Podział administracyjny województwa ruskiego i bełzkiego w XV wieku

Przednia okładka
Tow. Naukowe : skł. gł. księg. A. Krawczyński, 1939 - 337

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

Przedmowa
v
Wykaz osób
6
Beiz Busk Czerwonogród
7
Dynów
11
Gliniany
13
Halicz
16
Jaroslaw
44
Kolomyja
48
Wykaz powialów wedle ziem
189
Rodzaje powialów
190
Dokumenty graniczne
192
Nazwy osad
193
Pojçcia lopograficzne
203
Dworzyszcza curiae areae
292
Zakłady górnicze
293
Łąki i pastwiska 1 prala pabulaciones
294

Koropiec
53
Lezajsk
54
Lubaczów
55
Laiícul
88
Lopatyn
90
Mosciska
91
Olesko 02
94
Przeworsk
123
Rzeszów
130
Sambor
131
Sanok
139
Sokal
161
Stryj
162
Szczerzec
167
Snialyn
169
Trembowla
172
Tyczyn Zalesie
177
ydaczów
179
Uwagi
187
Puste pola
295
Góry montes
296
Wody płynące
297
Wody stojące
301
Wykaz mniej doniosłych pojęć gospodarczych
302
Districtus Podhorayensis
303
Wykaz imion
305
Imiona żeńskie
306
Wykaz przezwisk przydomków
307
Objaśnienia i uzupełnienia
308
Granice powiatów ziem i województw Objaśnienia do mapy
311
A Województwo ruskie
312
Ziemia przemyska
313
Ziemia lwowska
317
Ziemia halicka
321
B Województwo bełzkie
325
Uwagi ogólne o terytorium
327
Inhaltsangabe
332
Omyłki druku
334

Informacje bibliograficzne