Szlakiem Adama Mickiewicza po Nowogródczyźnie, Wilnie i Kownie: przewodnik

Przednia okładka
Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 2006 - 328
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

Przedmowa Janusz Odrowąż Pieniążek
5
Odautora
7
Wjazd na Białoruś
8
WażniejszedatyzżyciaAdamaMickiewiczanaLitwie
11
Niecoorodachigłównychosobach
13
PrzezGrodnodoNowogródka
23
Nowogródek
34
Dzieciństwo Adama 35 Lata szkolne 39 Jeszcze o dziecięcych zaba wach Adama i rówieśników 44 Losy dworku Mickiewiczów 45 Mu zeum Mickie...
65
ZBaranowiczdoNieświeża
178
Nieśwież
183
Z Nowogródka przez Bolcieniki i Gojcieniszki do Wilna
187
Bolcieniki 193 Gojcieniszki 204 Soleczniki Wielkie
208
Wilno
214
Droga na studia 215 Uniwersytet 216 Mieszkania Mickiewicza 219
219
Muzeum Mickiewicza 221 Dom Słowackiego 224 Filomaci 225 Fila reci 228 Wyrok na Filaretów 234 Pomniki Mickiewicza 246 Niektóre kościoły ...
257
Z Wilna przez Druskieniki do Ogrodnik
261

ZNowogródkadoRutyDolnejSzczorsówiLubcza
68
Ruta Dolna 69 Szczorse
69
ZNowogródkaprzezCzombrównadŚwiteź
82
Czombrów
83
Świteź
89
Przyroda 91 Legendy 94 Historia i dzień dzisiejszy 98 Okolice
100
ZnadŚwitezidoZaosia
103
Rajca 103 Worończa 106 Cyryn 113 Mir
121
Zaosie
131
Folwark Biała 141 Karczma Wygoda
144
ZZaosiadoBaranowicz
146
ZnadŚwitezidoGłazuFilaretówiTuhanowicz
153
Tuhanowicze
157
Wereszczakowie 157 Dwór 159 Adam poznaje Ma rylę 163 Małżeństwo Maryli 165 Ostatni pobyt Adama 169 Brzoza Mickiewicza 169 Konstanty T...
174
ZWilnaprzezTrokidoKowna
265
Troki 265 Wysoki Dwór
268
Kowno
271
Szkoła 272 Dolina Mickiewicza 275 Karolina Kowalska 278 Za bytki 287 Okolice
289
ZKownadoBudziska
292
Miejscowości poza trasami
294
Połąga Palanga 294 Bardzie 296 Cranz 297 Burbiszki 298
298
Szawle 299 Doroszkowicze 300 Malinowszczyzna 301 Miasota 302
302
Giejstuny 302 Boruny 303 Horodniki 303 Smolany 304 Kobryń
305
Literatura
307
Indeksosób
311
Indeksmiejscowości
324
Prawa autorskie

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne