Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

14. Jejunium.

15. Affumptio B. M. Virginis.

[blocks in formation]

1. Omnium Sanctorum.

2. Commemoratio omnium Fidelium Defun&torum. Fideles tenentur ad Miffam & Feftivitatem matutinis horis. Si in diem Dominicam inciderit, transfertur in feriam fequentem, & Feftivatur pariter matutinis

horis.

DECEMBER.

8. Conceptio B. Mariæ Virginis. Si quâ die Dominicâ Adventûs occurrerit, transfertur in diem fequentem, & non Feftivatur.

24. Jejunium.

25. Nativitas Domini noftri Jefu Chrifti.

26. Sancti Stephani Proto-Martyris.
27. San&ti Joannis Apoftoli & Evangelistæ.

Jejunia Feftorum SS. Jacobi menfe Julio, Laurentii, Bartholomæi, Matthæi, Simonis & Judæ, & Andreæ, anticipantur Sabbato immediatè præcedenti quodlibetFeftum dictorum San&torum ; nifi eorumdem Feftorum Vigiliæ incidant in feriam quartam Quatuor Temporum, vel in quamcumque feriam fextam, vel Sabbatum, tunc enim jejunabitur in ipfâ Vigiliâ.

Pagina 2. lineâ 18. & fi, lege etfi.
Pag. 21. lin. 17. occurendum, lege oc-
currendum.

Pag. 24. lin. 25. Fonds facrés, lege
Fonts facrés.

Pag. 34. lin. 20. Supceptores, lege
Sufceptores.

Pag. 37.1.19. occurere, lege occurrere.
Pag. 39. lin. 24. Fonds facrés
lege
Fonts facrés.

Pag. 41. lin. 18. occurit lege occurrit.
Pag. 69. lin. 28. pubicè, lege publicè.
Pag. 72. lin. 7. denonciato, lege de-

nunciato.

Pag. 79. lin. 12. poftulenda, lege
poftulanda.

Pag. 87. lin. 1o. ædidus, lege ædibus.
Pag. 90. lin. 4. occurentis, lege occur-
rentis.

Pag. 92. lin. 11. exagerare, lege exag-
gerare.

Pag. 110. lin. 19. opfepta, lege obfepta.
Pag. 112. lin. 3. Ecelefiæ, lege Ecclefiæ.
Pag. 144. lin. 16. aliquod, lege aliquot.
Pag. 169. lin. 20. Sanctæ Jofeph, lege
Sancte Jofeph.

Pag. 252. lin. 4. diliculo, lege diluculo.
Pag. 258. in Pf. 22. Y. 7. plæclarus,
Lege præclarus.
Pag. 283. lin. 13. & 14. initates, lege
iniquitates.

Pag. 341. lin. 23. templo fuo, lege
templo tuo.

Pag. 351. lin. 11. langor, lege languor.
Pag. 360. lin. 23. filim, lege filium.

[blocks in formation]
[ocr errors]

RITUALE

AD

AD USUM
DIOCESIS ATREBATENSIS,

PARS

PRIMA,

CONTINENS Do&rinam & Regulas de administratione Sacramentorum, fimulque ordinem & ritus ea adminiftrandi.

*

De iis quæ in Sacramentorum adminiftratione funt generaliter obfervanda.

T omnia & fingula, quæ de Sacramentorum ritibus, aliifque divinorum Officiorum cæremoniis hoc Libro præfcribuntur, quâ par eft Religione cuftodiantur & ubique fideliter ferventur, illud ante omnia fcire & obfervare convenit, quod facro-fancta Tridentina let my Synodus de iis ritibus decrevit.

A

Pars I.

U

Si quis dixerit, receptos & approbatos Ecclefia Catholica ritus, in folemni Sacramentorum adminiftratione adhiberi confuetos, aut contemni, aut fine peccato à miniftris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclefiarum Paftorem mutari poffe; anathema fit.

Seff. 7. Decret. de Sacram.

Mira fanè & inenarrabilis Sacramentorum Legis Evangelicæ virtus & excellentia. Per illa etenim omnis vera Conc. Trid. juftitia, vel incipit, vel capta augetur, vel amiffa reparatur. Fontes funt Salvatoris, ex quibus hauritur aqua faliens in vitam æternam : ipfa denique funt Dei myfteria, quorum difpenfatio Sacerdotibus credita eft; onus profectò angelicis humeris formidandum! Si enim in miniftris veterum Sacramentorum, quæ noftrorum umbræ dumtaxat & figuræ erant, tantam Deus exigebat munditiem ac puritatem, quantò major in noftris tractandis Myfteriis requiritur.

Seff. 7. Can. 83.

Eug. Pap. IV. Decret. ad arm,

Caveant ergo imprimis Sacerdotes, ne Sacramentum ullum in ftatu peccati mortalis adminiftrent. Nam & fi Sacramenta ab impuris coinquinari non poffint, neque à pravis miniftris eorum effe&us retardari, impurè tamen, & indignè ea ministrantes æternæ mortis reatum incurrunt. Sacerdos ergo, fi fuerit mortalis peccati confcius fibi, (quod abfit) illud vel præviâ confeffione deleat, aut fi defuerit alius Sacerdos qui poffit & velit ea adminiftrare, vel cui peccata confiteri queat, & ab eo facramentaliter abfolvi, Contritionis actum cum voto Sacramenti, quàm perfe&tiffimè poterit, eliciat, ficque Sacramenta quæ juftè petuntur, aut urgent, tremens miniftret, & quàm primùm Confeffarium adeat.

Probè noverint feptem novæ Legis Sacramenta tribus perfici, rebus, tamquam materiâ, verbis, tamquam

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

formá, & perfonâ miniftri conficientis Sacramentum cum intentione faciendi quod facit Ecclefia: quorum fi aliquid deeffet non perficeretur Sacramentum.

1

In Sacramentorum administratione, non feftinanter, fed attentè, graviter, diftin&tè, & devotè, verba omnia præfertim facramentalia pronuncient; ut ipfa exteriùs in eis relucens pietas, populis religionem & ergà Sacramenta reverentiam infpiret ; quod & in pfalmodiâ, aliifque divinis Officiis, Parochi ftudeant quàm accuratiffimè observari, semper memores illius comminationis : Maledictus, qui facit opus Dei negligenter.

In habitu quoque decenti Sacramenta administrent videlicet tunicâ talari, fuperpelliceo, & ftolâ defuper induti, ejus coloris quem Sacramenti ritus expofcit, adftante Clerico, qui fuperpelliceo fimiliter indutus, precanti Sacerdoti totius Ecclefiæ nomine respondeat.

Invigilent diligenter Paftores ne Sacramenta conferant indignis, quales funt excommunicati, & impœnitentes; id eft, qui peccatum vel occafionem ad peccatum facilè inducentem nolunt relinquere. Si tamen eorum vel excommunicatio vel impoenitentia fit occulta, & in publico petant, ita videlicet ut fine fcandalo vel infamiâ nequeant rejici, admittendi erunt.

cef. Atreb.

Removeatur quàm longiffimè à facro minifterio, omnis Statuta Dicesimoniæ atque avaritiæ fufpicio: maneantque Sacerdotes contenti moderato honorario, quod pro eorum fuftentatione ftatuerit Epifcopus, aut locorum confuetudo rationabilis affignarit ; tametfi, illud quod fpontè oblatum fuerit, recipere nihil vetat, juxta illud Apoftoli: Nefcitis quoniam qui in facrario operantur, quæ de facrario funt, 1. Cor. 9. edunt ; & qui altari deferviunt, cum altari participant. 13.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »