Elementy rachunkowości: zasady rachunkowości, uproszczone formy rachunkowości : liceum o profilu ekonomiczno-administracyjnym : podręcznik

Przednia okładka
Sklep WSiP 10 % rabatu, 2007 - 214
0 Recenzje
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

Czym zajmuje się rachunkowość?
6
Aktywa jednostek gospodarczych
12
Bilans jednostki gospodarczej
21
Inwentaryzacja
27
Charakterystyka operacji wynikowych
34
Ogólne wiadomości o dokumentacji księgowej
43
Dokumentacja obrotu materiałowego
55
Dokumentacja innych operacji
63
Formy ewidencji w małych firmach niebędących osobami prawnymi
141
Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
144
Budowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów
146
Urządzenia uzupełniające do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
151
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
157
Ogólne wiadomości o ryczałcie ewidencjonowanym
160
Urządzenia i rejestry prowadzone przy ryczałcie ewidencjonowanym
164
Technika prowadzenia ewidencji przychodów przy ryczałcie ewidencjonowanym
167

Zasady ewidencji na kontach księgowych
69
Ewidencja na kontach ksiąg pomocniczych
82
Ewidencja kosztów
91
Ewidencja przychodów ze sprzedaży
102
Ewidencja pozostałej działalności jednostki gospodarczej
109
Pozostałe koszty i przychody operacyjne
110
Koszty i przychody finansowe
111
Straty i zyski nadzwyczajne
112
Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową
114
Zasady gospodarki pieniężnej
120
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
128
Rozrachunki publicznoprawne
132
Rozrachunki z pracownikami
138
Karta podatkowa i jej zastosowanie
171
Pojęcie i klasyfikacja podatków
173
Podatek dochodowy od osób fizycznych
175
Podatek dochodowy od osób prawnych
184
Podatki pośrednie
187
Podatki majątkowe i opłaty lokalne
192
Procedura ustalania cen
194
Kalkulacja i jej metody
198
Kalkulacja ceny sprzedaży
207
Wykaz kont syntetycznych
214
Wykaz aktów prawnych
216
Prawa autorskie

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne