Ojcze nasz: Druga proźba; przyjdź królestwo twoje

Przednia okładka
Druk. J. Leitgebra, 1906
0 Recenzje
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 111 - ... tak też dzisiejsze wynalazki strategiczne, doprowadzając coraz bardziej wojnę do tak stanowczej i morderczej potęgi, oraz środki napadu do tej niechybności, że żadne warownie oprzeć się im nie zdołają, wraz z metodą wojowania masami, podnoszą wprawdzie wojnę do jej ostatecznego •wytężenia, ale tem samem ją znoszą — Jak wojna prywatna spotęgowana przez proch przesiliła się i ustać musiała, tak też wojna publiczna, podobnież przez samą siłę swoją zginąć musi,...
Strona 79 - Plus que jamais, messieurs, nous devons nous occuper de ces hautes spéculations, car il faut nous tenir prêts pour un événement immense dans l'ordre divin, vers lequel nous marchons avec une vitesse accélérée qui doit frapper tous les observateurs. Il n'ya plus de religion sur la terre : le genre humain ne peut demeurer dans cet état.
Strona 104 - ... ale równym, bliźnim, kochającym bratem, przeznaczonym do równego działu i udziału w społeczności ducha, do współczynnego obywatelstwa w obcowaniu ludów, członków Królestwa Bożego! Gdyby tego nie uznał, gdyby dał się skusić mamidłom jakiegoś pierwszeństwa, które mu fałszywe proroki podszeptywać nie omieszkają, skłamałby po raz pierwszy przeznaczeniu swemu i stałby się go niegodnym.
Strona 104 - Królestwa Bożego, jak odtąd znowu przyczyniać się będą do jego żywotnego rozwoju i postępu, do jego kwitnienia i owocowania. Uznaje on, że bracia jego, inne ludy, podobnież zasłużyły się Bogu i ludzkości, że ów np. był pod pewną miarą przewodnikiem czynu, ten znowu myśli, tamten znowu czucia; że więc on nie jest bynajmniej przedniejszym od innych, nie jest wybranym między innymi...
Strona 65 - ... reste sans effet. Bien plus , loin d'attacher les cœurs des citoyens à l'état elle les en détache comme de toutes les choses de la terre. Je ne connais rien de plus contraire à l'esprit social.
Strona 104 - Królestwo nie może być wyłącznie ani tu ani tam, — nie może być udziałem pewnego ludu albo miejsca, jeno jest spełnią Ludów i ogarnia wszelkie miejsca. — Ale dobra nowina już nie przybliżenia jego, ale nadejścia (Evangelium regni) musiała stać się jego udziałem, — jego apostolstwem. — On najzdolniejszy i najpochopniejszy do przyjęcia i pojęcia tej Ewangelii. — To dar Boży za pracę, za trudy, za cierpienia jego.
Strona 103 - Spojrzyjcie wokoło siebie, — jeźlić jest taki naród na świecie, — toć oczywista, że z niego wyjść musi zapowiedź, „dobra nowina" o nastaniu Królestwa Bożego na ziemi, jak z narodu żydowskiego wyjść musiała zapowiedź, „dobra „nowina" o jego przybliżeniu. Królestwo to zrodzić się u niego samego nie może, ani się u niego wyłącznie ustalić, boć wiadomo że to Królestwo nie może być wyłącznie ani tu ani tam, — nie może być udziałem pewnego ludu albo miejsca,...
Strona 101 - Wszak ci to niczym innym nie jest, jedno podniesieniem dotychczasowych społeczeństw do wyższej potęgi, do stanu społeczeństwa społeczeństw! zbiorowiskiem ludzi, nie są prostą arytmetyczną sumą pewnej ilości członków do siebie dodanych, ale ich pomnożeniem się przez się, ich podniesieniem do drugiej potęgi. Idzie więc teraz o podniesienie społeczeństw do trzeciej potęgi, o własne ich samych przez się pomnożenie. Naród narodów, królestwo królestw, rzeczpospolita wszelkich...
Strona 103 - I spełni się coś więcej jeszcze niż jakiekolwiek słowne Proroctwo, spełni się uczucie i dążenie, spełni się czynna prze-po-wiednia pewnego narodu, który w całym ciągu dziejów swoich poczytywał siebie za narzędzie służby Bożej, który zawsze świadczył o sobie, że służy sprawie ludów, który się nie uganiał nigdy za narodowem sobkostwem, ale owszem poświęcał się dla innych, który nie podbijał obcych, ale ich ratował, — który był tarczą cywilizowanych ludów...
Strona 96 - Chrześcijaństwo odkrywszy tedy wszystkim ludziom, że są bliźnimi, że są wszyscy uczestnikami boskości we wnętrzu ducha swego, powołało też wszystkie ludy do tej równości zbawienia. Ale znowu w ludach widziało dotąd tylko samych ludzi, nie zaś społeczeństwa; o ich stan społeczny, o ich narodowość nie pytało się jeszcze wcale. Dziś społeczeństwa same zbawienia wołają, dziś ludy same boskość i nieśmiertelność ducha swego uznają, jak to poczęli pojedynczy ludzie za...

Informacje bibliograficzne