Metody komputerowe w inżynierii lądowej

Przednia okładka
Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1992 - 161

Informacje bibliograficzne