Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania

Przednia okładka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019 - 461
1 recenzji
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy się wykrywać i usuwać fałszywe treści
Przedmiotem podejmowanych w monografii analiz jest splot „klasy–kapitału–coachingu”, który jest rozpatrywany w kontekście procesu rozpowszechniania się w dobie późnego kapitalizmu idei przedsiębiorczości, odpowiedzialności indywidualnej oraz uekonomicznienia stosunków nieekonomicznych. Coaching – rozumiany jako materializacja neoliberalnych technologii urządzania – jest praktyką materialno-symboliczną zachęcającą członków wyższych klas średnich w Polsce do podejmowania prób rozwijania form kapitału emocjonalnego (samoświadomości, postaw przedsiębiorczości i odpowiedzialności, pewności siebie oraz poczucia własnej wartości, odporności psychicznej i umiejętności zarządzania emocjami) w celu radzenia sobie z wyzwaniami stawianymi przez kapitalizm. Członkowie wyższych klas średnich, biorący udział w prowadzonych przez autora badaniach etnograficznych, budują tożsamość klasową w procesie afektywnej pracy nad sobą, inicjowanej w coachingu, która wypływa z potrzeby zyskania i/lub poszerzenia wymienionych wyżej dyspozycji emocjonalno-kognitywnych. Coaching jest narzędziem zarówno tę potrzebę zaspokajającym, jak i ją produkującym. Jest on mechanizmem konstruującym neoliberalne podmioty wyższych klas średnich, wyposażającym je nie tylko w kapitał emocjonalny, lecz także kategorie, na podstawie których sami działają i myślą o sobie oraz otaczającym świecie. Książka dowodzi, że pracę coachingową odpowiedzialną za wytwarzanie neoliberalnych podmiotów wyższych klas średnich konstytuuje mechanizm retoryczny i polityczny, który dookreśla etykieta stanowiąca także drugi człon tytułu monografii: perswazja neoliberalnego urządzania.
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

podziękowania
13
wprowadzenie w stronę antropologii neoliberalizmu Splot klasykapitałucoachingu Przedmiot polityki uwodzenia i wolność jako źródło cierpień
21
praktyki samopoznania i troski o siebie
102
Technologie przedsiębiorczości i uodpowiedzialniania
110
epifania coachingu
120
artykulacje doświadczenia i doświadczanie
127
retoryczne konstruowanie neoliberalnych
201
Namowa do czynu i zmiany postawy emocjonalna energia
213
wyznania Dyspozytywne metafory
242
Sugestywne pytania
252
strategie
287
ucieleśniona logika neoliberalizmu
365
zakończenie w stronę neoliberalnej antropologii? Coaching wyższych klas średnich w Polsce
399
materiały etnograficzne wykorzystane w pracy
415
wykaz tekstów autora wykorzystanych w pracy
447
indeks nazwisk
455

eudajmonologia Lustrzana identyfikacja wpływowe słuchanie oraz praktyka
229

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne