Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim prawie karnym

Przednia okładka
Wolters Kluwer, 10 sty 2013 - 276
W książce przedstawiono szczegółową analizę ustawowych znamion przestępstwa przywłaszczenia - zarówno w typie podstawowym, jak również w typach zmodyfikowanych - oraz wykroczenia przywłaszczenia.

W publikacji omówiono też zagadnienia szczególne, w tym m.in.:
  • kwestię zbiegu przepisów,
  • formy stadialne i zjawiskowe przestępstwa przywłaszczenia,
  • odpowiedzialność karną za zabór mienia stanowiącego wspólność majątkową małżeńską.


Rozważania wzbogacone zostały uwagami dotyczącymi polityki karnej, jak i rozmiarów przestępczości, opracowanymi na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości.

Adresaci:
Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków: sędziów, adwokatów, prokuratorów oraz aplikantów tych zawodów prawniczych, jak i do przedstawicieli doktryny.

Informacje bibliograficzne