Jan Śniadecki, jego życie i działalność naukowa

Przednia okładka
K. Grendyszyński, 1898 - 82
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 7 - Nauczyciel każdy powinien być o tym przekonany, że przymioty jego rozumu i serca wpłyną w rozum i serce uczniów. Trzeba nauczycielowi jaśnie widzieć rzeczy, znać grunt człowieka, skłonności, namiętności, pojętność każdemu wiekowi właściwą, związek umiejętności ludzkich.
Strona 7 - Nie jest tedy szkolnych instrukcyj końcem nauczyć dziecię obcego zniszczonych narodów języka, oziębłego wierszopistwa, fałszywej retoryki i tym podobnych rzeczy.
Strona 38 - Że słońce jest gwiazdą nieruchomą, otoczoną szeregiem planet około niego krążących, których jest i środkiem biegu i pochodnią oświecającą : że oprócz planet głównych są planety drugiego rzędu czyli księżyce, naprzód około swych planet, a potem wraz z niemi około słońca...
Strona 38 - ... nieruchomą, otoczoną szeregiem planet około niego krążących, „ których jest i środkiem biegu i pochodnią oświecającą; że oprócz „planet głównych, są planety drugiego rzędu, czyli księżyce, na„ przód około swych planet, a potem wraz z niemi około słońca „bieżące; że ziemia jest planetą głównym, bieg trojaki mają„cym; że wszystkie widowiska biegu dziennego i rocznego, wszyst„kie pory roku iz nich wypadające odmiany w świetle i po„wietrzu...
Strona 38 - ... bieżące; że ziemia jest planetą głównym, bieg trojaki mają„cym; że wszystkie widowiska biegu dziennego i rocznego, wszyst„kie pory roku iz nich wypadające odmiany w świetle i po„wietrzu," są rzetelnemi skutkami biegu ziemi wirowego około „swej osi i peryodycznego około słońca; że wszystkie biegi gwiazd „stałych są tylko złudzeniem oka naszego, a prawdziwym wy„padkiem biegu ziemi ; że nakoniec w biegu wszystkich pla„net, tak pierwszego jak i drugiego rzędu zachodzą...
Strona 37 - Kopernik nie był kopistą starożytnych filozofów, ale prawdziwym, swego systematu twórcą; że on najtrudniejsze trygonometryi kulistej zagadnienia rozwiązał, że jego własne a głębokie myśli i przypuszczenia o porządku i podziale ciał niebieskich, o sile fizycznej ich biegu, a szczególniej o ruchu osi ziemskiej w kilka potem wieków najdelikatniejszemi obserwacyami, prawami biegu i głębokiem geometrycznym rachunkiem stwierdzone, prowadziły do nowych wielkich o budowie świata prawd,...
Strona 37 - Oddając hołd winnej pochwały Mikołajowi Kopernikowi pokazać, jak wiele mu winne były Nauki Matematyczne, mianowicie Astronomia w wieku, w którym żył, z których poprzedników, jak wiele i jakim sposobem korzystał, i jak wiele mu są winne w czasie teraźniejszym.
Strona 38 - Skoro Kopernik pokazał prawdziwy porządek świata i bieg planet około słońca, wypadało po wynalazkach Galileusza koniecznie dochodzić własności i praw tego biegu, a przytem oznaczyć drogi, jakie ciała niebieskie opisują, i to był plan robót, Keplerowi skazany. Skoro Kopernik powiedział, że ziemia jest planetą głównym, że ciężkość jest własnością powszechną materyi, rozciągnioną do 'słońca i wszystkich planet; skazał podobieństwo, że tak powiem, rodu i składu między...
Strona 38 - ... rzędu, zachodzą dwojakie skutki, «bacznego rozróżnienia wyciągające; to jest, jedne, «które pochodzą od biegu ziemi, drugie, które wypa«dają z ich własnego około słońca obrotu.» Te są niewzruszone i wieczne w fizyce niebieskiej prawdy, które Kopernik pierwszy światu objawił i wyłuszczył w swem nieśmiertelnem dziele: «O obrotach niebieskich.
Strona 58 - Zdaje mi się więc, że radzić ludziom na sztukę pisania imaginacją rozpasaną bez wodzy i prawidła prawie na jedno wychodzi, co przepisać rozpuszczone namiętności za prawidło życia moralnego i zrobić świat tak umysłowy, jak towarzyski polem burzy, gwałtów i spustoszenia.

Informacje bibliograficzne