Polonistyka na świecie: Pierwszy Kongres Polonistyki Zagranicznej : Warszawa, 4-6 września 1998 roku : wybór materiałów

Przednia okładka
Stanisław Dubisz, Alina Nowicka-Jeżowa, Jerzy Święch
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2001 - 395

Z wnętrza książki

Spis treści

ANGLIA
99
PAVOL WINCZER Głos w dyskusji Problemy i dylematy wykładowcy literatury polskiej
107
WIEDEŃ Universität Wien Institut für Übersetzerund Dolmetscherausbildung
113
Prawa autorskie

Nie pokazano 26 innych sekcji

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne