Akademickie Selfcare: Jak zadbać o zdrowie w trakcie studiów?

Przednia okładka
„Akademickie SelfCare" to lektura skierowana do osób, które osiągnęły poziom młodego dorosłego: przede wszystkim do studentów i doktorantów oraz tych, których niebawem czeka wybór dalszej ścieżki po ukończeniu szkoły średniej. Porady zawarte w tej książce powstały w oparciu o recenzowane publikacje naukowe, konsultacje ze specjalistami, a także przemyślenia i pomysły autorów, którzy sami zmagali się z tymi problemami w trakcie swoich studiów.
 

Wybrane strony

Spis treści

Wstęp
3
Zdrowie fizyczne
7
11 Na co chorują
9
12 Choroby zawodowe
13
13 Badaj się
22
14 Zdrowie fizyczne a przestrzeń życiowa
27
15 W zdrowym ciele zdrowy duch
34
2 Zdrowie psychiczne
42
odpoczynek sen relaks
43
22 Praca umysłowa
63
3 Jak sobie pomóc?
73
32 Pomoc pozauczelniana
75
33 Zadbaj o siebie na własnej uczelni
77
Podsumowanie
83
Bibliografia
85
Prawa autorskie

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne