Pism pozostałych: Dawne prawo prywatne polskie

Przednia okładka
Drukiem W. Korneckiego, 1874
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści


Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 228 - O lichwie i trzech przedniejszych kontraktach: wyderkowym, czynszowym i towarzystwa kupieckiego, nauka krótka, Wilno 1596.
Strona 40 - znosząc nieprzystoj„ny zwyczaj, że damy i matrony różne, nie mając ża„dnych spraw w Trybunałach, tamże założywszy rezy„dencyą bawią się i praktyki między Stronami przez „mężów i Deputatów czynić zwykły", — reassumowała Statutu Kazimierza Wgo wyżej przytoczony przepis, — iż matrony do miejsca Sądów przychodzić nie miały.
Strona 213 - Et sem„per in ipsis contractibus expresse ipsis ven„ditoribus data fuit facultas atąue gratia, „ąuod ipsum annuum censum in toto vel in „parte pro eadem summa denariorum, ąuam „ab ipsis emptoribus receperant, ąuandocumąue „vellent libere absąue alicujus, reąuisitione „eontradictione vel assensu possent extingue„re et redimere, ac se ab ipsius census solutione „extunc penitus liberare.
Strona 212 - ... super bonis suis, dominiis, oppidis, terris, „agris, praediis, domibus et hereditatibus „vendere consuevit et vendidit annuos cen„sus...
Strona 212 - ... et pro ąualibet marca annui census 10, 11, „13, 14, marcae, aut plus vel minus, secun„dum temporis ąualitatem, prout ip!si contra„hentes tunc inter se convenerant, ipsi ven„ditori tunc integraliter in pecunia numera„ta solvi consueverant, bonis in ipso contra„ctu tunc expressis, pro ipsius census annui „exsolutione in perpetuum obligatis. Et sem„per in ipsis contractibus expresse ipsis ven„ditoribus data fuit facultas...
Strona v - Komisy i historycznej Akademii znalazły się dzieła jego i rozprawy dotychczas niedrukowane aw szczególności: a) Dawne prawo prywatne polskie, część obejmująca wstęp, zasady ogólne i prawo rzeczowe. b) Historyja dawnego prawa polskiego. c) Rozprawa o szlachcie. d) Rozprawa o starostach i prokuratorach. Prace te postanowiła Akademija ogłosić w porządku powyżej podanym, od prawa prywatnego rozpoczynając. Prawo to prywatne napisał ś. p.
Strona 17 - ąuoniam autem") opiewa wyraźnie „in regno „nostro non solum scriptae constitutiones.. „sed et c'onsuetudines inveteratae pro lege „in pluribus locis observantur".
Strona 69 - Et quoniam Romani imperii legibus statutum est, doctores „per 20 annos publicae lectioni in universitatibus operam dantes „jus nobilitatis non solum in personam suam acquirere, verum „etiam ad successores suos legitimos in perpetuum transfundere , „laudabilem hanc legem, nos quoque Seholae Cracoviensi in Regno „dominiisque nostris in perpetuum concedimus, et regia munifieen„tia nostra largimnr".
Strona 73 - ... nobilitatem tenetur inducere sex nobiles viros. de sua stirpe genitos. qui iurati dicant. i|uod ipse frater sit eorum et de domo ac stirpe ipsorum paterna procreatus. — Helcel: 'Starodawne prawa polskiego pomniki.
Strona 148 - Slotwiński diss. inauguralis de necessitate praescriptionum in statu civili cum respectu ad jus nat. Bom. et Austriac. Kraków 1815. — Anton. Michniewski, Rozprawa Inauguralna. O przedawnieniu dawnych praw polskich. * TYTUŁ III.

Informacje bibliograficzne