possessiones, petente Ursone episcopo, contra; 32 XLIV. — Urbani II epistola ad clerum et plebem Carnotensem. — De Gaufredi episcopi depositione, et Ivonis consecrati in ejus locum subrogatione. ibid. XLV. — Urbani II papæ epistola ad Richerium, archiepiscopum Senonensém.—Ivonem,episcopum Carnotensem,illi commendat.Gaufredum,si invadere episcopatum tentaverit, anathematizatum declarat. 326 XLVI.—Urbani II epistolaad Altmamnum Pataviensem episcopum. 327 XLVII. — Urbani II epistola ad Lanzonem et Rodulfum abbates, et Adalberonem primicerium. — Confirmat electionem Metensis episcopi ab eis factam. ibid. XLVIlI. — Urbani Il parthenonis S. Crucis Pictawiensis possessiones confirmat. 328 XLIX. — Urbani II epistola ad Romualdum Monopolitanæ Ecclesiæ episcopum. — Ex concilii Benevenitani sententia episcopatumMonopolitanum nonEcclesiæ Brundusinæ sed Romanæ sedi subjectum declarat. 328 L. — Urbanus II m.onasterium S.Bartholomæi in Lipara insula tuendum suscipit et ejus bona confirmat. 329 LI. — Urbanus II Corsicam insulam, sub Gregorio VII in pristinam Ecclesiæ Romadæ ditionem redactam, Daimberto, episcopo Pisano et ejus successoribus commit; 330 LII. — Urbani II epistola ad Berengarium Ausonensem episcopum. — Eum constituit Tarraconensem archiepiscopum. 33M LIII. — Litteræ Urbani papæ II ad Vallis-Umbrosæ et Camalduli priores, ne a cómmunione Pisani episcopi se alienent. 333 LlV. — Urbanus It Guillelmum, archiepiscopum Rothomagensem, ad restituendum monasteriùm. S. Austrebertæ Paviliacense excitat, atque universis qui eidem coenobio aliquid conferant, quärtam pœnitentiarum ab episcopo aut presbytero injunctarum partem relas; 335 LV. — Urbani II epistola ad clerum et populum Ambianensem. — Significat se Gervinum episêopum sanxisse. ibid. LVI. — Urbaui II epistola ad prælatos laicorum communem vitam agentiüm. 336 LVII. — Urbani II epistola ad Gebhardum, episcopum Constantiensem; Welfonem et Bertholdum dúces ét B. comitem. — Illos hortatur ut abbatem monasterii S. Salvatoris Schafhusensis tueantur contra Tutonem,donatum monasterio prædium auferre comamtem. ibid. LVIII. — Confirmatio erectionis canonicæ S. Mariæ in Rettenbach, quæ sub apostolicæ sedis protectione recipitur: confirmatisque bonis omnibus ad eam spectantibùs, nonnulla eidem conceduntur privilegia. 337 LIX. — Bulla Urbiuni II papá pro Cataniensi coenobio, LX. — Urbanus II monasterium S. Sophiæ Beneventanum tuendum suscipit et ejus possessioiìes juraque confirmat. 341 LXI. — Urbani II papæ privilegium pro monasterio Reinhardsbonensi. 342 LXII. — Urbanus II monachorum Silvaniacensium pos§essiones confirmat, licet, inquit, congregatio vestrâ et locus adhuc nobis incognitus3it. 344 LXIII. —- Urbanus II Ecclesiæ Pisanæ, ob civium erga Romanam Ecclesiam merita, episcopatus Corsicanos subjicit, petente Mathilda comitissa. ibid. LXIV. — Urbani II epistola ad Berengarium Tarraconensem archiepiscopum.—Monet ne in erigenda ecclesia Tarraconensi negligenter agat, utque primati, urchiepi$copo Toletano, nunc suo in Hispania üniversa et in Närbonensi provincia constituto viéario, obediat. 346 LXV. - Urbanus II Guarino, monasterii S. Laurentii Aversani abbati, mitræ et annuli usum concedit. ibid. LXVI. — Urbani II epistola ad Petrum abbatem Cavensem.- De privilegiis éjusdem monasterio concessis. 347 LXVII. — Urbanus IfS. Brunoni, Carthusianorum fundatori, et Lanino asserit locum a Rogerio comite concessum et a Theodoro, episcopo Scyllacino confirmatum. 353 LXVIII. — Urbani II epistola ad Raynaldum archiepisg9pum Remensem et suffraganeos ejus.—Illos reprehéndit quod a rege et uxorem ílimitti ét alteram duici passi sint. 354 [XIX. — Urbani II epistola ad Goffr dum, abbatem S. Albini Andegavensem, `et Bernonem, abbatem S. Trinitatis Vindocinensis. — Illos hortatur ut suam de eorum controversia sententiam observent. 355 LXX. - Urbani II epistola ad Robertum Flandriæ eo

mitem. — Ut a vexandis clericis abstineat. 356 LXXI. — Urbani II epistola ad clerum et populum Atrebatensem.— Ut excusso jugo Cameracensis episcopi, episcopum eligant a melropolitano consecrandum. ibid. LXXII. — Urbaui ll epistola ad Raynaldum Remensem archiepiscopum. — Mandat ut, queiu clerus populusque Atrebatensis elegerint, episcopum consecret. LXXIII. — Urbani II epistola ad Guimundum episcoum Aversanum. — Id quod de lùichardo, filio Burrelli, ecerit, probat. - ibud LXXIV. — Urbani II epistola ad Anselmum Mediolanensem archiepiscopum. — De reconciliatione lapsor; 58 LXXV. — Guernerio Merseburgensi conceditur ut clericus qui lapide jacto puerum interemerat, suscepta sempiterna pœnitentia, in suo ordine permaneat. ibid. LXXVI. — Urbani II epistola ad Albertum episcopum Metensem. — Ut in sacerdotem quemdam dignitatem Simoniace adeptum mansuetudinè utatur. 358 LXXVII. — Urbani Κ II epistola ad universos episcopos Britanniæ. — Dolensi episcopo concedit palliuim, salvo jure Turonensis ecclesiæ. 359 LXXVIII. — Urbani papæ II epistola ad principes et opulum Dolensis ecclesiæ. — Ut ablata Dolensi ecclesiæ ona restituant. ibid. LXXIX.— Urbanus II camonicorum Sancti Pauli Narbonensis propositum vitam regularem profitendi conlirj; 60 LXXX. — Urbani II epistola ad Raynaldum archiepiscopum Remensem. — Iterum mandat ut Ecclesiæ Atrebatensi episcQpum præficiendum guret. 36M LXXXI. — Urbani II epistola ad clerum et populum Atrebatensem. — Quæ superiore epistola Raynaldo archiepiscopo, eadem illis sôribit. 362 LXXXII. — Urbani II epistola ad clerum et populum Ambianensem. — Illos jubet Gerewino episcopo, de Simonia purgato, obedire. ibid. LXXXIII. — Epistola Urbani papæ II ad omnes fideles. — 1)e ecclesia Sanctæ Mariæ Casimensis monasterii a se consecrata et privilegio munita. 363 LXXXIV. — Urbanüs Il statuit ut qui diebus certis monasterium S. Mariæ adierint, peccatorum absolutione fruantur. .365 LXXXV.— Urhani II epistola ad Raynaldum Remensem archiepiscopum. — Illum vituperat quod electum Atrebatensem nondum consecraverit. 366 LXXXVI. — Urbani II epistola ad Lambertum Atrebatensem episcopum. — £!£;ulatur ac de superioribus ad Raynaldum litteris significat. ibid. LXXXVII. — Urbani II papæ epistola ad Geraldum abbatem Monasterii Novi Pictâviensis. — Adjudicatam canomicis in concilio Santonensi ecclesiam S. Nicolai secus muros urbis Pictaviensis confirmat mollusterio Novo ejusdem urbis. 367 LXXXVIII. — Urbani II papæ epistola ad Raynaldum abbatem S. Cypriarii Pictaviensis. Quidquid juris et canonicæ potestätis acquisierat in ecclesiam Sanctæ Crucis apud Euglam, eidem concedit, et aposlolica auctoritate confirmat. 368 LXXXIX. — Urbani II papæ epistola ad Ἑ et abbates Aquitaniæ, Guasconiæ et inferioris Burgundiæ. — Ut ad comparandam apostolicæ sedis libertatem pecumiarum subsidia corrogari faciant. et ad se £;uit; manus Raynaldi abbati S. Cypriani Pictaviensis. . ibid. XC. — Urbani II papæ epistöla ad Raynaldum abbatem S.Cypriani Pictaviehsis. — Curam eidemandatcolligendæ pecuniæ in subsidium Romanæ Ecclesiæ. 369 XCI. — Urbanus II canonicis regularibus S. Quintini Bellovacensis bullam tribuit. .379 XCII. — Item monasterio Burguliensi. ibid. XCIII, — Syracusana Ecclesia, à Rogerio comite ejectis Agarenis, confirmatur, indicta poena excommunicationis còntra eam quomodolibet perturbantes. 370 XCIV. — {√ Il congregationi monasterii Vindocinensis scribit relatum sibi esse episcopum Carnotensem (Ivonem) a Gaufrido, eorum abbate, in consecratione professionem extorsisse. Hanc professionem rescindit, ùc, ne abbas monasterii eorum deinceips episcopo professignem faciat præcipit. . 372 XCV. — Urbani II epistola ad Raynaldum archiepiscopum Remensem. — Mönet me Cameracensibus Ecclesiam Atrebatensem ad se vindicantibus aurem præbeat. ibid. XCVI. — Urbanus papa super Arragonum regem, qui neptem suam cuidam militi se daturum sub fidei promissióne firmaverat, canonicum profert capitulum. 373 XCVlI. — Urbani II epistola ad abbatem S. Joannis de Pinna. — Præcipit ne décimas quasdam canonicis egclesiæ S. Saturnini Tolosanæ auférat, Ibid, XCVIII. — Urbani papæ epistola ad Willelmum archiepiscopum Rolhomagensem et canonicos S. Mellonis de Pònte Isaræ et habitatores ejusdem castri. — Præcipit ne prohibeant monachos Beccënses pulsare signa sua ad horas secundum ordinem suum. 37 XCIX. — Bulla Urbani II papæ, qua donationem a Mathilda comitissa factam monasterio S. Blasii sonus; a tou o/. C. — Urbani II epistola ad Saxones catholicos. — Nuntiat se Halberstadensem electum consecrasse, neglecto Moguntino metropolitano ob schisma. 375 CI. — Urbanus II omnibus per Saxoniam Ecclesiæ catholicæ filiis signilicat Herrandum episcopum Halberstadensem consecratum a se esse. Cui ut obediant præcipit.

Omnes ab iuvasoris fidelitate solvit. 37 CII. — Urbani II epistola ad clerum et populum Halberstadensem. — Laudat quod episcopo in schisma delapso alium loco ejus elegerint, quam electionem approbat. 376 CIII. — Urbani II epistola ad Fulconem episcopum Belvacensem. — Multa et gravia recenset capitula quibus accusabatur. Præcipit ut purgandi sui causa aut ad Raynaldum archiepiscopum Remensem aut ad sese accedat. 378 CIV.— Urbani II papæ epistola ad clerum populumque Bellovacensem. — Castellaniam Odoni militi a sese assertam nuntiat. 379 CV. — Urbanus lI monasterii Windocinensisjura et possessiones confirmat. 380 · CVI. — Urbani II epistola ad Lambertum Atrebatensein episcopum, sive privilegium Atrebatensis Ecclesiae. ibid. CVII. — Urbani II epistola ad Alardum Atrebatensem, Bernardum 0bstrevandensem archidiaconum, etc.—IIortatur ut Lamberto episcopo Atrebatensi deinceps obediant 382

38

CVIII. — Urbani II epistola ad Aloldum S. Vedasti, Richardum Marcianensem, Albertum Hasnoniensem, Hamericum Aquicinctensem, abbates, et S. Ragenfredis et Slrumensem abbatissas.—Illos parere Lamberto episcopo Atrebatensi jubet. ibid. CIX. — Urbani II epistola ad Raynaldum archiepiscopum Remensem et ejus suffraganeos. — Lambertum episcopum Atrebatensem illis commendat. 383 CX. — Urbani II epistola ad Guillelmum Pietaviensium comitem. — Hortatur ut ablata monasterio Vindocinensi reddat. 384 CXI. — Urbanus II Amato, legato apostolicæ sedis, aliisque duobus episcopis injungitüt Guillelmum(comitem Pictaviensem) pro excommunicat.) habeant, nisi intra tempus a se præfinitum bona Vindociuensibus monachis ablata restituere faciat. - ibid. CXII. — Urbami II epistola ad Ilobertum, Flandreusium comitem — llli Ecclesiam et episcopum Atrebatensem commendat. 385 CXIII. — Urbani Ë II sententia de subjectione Dolensis Ecclesiæ ad Turonensem. ibid. CXIV. — Urbani papæ II epistola ad universos episcopos per Britanniam constitutos. -— Confirmat sententias aliorum sumunorum pontificum, V$ eis ut Turomensi archiepiscopo tanquam metropolitano pareant. 387 CXV. — Urbani II epistola ad Raynaldum Rem.ensem archiepiscopum. — Quod Fulconem Belvacensem episcopum coram se purgatum a crimine iterum purgari voluerit, queritur. 388 CXVI. — Urbani II epistola ad Hugonem archiepiscopum Lugdunensem. 389 CXVII. — Urbaui II epistola ad Hugonem Gratianopolitanum episcopum. — Illi de superioribus ad Hugonem Lugguyênsem epistolis significat. 390 (XVIII. — Urbani II privilegium pro canonicis Pistoriensibus. ibid. CXIX. — Urbani lI epistola ad Dmramnum Arvernorum episcopum. Mandat, ut a canonicis Biliomensibus cœnobium B. Lupi restitui monachisCluniacensibusjubeat. 392 XX. — Urbani ll epistola ad Guillelmum, comitem Tolosanum. — Illum de expulsis abbatibus Moissiacensi et Lesatensi objurgat. ibid. CXXI. — Urbáni II epistola ad Guillelmum (Geraldum?) episcopum Caturcensem. — Mandat ut, expuls9 Hunado Ansquilimum in monasterium Moissiacensé reducat. 393 CXXII. — Urbani II epistola ad Godefridum Lucanum episcopum. — Quol non sint homicidæ existimandi qui excommunicatos zelo ecclesiæ occiderint. 394 CXXIII. — Urbani II epistola ad Cyriacum, episcopum Januensem. — Qui jurejurando propinquitatem firmare debeant. ibid. CXXIV. — Urbani II epistola ad Rogerium ducem et B9amuudum fratres. — §ά: ab iuvasoribus “Ä;

CXXV. — Epistola Urbani II ad Beringerum abbatem S. Laurentii Leodiensis, Simoniacorum et Wibertistarum insectatorem, ab Henrico imperatore et Oberto episcopo expJ!§gm. 395 ÜXXVI. — Bulla Urbani papæ II pro monasterio S. Petri de Puteolis Luconae diœcesis. 398 CXXVII. — Urbani II bullæ pro monasterio S. ÆgiJii, confirmatæ in concilio Placenlino. 399 CXXVIII. — Urbauus II pontifex monasterium D. Ge. orgii in Nigra Silva in suam protectionem recipit atque insignes ei libertates concedit. 400 CXXIX.— Monasterium Hirsaugiense Spirensis diœcesis sub protectione sedis apostolicæ recipitur, bonaque omIlia eidem confirmantur. 402 CXXX. — Urbani II epistola ad clerum et populum Noviomensem.— Remandat ipsis cum gratiæ suæ plenitudine Rabdodum episcopum, qni Placentimo concilio interfuerat,et confirmat privilegia Ecclesiæ Noviomensi a prædecessoribus suis concessa. 404 CXXXI. — Bulla Urbani II pro abbatia S. Petri in Nigra Silva. - ibid. CXXXII. — Urbani II epistola ad Rotbertum Flandrensium comitem, et ejus optimates. — Hortatur ut Lambertum, episcopum Afrebatedsem, in recuperundis Ecclesiæ possessionibus adjuvet. 406 CXXXIlI. — Urbani II epistola ad Gualcherum episcopum Cameracensem. — Hortatur ne Ecclesiæ Atrebatemsis jura lædat. ibid. CXXXIV.— Urbani II epistola ad GuidonemViennensem n';';';^pvy; ibid. CXXXV. — Urbanus papa II translationem Aucensis episcopatus parochiaruinque divisionem im Fuseliensi

concilio factam confirmat. 407 CXXXVI. — Bulla Urbani II pro confirmatione vitæ canomicæ in Ecclesia Magalonensi institutæ. 408 CXXXVII. — Privilegium pro monasterio Cluniacensi. 410 CXXXVIII. — Privilegium Urbani papæ II pro ecclesia S. Petri de Guastalla. 412 CXXXIX. — Urbani II papae ad Richardum sanctæ Romanæ Ecclesiae cardinalem epistola. 414

CXL. — Urbani II decretum quo statuit ut Ecclesia Aransicana post Guillelmi episcopi mortem conjungatur cum Tricastinensi Ecclesia. 416 CXLI. — Privilegium apostolicum Urbani II papæ pro monasterio S. Abundii Comensis. 417 CXLII. — Litteræ apostolicæ Urhani II, quibus institutam aPetro(;areassonensi episcopo clericorum regularium normam in ecclesia S. Nazarii et aliis confirmat. 418 CXLIII. — Urbanus I. ecclesiæ S. Petri Standalmontensis, a Mathilde comitissa B. Petro traditæ, protectionem suscipit et bona confirmat,ea lege ut clerici quotannis denarium aureum,aut quarto qnoque anno bisantium,palatio Lateranensi persolvant. 419 CXLIV. — Urbani II pap;e epistola ad Salmori vcenses, tam clerieos quam laicos. 420 CXLV. — Urbani II privilegium pro Ecclesia Veson

[ocr errors]

CXLVI. —- Urbani II epistola ad Lambertum Atrebatensem episcopum. 422 CXLVII. — Urbani II papae privilegium pro monasterio monialium S. Petri Blaziliensis. ibid. (XLVIlI. — Caturcensis ecclesiae canonici confirmantur in professione vitæ regularis, quam recens professi erant. 423 CXLIX. — Privilegium pro monasterio Casæ-Dei. 42* CL. — Urbanus universos per Gothiam et Provinciam fideles hortatur ut conferant ad ecclesiam S. Nicolai construendam in prædio a Stephania comitissa monasterio S. Victoris Massiliensi per ipsum apud Tarasconem tri

[ocr errors]

CLII. — Urbanus II papa confirmat regularem disciplinam canonicorum S. Aveniomensis ecclesiæ, qui cum nis omnibus ad canonicam ipsam spectanlibus sub protectione sedis apostoliæ suscipiuntur. 426 CLIII. — Privilegium ab Ürbano 11 ecclesiæ S. Ruffi concessum salva in omnibus Avenionensis episcopi canomica reverentia. 4:27 CLIV. — Urbani II papæ privilegium pro Ecclesia Matis conensi. 43$ CLV. — Urbani II epistola ad Guarnerium de Castellione — Illi sub excommunicationis poena pæcipit ut Latmbertum, episcopum Atrebatensem, in itiuere ad synodurn captum dimittat. 329 VI. — Urbani II epistola ad archiepiscopum Senonensem.-Mandat,commoneat Guarnerium ut episcopum

« PoprzedniaDalej »