Nowy pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na Polski język przeło()zony, Cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana zawieraiący. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany

Przednia okładka
Głoskami drukarni nadworney w. Deckera i Spólki, 1820 - 879

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Informacje bibliograficzne